Wikipedie:Průvodce/Žádný vlastní výzkum

  Průvodce Wikipedií  
  Zásady  
          Hlavní nabídka         Stránka 12 z 16


Žádný vlastní výzkum

Žádný vlastní výzkum

Wikipedie je terciární zdroj informací — je psána s pomocí sekundárních zdrojů pojednávajících o zdrojích primárních. Jednoduše řečeno, Wikipedie není prostor pro zveřejňování vlastních myšlenek; Wikipedie je shrnutí toho, co už bylo o tématu napsáno ve věrohodných zdrojích.

V esejích na středních a vysokých školách od studentů může být požadován vlastní výzkum či subjektivní názor na danou problematiku, a hodnotí se schopnost jej obhájit. Wikipedie však takto nefunguje, je to shrnutí sekundárních zdrojů o daném tématu.


předchozí stránka               následující stránka