Wikipedie:WikiProjekt Check Wikipedia/Jak opravovat chyby

Zde vzniká návod, jak napravovat jednotlivé typy chyb.

Obvykle se chyby nevyskytují osamoceně. Dá se předpokládat, že pokud se nějaký autor (nejspíš nevědomky) prohřešil proti čistotě wikikódu, udělal to několikrát. Projděte proto článek, který opravujete, a pokuste se najít i ty další chyby. Opravujte také další zjevné chyby, na které narazíte, například pevné šířky obrázků, kde je to zbytečné, chybějící upright; bláznivý design tabulek měňte na střízlivý ve wikistylu, mnoho obrázků na stránce sdružujte do galerií, opravujte chybná volání šablon a podobně.

Pokud narazíte ve vícero článcích na stejnou nebo podobnou chybu zjevně pramenící z nesprávného použití nějaké šablony nebo nástroje, snažte se zjistit, proč k něm došlo. Možná bude vhodné upravit návod nebo dokumentaci. Pokud se systematická chyba objevuje u nových článků nebo v nových editacích provedených jedním uživatelem, pokuste se ho kontaktovat a vysvětlit mu, kde a proč dělá chybu a jaký je správný postup. Odkaz na příslušnou dobrou dokumentaci by měl většinou stačit.

V rámci projektu nepotřebujeme vykazovat činnost, to je k ničemu. Nedělejte úpravy, které problém zamaskují, ale nevyřeší. Potřebujeme, aby byly co nejvíce vylepšeny články.

Text „Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku…“ znamená, že v tabulce chyb se nemůže daný článek zobrazit s toutéž chybou vícekrát, takže je důležité, pokud není chyba opravována botem, kdy je manuální oprava zbytečná, prověřit danou chybu na celé stránce.

Chyba 3 – Články s tagem <ref>, ve kterých chybí tag <references />Editovat

Obvykle jednoduchá náprava. Chyba vzniká většinou opomenutím tagu , nebo jeho voláním pomocí nějaké šablony. V prvním případě jej do příslušného oddílu doplňte, v druhém případě nalezněte, jaká šablona je volána, zrušte ji a vložte tento tag do příslušného oddílu přímo.

Existuje též automaticky generovaná kategorie se seznamem stránek bez dané značky.

Chyba 5 – Nesprávně zakončené komentářeEditovat

Jednoduché opravit. Najděte <!-- a pokud nenacházíte -->, zkuste odhadnout, kde by měl být konec schované části. Tam vložte -->.

Chyba 7 – Nadpisy začínající třemi „=“Editovat

Obyčejně jednoduchá náprava. Změňte tři rovnítka na dvě. Nezapomeňte, že je nutné změnit počet jak na začátku řádku, tak na konci. Dávejte pozor, zda nenásledují další nadpisy stejné úrovně – těm také musíte také změnit úroveň, jinak by „spadly“ do oddílu se změněnou úrovní.

Podívejte se také na chybu 25.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 8 – Nadpisy s chybějícím znakem „=“Editovat

Obvykle jednoduchá náprava. Doplňte chybějící, nebo uberte přebývající rovnítko. Nezapomeňte, že hierarchie nadpisů má přísná pravidla, a nevytvářejte omylem chyby 7 a 25.

Často se stane, že tato chyba omylem detekuje vandalismus. Proto pokud nadpis rovnítka má a na stejném řádku jako je nadpis je i jiný text, podívejte se do historie na poslední editace/editaci a přídně je/ji revertujte.

Chyba 9 – Více kategorií na jednom řádkuEditovat

Snadná náprava. Stačí rozdělit řádek na několik tak, aby na každém byla právě jedna kategorie. Ve výjimečných případech může být oprava složitější, pokud se kategorie dostaly do článku pomocí šablon, nebo jsou uvedeny na neobvyklém místě (obvykle jsou ke konci článku).

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 10 – Nesprávný počet hranatých závorekEditovat

Najděte místo, kde je jiný počet závorek než požadovaný (většinou dvě), a vyrovnejte počet. Pozor na chybu 48. Podobně jako chyba 46.

