Wikipedie:WikiProjekt První pomoc

Wikiprojekt První pomoc se snaží koordinovat tvorbu týkající se tématu první pomoci. Wikipedie je natolik populární zdroj, že je nezbytné, aby informace, které se týkají záchrany lidského života, byly ve Wikipedii vždy ve výborném stavu. Protože doporučené postupy na laickou první pomoc se pravidelně mění (jsou vydávány každých pět let), je potřeba kvalitu článků pravidelně hlídat a aktualizovat je.

Protože Wikipedie je primárně encyklopedie, a ne uživatelská příručka, je potřeba držet se zásady, že články o zdravotních jevech spojených s první pomocí (např. krvácení) je potřeba psát primárně z popisného (fyziologického, patologického) hlediska, ale zároveň mají obsahovat jasně označenou kapitolu První pomoc, která už může a má mít rysy manuálu. Články přímo týkající se metod první pomoci (např. heimlichův manévr) mohou mít primárně rysy manuálu, ale zároveň by měly obsahovat i kapitoly, které se tématu článku budou věnovat více z popisného, teoretického hlediska, budou zmiňovat historický kontext, vývoj metody apod.

Wikiprojekt byl založen v rámci Editatonu První pomoc, aby se mohlo pokračovat v tom, co se nestihlo. Úkoly jsou tedy prozatím uvedeny tam.

ÚčastníciEditovat

OdkazyEditovat