Wikipedie:Vizuální editor/Uživatelská příručka

Otevření Vizuálního editoruEditovat


Editaci stránky pomocí Vizuálního editoru spustíte kliknutím na záložku „Editovat“ v horní části stránky.

Otevření editoru může trvat pár sekund, u velmi dlouhých stránek i déle.

Kliknutím na záložku „Editovat zdroj“ se otevře klasický editor zdrojového wikitextu.

VisualEditor - Edit tab - cs.png

Vizuální editor můžete otevřít také kliknutím na „editovat“ u každé sekce.

Pokud podržíte kurzor myši nad nadpisem, odkaz se rozbalí a nabídne i možnost klasické editace wikitextu odkazem „editovat zdroj“.

VisualEditor - Section edit links - cs.png


Začínáme: panel nástrojů Vizuálního editoruEditovat


Panel nástrojů Vizuálního editoru
Jakmile začnete editovat pomocí Vizuálního editoru, objeví se navrchu stránky panel nástrojů. Obsahuje některé známé ikonky:

VisualEditor - Toolbar - Undo-redo.png
Zpět a Znovu pro vrácení a obnovení učiněných změn.

VisualEditor - Toolbar - Headers.png
Rozbalovací menu Nadpisy vám umožní změnit úroveň nadpisu. Základní úroveň nadpisu sekce je „Nadpis“.

VisualEditor - Toolbar - Formatting.png
Formátování: Pomocí ikonky „B“ můžete vybraný text ztučnit a ikonka „I“ ho změní na kurzívu. Ikonka řetězu je nástroj pro odkazy. Poslední ikonka („Vymazat formátování“) odstraní veškeré formátování, které vybraný text momentálně má.

VisualEditor - Toolbar - Lists and indentation.png
Seznamy a odsazení: Pomocí prvních dvou ikonek můžete vytvářet číslované, resp. odrážkové seznamy. Zbylé dvě snižují, resp. zvyšují úroveň odsazení obsahu.

VisualEditor - Toolbar - Media, references, transclusions.png
Média, reference a šablony: Každá z ikonek otvírá vlastní dialogové okno:
  • Ikonka „Obrázky a média“ (obrázek pohoří) otvírá dialog médií.
  • Ikonka „⧼visualeditor-dialogbutton-reference-tooltip⧽“ (záložka) otvírá dialog pro editaci referencí.
  • Ikonka „⧼visualeditor-dialogbutton-referencelist-tooltip⧽“ (tři knihy) otvírá dialog zobrazení referencí.

VisualEditor - Toolbar - Page settings - cs.png
Nastavení vám v tuto chvíli umožňuje editovat kategorie a vypsat mezijazykové odkazy.

VisualEditor - Toolbar - Cancel-save - cs.png
Stornujte nebo uložte provedené změny.


Ukládání změnEditovat


Jakmile budete s editací hotovi, klikněte na zelené tlačítko „⧼visualeditor-toolbar-savedialog⧽“ na panelu nástrojů. Pokud jste na stránce neučinili žádné změny, tlačítko nejde stisknout.
VisualEditor - Toolbar - Cancel-save - cs.png

Stisknutím zeleného tlačítka „⧼visualeditor-toolbar-savedialog⧽“ se otevře malé dialogové okno, ve kterém můžete zadat stručné shrnutí provedených změn, označit svou editaci jako malou a zvolit si, že chcete sledovat budoucí změny této stránky.

Číslo indikuje množství místa zbývajícího pro shrnutí editace. Také si můžete překontrolovat provedené změny, abyste se před jejich uložením ujistili, že fungují podle očekávání.

VisualEditor.save - cs.png


Editace odkazůEditovat


VisualEditor - Toolbar - Formatting - Link.png
Odkazy můžete přidat pomocí ikonky „Odkaz“ (články řetězu) na panelu nástrojů nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+K (nebo ⌘ Command+K na Macu).

