Wikipedie:WikiProjekt Silnice

Někteří wikipedisté vytvořili projekt na nejlepší organizaci informací v článcích souvisejících se silnicemi a dálnicemi. Tato stránka a její podstránky obsahují jejich doporučení v naději, že projekt získá pozornost ostatních wikipedistů. Pokud byste rádi pomohli, navštivte diskusní stránku a prohlédněte si příspěvky. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

NázevEditovat

WikiProjekt Silnice

RozsahEditovat

Tento WikiProjekt se zaměřuje na tématiku související s pozemními komunikacemi, z nich zejména silnicemi a dálnicemi. Cílem projektu je vytvořit a udržovat články zabývajícími se dálniční a silniční infrastrukturou v České republice a alespoň okolních státech.

Předmětem zájmu tohoto WikiProjektu jsou jak články pojednávající o silnicích a dálnicích obecně, tak i články zaměřené na konkrétní silnice a dálnice a na objekty se silnicemi a dálnicemi související (mosty, tunely apod.). V rámci tohoto projektu by se tak dokončila (a prohloubila) již rozpracovaná struktura článků, kdy na obecný článek o dálniční síti navazují podrobnější články o jednotlivých dálnicích, na které pak navazují specializované články o jednotlivých objektech dané dálnice, tj. dálniční křižovatky, dálniční mosty a tunely atd. (podobná struktura je rozpracována i pro silnice I. a II. třídy).

Spolu s tím je předmětem zájmu i definice jednotné struktury a vzhledu (tzv. "look and feel") článků.

Inspiraci tento WikiProjekt našel v hloubce zpracování jednotlivých dálnic a silnic na německé Wikipedii.

ProjektyEditovat

Nadřízený projektEditovat

Nadřízeným projektem je WikiProjekt Doprava.

Podřízený projektEditovat

Podřízený projekt není definován.

Podobný WikiProjektEditovat

Podobné projekty:

ÚčastníciEditovat

Aktuální úkolyEditovat

(průběžně aktualizováno)

Zavádění nového infoboxu do již existujících článků o dálnicíchEditovat

Prvním středem pozornosti projektu jsou články o dálnicích (nikoliv náhodou, jedná se o pozemní komunikace nejvyššího řádu). Jako první bylo zvoleno vytvoření nového infoboxu a jeho následné zavedení do jednotlivých článků. Nový infobox byl přitom vytvořen tak, aby byl vizuálně stejný jako infobox na německé Wikipedii; ten byl totiž převzat i na jiné Wikipedie, např. na slovenskou Wikipedii. Umožňuje i různá barevná provedení, tak aby mohl kopírovat barevné schéma typické pro daný typ dálnice nebo silnice v daném státu (např. v České republice jsou dálnice označovány dálnice číslem na červeném podkladu a značky mají zelený podklad, proto byla tatáž červená barva zvolena pro rám infoboxu a zelená barva pro symboly sjezdů a křižovatek; naproti tomu silnice I. a II. třídy jsou označovány číslem na modrém podkladu a značky mají modrý podklad, proto výhledově budou mít tutéž modrou barvu rámy infoboxů a symboly křižovatek). Spolu s infoboxem byla vytvořena i šablona Šablona:Průběh dálnice, která slouží k popisu průběhu ve spodní části infoboxu.

V současné chvíli je nový infobox zaváděn do jednotlivých článků o českých dálnicích (např. Dálnice D5), přičemž nyní zbývají poslední dálnice. Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2016 dojde k překlasifikování drtivé většiny současných rychlostních silnic na dálnice, jsou tyto infoboxy tvořeny tak, aby již odpovídaly tomuto novému pojetí. Současně probíhá tvorba infoboxů i pro německé dálnice (např. Dálnice A6 (Německo)).

Tvorba článků o jednotlivých dálničních křižovatkách v NěmeckuEditovat

Jedná se o pilotní projekt, který byl inspirován německými články. V současnosti je zpracováno necelých dvacet článků a vytvořeno několik potřebných šablon. Průběžně jsou zpracovávány další články, a to podle dostupnosti vhodného volně šiřitelného obrázku. Větší tvorba je plánována na jaro, kdy bude opět vhodné počasí na pořizování fotografií.

