Wikipedie:Pod lípou (práva)/Archiv 2007/01

Fair use mimo hlavní jmenný prostor

Nechal jsem si vygenerovat seznam obrázků pod fair use (a několika dalšími problematickými licencemi), které se používají mimo hlavní jmenný prostor. Takové použití je obecně nepřípustné, plánuji proto postupně tato použití vyházet. U některých si nejsem jist vhodným postupem, ale třeba ve jmenném prostoru Wikipedista je to zcela jednoduché: takové obrázky tam být nesmí. Pokud proto na své uživatelské stránce (či na její podstránce, což se týká i „galerií“!) máte nějaké fair-use obrázky, máte možnost je odstranit sami a případně i zvolit odpovídající svobodně licencovanou náhradu. Pokud je budu nahrazovat já, náhrady hledat nebudu. --Mormegil 08:07, 11. 9. 2006 (UTC)

Dílo na veřejném prostranství nemá šablonu

Přidal jsem na commons obrázek Image:Imperial and Royal musketeer.jpg vyfocený na veřejném prostranství (cedule naučné stezky).

 • Pro ně podle autorského zákona (Zákon č. 121/2000 Sb., § 33, odstavec 1) platí:

§ 33 Užití díla umístěného na veřejném prostranství (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo kresbou, malbou nebo grafikou, fotografií nebo filmem nebo jinak zaznamená nebo vyjádří dílo, které je trvale umístěno na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách nebo na jiném veřejném prostranství; do autorského práva nezasahuje ani ten, kdo takto vyjádřené, zachycené nebo zaznamenané dílo dále užije. Je-li to možné, je nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a umístění. Takové obrázky (zatím) nemají šablonu. Lze buď rozšířit šablonu Template:PD-CzechGov nebo vytvořit novou šablonu pro tyto případy. Domnívám se, že raději by se mohla vytvořit nová šablona. --snek01 17:36, 14. 10. 2006 (UTC)

Jenže já mám pocit, že zrovna tohle se nemůže. Můžeš vyfotit celou tu ceduli jako ilustraci k textu o té stezce, ale ne vyříznout jen toho vojáka. Můžeš vyfotit dům s logem firmy, ale nemůžeš oříznout jen to logo a myslet si, že to je v pořádku, že tím obejdeš fair use. Něco jiného jsou plastiky a sochy a pod. tam to jde, protože to je dvourozměrné zobrazení trojrozměrného díla a to je povoleno. Čerpám tak nějak z mouder, která nám Hippo trousí na IRC a tak vůbec z debat tam a tady na diskusních stránkách. Pokud vím, na tohle téma sme se bavili víckrát. Já vím, že podle toho citátu ze zákona to vypadá v pořádku, ale mám pocit, že je tam nějaká zrada. --Karakal 09:33, 19. 10. 2006 (UTC)
No první odstavec příslušného paragrafu jste ocitoval sám, takže se Vám ho pokusím ještě správně vyložit, tj. zjistit, co chtěl daným textem zákonodárce říct.
 • Rozdíl oproti volnému dílu. Jaké je postavení citovaného paragrafu v autorském zákoně a jaký má vztah k volnému dílu? Je nutné si všimnout, že zákonodárce nepoužil termín volné dílo, přestože tento termín zná. Ten definuje ve svém Dílu 3 "Vznik a obsah práva autorského" v § 28 "Užití volných děl" odst. 1 volné dílo jako Dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv, může každý bez dalšího volně užít; .... U volného díla navíc autor pozbývá svých majetkových práv podle § 27 odst. 4 a vzhledem ke své smrti dle § 11 odst. 4 pozbývá také osobnostních práv, což značně rozšiřuje možnosti volného nakládání nad rámec pouhého užití.

  Naproti tomu Díl 4 "Výjimky a omezení práva autorského", v které je i Vámi zmíněný § 33, ošetřuje v několika paragrafech případy, kdy je nezbytné autorské právo omezit, aby se některé oprávněné činnosti nestaly nelegálními. Je ale uvozen důležitým § 29, kde zákonodárce (vědom si nejspíš lákavosti vykládat další paragrafy velmi široce) výslovně upozorňuje:

  Omezení práva autorského jsou dovolena jen ve zvláštních případech stanovených v tomto zákoně; nesmějí být vykládána způsobem, který by narušoval běžný výkon práv autorských a který by byl neospravedlnitelně na újmu oprávněným zájmům autora.

 • Rozbor § 33. Takže se dostáváme zpět k citovanému § 33 "Užití díla umístěného na veřejném prostranství", ale už víme, že při jeho výkladu nesmíme připustit narušení autorových práv nad rámec stanovený textem zákona. Rozeberu jej trochu podrobněji, takže odpusťte, že ne každá má poznámka se bude týkat právě Vašeho případu. Podívejme se na první větu:

  Do práva autorského nezasahuje ten, kdo kresbou, malbou či grafikou, fotografií nebo filmem nebo jinak zaznamená nebo vyjádří dílo, které je trvale umístěno na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách nebo na jiném veřejném prostranství; ...

  Věta jednak demonstrativně vyjmenovává způsoby, jak je přípustné zaznamenat dílo, dále demostrativně vyjmenovává veřejná prostranství (veřejné prostranství není totéž co místo veřejnosti přístupné, tedy např. jinak soukromé prostory zpřístupněné za určitým účelem veřejnosti, jako např. kina, galerie, zřejmě nejsou veřejnými prostranstvími) a vyslovuje podmínku trvalého umístění díla (dříve tam nebyla, zavedena až novelou 216/2006 Sb.). Když za těchto podmínek dílo zaznamenáte nebo vyjádříte, zákon neporušujete.

  Co lze s takto získaným záznamem dělat? Na to odpovídá část za středníkem:

  do autorského práva nezasahuje ani ten, kdo takto vyjádřené, zachycené nebo zaznamenané dílo dále užije.

  Předně je třeba si uvědomit, že celkový výsledek je dílo odvozené z díla na veřejném prostranství. Věta si ale nevšímá celku, ale pouze jeho části odpovídající záznamu nebo vyjádření onoho díla na veřejném prostranství, a povoluje jeho další užití. Např. u fotografie se o její zbytek, tj. část nezachycující předmětné dílo, zákon nestará, jako jeho autor si s ním můžete nakládat po libosti. Co ale znamená ono "užití" týkající se zobrazeného díla z veřejného prostranství?

  Autorský zákon definuje užití v § 12 odst. 4, který v podstatě vyjmenovává § 13 - § 23, tedy všechny další paragrafy v oddílu 3 "Majetková práva". Lze tedy dílo rozmnožovat, dále rozšiřovat, pronajímat, půjčovat a vystavovat jeho originál nebo rozmnoženiny, a sdělovat jej veřejnosti vyjmenovanými způsoby. Podle § 12 odst. 5 lze dokonce dílo užít i jiným způsobem, než je vyjmenováno v odstavci 4. To by nás mohlo vést ke klamnému závěru, že do užití lze zahrnout i další manipulace s dílem, například jeho změny. To ale není pravda, neboť změny a zásahy do díla jsou uvedeny v jiném oddílu v § 11 odst. 3. Pokud by je zákonodárce chtěl zahrnout do užití, uvedl by je do výčtu v § 12 odst. 4. Odstavec 5 by se tedy měl chápat jen jako zahrnutí dalších (nyní neznámých nebo obtížně vyjmenovatelých) způsobů sdělování díla. Změny díla tedy nejsou jeho užitím.

  Odstavec 1 § 33 dále pokračuje celkem jasnou větou:

  Je-li to možné, je nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a umístění.

  Wikipedista by se například neměl spokojit s tím, že na ceduli, kterou vyfotil je CHKO Beskydy, ale zapátrat (třeba zatelefonovat) a pokusit se zjistit autora. Před prohlášení autora za anonymního je potřeba vyvinout jisté úsilí k zjištění jeho jména.