Když vyberete text nebo kurzor umístíte na nějaké slovo, kliknutím na tlačítko „Odkaz“ uděláte odkaz z tohoto textu.


VisualEditor - Link editing inline 2.png
Ať už použijete tlačítko nebo klávesovou zkratku, otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zadat odkaz. S interními odkazy (odkazy na jiné stránky na Wikipedii) se vám pokusí Vizuální editor pomoci nabídkou pravděpodobných cílů, jakmile začnete psát.

Jakmile jste zadali nebo zvolili cíl odkazu, můžete stisknout ↵ Enter, kliknout mimo okno nebo kliknout na ikonku pro zavření (<). Váš odkaz se objeví na stránce ve Vizuální editoru, ale dokud stránku neuložíte, tato změna se neuloží.


VisualEditor - External link.png
Odkazy na webové stránky mimo Wikipedii se vkládají stejně; stačí do pole vložit odkaz, který bude označen jako „⧼visualeditor-linkinspector-suggest-external-link⧽“.

VisualEditor - Link editing inline.png
Pokud chcete odstranit nebo změnit existující odkaz, klikněte na něj v textu a pak klikněte na ikonku „Odkaz“, která se vedle něj objeví. Nebo můžete kliknout na stejnou ikonku v panelu nástrojů nebo použít klávesovou zkratku Ctrl+K.

Poté můžete změnit cíl odkazu nebo ho zrušit kliknutím na ikonku „Odebrat“ (popelnice) v pravém horním rohu dialogového okénka.


Editace obrázků a dalších médiíEditovat

Nový obrázek (nebo jiný mediální soubor) do stránky přidáte kliknutím na ikonku „Obrázky a média“ (obrázek pohoří).
VisualEditor - Media editing 1.png

Kliknutím na ikonku „Obrázky a média“ se otevře dialogové okno, které automaticky na Wikimedia Commons hledá mediální soubory související s právě editovanou stránkou.

Jiné soubory můžete hledat změnou textu ve vyhledávacím políčku dialogového okna.

Kliknutím na náhled soubor vyberete.

VisualEditor - Media editing 2.png

Po vložení je obrázek vybraný (zobrazuje se modře). Můžete mu změnit velikost pomocí táhel v rozích a přetáhnout ho na požadované místo.

Titulek můžete přidat kliknutím na ikonku „Obrázky a média“, která se zobrazuje na obrázku nebo na panelu nástrojů.

VisualEditor - Media editing 3.png

Dialogové okno médií vám umožňuje přidat (a editovat) titulek, který může obsahovat formátování a odkazy.
VisualEditor - Media editing 6.png

Jakmile jste hotovi, kliknutím na „Použít změny“ dialogové okno zavřete a vrátíte se do editoru stránky.
VisualEditor - Apply changes - cs.png


Editace referencíEditovat


Editace existující referenceEditovat


VisualEditor - Editing references 1.png
Existující referenci můžete editovat tím, že na ni kliknete a kliknete na ikonku „⧼visualeditor-dialogbutton-reference-tooltip⧽“, která se poblíž objeví, nebo na stejnou ikonku na panelu nástrojů.

VisualEditor - Editing references 20 - cs.png
Kliknutím na ikonku ⧼visualeditor-dialogbutton-reference-tooltip⧽ se otevře dialogové okno s minieditorem, kde můžete editovat text reference.

Můžete ho formátovat stejně jako zbytek stránky, například přidat kurzívu nebo odkazy.


VisualEditor - Editing references 3.png
Na mnoha wiki se pro formátování referencí podle nějakého citačního standardu používají šablony. To se projeví při editaci existující reference, jejíž obsah zmodrá, když ho vyberete.

Obsah šablony můžete editovat kliknutím na ikonku „Šablona“ (dílek skládačky).


VisualEditor - Editing references 5.png
Po kliknutí na ikonku „Šablona“ (dílek skládačky) budete moci editovat jednotlivé parametry šablony.