Chyba 11 – HTML entityEditovat

Nahraďte sekvenci &název; znakem, který je vyvolán danou entitou. Pokud si nejste jisti, použijte náhled. Podobné jako chyby 50 a 20.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 12 – Tagy HTML pro seznamyEditovat

Středně těžká náprava. Chyba vzniká obvykle tam, kde autor nenašel způsob, jak využít standardní wikisyntax pro seznamy (*, #, ;) – většinou v popiscích obrázků. V takových případech se pokuste tento způsob najít, nebo využijte šablony {{ul}}, {{ol}} a {{li}}, případně {{legenda}}.

Chyby 13, 14 a 15 – Nebylo nalezeno zakončení tagu <math>/<source>/<code>Editovat

Středně obtížná náprava. Nutno najít konec vzorce/předepsaného textu a vložit </math>/</source>/</code>. Někdy nutno pouze dodat „/“ k <math>/<source>/<code>. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku.

Chyba 16 – Šablony obsahující řídící znaky UnicodeEditovat

V šabloně se nacházejí řidicí znaky &#xFEFF; () nebo &#x200E; (‎) nebo (​) (en:Left-to-right_mark, en:Right-to-left mark, en:Byte-order mark). Může se jednat o chybu v šabloně. Zkopírujte šablonu do textového editoru, kde lze zobrazit řidicí znaky a odstraňte je, pak zkopírujte šablonu zpět do článku. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku.

Chyba 17 – Duplicitní kategorieEditovat

Snadná náprava. Stačí odstranit přebytečné výskyty kategorií, které jsou v článku dvakrát (či víckrát). Ve výjimečných případech může být oprava složitější, pokud se kategorie dostaly do článku pomocí šablon, nebo jsou uvedeny na neobvyklém místě (obvykle jsou ke konci článku).

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 19 – Nadpisy začínající jedním „=“Editovat

Obvykle jednoduchá náprava. Upravte hierarchii nadpisů tak, aby byla v souladu s užívanými standardy. Podívejte se na chybu 25. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže zkontrolujte i ostatní nadpisy.

Tato chyba bývá v mnohých případech opravována botem.

Chyba 20 – Symboly pro úmrtíEditovat

V článku se vyskytuje &dagger; vyvolávající znak † namačkatelný Alt + 0134. Podobné jako chyba 11.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 21 – Kategorie v angličtiněEditovat

Na konci článku bylo nalezeno [[Category:... místo [[Kategorie:.... Při opravě zkontrolujte, zda se kategorie nachází na správné místě (text/šablony/portály—kategorie—šablony FA/GA) a i zda existuje.

Chyba 22 – Název kategorie s mezerouEditovat

V odkazu na kategorii po dvojtečce následuje mezera, která by měla být odstraněna ([[Kategorie: Muži]]). Při opravě zkontrolujte, zda se kategorie nachází na správné místě (text/šablony/portály—kategorie—šablony FA/GA) a i zda existuje.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 23 – Tag <nowiki> není správně ukončenEditovat

Chyba způsobuje, že se zbytek článku za <nowiki> vypíše jako prostý text. Je nutné najít místo pro konec tagu, nebo ho odstranit.

Chyba 24 – Tag <pre> není správně ukončenEditovat

Najděte část text, která je napsaná jako v poznámkovém bloku, za ni vložte </pre> (někdy je nutno pouze vypátrat druhý <pre> a vložit „/“).

Chyba 25 – Hierarchie nadpisůEditovat

Obyčejně jednoduchá náprava, ale může být záludná. Je třeba promyslet a změnit úrovně nadpisů. Někdy je vhodné nějaký nadpis vynechat, nebo naopak přidat. Použitelné úrovně nadpisů jsou ==, ===, ==== a =====. Při procházení si také všimněte, zda nejsou v nadpisech odkazy, které působí rušivě. Snažte se tyto odkazy přesunout do textu, obvykle někam na začátek dotčeného oddílu.

Podívejte se také na chybu 7.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 26 – Nalezen tag <b>Editovat

Snadná náprava, obvykle možno opravit roboticky, pokud například nechybí zavírací tag. Nahraďte standardní wikisyntaxí pro tučné písmo (tři apostrofy před a tři za textem ke ztučnění). Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže při opravě zkontrolujte i zbytek dokumentu.