 • Závěr. Zobrazení podle § 33 má tedy povahu podobnou citaci díla. Nelze provádět zásahy do části zobrazující předmětné dílo, zejména vyříznout jeho část nebo jinak snížit jeho hodnotu. Nejsem si jist, jestli u Vašeho konkrétního obrázku k něčemu podobnému nedošlo.
Co se týká šablony pro licence, tak myslím, že autor fotografie může zvolit prakticky libovolnou licenci, ale měla by se udělat informační doplňková šablona, která upozorní, že obrázek obsahuje část mající charakter citace a že s touto částí obrázku nelze libovolně manipulovat.

Chtěl bych ještě poděkovat wikipedistovi Hippopotamus, bez jehož podnětů a konzultací s ním by tento text nemohl vzniknout. --Beren 22:28, 19. 10. 2006 (UTC), později doplněno

Děkuji wikipedistce Karakal, wikipedistům Beren a Hippopotamus. Fotku celé cedule jsem nahrál na [1] (můžete ji nahrát na wiki a libovolně použít pro vysvětlující účely). Chápu to tak, že obrázek je použit správně. Ale již např. nelze použít samostatně hlavu vojáčka. A bohužel také nemůžu vojáčka vybarvit.(?) To znamená, že je obrázek „nonderivative“ a tudíž nemůže být použit na commons. Ještě zbývá zapátrat po původu.

{{Information |Description= *{{English}} Imperial and Royal (kaiserlich und königlich, k.u.k.) [[:en:musketeer|musketeer]] (Austrian army) from 1758. *{{Czech}} c. a k. [[:cs:mušketýr|mušketýr]] (rakouská armáda) z doby [[:cs:Bitva u Domašova|bitvy u Domašova]] (1758). Vyfoceno na ceduli naučné stezky v Domašově nad Bystřicí. |Source=''Work photographed on public place at main square in Domašov nad Bystřicí from ''Naučná stezka Údolím Bystřice 2 Historie Domašova nad Bystřicí a okolí''.'' |Date=''photographed 14-October-2006 by [[User:snek01|Michal Maňas]]'' |Author=''?'' |Permission=''See below'' |other_versions=''no'' }} * According to the Czech Copyright Act, you can use this image (Law No. 121/2000, Article 33, Section 1). * The image has to be properly attributed. * Derivative work is not allowed. (You can not modify it.) {{Nonderivative}} [[Category:Military people of Austria]] [[Category:Muskets]]

Protože z commons bude smazán(?), je možné jeho použití na české wikipedii s výše uvedeným popisem? --snek01 12:20, 20. 10. 2006 (UTC)
Z hlediska autorských práv by česká Wikipedie neměla mít žádný problém. --Beren 10:19, 21. 10. 2006 (UTC)

Nahráno na lokální wiki jako Soubor:Imperial and Royal musketeer 1.jpg --snek01 18:30, 28. 10. 2006 (UTC)

Tak moment, snad jsem svým rozborem vysvětlil, jaký je v tomto obrázku problém. Myslel jsem, že nahrajete Vámi odkazovanou fotografii [2] a nikoliv verzi, do níž bylo zasaženo. --Beren 18:46, 28. 10. 2006 (UTC)
Ono je zase něco špatně? Odborníci mohou mazat dle libosti. --snek01 10:56, 30. 10. 2006 (UTC)

Plán zbavení se fair use

Přesunuto na Wikipedie:Fair use/Plán, diskuse pak na Diskuse k Wikipedii:Fair use/Plán

Lze "citovat" z obrázků?

Mám dvě otázky.

 1. Je možné z obrázků, kde ještě nevypršela majetková autorská práva, "citovat"? Čili je možné na dokreslení něčeho na Wikipedii umístit část obrázku? Článek by třeba mohl pojednávat o zobrazování koní jako vedlejšího motivu na obrazech od gotiky po postmodernu. Nebo by mohl pojednávat o kreslíři z Dikobrazu (tuším Bohumil Ceplecha), který do každého svého vtipu přimalovával na nějakém místě jezevčíka.
 2. Je možné na dokreslení přidávat k článkům značně zmenšené obrázky (čili vlastně též jistý druh citace), například tak, jak je to učiněno u obrázku Švejka v článku Josef Lada? (Tam je sice fair use, ale kdyby se dohodlo, že fair use obrázky zde nemohou být, tak by se někdo mohl začít pokoušet obrázky "citovat"). --Luděk 07:32, 19. 10. 2006 (UTC)
Ne, je potřeba si vyžádat souhlas od držitele práv. O tomto se již hovořilo na Diskuse k Wikipedii:Fair use/Doporučení#z nástěnky správců, doporučuji přečíst zejména poslední Vrbův příspěvek v oné diskusi (z 0:23, 3. 8. 2006 (UTC)). --Beren 11:08, 19. 10. 2006 (UTC)

podezreni

Mirošov (okres Rokycany), Rouchovany, mam podezreni na copyvio, ale nemam zdroj, muze to nejaky expert proverit? --Bilboq 21:42, 26. 10. 2006 (UTC)

U Mirošova nejspíš o copyvio jde (označil jsem), u Rouchovan se mi nepodařilo zdroj najít (na internetu). --Beren 17:46, 29. 10. 2006 (UTC)
Mne ano - http://hrotovice.unas.cz/centrum/panel.htm. Davam copyvio. --Kronn 20:16, 1. 11. 2006 (UTC)

použití loga Wikipedie

Zdravím, protože se mi nepodařilo informaci najít na webu ani najít nějaký wiki-email, zkouším to touto cestou. Chtěla jsem se zeptat, zda mohu použít logo Wiki na svých webovkách, kde o ní píšu - jedná se o návod používání některých základních programů a o Wiki tam mluvím jako o užitečné adrese i s návodem k použití. Už mám vyjednané použití loga některých programů (např. AVG nebo nebo IrfanView). Adresu webovky mohu zaslat, nerada bych vzbudila dojem, že se jen snažím upoutat pozornost. Dík --Cheva 14:52, 14. 11. 2006 (CET)

Dobrý den, díky že hodláte psát o Wikipedii. Jak jsem vyrozuměl ze stránky Commons:Commons:Press, je použití loga Wikipedie ve zpravodajských textech povoleno. Nevím do jaké míry lze Vaši stránku považovat za zpravodajský text, ale můj osobní názor je, že pokud bude ze stránky jasné, že jde o logo projektu o kterém píšete, a ne Vašich stránek, neměla byste mít problém. Je možné že Vám tu ještě odpoví někdo lépe informovaný než já. --che 21:18, 14. 11. 2006 (UTC)
Pravidla, byť stále ještě neoficiální najdete na m:Logo and trademark policy. Podstatné jsou především věta You may use the names and logos of Wikimedia projects to refer to us, link to us, credit us, encourage donations, talk about us, label news stories about us and so on a obecné zásady užití obchodních známek, tedy že užití nesmí být matoucí nebo hanlivé. Z Vašeho popisu se zdá, že tyto požadavky splňujete, a tedy smíte logo použít. --Beren 23:00, 14. 11. 2006 (UTC)

Logo CZilly a další loga

PaD poslal dotaz na CZillu, která má v článku o sobě své vlastní logo pod fair use licencí, zda by nechtěla logo poskytnout pod jinou licencí. Klidně. Ale teď pod jakou: CZilla určitě nechce, aby logo jako takové mohl kdokoliv používat pro cokoliv. O volné dílo zcela určitě nejde, jakákoliv ze svobodných licencí je pro dříve uvedené pravděpodobně nevhodná, fair use je nyní zatrženo a nesvobodné licence, včetně Permission, chcete mazat. CopyrightedFreeUse znamená nutnost vyjmenovat podmínku. Tak poraďte, jakou licenci ze současných zvolit? Nebo bude někdo z těch licenčně zkušenějších tak hodný a připraví pro loga organizací, produktů a služeb novou šablonu, která bude obsahovat text jako Logo slouží a může sloužit pouze k ilustračním účelům. Jeho použití v žádném případě neznamená, že firma či organizace, jíž logo náleží, podporuje Wikipedii nebo naopak. a dále text, z něhož bude zřejmé, že vlastník práv k logu s tímto způsobem nakládání souhlasí. --Adam Hauner 08:30, 17. 11. 2006 (UTC)