Tyto články mají i navrženou jednotnou strukturu, a to:

 • Úvodní představení, že se jedná o křižovatku dvou dálnic.
 • Oddíl popisující polohu, tedy název obce, na jejím území se křižovatka nachází, a názvy okolních obcí, jakož i popis geografické polohy, tedy název geografického celku, polohy, kolem tekoucí řeky apod. Oddíl uzavírá seznam vzdéleností od větších měst, která leží na křížících se dálnicích.
 • Oddíl popisující křižovatku, tj. jaké dálnice a případně i evropské silnice se na ni kříží, a jakého je provedení.
 • Oddíl popisující historii vzniku dálniční křižovatky.
 • Závěrečný oddíl o dopravním vytížení křižovatky.

Jako vzorový článek může posloužit kupř. Dálniční křižovatka Weinheim. V plánu je obdobně zpracovat i články o českých dálničních křižovatkách.

Aktualizace obrázků tabulek silnic II. třídyEditovat

V půlce roku 2015 byly na WikiMedia Commons aktualizovány obrázky tabulek dálnic, evropských silnic a silnic I. třídy na podobu, která věrněji odpovídá reálnému vzhledu. V zájmu sjednocení podoby na tuto aktualizaci tento WikiProjekt navazuje a postupně aktualizuje i obrázky tabulek silnic II. třídy.

Doplnění šablony SilniceEditovat

Doplnit parametry a rozšířit použití šablony {{Silnice}} dle podnětů v diskusi.

HierarchieEditovat

Klasifikace není definována.

CíleEditovat

 1. Vytvořit strukturu kategorií pro články o silnicích.
 2. Definovat jednotnou podobu článků o silnicích.
 3. Zpracovat a udržovat aktuální články ke všem dálnicím v ČR a okolních státech.
 4. Zpracovat a udržovat aktuální články ke všem silnicím I. třídy v ČR.
 5. Zpracovat a udržovat aktuální články ke všem stavbám souvisejícím se silnicemi (dálniční křižovatky, významné dálniční a silniční mosty, dálniční a silniční tunely).
 6. Získávat pro jednotlivé články obrázky.
 7. Pomáhat doplňovat údaje o českých dálnicích a silnicích do jiných wikipedií (slovenská, anglická, německá atd.)

ŠablonyEditovat

Infobox- dálniceEditovat

Šablona slouží k vytvoření infoboxu o popisované dálnici. Ve všech článcích o dálnicích tak mohou být nejdůležitější údaje o popisované dálnici přehledně shrnuty na jednom místě. Infobox je možné vytvořit v různých barevných provedení.

Průběh dálniceEditovat

Tato šablona je doplňkem k Infoboxu - dálnice. Slouží k vytvoření seznamu zachycující průběh (vedení) konkrétní dálnice od jejího začátku po její konec; umožňuje tedy zobrazit jednotlivé objekty na dálnicích (dálniční křižovatky a sjezdy, mosty, tunely apod.) v pořadí, v jakém za sebou následují.

Infobox - dálniční křižovatkaEditovat

Šablona slouží k vytvoření infoboxu o popisované dálniční křižovatce. Ve všech článcích o dálničních křižovatkách tak mohou být nejdůležitější údaje o popisované dálniční křižovatce přehledně shrnuty na jednom místě. Infobox je možné vytvořit v různých barevných provedení.

SilniceEditovat

Šablona slouží k zobrazení tabulky s číslem konkrétní silnice nebo dálnice, přičemž tato tabulka slouží současně i jako odkaz na danou silnici nebo dálnici. Šablona umí zobrazit tabulku pro silnice a dálnice různých států, a to v grafickém provedení typickém pro danou komunikaci a daný stát.

Její zamýšlené využítí je zejména pro infobox o silnicích a infobox o dálnicích, konkrétně v popisu průběhu určité silnice nebo dálnice.