Chyba 27 – Kódy UnicodeEditovat

Najděte kódy typu &#0000; (desítková soustava) nebo &#x0000; (šestnáctková soustava) a nahraďte je znaky Unicode. Pokud si nejste jisti, použijte náhled. Podobné jako chyba 11.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 28 – Tabulka není správně ukončenaEditovat

V článku není na konci tabulky |}. Najděte konec tabulky a vložte tyto znaky tam.

Chyba 29 – Galerie není správně ukončenaEditovat

Tagu <gallery> nebyl nalezen konec. Konec je však na předělu prostého textu nebo nadpisu a zápisu obrázku. Někdy pouze stačí vložit „/“ do <gallery>.

Chyba 30 – Obrázky bez popisuEditovat

Středně obtížná náprava. Pokuste se pro obrázek nalézt relevantní popisek. Zvažte, zda obrázek je relevantní k předmětu článku, irelevantní případně odstraňte. Podívejte se na Commons, zda neexistují lepší verze obrázku – například s lepším rozlišením nebo svg verze.

Podívejte se také na chybu 35.

Chyba 31 – HTML tag pro tabulkuEditovat

Středně obtížná náprava. Nahraďte tagy standardní wikisyntaxí pro tabulky. Často je možno použít Manskeho konvertor. HTML kód je ale někdy velmi poškozený a je třeba ho nahradit správně. Pokuste se taky o zjednodušení vzhledu, převádějte tabulky na standardní wiki vzhled s pomocí tohoto počátečního kódu tabulky:

{| class="wikitable"

Pozor na chybu 28.

Chyba 32 – Dvě svislítka v odkazuEditovat

V odkazu jsou tři svislítka místo dvou ([[|text|text]] nebo [[text||text]] nebo [[text|text|text]] nebo [[text|text|]]). Odstraňte to, které způsobuje nefunkčnost odkazu. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku.

Chyba 33 – HTML tag pro podtrženíEditovat

Snadná náprava. Podtržení není na Internetu moc vítané, protože obvykle znamená odkaz na další stránku. Bývá tak matoucí. Ve výjimečných případech je vhodné jej použít, pak využijte šablonu {{podtržení}}. Ve většině případů se ale snažte využít standardní wikisyntax pro skloněné a tučné písmo, nebo podtržení zcela odstraňte. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže zkontrolujte i zbytek dokumentu.

Chyba 34 – Programátorské šablonyEditovat

Často obtížná náprava. Chyba obvykle vzniká po substituci nějaké vadné šablony nebo šablony, která se nemá pomocí subst vkládat. Je třeba najít, která šablona takto byla vložena a vložit její volání správně. Pokud je šablona vadná, je třeba ji opravit, což může znamenat její kompletní přepsání.

Chyba 35 – Galerie bez popiskuEditovat

Středně obtížná náprava. Pokuste se nalézt relevantní popisky pro jednotlivé obrázky v galerii. Nevyplňujte pro vícero obrázků v jedné galerii stejné popisky.

U galerie vždy zvažte, zda je nutná (např. pokud existuje galerie na Commons a naše je nepopsaná a ani to nevypadá, že by popsání nějak extra článek vylepšilo, raději odkažte na Commons). Pak zvažte, jestli skutečně všechny obrázky jsou pro článek relevantní, a tedy v galerii potřeba (a naopak, jestli by nebylo vhodné nějaké přidat, pokud tam logicky chybí). Pokud je počet obrázků v galerii nízký, zvažte, zda není vhodné galerii zrušit a obrázky do článku vložit jako thumby. Když popisujete obrázky, tak se snažte je popisovat co nejlépe – hledejte co nejlepší, nejkonkrétnější popisek. Snažte se, aby obrázek a jeho popisek odpovídal potřebám článku.

Podívejte se také na chybu 30. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku.

Chyba 36 – Nesprávné přesměrováníEditovat

Bylo nalezeno přesměrování #REDIRECT = [[cíl]]. Správně by zde však nemělo být rovnítko.