Jsem pro vytvoření něčeho ve smyslu Adamova návrhu, myslím že vlastníci práv by neměli protesty ani proti souhlasu s "použitím k ilustraci v rámci encyklopedického článku (o dané organizaci?)" -- to pokryje i mirrory Wikipedie. Zároveň bychom onu šablonu asi měli omezit na loga, aby se nám sem touto cestou nedostávaly třeba fotky zvířat, celebrit a podobně. --che 15:59, 17. 11. 2006 (UTC)

Přemýšlel jsem o nějaké šabloně, která by vyjadřovala podobnou licenci a navrhuji následující text:

Tento obrázek je logem nebo obchodní známkou. Lze jej použít pouze v článcích informujících o držiteli práv, jeho produktech nebo činnosti za následujících podmínek:
 1. Užití loga nesmí být matoucí. Zejména nesmí ze strany držitele práv naznačovat žádnou formu podpory, oficiální status nebo jinou vzájemnou vazbu k projektu Wikipedia nebo k Wikimedia Foundation.
 2. Užití nesmí být hanlivé, nesmí sloužit ke znevážení držitele práv, jeho produktů nebo služeb.
 3. Obrázek nesmí být kombinován s jinými grafickými prvky ani být nijak deformován.
Držitel autorských práv, popřípadě i práv k obchodní známce k takovému užití výslovně svolil a dále si klade následující podmínky:
... _text_dalších_podmínek_ ...
Tyto podmínky však nesmí být takové, aby nad rámec GFDL omezovaly právo třetích stran užít příslušný nezměněný článek, který jinak v rámci Wikipedie všechny uvedené požadavky naplňuje.
Pro přispěvatele, který obrázek vložil: Prosím připojte odůvodnění ke každému užití obrázku v článcích, zdroj obrázku a licenční informace.

Nejspíš by ale bylo dobré, aby text šablony před použitím shlédl napřed právník, jestli na něco nezapomínáme. --Beren 23:59, 17. 11. 2006 (UTC)

Tady se směšují dvě zcela nezávislé věci: zaprvé známkoprávní status příslušného loga, zadruhé jeho status autorskoprávní. Na označení chráněných známek už nějakou dobu očekávám vytvoření/se chystám vytvořit šablonu, cf. commons:Template:Trademarked. První polovina výše uvedených podmínek popisuje přesně to. Druhá polovina je mně podivný pokus o řešení autorskoprávního problému, že fair use jsme si zakázali, zatímco nesvobodné licence jsme si nedovolili, přičemž tady máme dílo, které pod svobodnou licencí prostě nedostaneme, ale přitom ho v encyklopedii chceme (a držitel autorských práv by ho tu dokonce rád viděl!), takže jak to zaonačit, že… (v. t. Diskuse k Wikipedii:Fair use/Doporučení#Loga).
Takže: logo (pokud již pro své stáří není volným dílem) pod svobodnou licencí nedostaneme. Nesvobodné licence jsou zakázány. Ergo, loga zde být nemohou. Pokud zde loga budete chtít mít, budete muset druhý bod změnit (protože první nezměníte, maximálně u několika velice velice málo výjimek). Pokus o obcházení problému konstrukcí nesvobodné licence, která však dovolí svobodně licencovat výsledný článek využívající toto dílo, vám, AFAICS, právník znemožnil svým názorem uvedeným na Wikipedie:WikiProjekt Autorské právo/Obrázky a fotografie#Různá rozlišení fotografií.
Jenom pro upřesnění: já bych tady rád loga a další nesvobodně licencovaná díla potřebná pro encyklopedii mít chtěl. Jenže se domnívám, že za dané politické situace (fair use i nesvobodná média jsou zakázána) to je nemožné, takže pro jejich použití by bylo třeba změnit tuto situaci.
--Mormegil 11:53, 18. 11. 2006 (UTC)

Zdá se, že některým mým drahým kolegům ještě nedošlo, že když Vrba začal prosazovat smazání FU, plánoval ve skutečnosti smazání všech obrázků nesvobodných licencí, tedy i takových, pro které se Beren naivně pokouší vymyslet nějakou logo-licenci. Co jste si odhlasovali, to máte, poděkujte sami sobě. Cinik 12:03, 18. 11. 2006 (UTC)

Máte-li na mysli průzkum o Fair use, upozorňuji, že se týkal preference autorského práva a otázky ponechání fair use, nikoli nesvobodných licencí. Smazání obrázků s nesvobodnými licencemi je věc jiná a zatím neschválená, tudíž možnost udělat z něj výjimku pro loga není vyloučena. --che 12:43, 18. 11. 2006 (UTC)

@Mormegil: Nesvobodné licence jsou zakázány. To řekl kdo? Pokud vím, tak takovou fundamentalistickou politiku jsme si neodsouhlasili. Ani nechceme vše licencovat za každou cenu svobodně ve smyslu obrázků z commons. IMO jsou pro nás přípustné díla, která nejsou v konfliktu s českým autorským zákonem ani s GFDL. GFDL povoluje vytváření souborných děl z GFDL děl a děl s jinými licencemi pod podmínkou, že výsledné dílo nebude autorskoprávně omezeno nad rámec jednotlivých děl (tedy nad rámec GFDL). Nesvobodné licence, například zakazující zásah do díla, jsou zjevně povoleny. Například citace je zákonná licence, ale nesvobodná, protože do citace není dovoleno zasahovat (nonderivative). Co se týká Wikipedie:WikiProjekt Autorské právo/Obrázky a fotografie#Různá rozlišení fotografií, tam právník říká, že není možné dát pro jeden obrázek svobodnou licenci (GFDL) a o tomtéž obrázku s jiným rozlišením tvrdit, že je to jiné dílo a tuto licenci mu upřít. Toto je zcela jiný případ. @Cinik: Mýlíte se, Vrba chce podle mě jen odstranit vše, co může projektu působit právní problémy, co je rizikem. Není ale zastánce svobodných licencí za každou cenu. --Beren 13:39, 18. 11. 2006 (UTC)

Každopádně se zde debatuje trochu nad rámec mých duševních obzorů v současné době je stav takový, že je zakázáno fair use, nikde neběží žádná debata o zakázání něčeho dalšího. Jistě u některých licencí časem proběhne. Nepředpokládám, že k něčemu takovému dojde letos. Kazdopadne toto doporuceni se tyka jen fair use. Pruzkum se tykal vule ho zrusit a to jake mame preferovat autorske pravo. Samozrejme nechci se dostavat do situace, ze jsem v rozporu s USA pravem, jen nechci byt ani systemove v rozporu s ceskym pravem. --Vrba 14:50, 18. 11. 2006 (UTC)

@ Mormegil pokud jsi byl pro fair use, pak jsi mel i hlasovat, pokud nehlasujes a pak tvrdis, ale to jsem ja chtel, nen chyba na me strane. Nesvobodne licence zakazany nejsou a je tu takovych obr. docela dost. --Vrba 14:50, 18. 11. 2006 (UTC)

(S konfliktem, re Beren, bez ohledu na Vrbu)
Neříkám, že jsme si něco takového teď někdy v poslední době odsouhlasili, popisuji takříkajíc status quo ante, který zde byl AFAIAA chápán dříve (ovšem jen implicitně a nikoli striktně či fundamentalisticky, spíše jako budoucí ideál), viz např. [3] – „nesvobodné licence jsou špatné a nic takového by tu nemělo být“. Ale také musím poznamenat, že o tom, co jsme si odsouhlasili a co ne, zřejmě nepanuje úplná shoda, viz [4].
Každopádně nebudu prudit, protože tohle (nějaká snaha o umožnění zahrnutí „méně svobodného obsahu“) jde pro změnu alespoň zhruba tím správným směrem.
--Mormegil 15:16, 18. 11. 2006 (UTC)

