Wikipedie:Pod reálnou lípou/Olomouc, 19. dubna 2022

Olomoucký wikisraz Editovat

Čas Editovat

Úterý 19. dubna 2022, 18:30 - 21:00 hodin

Místo Editovat

Pirátské centrum Picolo (8. května 522/5, Olomouc)

Program Editovat

 • navázání kontaktů s olomouckými wikipedisty (Pavel Bednařík jako nový hlavní lektor)
 • příprava Seniorského wikiměsta v Olomouci (září 2022)
 • aktualizace kontaktů (Vědecká knihovna)
 • novinky z projektu Studenti píší Wikipedii
 • různé

Zúčastní se Editovat

Zápis Editovat

 • Přítomni: Pavel Bednařík, Jan Kameníček, Vojtěch Pikal
 • Místo: Pirátské centrum Pikolo (poté přesun do hospody Riegrovka)
 • Co se probralo:
  • vzájemné seznámení (Honza nemá příliš čas, ale rád se zapojí do konkrétních úkolů, Vojta se věnuje spíše backupu - šablony, dokumenty)
  • hledání vhodného místa pro Olomoucký wikisraz, jeho pravidelnost a termín - místo konání nabízí Čepice v Maltézské pomoci (Wurmova 7)
  • návrhy termínu další akce pošle Pavel Bednařík asap (předběžně 26. 5. 2022) - termín by se měl ustálit na stejné datum 1x měsičně
  • Seniorské wikiměsto
   • termín 9.-11. 9. 2022 v době konání Dnů evropského dědictví je vhodný (propojení s programem, otevřené památky)
   • možnosti ubytování - zkusit koleje v Neředíně (využívalo se dříve) - rezervovat co nejdříve
   • J. K.: nutno vyjasnit, kdo budou účastníci (zkušení senioři z kurzů? začátečníci?), podle toho bude možné připravit program (Pavel zjistí)
   • návrh programu v průběhu května
   • P. B. osloví město (Radim Schubert) je spolupráci a zajistí záštitu primátora/města
   • spolupráci s Vědeckou knihovnou zjistí Honza - je vhodné řešit, když mají prodlouženou pracovní dobu (Týden knihoven, apod.)
  • Editatony
   • vhodná možnost, jak "podchytit" komunitu - zkusíme připravit na červen, případně na podzim
   • možno spojit s Nocí muzeí a kostelů - oslovit Vlastivědné muzeum (Jakub Ráliš) - třeba poskytnou prostory pro editatony + zpracování jejich sbírek

Úkoly Editovat

 • oslovit Vědeckou knihovnu pro Sen. wikiměsto - Honza
 • promyslet program - Honza, Pavel
 • zjistit, kdo je oslovován na Sen. wikiměsto - Pavel
 • zjistit ubytování na kolejích Neředín - Jenda?
 • oslovit Vlastivědné muzeum ke spolupráci (možná i kurz pro muzejníky) - Pavel
 • domluvit spolupráci na Sen. městu s městem Olomouc - Pavel