Chyba 38 – Nalezen tag <i>Editovat

Snadná náprava, obvykle možno opravit roboticky, pokud například nechybí zavírací tag. Nahraďte standardní wikisyntaxí pro kurzívu (dva apostrofy před a dva za textem, který chcete psát kurzívou). Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže zkontrolujte i zbytek dokumentu.

Chyba 39 – Nalezen tag <p>Editovat

Obvykle snadná náprava. Chyba vzniká buď omylem při kopírování cizích textů (pak je třeba zkontrolovat, zda nejde o copyvio), nebo z neznalosti wikisyntaxe. Náprava bývá snadná, stačí tag nahradit dvěma odřádkováními. Ve výjimečných případech může být náprava složitější, pokud se tag vyskytuje v nějaké složitější struktuře. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže zkontrolujte i zbytek dokumentu.

Chyba 40 – Nalezen tag <font>Editovat

Mírně těžká náprava. Tagy ovlivňující styl jsou obecně nevhodné. Pokud je použit, tak v šablonách, které se vkládají voláním, nikoli pomocí subst. Ve výjimečných případech je vhodné styl textu nějak upravit, pak využijte šablony {{velké}}, {{malé}}, {{barva}}, {{podtržení}} nebo {{přeškrtnutí}} podle toho, co je potřeba. Ve většině případů se ale snažte využít standardní wikisyntax pro skloněné a tučné písmo, nebo tento tag zcela odstraňte (neodstraňujte ale jeho obsah, pochopitelně). Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže zkontrolujte i zbytek dokumentu.

Chyba 41 – Nalezen tag <big>Editovat

Snadná náprava. Velké písmo je na Wikipedii nestandardní, tagy ovlivňující styl jsou obecně nevhodné. Pokud je velké písmo použito, tak v šablonách, které se vkládají voláním, nikoli pomocí subst. Ve výjimečných případech je vhodné jej použít, pak využijte šablonu {{velké}} nebo stylu <span style="font-size:125%;">. Ve většině případů se ale snažte využít standardní wikisyntax pro skloněné a tučné písmo, nebo tento tag zcela odstraňte (neodstraňujte ale jeho obsah, pochopitelně). Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže zkontrolujte i zbytek dokumentu.

Chyba 42 – Nalezen tag <small>Editovat

Většinou snadná náprava, ale nemusí být vůbec triviální. Malé písmo je na Wikipedii nestandardní, tagy ovlivňující styl jsou obecně nevhodné. Pokud je malé písmo použito, tak v šablonách, které se vkládají voláním, nikoli pomocí subst. Ve výjimečných případech je vhodné jej použít, pak využijte šablonu {{malé}}. Ve většině případů se ale snažte využít standardní wikisyntax pro skloněné a tučné písmo, nebo tento tag zcela odstraňte (neodstraňujte ale jeho obsah, pochopitelně).

Velmi často je tento tag použit v infoboxech, kde se pomocí něj zmenšují „vedlejší“ údaje. Do infoboxu {{Infobox české obce a města}} byl proto zaveden nový nepovinný parametr obyv.datum. Pokud tedy narazíte v tomto infoboxu u parametru obyvatelé na tag <small> se závorkou a datem, ke kterému je údaj platný, nenahrazujte jej pomocí {{malé}}, ale datum (nebo rok apod.) přesuňte do nového parametru obyv.datum (jen ten datum, tedy bez závorek). Pokud by podobná úprava šablon byla potřeba i u jiných infoboxů, neváhejte to oznámit, není problém šablonu upravit a pak vesele tag <small> nahrazovat přidaným parametrem.

Podobné jako chyba 66. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku.

Chyba 43 – Nesprávně ukončená šablonaEditovat

Nebyl nalezen konec šablony. Šablony se otevírají znaky {{ a uzavírají znaky }}. Pokuste se najít konec posledního parametru a za něj vložte }}. Podobné jako chyba 47.

