Rozpor je konflikt mezi dvěma nebo více tvrzeními, která Wikipedie uvádí jako fakta. Tato tvrzení se mohou nacházet v rámci jednoho článku nebo v různých článcích. Alespoň jedno z tvrzení, která jsou ve vzájemném rozporu, je zřejmě nepravdivé, takže je žádoucí rozpor odstranit. Buď uvedením protichůdných informací jako názorů se zdroji, nebo ověřením a opravou nebo odstraněním nepochybně vadného tvrzení. K upozornění čtenářů a editorů na nevyřešený rozpor se používá šablona {{Rozpor}}. Stránky s tvrzeními označenými touto šablonou jsou automaticky zařazovány do skryté kategorie Údržba:Články s rozpory.

Rozpor může vzniknout i v důsledku rozdílů v terminologiích, na které tak může upozornit a o kterých je vhodné se ve Wikipedii zmínit.