Wikipedie:Průvodce/Encyklopedická významnost

  Průvodce Wikipedií  
  Zásady  
          Hlavní nabídka         Stránka 10 z 16


Zásada encyklopedické významnosti

Významnost

Je předmět článku, na kterém chcete pracovat, dostatečně významný, aby byl součástí encyklopedie? Tato zásada pomáhá objasnit otázku významnosti. V některých případech totiž musíte přesvědčit ostatní wikipedisty, proč je téma Vámi vybraného článku natolik významné, aby bylo ve Wikipedii zmíněno. Doplnění důvěryhodných zdrojů, nezávislých na předmětu článku, je klíčem k doložení významnosti.

Stovky a stovky stránek jsou denně přidávány do Wikipedie. Dobrovolní editoři Wikipedie důsledně prověřují každou z těchto stránek, aby rozhodli, zda je vhodné, aby byla součástí encyklopedie. Encyklopedická významnost je jedním z klíčových kriterií pro jejich rozhodování.


předchozí stránka               následující stránka