Chyba 44 – Nadpisy tučnými písmyEditovat

Součást nadpisu (nebo on celý) je psán tučným písmem (== ''' ''' ==). Odstraňte apostrofy ztučňující nadpis.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 45 – Dvojitá interwikiEditovat

Jeden iw‑odkaz je zopakován ([[de:WP:WPSK]]…[[de:WP:WPSK]]). Jelikož jsou již interwiki zařizována na Wikidatech, je lepší než interwiki přesouvat v rámci článku je na Wikidata přesunout, nebo pokud tam již jsou, je odstranit.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 46 – Nesprávně uzavřené hranaté závorkyEditovat

Odkaz byl nalezen s jednou závorkou na jedné a jiným počtem závorek na druhé straně. Doplňte požadovanou závorku na své místo. Podobné jako chyba 10.

Chyba 47 – Nesprávně uzavřené šablonyEditovat

Nenašlo se {{ v článku, i když bylo přítomno }}. Pokud jsou závorky }} úmyslné, použijte <nowiki> nebo &#125;&#125;. Podobné jako chyba 43.

Chyba 48 – Název článku jako odkazEditovat

Změňte [[Tento článek]] na Tento článek. Pokud se nachází na začátku článku, změňte na '''Tento článek'''.

Chyba 49 – Nadpis pomocí HTMLEditovat

V článku byly nalezeny tagy <h#> </h#>. Tagy změňte na rovnítka; číslo udává počet rovnítek na obou stranách. Pozor na chyby 19 a 25.

Chyba 50 – Pomlčky jako entityEditovat

Změňte &ndash; na – (Alt 0150) a &mdash; na — (Alt + 0151; tady zvažte, zda je nutné zde mít — a není lepší změnit na –). Podobné jako chyba 20.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 51 – Interwiki před posledním nadpisemEditovat

Interwiki se nachází jinde než na konci článku. Jelikož jsou již interwiki zařizována na Wikidatech, je lepší než interwiki přesouvat v rámci článku je na Wikidata přesunout, nebo pokud tam již jsou, je odstranit. Podobné jako chyba 53.

Chyba 52 – Kategorie před posledním nadpisemEditovat

Kategorie se nachází jinde než na konci článku před iw‑odkazy. Přesuňte proto všechny kategorie kam patří. Podobné jako chyba 51.

Chyba 53 – Interwiki před poslední kategoriíEditovat

Interwiki se nachází jinde než na konci článku, k tomu ještě před kategoriemi. Jelikož jsou již interwiki zařizována na Wikidatech, je lepší než interwiki přesouvat v rámci článku je na Wikidata přesunout, nebo pokud tam již jsou, je odstranit. Podobné jako chyba 51

Chyba 54 – Zalomení v seznamuEditovat

Na konci seznamu (*, # nebo :) se nachází <br />. Toto zalomení odstraňte a zkontrolujte, zda se takto umístěné zalomení nevyskytují jinde v článku.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 55 – Zdvojený tag <small>Editovat

Článek obsahuje zdvojený tag <small>, který není potřeba. Viz chyba 42.

Chyba 56 – Šipka jako ASCII artEditovat

V článku se nachází šipka typu „<--“, „-->“, „<==“ nebo „==>“. Použijte raději znak Unicode „←“, „→“, „⇐“ nebo „⇒“, případně „≤“ nebo „≥“. Pokud se jedná o zdrojový kód, použijte <source> nebo <code>. Pro matematické zápisy lze použít také <math>. Nenahrazujte tyto znaky uvnitř tagu <hiero>.

Také je možné, že někdo smazal počátek komentáře (<!--), potom je možné šipku (-->) smazat.

Chyba 57 – Nadpisy zakončené dvojtečkouEditovat

Snadná náprava. Některý z nadpisů v článku je zakončen dvojtečkou: „== Nadpis: ==“. Tato dvojtečka může být odstraněna.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 58 – Nadpisy velkými písmenyEditovat

Lehčí náprava. Některý z nadpisů v článku je psán velkými písmeny. Zároveň nadpis obsahuje více než deset znaků, takže běžné zkratky jako „== NATO ==“ nejsou zařazeny.

