Wikipedie:Vizuální editor/Klávesové zkratky

Tato stránka nastiňuje ovládání Vizuálního editoru myší a klávesnicí. Pokud máte nápady na nové užitečné příkazy nebo jste u existujících narazili na problém, dejte nám vědět na příslušné stránce.

Běžné klávesové zkratkyEditovat

Zkratka na PC Akce Symbol Zkratka na Macu

Ctrl+B Tučné   ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Kurzíva   ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Vložení odkazu   ⌘ Cmd+K

Ctrl+X Vyjmout ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Kopírovat ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Vložit ⌘ Cmd+V

Ctrl+Z Zpět   ⌘ Cmd+Z

Ctrl+⇧ Shift+Z Znovu   ⌘ Cmd+⇧ Shift+Z

Tab ↹ Odsazení seznamu   Tab ↹

⇧ Shift+Tab ↹ Snížení odsazení seznamu   ⇧ Shift+Tab ↹

Ctrl+\ Zrušit formátování   ⌘ Cmd+\

Úplný seznam ovládání myší a klávesnicíEditovat

Funkce Akce
Přesun kurzoru myší Kliknutí
Přesun kurzoru klávesnicí Kurzorové šipky[1]
Výběr obsahu myší Tažení
Výběr obsahu myší Dvoj- a trojklik
Výběr obsahu klávesnicí Shift + kurzorové šipky[1]
Výběr slova myší Dvojklik na slovo
Výběr bloku myší Trojklik na blok
Úprava výběru myší Shift + kliknutí
Load insertion formatting from content Posunout kurzor
Insert text with keyboard Character and number keys
Insert special characters with keyboard Multiple character or number keys using an input method editor
Delete with with keyboard Backspace and delete keys
Delete word with with keyboard (Option or Alt) + Backspace and delete keys
Delete line with with keyboard (Command or Control) + Backspace and delete keys
Undo with keyboard (Command or Control) + Z
Redo with keyboard (Command or Control) + Shift + Z
Copy selection with keyboard (Command or Control) + C
Cut selection with keyboard (Command or Control) + X
Paste selection with keyboard (Command or Control) + V
Copy selection from menu "Copy" in context or browser menu
Cut selection from menu "Cut" in context or browser menu
Paste selection from menu "Paste" in context or browser menu
Zvýraznění objektu myší Kliknutí
Přepnout tučné písmo na vybraném obsahu a při vkládání myší Kliknutí na nástroj tučné písmo v panelu nástrojů
Přepnout kurzívu na vybraném obsahu a při vkládání myší Kliknutí na nástroj kurzíva v panelu nástrojů
Přepnout tučné písmo na vybraném obsahu a při vkládání klávesnicí (Command nebo Control) + B
Přepnout kurzívu na vybraném obsahu a při vkládání klávesnicí (Command nebo Control) + I
Rozdělit blok klávesnicí Enter
Sloučit bloky klávesnicí Backspace na začátku nebo Delete na konci hranice bloku
  1. a b Kurzorové šipky: Nahoru, dolů, doleva, doprava, Home, End, Page Up, Page Down