Wikipedie:Trasa toku řeky

Grafický popis trasy toku řeky je vytvořen podle grafického popisu trasy železnic s využitím značek z Wikimedia Commons pro značení vodních kanálů.


LegendaEditovat

Legenda k infoboxu řeky
  Vodní tok
  Pramen toku
  Pramen toku v rybníce, nádrži, nebo jezeře
  Záhyb vpravo (po proudu)
  Záhyb vlevo (po proudu)
  Přítok zprava po proudu řeky
  Přítok zleva po proudu řeky
  Ostrov
  Ostrov s levým ramenem řeky nevýrazným nebo s náhonem k méně významnému mlýnu
  Ostrov s pravým ramenem řeky nevýrazným nebo s náhonem k méně významnému mlýnu
  Rybník, příp. vodní nádrž
  Větší rybník, příp. vodní nádrž
  Peřeje
  Propadání (vstup toku do podzemí)
  Vyvěračka (výstup toku z podzemí)
  Zdymadlo
  Přemostění silnicí
  Jiné přemostění
  Jiné širší přemostění
  Přemostění železniční tratí
  Státní hranice
  Měrná stanice nalevo po proudu (průměrný průtok, stoletá voda)
  Měrná stanice napravo po proudu (průměrný průtok, stoletá voda)
  Sídlo na pravém břehu řeky (po proudu)
  Sídlo na levém břehu řeky (po proudu)
  Mlýn nalevo po proudu řeky
  Mlýn napravo po proudu řeky
  Továrna nalevo po proudu řeky
  Továrna napravo po proudu řeky
  Přístav na pravé straně řeky (po proudu)
  Přístav na levé straně řeky (po proudu)
  Přístav po obou stranách řeky
  Přístaviště mimo tok řeky
  Odbočka do přístaviště mimo tok řeky
  Úsek sjízdný vodáky