Wikipedie:WikiProjekt Česko/Koncepce

Čtenáři jsou zdvořile žádáni, aby níže uvedený text needitovali. Názory a připomínky jsou vítány na diskusní stránce. Nejedná se o závazné pokyny ani pravidla.

Přemýšlel jsem o tom, jak systém vyřešit a toto jsou prvotní výsledky:

 1. V první řadě bych chtěl říct, že jsem se nezabýval kvalitou a délkou textu článků, necítím se fundovaný posuzovat historii všech obcí v Česku nebo stylistické možnosti kolegů přispovatelů. Naopak jsem se zaměřil na technickou a faktickou stránku článků.
 2. Každý článek byl podle mého názoru měl obsahovat tyto prvky:
  • Infobox – správně vyplněný infobox je půl zdraví. Všechny podstatné informace jsou zde shrnuty.
  • Vlajka obce – některé obce vlajku nemají, ale v obecné rovině určitě potřebné
  • Znak obce
  • Souřadnice – uvedení v infoboxu a šablona {{Geo}}
  • Kategorie – kategorie města/vesnice, kategorie okres XY včetně šablony okresu
 3. V podstatě jsou výše uvedené prvky (neúmyslně) seřazeny od nejsložitějšího k nejjednoduššímu. Občas není uveden žádný, někdy je provedena alespoň kategorizace; s vložením infoboxu se setkáváme vzácně.
 4. Pro potřeby systemizace jsem vytvořil šablony, které zařazují článek do kategorie podle problematických prvků. Seznam šablon je uveden na úvodní straně tohoto WikiProjektu. Nicméně zde využiji prostoru, abych vysvětlil svůj záměr.
  • Šablona {{OBI}} – obce bez infoboxu, v článku chybí infobox úplně, nebo je neúplný, nebo nejsou údaje ověřeny.
  • Šablona {{OBZ}} – obce bez znaku, v článku chybí znak obce. V podstatě se vytváří seznam požadovaných obrázků.
  • Šablona {{OBV}} – obce bez vlajky, v článku chybí vlajka obce. V podstatě se vytváří seznam požadovaných obrázků. Pokud obec vlajku prokazatelně nemá, použije se Soubor:Neexistuje.PNG.
  • Šablona {{OBS}} – obce bez souřadnice, v infoboxu chybí souřadnice a/nebo není vložena šablona {{Geo}}.
  • Šablona {{OBK}} – obce bez kategorie, každý článek by měl být podle statutu zařazen buď do Kategorie:České vesnice nebo Kategorie:Česká města, případně Kategorie:Česká městečka a městysy. Dále v Kategorie:Okres XY a měla by zde být vložena šablona {{Okres XY}}. Za OBK je považován takový článek, kde není některá z těchto uvedených podmínek splněna.
 5. Každý nový článek (v první fázi WikiProjektu rovněž všechny existující články obcí) bude označen kategoriemi dle problematických prvků. Jedná se minimálně o šablonu OBI, která je podmíněna kontrolou správnosti údajů. Naopak šablona OBK bude patrně využívána zřídka, neboť dohledat správný okres není až tak těžké.
 6. Protože lze předpokládat, že nesystémové zásahy do šablon (jejich mazání) by vyvolaly zmatek, komplikovali práci účastníkům projektu a snižovaly úspěšnost projektu, doporučuje se manipulace s nimi pouze osobám, které jsou seznámeny s principy fungování WikiProjektu.
 7. Kritéria pro odstranění jsou stanovena následně:
  • OBK – odstraní osoba, která sáma doplnila kategorii; nebo osoba, která při prohlížení článku zjistila, že kategorie byla doplněna. Při odstranění po jiné osobě se doporučuje vloženou informaci ověřit.
  • OBS – odstraní osoba, která sáma doplnila souřadnice; nebo osoba, která při prohlížení článku zjistila, že souřadnice byly doplněny. Přitom se doporučuje vloženou informaci ověřit.
  • OBV, OBZ – odstraní osoba, která sáma doplnila obrázek; osoba, která při prohlížení článku zjistila, že obrázky byly doplněny. Obecně se předpokládá, že doplněné obrázky jsou správné.
  • OBI – šablonu OBI odstraní osoba, která provedla vyplnění infoboxu podle návodu k vyplnění infoboxu; nebo osoba, která provedla kontorolu podle tohoto návodu u infoboxu vloženého jiným uživatelem. Šablonu OBI při odstranění nahradí šablonou {{InfoAktual}}.
  Šablona InfoAktual se v článku navenek neprojevuje, nezařazuje jej nikam, ale v kombinaci s funkcí Odkazuje sem slouží jako naváděcí maják pro aktualizaci údajů infoboxu. Kdyby se sem tato šablona neumístila, článek by vypadl ze systému WikiProjektu a nadále by nebyl udržován. A to by bylo špatné. Všichni přispivatelé Wikipedie jsou žádáni, aby tuto šablonu neodstraňovali.
 8. Každý, kdo manipuluje se šablonami tohoto WikiProjektu, by tak měl činit zodpovědně a s ohledem na práci ostatních účastníků projektu.

To je asi tak vše, co mě napadá zatím. Připomínky vítám v diskusi. --Zirland 21:25, 24. 1. 2006 (UTC)