VisualEditor - Apply changes - cs.png
Jakmile budete hotovi, klikněte na „Použít změny“ a vrátíte se k editaci reference.

Pokud není co dalšího editovat, klikněte znovu na „Použít změny“ a vrátíte se na stránku.


Použití existující referenceEditovat


VisualEditor - Toolbar - Reference.png
Pokud již stránka reference obsahuje, můžete znovu použít existující citaci, pokud se také týká textu, ke kterému chcete doplnit zdroj.

Znovu použít existující referenci můžete tím, že umístíte kurzor na místo, kam ji v textu chcete přidat, a klikněte na ikonku „⧼visualeditor-dialogbutton-reference-tooltip⧽“ (záložka) na panelu nástrojů.


VisualEditor - Editing references 21 - cs.png
V dolním levém rohu okna editoru referencí klikněte na tlačítko „⧼visualeditor-dialog-reference-useexisting-label⧽“.

VisualEditor - Editing references 18.png
Pokud je referencí mnoho, můžete použít vyhledávací políčko (označené „⧼visualeditor-reference-input-placeholder⧽“), aby se zobrazily jen reference odpovídající danému textu. Najděte referenci, kterou chcete znovupoužít, a vyberte ji.

Přidání nové referenceEditovat


VisualEditor - Toolbar - Reference.png
Pokud chcete vložit novou referenci, umístěte kurzor do textu tam, kam ji chcete přidat, a klikněte na ikonku „⧼visualeditor-dialogbutton-reference-tooltip⧽“ (záložka) na panelu nástrojů.

VisualEditor - Editing references 20 - cs.png
V editoru referencí můžete svou citaci přidat, upravovat a formátovat.

Referenci můžete přiřadit do určité skupiny; to se používá pro zobrazení skupin referencí pomocí nástroje „⧼visualeditor-dialogbutton-referencelist-tooltip⧽“.


VisualEditor - Editing references 7.png
Pokud přidáváte novou referenci a chcete v ní použít šablonu, klikněte na panelu nástrojů editoru referencí na ikonku „Šablona“ (dílek skládačky).

VisualEditor - Editing references 9.png
Poté najděte šablonu, kterou chcete použít, přidejte ji a editujte jako u již existující.

Kliknutím na „Použít změny“ se vrátíte do editoru referencí a dalším kliknutím na „Použít změny“ se vrátíte na stránku.


VisualEditor - Editing references 10.png
Pokud na stránce zatím není seznam referencí (například na stránku přidáváte úplně první referenci), musíte ho vložit, aby se text vaší reference měl kde zobrazit.

Umístěte kurzor na místo, kde chcete reference zobrazovat (zpravidla vespod stránky), a klikněte na ikonku „⧼visualeditor-dialogbutton-referencelist-tooltip⧽“ (tři knihy).


VisualEditor - Editing references 11.png
Seznam referencí přidáte kliknutím na „Použít změny“ v dialogovém okně.

Pokud jste vytvořili skupiny referencí, můžete v tomto okně zadat skupinu, aby se zobrazily jen ty reference, které do této skupiny patří.


Editace šablonEditovat

Pokud chcete do stránky vložit novou šablonu, umístěte kurzor na místo, kam chcete šablonu vložit, a klikněte na ikonku „Šablona“ (dílek skládačky) na panelu nástrojů.
VisualEditor - Toolbar - Transclusion.png

Zadejte jméno šablony, kterou chcete vložit, a klikněte na „Přidat šablonu“.
VisualEditor - Template editing 4.png

Můžete také editovat šablonu, které už na stránce je: Vyberte ji (zmodrá) a klikněte na ikonku „Šablona“ (dílek skládačky), která se objeví, nebo na tu na panelu nástrojů.
VisualEditor - Template editing 1.png

Přidáním nové šablony nebo otevřením existující se otevře dialogové okno „⧼visualeditor-dialog-transclusion-title⧽“ se seznamem jednotlivých parametrů a jejich hodnot.

