Wikipedie:Senioři píší Wikipedii/Metodika/Lektorský checklist

Zkratka:
 • WP:Lektorský checklist
Užitečné kontakty
• seniori@wikimedia.cz (koordinátor)
• lucie.schubert@wikimedia.cz (edu manažerka)
• pavel.bednarik@wikimedia.cz (metodik)
• lektori@wikimedia.cz (mailinglist všech lektorů)

Tento lektorský checklist je určen lektorům, kteří vedou kurzy Senioři píší Wikipedii organizované spolkem Wikimedia Česká republika. Jde o soupis úkonů, na které je potřeba nezapomenout a jsou od lektorů vyžadovány. Při jakýchkoli nejasnostech kontaktuje včas koordinátora seniorského programu Jana Sýkoru.

Před kurzemEditovat

 
Přihlašovací listina ve formátu pdf k tisku (pro kurzy bez el. přihlašování)
 • Tracker: Ke každému kurzu je potřeba v systému Tracker (nástroj na sledování výdajů WMČR) založit tzv. tiket. Pokud Tracker neznáte, domluvte se s koordinátorkou, tiket vám připraví. Pokud Tracker už používáte, vytvořte si nový tiket v podtématu Senioři píší Wikipedii. Vyplňte si plánované výdaje (mzda dle DPP a náklady např. za tisk a dopravu)
 • Registrace účastníků do kurzu: Před kurzem obdržíte přístup do Google tabulky, ve které budou údaje o přihlášených účastnících. Buď tam budou přibývat postupně samy – tím, jak se účastníci registrují online (v případě, že registraci účastníků do kurzu zajišťuje WMČR, a ne partnerská instituce), nebo tam údaje doplní účastnici během první lekce či vy sami po první lekci (viz níže). Pokud probíhá registrace předem, můžete účastníky oslovit a přivítat už pár dní před kurzem (samotné potvrzení registrace zajišťuje koordinátorka).
 • Příručky: V dostatečném předstihu před kurzem se domluvte s koordinátorkou na předání či zaslání Příruček pro začátečníky. Pokud budete chtít, můžete dostat i další materiály, jako letáky, propisky či samolepky.
 • 6 account limit: Aspoň týden před začátkem kurzu je třeba začít řešit tzv. 6 account limit (nyní dokonce pouze 4 account limit). Budete potřebovat znát veřejnou IP adresu učebny, případně si zažádat o práva zakladatele účtů, více zde.
 • Nástěnka: V kurzovém rozhraní zvaném Nástěnka v programu Wikimedia ČR – Senioři (nastenka.wikimedia.cz/seniori) si založte stránku kurzu, jinými slovy si vytvořte projekt (modré tlačítko vpravo) a pojmenujte jej ve tvaru Město, období, pokročilost, např.: Praha, podzim 2019, začátečníci. Dnem začátku kurzu je den první lekce kurzu, dnem konce kurzu je 14 dní po poslední lekci (aby měli účastnici čas dodělat své resty). Podrobný návod k založení kurzu a používání Nástěnky je zde.
 • Překlepy: Na první lekci je vhodné si připravit seznam reálných překlepů a drobných chyb ve Wikipedii, aby si účastníci mohli rovnou vyzkoušet editaci „na ostro“. Počítejte s tím, že hledání zabere nějaký čas. Tipy, jak si to ulehčit, jsou zde.
 • Tištěné listiny na první lekci:
  • Přihlašovací listina: Pokud registraci účastníků do kurzu zajišťovala partnerská instituce, můžete si na první lekci připravit přihlašovací listinu, kterou hned na začátku účastníci vyplní, abyste na ně měli kontakty (a souhlas se zpracováním osobních údajů). Anebo na první lekci necháte účastníky vyplnit online formulář (viz níže). Pokud se účastníci registrovali přes elektronický formulář WMČR, kontakty na ně už máte, takže účastníci na místě už tuto listinu vyplňovat nemusí. Pokud chcete, můžete si přihlašovací listinu vzít s sebou tak jako tak, kdyby dorazil někdo nepřihlášený (a v kurzu pro něj ještě bylo místo).
  • Docházková listina: Vytiskněte si docházkovou listinu, kterou na každé lekci nechte kolovat, abyste měli přehled o docházce. Na konci první lekce, poté, co se účastníci registrují do Wikipedie, nechte listinu kolovat, aby účastníci vyplnili své uživatelské jméno. (Pokud chcete, můžete si do docházkové listiny předvyplnit jména účastníků, tedy za předpokladu, že je už před kurzem znáte; stačí si zde zduplikovat vzor listiny na svůj Google disk a tam si je vyplnit (dopsat název kurzu v hlavičce a jména účastníků podle nasdíleného přihlašovacího formuláře).
  • Základní informace o kurzu: Na první lekci doporučujeme pro každého účastníka vytisknout list se základními informacemi o kurzu (tento pdf dokument vyplňte v elektronické podobě a poté vytiskněte).