@ Vrba Nerozumím Vaší poznámce že je zakázáno pouze fair use a nikde se nemluvilo o zakázání něčeho dalšího, když hned v úvodu stránky posledních změn se píše o zákazu log a jejich mazání od 1. 12 --Zp 05:43, 28. 11. 2006 (UTC)

Je vidět, že stále nemáš v licencích a autorských právech moc jasno. Přečti si pozorně text šablony {{logo}}. Tlusťa 07:53, 28. 11. 2006 (UTC)

Udělal jsem šablonu {{LogoProvidedThat}}, která by měla problém řešit. --Beren 08:10, 28. 11. 2006 (UTC)

@ Tlusťa Myslím, že nejsem sám kdo v tom nemá jasno viz výše příspěvek Mormegila a dokonce i příspěvek samotného Vrby v Diskuse k Wikipedii:Fair use/Doporučení#Loga

Kontrola mazání fair use

Hned na začátku včerejšího mazání jsem si úplnou náhodou všiml, že se maže obrázek Soubor:Markka1860 seteli etu.jpg, což je bankovka z roku 1860, u které se dá snad uvažovat, že je už volná. Autora návrhu sice znám, ale nedohledal jsem, do kdy žil. Dá se ale dost v klidu předpokládal, že během následujích 70 let stihnul umřít. Na en evidentně tak nějak předpokládají, že to zřejmě stihnul ještě před koncem 19. století.

Tenhle případ mě přivedl na myšlenku, že takových obrázků může být více a je opravdu třeba je projít a prohlédnout.

Také mě napadlo, jestli náhodou nejsou v Americe měny považované za PD, protože na Commons je jich velmi mnoho. Jestli ano, tak by se daly obrázky přesunout tam. Jakou politiku commons uplatňuje, co se měn týče? --Miraceti 19:52, 15. 12. 2006 (UTC)

Obrázky bankovek se při dodržení platné legislativy klidně mohou nahrávat do Wikipedie, pokud je můj výklad vyhlášky ČNB správný. :) 80.188.22.147 10:08, 20. 12. 2006 (UTC)

Jak má vypadat souhlas s uveřejněním pod licencí GFDL ?

Mám k dispozici text tiskové zprávy, který bych rád použil v článku v podstatě beze změny. Autor textu souhlasí s jeho uveřejněním pod GFDL, protože to ale není nikde výslovně uvedeno, nejsem si jist zda fakt že se jedná o tiskovou zprávu bude stačit. Jak by měl takový souhlas autora vypadat? Nikde jsem to nenašel. Součástí textu jsou i obrázky, ty nahraju na na commons, ani tam ale nevím co vlastně uvést. --Vyky 15:16, 18. 12. 2006 (UTC)

souhlas s přebíráním materiálů

Rád bych požádal o radu. Stačí při žádosti o možnost přebírat materiály z jiného zdroje pouze požádat o povolení zveřejnit tyto materiály na wikipedii, anebo musí majitel práv rovněž výslovně souhlasit s tím, že materiály budou dále volně šiřitelné? Kdysi jsem někde viděl vzor takovéto žádosti, mám pocit, že tam byl výslovně uváděn souhlas s licencí GFDL, ale teď ho nemůžu nikde najít. Jan.Kamenicek 20:50, 3. 1. 2007 (UTC)

Nestačí, musí souhlasit s uvolněním pod GFDL. Příklady žádostí jsou na en:Wikipedia:Boilerplate request for permission#Example 1, pokud některý přeložíte, bylo by perfektní, kdybyste jej doplnil do článku Wikipedie:Souhlas s použitím díla na Wikipedii. --Beren 22:03, 3. 1. 2007 (UTC)
Záleží, co člověk chápe pod pojmem "materiály". U textů je za potřebí aspoň GFDL, u obrázků tu existují i licence méně svobodné. --Dezidor 22:16, 3. 1. 2007 (UTC)
Děkuji za rychlou reakci. Já bych ale přísahal, že před nějakou dobou jsem už nějaký vzor viděl i na cs:wiki. Myslím, že bych něco z těch anglických bych určitě přeložit mohl.
Ptal jsem se hlavně proto, že kolega Akil přeložil nějaké články o jeskyních z sk.wiki, a já ho upozornil, že jde o plagiáty z jedněch slovenských mineralogických stránek. Takže on se pustil do jejich předělávání. Pak jsem ale zabrouzdal na sk.wiki, a tam jsem se dozvěděl, že přebírání materiálů mají od autora toho webu povolené. Jenže je tam právě jen souhlas s publikací na wikipedii (navíc jen na slovenské). Jan.Kamenicek 22:19, 3. 1. 2007 (UTC)
Dopis přeložen a připojen na konec stránky Wikipedie:Souhlas s použitím díla na Wikipedii. Mohl by to prosím pro jistotu někdo zkontrolovat? Jan.Kamenicek 17:51, 4. 1. 2007 (UTC)

Velmi staré mapy?

Rád bych u několika místopisných článku přidal relevantní výřez z historických map (1., 2., 3. vojenské mapování, Múllerovo). Dle mého názoru jsou samotné mapy pocházející do poloviny 19. století součástí public domain, neb nelze předpokládat trvání autorských práv po 157 letech od vzniku. Ani při převodu mapy do digitální formy nemůže vzniknout nové autorské právo, neboť nejde o tvůrčí počin, ale o technický postup. Na druhou stranu zde mohou být vlastnická práva, která mohou omezovat nakládání s těmito mapami, o čemž nemám ponětí.

V reálu jsou mapy na Internetu k dispozici na serveru oldmaps.geolab.cz, kde na konci stránky uvedený text dle mého názoru přebírání a další publikaci připouští za podmínky dodržení předepsané citace. Můžeme výřezy z těchto map použít ve Wikipedii? --Adam Hauner 20:05, 5. 1. 2007 (UTC)

Tyto mapy a výřezy z nich je možné použít pod licencí PD-old s uvedenou citací zdrojů. --Zp 15:35, 8. 1. 2007 (UTC)

Derivate Works na české wiki

Zajímalo by mě, jaký má česká wiki postoj k specifickému druhu "Derivate Works": k vlastním/cizím (ale k zveřejnění uvolněným) ilustracím scén či postav z knih, na které se vztahují autorská práva, tedy v podstatě k fanartu. (Typickým příkladem jsou amatérské ilustrace k Harrymu Potterovi či Pánu prstenů.) Commons ho zapovídají na základě US Copyright Act of 1976, Section 101 http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Derivative_works. Je v tomto například český autorský zákon, případně česká wiki méně striktní, nebo se zásady české wiki shodují se zásadami commons a tato díla jako obrázky k článkům užít nelze? --Gabreta 20:26, 5. 1. 2007 (UTC)

U nás je to stejné, Zákon 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 12, odstavec 1 přiznává autorovi následující: Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem. Viz s:Autorský zákon#Díl 3: Vznik a obsah práva autorského. Tedy autorovo dílo v podobě zpracované někým jiným lze užít jen se souhlasem autora (nebo v případě, že to zákon explicitně dovoluje). --Beren 22:20, 5. 1. 2007 (UTC)
Díky za odpověď. --Gabreta 15:08, 8. 1. 2007 (UTC)

Szczygiel foto: je to normální?

Zdravím. Kašlu na to, že ze mne osobně Wikipedie dělá idiota na stránkách o Kulhánkovi, a tu a tam dávám do pořádku články, i když se systémem zatím moc neumím.

Teď jsem udělal tenhle článek http://cs.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Szczygiel a vložil do něj fotku, která se může volně používat, což vím nejen proto, že tu stejnou fotku používá polská i německá wikina, ale hlavně proto, že se s tím člověkem osobně znám.