Parametry můžete přidávat nebo ty už zadané editovat.

VisualEditor - Template editing 2.png

Hodnotu parametru můžete změnit tím, že ho vyberete v seznamu a ve vedlejším okně upravíte jeho hodnotu.
VisualEditor - Template editing 3.png

Pokud šablona obsahuje další šablony, tyto podšablony se zobrazí jako parametry. Můžete je editovat nebo odstranit kliknutím na název podšablony.

Nové podšablony můžete vložit stejně jako se přidávají parametry. Možná byste měli zkontrolovat dokumentaci, abyste se ujistili, že je podšablona podporována.

VisualEditor - Template editing 5.png

Jakmile budete hotovi, kliknutím na „Použít změny“ dialogové okno zavřete a vrátíte se do editoru stránky.
VisualEditor - Apply changes - cs.png

Substituce šablonEditovat


Pokud má být šablona substituována, napište před název šablony subst: (včetně dvojtečky).

Automatické napovídání s subst: nefunguje; pokud potřebujete našeptávač, doplňte subst: až po nalezení potřebné šablony.

Poté klikněte na zelené tlačítko „Přidat šablonu“.

VisualEditor - Template editing 7.png

Přidejte libovolné parametry jako obvykle a klikněte na „Použít změny“.
VisualEditor - Template editing 6.png

V této počáteční fázi neuvidíte, že by se šablona na stránce rozbalila.

Po dokončení a uložení vašich změn se substituce provede a vzhled šablony se změní.

VisualEditor - Template editing 8.png


Editace kategoriíEditovat


VisualEditor - Toolbar - Page settings - cs.png
Kategorie stránky můžete editovat kliknutím na tlačítko „Nastavení“ na panelu nástrojů.

VisualEditor - Category editing 1.png
Tlačítko „Nastavení“ otevře dialogové okno, ve kterém jsou vypsány existující kategorie a ve kterém můžete přidat nové.

Také je tam funkce pro nastavení klíče řazení použitého pro zařazení stránky ve výpisech na stránkách kategorií.


VisualEditor - Category editing 3.png
Novou kategorii přidáte tak, že její název zadáte do políčka „Přidat kategorii“. Můžete buď vytvořit novou kategorii, nebo vybrat nějakou existující.

VisualEditor - Category editing 2.png
Existující kategorii můžete zrušit tím, že na ni kliknete a kliknete na ikonku „Odebrat“ (popelnice) v okénku, které se zobrazí.

Tam také můžete zadat klíč řazení pro konkrétní kategorii, který má přednost před obecným klíčem řazení.


VisualEditor - Apply changes - cs.png
Jakmile budete s editací kategorií hotovi, vraťte se do editoru stránky kliknutím na „Použít změny“.


Editace matematických vzorců a dalších speciálních věcíEditovat


Některé funkce, například galerie obrázků, matematické vzorce či hudební partitury, dosud Vizuální editor nepodporuje. Pokud je chcete změnit nebo přidat nové, budete zatím muset editovat přímo zdrojový wikitext.


Klávesové zkratkyEditovat


Mnoho editorů je zvyklých zadávat přímo wikitext, zejména tučné písmo, kurzívu a wikiodkazy. Klávesové zkratky vám umožní rychle vložit odpovídající formátování bez potřeby klikat na tlačítka na panelu nástrojů. Ve Vizuálním editoru fungují běžné obecné zkratky, používané i v jiných editorech:

Zkratka na PC Akce Zkratka na Macu

Ctrl+B Tučné ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Kurzíva ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Vložení odkazu ⌘ Cmd+K

Ctrl+X Vyjmout ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Kopírovat ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Vložit ⌘ Cmd+V

Ctrl+Z Zpět ⌘ Cmd+Z