Chyba 59 – Zalomení v parametru šablonyEditovat

Lehká náprava. Na konci parametru vložené šablony se nachází zalomení.(Například: {{Šablona|jméno=Josef Novák<br />}}). Toto zalomení by mělo být řešeno přímo v šabloně a může být odstraněno.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 60 – Chybný parametr šablonyEditovat

Středně lehká náprava. V parametru šablony byl nalezen neobvyklý znak ([ | ] : *). Například: {{Šablona|parametr_1=100|[[parametr]]_2=200}}). Odhadněte správný parametr, nebo se podívejte do dokumentace. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku.

Chyba 61 – Reference s interpunkcíEditovat

Lehká náprava. Nalezněte v článku sekvenci „</ref>.“, „</ref>;“ nebo „</ref>,“ a interpunkci za </ref> přesuňte před <ref>, případně před první <ref> v řadě. Pozor! U této chyby se stává, že před interpunkcí bývá reference právem. Na to je nutné dávat pozor a případně referenci neopravit. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže zkontrolujte i zbytek článku, zda tam podobné sekvence nejsou.

Chyba 63 – Tag <small> mezi tagy <ref>, <sub> nebo <sup>Editovat

Lehká náprava. V článku je obsažen tag <small> mezi tagy <ref>, <sub> nebo <sup>. (Takové vložení je zbytečné, protože výstup těchto tagů je menší sám o sobě.) Daný tag odstraňte. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku.

Chyba 64 – Odkaz shodný se svým popisemEditovat

Lehká náprava. V článku se nachází odkaz typu [[Odkaz|Odkaz]], který zkraťte na [[Odkaz]].

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 65 – Zalomený popisek obrázkuEditovat

Lehká náprava. Na konci popisku obrázku se nachází tag <br />, který odstraňte. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku.

Chyba 66 – Popisek obrázku tagem <small>Editovat

Lehká náprava. Obrázek obsahuje popisek, který využívá tagu <small>. Velikost popisku je stanovena ve stylovém předpisu na 94 % běžného textu, tag tedy může být odstraněn. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku.

Chyba 68 – Wikilink do jiného jazykaEditovat

Středně lehká náprava. V článku byl nalezen wikilink směřující do jiné jazykové verze, například [[:en:Link]]. Zvažte, zda je nutné odkazovat do jiného jazyka, nebo ho nahraďte běžným externím odkazem. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže prověřte i jiné odkazy.

Chyba 69 – Nesprávný zápis ISBNEditovat

Složitá náprava. Skript zkontroloval ISBN a nalezl problém. (Běžné ISBN vypadá takto: ISBN 3-8001-6191-5. Povolené znaky jsou čísla, mezera, „-“ a „X“. Mezi číslem a oddělovačem se nepíše mezera. Nepoužívejte tvar ISBN-10 a ISBN-13!) Pokuste se nají problém, nebo na problém upozorněte. Podobné jako chyba 70.

Chyba 70 – Nesprávná délka ISBNEditovat

Složitá náprava. Skript nalezl ISBN o nesprávném počtu číslic. (ISBN může mít pouze 10 nebo 13 číslic.) Pokuste se čísla správně doplnit, nebo na problém upozorněte. Podobné jako chyba 69.

Chyba 71 – Nesprávná pozice znaku X v ISBNEditovat

Složitá náprava. V kódu ISBN byl nalezen znak X na jiné než desáté pozici. Pokuste se ISBN opravit, nebo na problém upozorněte.

Chyba 72 a 73 – Neplatné ISBN-10/13Editovat

Složitá náprava. V článku se nachází neplatné ISBN. Pokuste se ISBN opravit, nebo na problém upozorněte.

Chyba 74 – Odkaz bez cíleEditovat

Středně lehká náprava. V článku byl nalezen odkaz, který nemá stanovený cíl, například [[|text]]. Najděte takovýto odkaz a opravte jeho cíl. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku.

Chyba 75 – Odražený seznamEditovat

Někdy pracná, jinak lehká náprava. Článek obsahuje seznam, kde je některá položka odražená – :* , :# text. Není-li toto odražení účelné (odrážky v seznamu definicí jsou takto správné), Opravte takovýto zápis na ** text/## text nebo * text/# text. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže opravte i jiné zápisy položek seznamu.