Jakýsi Beren mi napíše, ať se laskavě spojím s OTRC a vplácne pod fotku velký rudý nápis, že OBRÁZEK BUDE SMAZÁN.

Že vůbec netuším, co je OTRC je mu stejně ukradené, jako to, že mu píšu na soukromý mail, a že ta fotka dávno pod CC 2.5 licencována JE, a že je nahrána na WIKIMEDIA COMMONS.

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Szczygiel-mariusz2006.jpg

Výsledkem toho je, že český (autocensored) musí být vždycky a za všech okolností papežštější než papež.

jo - ještě podpis.--Felipe 06:13, 12. 1. 2007 (UTC)

Také zdravím. Pokud je obrázek na Wikimedia Commons, stačí ho vložit do článku tak, jak je popsáno na Nápověda:Obrázky#Vložení obrázku do článku, tedy ve Vašem případě stačilo napsat [[Soubor:Szczygiel-mariusz2006.jpg|thumb|Mariusz Szczygiel]]. Není tedy nutné ho již nikam nahrávat na cswiki. Ušetříte si tím práci. Díky za pochopení. --Zkf 08:47, 12. 1. 2007 (UTC)
@Felipe: Problém obrázku je vyřešen, přesto pár poznámek:
Do do mailu ani jinde dříve jste neuvedl, že je fotka na commons (jen jste v jednom shrnutí editace neurčitě naznačil, že je na polské wikipedii, kde jsem ji zkusil najít, ale neúspěšně). To, že netušíte, co je OTRS, mi ukradené není, sám jsem Vám vždy uváděl odkaz, kde si o něm najít další informace (dokonce i v odpovědi na onen mail, kterou jsem odeslal 10.1. 2007, 20:07). Pokud Vám něco dalšího nebylo jasné, měl jste se zeptat. Nechápu na základě čeho tvrdíte, že je mi Vaše neinformovanost ukradená.
Jinak informovat o autorských právech obrázku má ten, co jej vkládá. Ujišťuji Vás, že jinde byste se setkal se stejnou reakcí, také by Vás někdo kontaktoval s požadavkem na doplnění informací. --Beren 13:12, 12. 1. 2007 (UTC)


@Beren: Budiž, nad ránem bývám podrážděný. Přeji hezký den. ,-)--Felipe 04:16, 13. 1. 2007 (UTC)

Slovenské jeskyně

Už jednou jsem tu psal o problému se Slovenskými jeskyněmi. Kolega Akil přeložil několik článků z sk.wiki, které jsem původně vyhodnotil jako plagiát, protože se shodují s částmi textů na www.minerály.sk (Srov. např. Demänovská jeskyně svobody a druhou část tohoto textu). Na problém jsem upozornil na sk.wiki, kde jsem se dozvěděl, že mají přebírání textů z tohoto webu povolené. Ovšem souhlas, který mají, hovoří pouze o publikaci textů na slovenské Wikipedii, tedy nikoliv na české nebo jiné, a už vůbec nic o dalším šíření pod licencí GFDL.

Poslal jsem tedy dopis webmasterovi těch slovenských stránek, který se víceméně shodoval s tímto vzorem. Když mi asi ani po týdnu nepřišla odpověď, napsal jsem na jejich obecnou e-mailovou adresu mineraly at zoznam.sk. Uběhl další týden, a stále nemám odpověď.

Co tedy s články. Máme ještě dál čekat, zda se neozvou, případně jak dlouho? Teoreticky také můžeme tvrdit, že jsme to převzali z sk.wiki, která materiály uvolňuje pod GFDL, takže je to jejich chyba a ne naše, ale náhodný čtenář, který ten mineralogický web zná, se ptát nebude a rovnou nás označí za zloděje. A to nemluvím o tom, že by se někdy mohli důrazně ozvat i původní autoři těch textů s tím, že sk.wiki zveřejnila jejich povolení doslovně, takže jsem mohli a měli vědět, že to publikovat nemáme. Rád bych se zeptal na názor dalších wikipedistů. Jan.Kamenicek 13:09, 16. 1. 2007 (UTC)

Doporučuji nepřebírat, smazat. Zkusil jsem offwiki cestou získat spolupráci slovenského redaktora, který onen nedostatečný souhlas získal, bohužel marně. --Beren 07:39, 19. 1. 2007 (UTC)
Děkuji za váš názor, viděl jsem, že už jste i na všechny články umístil šablonu Copyvio.
Spolupráci s tímto administrátorem slovenské Wikipedie asi získat nepůjde, já na jeho stanovisko k problému čekám už od 3. ledna. Jan.Kamenicek 21:31, 19. 1. 2007 (UTC)
Musím se velmi omluvit. 17. 1. ve 23.47, mi odpověď konečně dorazila, ale v záplavě různého spamu jsem ji přehlédl a všiml si jí až teď. Odpověď byla kladná, cituji: "Samozrejme, súhlasím. S potešením. R.Sabucha". Mohu poprosit o radu, jak a kam mail s odpovědí vložit? Články obnovím hned vzápětí. Jan.Kamenicek 00:22, 20. 1. 2007 (UTC)
Forwardněte mail s odpovědí (případně i mail s dotazem, je-li to k pochopení odpovědi nezbytné) na emailovou adresu českého OTRS. --Beren 00:44, 20. 1. 2007 (UTC)
Právě se stalo. Jan.Kamenicek 00:56, 20. 1. 2007 (UTC)

Ahojte, na túto diskusiu som narazil len náhodou. Problém s povolením nie je len so zdrojom mineraly.sk, ale prakticky so všetkými našimi povoleniami (sk:Wikipédia:Zdroje). Sme si toho vedomí a riešime to. Len nedávno nám konečne založili OTRS fronty, kde plánujeme povolenia spravovať. Teraz musíme znova požiadať autorov o správne povolenie. Vďaka za pochopenie. Helix84 23:52, 8. 3. 2007 (UTC)

Obrazky

Jak to zaridit aby nebyly mazany kvuli autorskym pravum? --Pavo 19:23, 18. 1. 2007 (CET)

Nahrávejte obrázky u nichž to autorská práva dovolují a popisujte je tak aby to bylo na první pohled vidět a dalo se to ověřit. Podrobnosti a rozcestník na různé popisnější stránky naleznete na Wikipedie:WikiProjekt Licence souborů. S pozdravem --che 02:43, 20. 1. 2007 (UTC)

Co prekreslena loga firem?

Mame logo nejake firmy, rekneme Pepsi, a prekreslime jej do svg formatu, je zde mozno logo pouzit? Proc napriklad en.wiki dovoluje pouzivat loga firem, ktera se pouzivaji leckdy i v casopisech (ekonomicke, publicsticke, ...) a nase ne. Jeste takovy off topic, nekdy by se hodilo nepouzivat zkratky, zvlast pro lidi, ktere vidime na wiki poprve, protoze kdyz nekomu napisete at mrkne na Pd-self, nebo at to tam prida, tak leckdy na to kouka jako pero z divanu. :)--frettie.net 13:51, 20. 1. 2007 (UTC)

Na logo pokud není uvedeno jinak, se vztahuje autorské právo jako na každé jiné dílo. Použití bez souhlasu autora je na enwiki možné jako tzv. Fair use, jak se k tomu staví česká Wikipedie vizte na Wikipedie:Fair use. --Li-sung 14:01, 20. 1. 2007 (UTC)

To je sice krasne, ale co je to potom za encyklopedii, ktera nesmi vyuzivat i ta dila, ktera proste jsou potreba, fotka se da vyfotit (pokud misto existuje, clovek zije, ...), ale logo firmy bude tim padem porad nepouzitelne, existuje jakesi pravni oddeleni napr. enwiki, ktere se stara o ta loga nebo tak nejak podobne?--frettie.net 14:15, 20. 1. 2007 (UTC)

Tak Wikipedie není ledasjaké encyklopedie, ale otevřené a pak také svobodná, takže její obsah musí jít dále šířit bez porušování zákonů, což u log v neanglosaském právu nelze jednoduše zaručit. Vizte diskuzi k Fair use na Diskuse k Wikipedii:Fair use/Doporučení2 --Li-sung 14:28, 20. 1. 2007 (UTC)

Licenční pasti a některé nesvobodné licence

V probíhajícím RfA se také (trochu mimochodem) objevilo téma šablon {{Zvoleno jen nekomerční užití}} a {{Zvoleno povolení jen pro Wikipedii}} (a potažmo {{Noncommercial}} a {{Permission}}). Poté se dokonce tyto dvě šablony staly předmětem VfD, což je IMHO zcela nevhodný způsob, jak o věci debatovat (kdybych byl v této věci zcela nezaujatý, patrně bych to hlasování stornoval). Bohužel jsem si dříve nenašel čas se k věci vyjádřit, takže až teď.