Během kurzuEditovat

 • Přihlašovací formulář: Pokud se účastníci neregistrovali předem, otevřete jim na začátku první lekce na počítačích přihlašovací online formulář (odkaz máte od koordinátorky) a nechte je ho vyplnit. Případně pouze nechte kolovat přihlašovací listinu (což pro vás ale bude znamenat více přepisování, viz níže).
 • Vyplnění docházky a wikijmen: Každou lekci nechte účastníky vyplnit docházku, na konci první lekce také wikijména.
 • Po první lekci:
  • Doplnění Nástěnky: Wikijména všech účastníků vložte do vašeho kurzu v Nástěnce. Můžete pak snadno sledovat jejich aktivitu. (Zároveň tím automaticky vložíte každému účastníkovi na jeho osobní i diskusní stránku šablonu s upozorněním, že jde o účastníka seniorského kurzu.)
  • Doplnění elektronického formuláře: Pokud registraci účastníků zajišťoval spolek WMČR a máte přístup do Google tabulky s daty, doplňte tam do příslušného sloupečku wikijména všech účastníků. Pokud účastníci vyplňovali papírovou přihlašovací listinu až na kurzu, přepište tam všechna data, které vám poskytli (vše z přihlašovací listiny plus wikijména z docházkové listiny)
  • Uvítání účastníků ve Wikipedii: Účastníkům vložte na jejich diskusní stránky uvítací šablonu. Můžete si zkopírovat a upravit tento kus kódu:
== Uvítání ==
 {{subst:Vítejte}}
 (Pod šablonu přidejte pár vlastních slov.)--~~~~
 • Posílání shrnutí lekce: Po každé lekci pošlete všem účastníkům e-mailem shrnutí proběhlé lekce a nějakou domácí přípravu. Máme ověřeno, že průběžné zasílání e-mailů zvyšuje docházku na lekce (lidé méně odpadávají) a pomáhá účastníkům zvládnout látku (včetně těch, kteří musí nějakou lekci vynechat).
 • Focení: Prosím, pořiďte z kurzu pár fotek (nebo někoho o nafocení požádejte). Stačí 3-5 fotek za jeden kurz. Účastníků se zeptejte, jestli jejich fotky můžete zveřejnit prostřednictvím Wikimedia Commons. Pokud někdo nebude chtít, můžete zkusit fotit tak, aby dotyčný nebyl na fotkách identifikovatelný. Je také slušností dopředu oznámit, že na příští lekci se bude fotit, někteří účastníci se na to chtějí připravit. :-) Fotky nezapomeňte nahrát do Wikimedia Commons: v kategorii Senior Citizens Write Wikipedia vytvořte podkategorii s názvem vašeho kurzu a tam fotky vložte.

Po kurzuEditovat

 
Metuzalémova absolventská hvězda, virtuální ocenění pro úspěšné absolventy seniorských kurzů
 • Odstranění pomocného lektorského účtu z Nástěnky: Pokud jste při kurzu používali pomocný lektorský účet a byli jste jím zapsáni do kurzu jako jeden z účastníků, nezapomeňte ho po skončení kurzu z Nástěnky odstranit, aby nezkresloval statistiky. (V ideálním případě by měl být pomocný lektorský účet nějak vhodně pojmenován, aby, když na to zapomenete, mohl odstranění provést někdo z EDU týmu).
 • Zaslání přihlašovací listiny a účtenek: Pokud účastníci vyplňovali papírovou přihlašovací listinu, zašlete ji do kanceláře WMČR na adresu Slovenská 21, Praha 2, 120 00. Pokud vám během kurzu vznikly nějaké náklady za tisk a dopravu, zašlete originály všech dokladů (účtenky) na stejnou adresu. Pokud jste si zakládali tiket (vizte výše), před odesláním účtenky naskenujte a nahrajte k tiketu.
 • Vyznamenání účastníkům: Lidem, kteří kurz úspěšně absolvovali, udělte pomocí funkce „Vyznamenat“ v úvodu seznamu nositelů Metuzalémovy hvězdy. Absolventem je ten, kdo zvládl základní látku z kurzu, v ideálním případě např. na konci založil nový článek (orientačně lze určit i podle docházky, aspoň za 75%). Vyznamenat lze i dodatečně, pokud účastník založí článek třeba až pár týdnů po skončení kurzu.
 • Doplnění elektronického formuláře o absolventy: Údaje o tom, kdo kurz absolvoval, doplňte do elektronického formuláře / Google tabulky do příslušné kolonky. Pokud někdo z přihlášených vůbec na kurz nedorazil, označte to v tabulce také. Zkontrolujte také, jestli všechny údaje z tabulky sedí. (Někdy se např. stane, že někdo ztratí přístup ke svému účtu a musí si založit nový, pak je dobré to jak v tabulce, tak v Nástěnce aktualizovat.)
 • Zpětněvazební dotazník: Přibližně týden až dva po skončení kurzu požádejte účastníky o vyplnění zpětnovazebního dotazníku, do kopie mailu dejte i koordinátorku (seniori@wikimedia.cz). Pošlete všem přihlášeným, tedy i těm, co kurz nedokončili. Vzor e-mailu je zde.
 • Report z kurzu: Průběh kurzu a naplnění cílů vyhodnoťte pomocí reportu. Pokud nejste členem spolku WMČR, pošlete ho e-mailem koordinátorce. Pokud jste členem, vytvořte report na interní wiki spolku pomocí tlačítka zde a odkaz přidejte do seznamu reportů, který naleznete níže na stránce. Odkaz na report vložte do svého tiketu do příslušného políčka.
  • Jak má ideální report (zápis) vypadat? Váš první zápis pište spíše podrobný, zajímá nás potenciálně vše (co fungovalo, co ne, jak jste se cítili, co vám třeba chybělo; různé nápady na zlepšení apod.), navíc je to reflexe i pro vás, možnost se zamyslet a zhodnotit kurz a třeba za půl roku se vám zápis bude znovu hodit, až se budete připravovat na nový kurz. Až budete psát zápis ze svého druhého nebo třetího kurzu, tak pokud půjde o kurz stejného druhu, už stačí být mnohem stručnější a zmínit hlavně to, co oproti minulým kurzů fungovalo jinak, nově apod.
 • Aktivizační mail: Pokud to je ve vašich časových možnostech, komunikujte s účastníky i po kurzu, např. formou pozvání na další kurzy, nabídkou pomoci s úpravou článku, poděkováním za editaci, posláním aktivizačního mailu apod.

Děkujeme! :)