Chyba 76 – Odkaz bez mezeryEditovat

Lehká náprava. Skript nalezl odkaz obsahující „%20“ namísto mezery ([[Odkaz%20někam|text]]). Nahraďte „%20“ mezerou.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 77 – Popis obrázku částečně tagem <small>Editovat

Lehká náprava. Skript nalezl v popisu obrázku tag <small>. Daný tag odstraňte. (Popisky již ale mají velikost stanovenou na 94 % normálního písma.) Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže zkontrolujte i jiné popisky obrázků.

Chyba 78 – Dvojité referenceEditovat

Lehká náprava. V článku byl nalezen dvakrát stejný tag <references …>. Jeden z nich (ten nesprávně umístěný) odstraňte. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku. (Pořadí sekcí viz Manuál Vzhled a styl)

Chyba 79 – Externí odkaz bez popisuEditovat

Lehká náprava. V článku se nachází externí odkaz, který neobsahuje popisek (například [1]). Doplňte, prosím, odpovídající popis (například Wikipedie; někdy stačí jen upravit danou část textu), nebo ponechte jen jako odkaz (http://www.wikipedia.org). Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže při opravě zkontrolujte i zbytek dokumentu.

Chyba 80 – Externí odkaz se zalomeným popisemEditovat

Lehká náprava. V článku byl nalezen externí odkaz, který obsahuje zalomený či neukončený popis. Najděte pravděpodobný konec odkazu a ukončete ho („]“) nebo najděte zalomení uprostřed adresy či zápisu odkazu. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku.

Chyba 81 – Opakovaná referenceEditovat

Středně lehká náprava. Skript nalezl v článku referenci, která se opakuje. Použijte formát <ref name="kniha">Kniha knih</ref> a pak už jen <ref name="kniha" />. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže zkontrolujte i další reference.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 82 – Odkaz do jiného wikiprojektuEditovat

Lehká náprava. Skript nalezl odkaz do jiného projektu Wikimedia Foundation, například [[:wikt:Odkaz]]. Takový odkaz není v mnoha projektech dovolen, protože čtenáře přesměruje bez výraznějšího upozornění mimo Wikipedii. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže prověřte zbytek dokumentu, zda tam nejsou i takovéto jiné odkazy.

Chyba 83 – Nadpis nejdříve třemi „=“ a později dvěmaEditovat

Středně lehká náprava. První nadpis v článku je třetí úrovně a některý z následujících je druhé úrovně. Upravte tedy tyto nadpisy, aby všechny měly odpovídající úroveň. Pozor na chyby 8 a 25. Podobné jako chyba 7. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, avšak není nutné kontrolovat kvůli této chybě i zbytek dokumentu.

Chyba 84 – Sekce bez obsahuEditovat

Lehká náprava. V článku se objevuje sekce, která nemá žádný vlastní obsah. Nadpis skryjte (<!-- -->), smažte, předejte mu nějaký obsah (či šablonu {{pahýl část}}), nebo upravte úrovně nadpisu/ů v článku. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže při opravě zkontrolujte i jiné nadpisy.

Chyba 85 – Tag bez obsahuEditovat

Lehká náprava. Skript nalezl tag bez obsahu nebo jen se zalomením řádky, například <noinclude> </noinclude>. Tag odstraňte, nebo mu přidělte obsah.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 86 – Externí odkaz formátovaný jako interníEditovat

Lehká náprava. V článku byl nalezen externí odkaz, který je formátovaný podobně jako běžný wikilink, například [[http://www.wikipedia.org Wikipedie]]. Externí odkazy se však zapisují [http://www.wikipedia.org Wikipedie]. Tato chyba se zobrazí jen jednou na stránku, takže při opravě zkontrolujte i jiné odkazy.

Chyba 88 – DEFAULTSORT s mezerou na začátkuEditovat

Lehká náprava. Na prvním místě řazení DEFAULTSORT byl nalezen bílý znak, například {{DEFAULTSORT: Novák, Jan}}. Bílý znak odstraňte.

Tato chyba bývá opravována botem a není nutné ji opravovat manuálně.