Tedy k věci: debatují se tu dva problémy, které lze částečně oddělit: existence a užití zmíněných šablon a přístup k některým nesvobodným licencím (dovolujícím výhradně nekomerční užití nebo dovolující užití jen Wikipedii, ale nikoli dalším stranám).

Šablony

Jak už jsem se stručně vyjádřil, samotné zavedení šablon vůbec nic na žádných pravidlech nemění, žádné mazání jinak ponechávaných souborů nezavádí. Jenom vytváří svým způsobem „past“ na uživatele, kteří nechápou autorské právo a pravidla Wikipedie. Pokud totiž máte uživatele, který o podobné problematice nemá potuchy a absolutně ho to nezajímá, a který chce do svého článku vložit nějaký pěkný obrázek, který prostě našel na webu, co takový uživatel udělá tváří v tvář naší stránce pro načtení souboru? Uvidí upozornění, že ze seznamu musí vybrat nějakou položku, jinak jeho soubor bude smazán. Takže bez ohledu na to, že licenci ve skutečnosti nezná, ze seznamu vybere něco, co mu připadá nejrozumnější. V předchozí podobě seznamu byla jedním z přirozených kandidátů například volba Chráněno autorským právem, ale autor výslovně dovolil libovolné použití. To zní logicky, ne? Vždyť ten obrázek přece byl „volně k dispozici na webu“, nebo ne?

Proto je nyní na začátku seznamu licencí uživateli nabídnuto několik možností, které, vypadají rozumně a pokrývají nejběžnější problematické případy, takže pokud přesný stav uživatel nezná, bude chtít patrně zvolit je. Tím je ovšem soubor (správně, v souladu s realitou!) označen jako problematický a uživatel si může přečíst zprávu, která ho odkazuje na další informace a pravidla. Pokud si tyto informace prostuduje a zjistí skutečnou licenci (a ta je pro Wikipedii přijatelná), nic mu nebrání stránku s popisem editovat a použít správnou šablonu, čímž soubor před smazáním zachrání.

Podotýkám, že stále ještě existují šablony {{Permission}} a {{Noncommercial}} (a také {{Cc-nc-sa}}, {{Cc-by-nc-sa-2.5}}, třebaže u těch je situace jednodušší: žádné obrázky je nepoužívají, takže je patrně lze smazat bez debat). Tyto šablony nejsou nikde příliš inzerovány a nabízeny a v seznamu jsou odjakživa uvedeny v sekci s poznámkou, že soubory s takovými licencemi nemají být nahrávány. („Nenahrávejte soubory, na které se vztahuje některá z následujících nesvobodných licencí. Soubory označené těmito licencemi mohou být v budoucnu smazány.“) Z toho lze dovodit, že pokud by nahrávaný soubor měl opravdu autorem přidělenu takovou licenci, je teoreticky možné je nahrát a vložit jim odpovídající nevyhrožující verzi šablony, čímž soubory vypadnou z kategorií souborů určených ke smazání a spadnou do šedé zóny obrázků s nesvobodnými licencemi na české Wikipedii.

Tím se dostávám k druhému tématu:

Nesvobodné licence

Jak už jsem uvedl, licence s omezením na nekomerční užití či užití výhradně Wikipedií jsou na české Wikipedii odjakživa označené jako nedovolené a je u nich pokyn soubory pod těmito licencemi nenahrávat. Přesto v této části (zřejmě kouzlem ;-) ) postupně vzniklo několik šablon, které jsou užívány ve výrazně nenulovém počtu případů (Noncommercial: 527 souborů, největší část via {{Humlak}}, Permission: 41, poněkud nejasná Webonly: 81 a jeden s ještě nejasnější CrownCopyright).

Otázka nesvobodných licencí je, zvláště v současnosti po revoluci s fair use, jistě poněkud kontroverzní. Proto jsem neměl v úmyslu ji nějak hrotit a řešit, zavedení oněch šablon žádný takový cíl nemělo (a jak už jsem uvedl výše, nic takového ani nedělá). Proto doplním jenom stručný přehled informací, které možná nejsou tak :

 1. Na české Wikipedii nesvobodné licence permission a noncommercial (ad.) jsou a odjakživa byly označeny jako řekněme nedovolené. („Nenahrávejte…“) Toto pravidlo se však de facto ignorovalo.
 2. Jimmy Wales už před téměř dvěma lety veřejně vysvětlil, že licence omezující užití obrázků na nekomerční či pouze pro Wikipedii nejsou na Wikipedii přijatelné a mají být smazány. [5]
 3. Toto téma se náhodou nedávno stalo tématem debaty na mailing listu foundation-l (viz thready kolem [6]), přičemž lze předpokládat, že se bude na úrovni Nadace debatovat i nadále.
 4. V rámci tohoto tématu se Jimmy opětovně, tentokrát zcela jednoznačně, vyjádřil v tom smyslu, že podobné obrázky jsou nepřijatelné a italská Wikipedie (která byla v předešlých mailech zmíněna, že tyto licence dovoluje) bude muset svá pravidla změnit a obrázky smazat (samozřejmě postupně, nějakým rozumným způsobem). [7]

Jelikož zde momentálně neprovádím žádnou obhajobu těchto názorů či pravidel, ani se je nesnažím měnit či (začít) prosazovat, nebudu to zde rozebírat příliš do hloubky. Jenom kdyby se k tomu někdo chtěl chystat, jediná závěrečná poznámka na okraj: zkuste chvíli přemýšlet o tom, co to je nekomerční užití a třeba pochopíte, proč jsou takové licence problematické. (Jak se totiž pozná? Třeba: Jsou reklamy kolem textu komerční užití? A když tam nejsou reklamy, ale „jenom“ žádost o příspěvky, na kterých dostanete milion dolarů? Atd. Základní povinná četba pro každého, kdo se někde bude chtít účastnit debaty o podobných tématech: [8])

--Mormegil 18:05, 22. 1. 2007 (UTC)

Diskuse k tomu

Ano, mátlo to hodně hlavně nových uživatelů, přičemž jak jsem si všiml, mnozí spadli ještě do větší pasti - nahráli soubor a dali si hned sami licenci Bez licence či jak se to jmenovalo v domnění, že to znamená, že licence je nevyjasněna, ovšem ve skutečnosti si dali šablonu delete your picture by selv. -jkb- (cs.source) 18:19, 22. 1. 2007 (UTC)

Můj názor: Fair use mohlo být porušováním autorských práv, třeba {{Humlak}} je oproti tomu o něčem jiném a ničemu neškodí. Pokud chce někdo vydávat DVD za účelem zisku atd., lze obrázky pod ní snadno odfiltrovat. Když se sežene nějaká adekvátní PD, GDFL aj. fotka příslušné houby, obrázek se svobodnou licencí nehradí v hesle ten s nesvobodnou. Druhý jmenovaný se následně snaže. {{Humlak}} a podobné nesvobodné licence nejsou ke škodě projektu. --Dezidor 18:14, 22. 1. 2007 (UTC)
Za licenční past tyhle šablony nemůžou, vytvořilo jí přehnaně přísné pojetí copyrightu v zákonech. Wikipedie podle práva nemá na výběr, nemůže tu mít obrázky s nevyjasněnou licencí ani dočasně. Že to odradí spoustu uživatelů od přidávání obrázků ? Ano, odradí, nedá se nic dělat.
(Teda, dalo by se něco dělat, třeba alespoň ta licence na loga, ale to je jen menšina případů). -- Hkmaly 22:55, 22. 1. 2007 (UTC)

Poznámka ještě dříve než se tu něco rozjede: jak jsem psal, mým cílem není vyvolání debaty o NC licencích, AFAIK odporují pravidlům Nadace a nejsou tedy na Wikipedii povoleny, (a IMHO jsou v praxi nepoužitelné a škodlivé spíše více než mnoho forem fair use) ale není to něco, o čem mám teď nějakou velkou chuť sáhodlouze debatovat, nebo u čeho se chystám k nějaké činnosti. (Čímž samozřejmě nezakazuji jiným, aby zde (či jinde) o tomtéž sáhodlouze debatovali.) --Mormegil 18:22, 22. 1. 2007 (UTC)

Fotografie uměleckých děl

Je hezké upozorňovat na to, že obrázky patří do encyklopedie. Minimálně pokud jde o hesla týkající se výtvarného umění je (s vyjímkou exteriérů architektury a uměleckých děl umístěných v exteriérech) prakticky nemožné legálně získat jakoukoli fotografii. Nabízené zdroje obrázků jsou v případě českého umění zcela nepoužitelné a fotografovat v galerii většinou nelze, nebo je takové fotografování za poměrně tučný příplatek, nehledě k tomu, že výsledky jsou většinou prachmizerné...

Kdosi mi radil, že se zákazt použití netýká děl autorů zemřelých před rokem 1936, což je však sporné, protože lze těžko najít reprodukce tak staré a na reprodukce mladší se po mém soudu vztahuje autorský zákon také (jsou součástí nějaké knihy atp.) Co s tím?

Encyklopedie o umění bez fotografií uměleckých děl je sice možná, ale dosti nesmyslná záležitost. Jako rybník bez vody. Možná proto je tady tak málo textů o výtvarném umění a i to co je, je dost tristní... --Sandik 00:11, 24. 1. 2007 (UTC)

Co se týká mladších reprodukcí, kopií originálu, jehož práva už vypršela, tak ty pochopitelně chráněny nejsou, i když jsou součástí nějaké knihy. Pouhým mechanickým kopírováním (bez tvůrčího vkladu) nemůže vzniknout další autorské dílo a tedy ani autorská práva, které by zákon chránil. --Beren 00:43, 24. 1. 2007 (UTC)
A co počít v příadě, že autor zemřel roku 1953? Počkat osm let? Nebo přesvěcčovat „Milana Knížáka“, aby národní galerie uvolnila fotografie (nebo snad samo dílo?) pod svodobnou licencí?--Martin Šanda 00:57, 24. 1. 2007 (UTC)
8 let ? 1953+70-2007=2023-2007=16, ne ? -- Hkmaly 07:05, 24. 1. 2007 (UTC)
Přesvědčovat osoby nebo instituce, které zdědily majetková autorská práva, k uvolnění pod svobodnou licencí. Počkat na vypršení se ale samozřejmě dá vždycky :-) --Beren 01:07, 24. 1. 2007 (UTC)
Ale to oni nikdy neudelaj, protože v případě uměleckého díla se s něčím takovým jako svobodná nebo nesvobodná licence neoperuje. Autor prostě vytvoří dílo a naprosto neřeší nějakou otázku nějaké licence. To je termín vzniklý v prostředí SW a pro umělecká díla je, po mém soudu, naprosto nevhodný.
Umím si představit, že autor nebo dějicové dají svolení k publikování obrázků na Wikipedii, respektive, neumím si představit, že by s něčím takovým nesouhlasili, ale pokud po nich budu chtít, aby svá díla uvolnili pod svobodnou licencí, tak se zprominutím asi budou tvářit velice překvapeně a téměř určitě to neudělají...
Příklad:
Teď třeba v Mánesu končí výborná výstava Evy Kmentové. Ta by ve Wikipedii rozhodně měla být, ale bez obrázků to prakticky nemá smysl a představa, že jdu za Olbramem Zoubkem (dědic), jestli nechce díla Evy Kmentové uvolnit pod svobodnou licencí mi připadá poněkud absurdní. Bude se tvářit podezřívavě a bude mít pocit, že by z toho mohl vyplývat nějaký právnický zádrhel, který by mohl v budoucnu vést k nečekaným důsledkům. Třeba by se mohlo stát, že zmíňěné dílo bude figurovat v nějaké reklamní kampani. Nebo bytaková licence mohla umožňovat "modifikaci díla", což je samozřejmě něco, co opravdu nelze připustit, jakkoli majitel díla něco takového občas udělá i tak, což je tvůrci oprávněně proti srsti (většinou ale stejně ničeho nedosáhne). Umělecké dílo není Software! Snažit se v něm opravovat chyby je nonsens non plus ultra!
Pokud bych se ale Zoubka zeptal, zdali souhlasí s publikací fotografií Evy Kmentové v katalogovém hesle o ní, jistě by souhlasil. Není jediný důvod, proč ne. Jenže pak by kdosi plácnul k té fotografii upozornění, že není pod svobodnou licencí a může být smazáno. No a kdyby pak někdo smazal obrázek, pro který jsem osobně šel kohokoliv otravovat, vsaďte boty, že bych už pak pro Wikipedii asi nebyl ochoten napsat ani větičku. To by byla slušná podpásovka... --Martin Šanda 09:59, 24. 1. 2007 (UTC)
Díla samotná neuvolní, ale fotografie by možná mohl ... což nic nemění na to, že na wikipedii by rozhodně nějaká šablona povolující kopírování ale zakazující modifikace být měla. To přece žádnému vydávání DVD a podobně nebrání ... -- Hkmaly 20:36, 24. 1. 2007 (UTC)
Ono je to, ale asi ještě trochu jinak, protože pochybuju, že se národní galerie ptá dědiců, může-li obraz který vlastní reprodukovat ve svém katalogu, například. Pokud vím, tak se v takovém případě vždycky reší autorská práva fotografů, ale nikdy přímo autora uměleckého díla.--Martin Šanda 01:28, 24. 1. 2007 (UTC)
To je zas něco jiného, reprodukce katalogu je podle § 32 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - viz (s:Autorský zákon#Díl 4: Výjimky a omezení práva autorského), kde se mluví o tzv. katalogové licenci. Díky této zákonné licenci pro tam vymezené věci souhlasu autora netřeba. Nás se to ovšem nijak netýká, nepořádáme ani výstavu ani prodej. --Beren 07:38, 24. 1. 2007 (UTC)
A proč bychom nemohli uspořádat Wikivýstavu? :) --Ragimiri 08:06, 24. 1. 2007 (UTC)

@Martin Šanda - tomu co vy požadujete odpovídá zhruba na enwiki šablona art, používaná pro označení obrázků malířských děl chráněných autorským právem užívaných jako ilustrace díla příslušného malíře v článku o něm. Bohužel však zdejší naši právní puristé rozhodli, že obdobné šablony založené na zásadě fair use nelze na české wikipedii používat. --Zp 11:00, 24. 1. 2007 (UTC)