Chyba 92 – Duplicitní nadpisEditovat

Středně lehká náprava. Článek obsahuje dvě části se shodným nadpisem, což může způsobit problémy např. při přímém odkazování na sekci pomocí #. Změňte název sekce, sekci přesuňte, nebo nadpis odstraňte.

Tato chyba bývá ve většině případů opravována botem.

Chyby hledané pouze programem WPCleanerEditovat

Následující chyby jsou implementovány pouze v programu WPCleaner (jsou uvedeny zde, protože je pro ně projekt Check Wikipedia výchozí). Mimo uvedené chyby existují ještě chyba 505, která je určena pro detekci obrázků bez parametru alt, a chyba 507, která je určena pro detekci tagu <gallery> bez parametru caption.

Chyba 501 – Opravy pravopisu a typografieEditovat

Program detekuje a mnohdy automaticky nahrazuje špatně psaná slova (povinost), chybějící diakritiku (krestanstvi), typografii (Frýdek–Místek) a různé překlepy. Tyto chyby jsou definované na stránce Wikipedie:WPCleaner/Typo.

Můžete pomoci správci seznamu, že pro něj navrhnete chybu novou.

Může se stát, že při zápisu chyby došlo k omylu. Pokud při opravách narazíte např. na to, že je vám nabízena oprava, která ale nemá důvod (slovo je v článku napsáno správně), neopravujte ji a v diskusi k seznamu popište problém.

Nechcete-li pravopis automaticky opravovat, je nutné si program nakonfigurovat.

Chyba 502 – Šablona s prefixemEditovat

Program detekuje šablonu napsanou ve tvaru {{Šablona:upravit}}, kterou je možné zapsat jednodušeji {{upravit}}.

Chyba 503 – Interní link v nadpisuEditovat

Program detekuje odkaz napsaný v nadpisu. Takový nadpis by se při odkazování přímo na sekci nezobrazil. Pokud je to možné, odkaz nejen smažte, ale pokuste se najít místo, kam by mohl být odkaz na daný článek vložen (např. v dané sekci), případně šablonou {{Viz též}}.

Chyba 504 – Reference v nadpisuEditovat

Program detekuje tag <ref> napsaný v nadpisu. Takový nadpis by se při odkazování na sekci nezobrazil. Reference by neměla být smazána, ale umístěna někam do sekce (případně i vícekrát – pozor na chyby 61 a 81).

Chyba 506 – Číslovaná referenceEditovat

Program detekuje tag <ref> s číselným atributem parametru name.

Chyba 508 – Neznámá šablonaEditovat

Program detekuje na této wiki neexistující šablonu. Může jít pouze o překlep nebo o překlad z jiné wiki.

Chyba 509 – Popis odkazu před i za jeho koncemEditovat

Program detekuje a automaticky nahrazuje odkaz, jehož popis je psán jak mezi znaky „|“ a „]]“, tak i za znaky „]]“ ([[a|b]]c).

Chyba 510 – Pipe trick v referenciEditovat

Program detekuje odkaz uvnitř tagu <ref>, který byl vložen za pomoci pipe tricku ([[Stránka (rozlišovač)|]]).

Chyba 511 – Špatný link do WikipedieEditovat

Program detekuje a automaticky nahrazuje odkaz ve tvaru [http://cs.wikipedia.org/wiki/článek], který je však výhodnější (a správnější) zapsat ve tvaru [[článek|popis]].

Chyba 512 – Špatný link do jiného projektuEditovat

Program detekuje a automaticky nahrazuje odkaz ve tvaru [http://, který odkazuje na server, ke kterému existuje alias s dvojtečkou ([[:sourcefore:]], [[:wikt:]]).

Chyba 513 – Link uvnitř jiného linkuEditovat

Program detekuje interní odkaz uvnitř popisu odkazu externího.

Chyba 514 – Reference bez obsahuEditovat

Program detekuje tag <ref> ve tvaru <ref name="name"/>, k jehož jménu (name) není přidělen žádný obsah (viz též automaticky generovanou kategorii).

Chyba 515 – Název přes redirectEditovat

Program detekuje přesměrování, jehož cíl je v článku, ze kterého odkazuje.