Hmm. Tušil jsem, že to musí být nějak ošetřeno... Ono to totiž nějak být ošetřeno MUSÍ, protože jinak by na Wikipedii končilo umění v lepším případě impresionisty, a to jenom tehdy, pokud nebudeme uvažovat autorská práva fotografů! Pokud bychom je uvažovali, nebylo by tu NIC. Právní puristy mám chuť nakopat do zadku a hodně na ně řvát, protože prakticky znemožňují mít ve Wikipedii slušná hesla o výtvarném umění... (obyčejně bývám velmi slušný a klidný člověk ;o)--Martin Šanda 11:13, 24. 1. 2007 (UTC)
Dodržování českých zákonů není žádný purismus, ale věc celkem samozřejmá. Zp má, vzhledem k jeho masivnímu porušování autorských práv, jistě názor opačný, ale naštěstí to není moc častý jev. Takže se prosím zdržte těchto siláckých slov, jsou zde považována za minimálně nevhodná. --Tlusťa 11:18, 24. 1. 2007 (UTC)
Sandik alias Martin Šanda: Přečtěte si, prosím, článek Wikipedie:Časté chyby, konkrétně bod 10, začínající "Nesuďte a nesnažte se...". --Luděk 11:20, 24. 1. 2007 (UTC)
To je sice hezké, ale jestliže to znamená: „Nesnažte se z Wikipedie udělat slušnou encyklopedii, stejně se vám to nepodaří, protože to neumožňuje puristický výklad autorského práva“, tak budu řvát a to hodně nahlas!!! A až řvát přestanu, tak jen proto, že jsem šel dělat něco smysluplnějšího...--Martin Šanda 11:26, 24. 1. 2007 (UTC)
Onen bod říká, že nějaké pravidlo či nějaký zvyk, zvláštně restriktivní, asi tady bylo diskutováno (a někdy i dost dlouho) a v diskusi padaly nejrůznější argumenty. A zřejmě převážily argumenty hovořící pro současný stav onoho pravidla či zvyku. --Luděk 11:31, 24. 1. 2007 (UTC)
To jsem pochopil a to, co tu je ke čtení jsem si pročetl, ale připadám si jako ten kuchař, co dostal nařízeno vařit bez soli: „Ale to nebude k jídlu!“, „Bude, jako král ti to nařizuji!“ Jestli tu pohádku znáte, tak víte jak to nakonec dopadlo. Právě proto to tady znova otvírám, protože současný stav je VELMI neuspokojivý a nepochybně existuje souvislost mezi tím, že právě stránky věnované výtvarnému umění jsou na České Wikipedii tak mizerné a je jich tak málo, často s naprostými nesmysly a tím, že zde rozumně nelze publikovat fotografie výtvarných děl!--Martin Šanda 12:04, 24. 1. 2007 (UTC)

@Martin Šanda et al.: Několik faktických poznámek:

 • Fair use jak je používána na anglické wikipedii se v českém právu nevyskytuje
 • Články jsou pod GFDL; restriktivní licence se s GFDL nesnesou
 • Pokud Vám vadí něco z toho, tak proti tomu něco dělejte.

Proti licenci článků asi nic moc neuděláte, ale něco obdobného fair use by být mohlo. Napište svému senátorovi/poslanci, vysvětlete mu to a inicializujte změnu právního systému. Založte si třeba občanské sdružení, to má větší váhu, než mají jednotlivci. Do té doby se fair use na české wikipedii používat nesmí.

Pokud občanské sdružení založíte, dejte vědět Pod lípou, jistě se někteří přidají.

S přáním hezkého dne--PaD 12:17, 24. 1. 2007 (UTC)

Díky za reakci. To, že je špatný zákon a ne Wikipedie je jasné. Je to zřejmé už z toho, že (například) profesor, který přednáší o dějinách umění porušuje promítámím obrázků oskenovaných z knih autorské právo. Porušuju ho já, když takové obrázky použiju v seminárce, velmi pravděpodobně ho porušují i redakce časopisů o umění a autoři knih o tomtéž, protože je nad lidské síly nejen se ptát všech autorů nebo dědiců autorských práv, ale také je předtím vyhledat, zdali mohou otisknout reprodukci takového díla. Prostě se (jsme se) tak zařídili, protože nám nic jiného nezbývá, pominu-li možný boj s větrnými mlýny v parlamentě a jiných podobných institucích... Kde není žalobce, není ani soudce... Bohužel nemám kapacity na nějaký výrazný boj s poslanci. Potřebuju hlavně dostudovat a když si urvu nějaký ten čas, tak jsem schopen opravit nějaký ten nesmysl na Wikipedii protože mě štve, nebo napsat text k něčemu, co by tu nepochybně mělo být a po čem se tu volá (Třeba text o Karlu škrétovi, ale ono toho tady není daleko víc)...--Martin Šanda 12:35, 24. 1. 2007 (UTC)
Mám dojem, že školní práce jsou nějak specificky ošetřeny. Časopisy zase mají smlouvy s fotobankami, agenturami a nebo s konkrétními fotografy. Žalobce a soudce... u tohoto máte pravdu. Dále třeba můžete argumentovat tím, že v českém právu se neposuzuje pouze vina, ale i společenská nebezpečnost a tak to bude maximálně přestupek. Nicméně se uživatelé dohodli, že budou dodržovat právo a tak se fair use obrázky mažou. Netvrdím, že to je ideální, ale kromě popisu lze použít pro informaci o konkrétních dílech i externích odkazů. Doufám, že Vám to nevezme chuť do další práce. S pozdravem --PaD 13:00, 24. 1. 2007 (UTC)
Sandik: Ohledně přednášek a seminárek - přečtěte si Autorské právo#Výjimky z ochrany ve veřejném zájmu a další kapitolky. Pak případně související články. Co se týče Wikipedie, tak odkazuji na Wikipedie:Autorské právo a Wikipedie:Autorské právo/Komentář (neprávnický komentář a výklad některých částí autorského zákona). --Luděk 13:08, 24. 1. 2007 (UTC)

@PaD: Chuť do práce mi to vcelku bere. Uvažuji o provizorní možnosti linkovat odkazy na fotografie uměleckých děl na můj server, kde budou umístěny na mou zodpovědnost a s upozorněním, že se tak děje bez snahy kohokoli poškodit, v dobré víře že tím nikoho nepoškozuji, a se snahou popularizovat dotyčné autory i výtvarné umění jako takové. Ono totiž vyobrazení uměleckého díla popisem nahradit nelze. Je to podobné, jako kdyby jste chtěl popisem nahradit mapy na serveru mapy.cz, nebo třeba přesné znění zákonů nahrazoval obrázky sdělujícími jejich význam. To nejde. Psát o výtvarném umění bez možnosti zobrazit samotné výtvarné dílo přestalo být běžné už někdy kolem roku 1850...--Martin Šanda 14:09, 24. 1. 2007 (UTC)

Poznámka na okraj: Někde to už s těmi fotografiemi uměleckých děl ale fakt přehánění [9]. --Dezidor 20:49, 24. 1. 2007 (UTC)

Tam je problém, že v některých zemích autoři smějí zakázat fotografování podobného díla (v Belgii), v jiných nikoliv (USA, Japonsko, aj.). V takovém případě to nemůže zůstat na commons. Projekty podléhající jurisdikcím, které podobný požadavek autorů odmítají, si ony obrázky samozřejmě mohou nahrát k sobě. --Beren 21:10, 24. 1. 2007 (UTC)
Myslíš, že by bylo dobrý začít tematicky kategorizovat zdejší fotky, který z takovýhoto důvodu na commons nemohou? Nebo udělat aspoň nějakou kategorii: "nanahrávejte na commons", protože takhle tam někdo nemusí hned trefit přesnou kategorii (nahraje třeba pod Brusel) a pak by byl obrázek zbytečně smazán. --Dezidor 21:15, 24. 1. 2007 (UTC)
No v podstatě bychom tu nakonec měli mít přímo jen ty fotografie, které sice nejsou v rozporu s našimi zákony a licence je neomezuje ve volném šíření spolu s článkem, ale přesto je nelze nahrávat na commons. --Beren 21:31, 24. 1. 2007 (UTC)
Mám obdobný problém. Napsal jsem článek o malíři, jsem předsedou občanského sdružení, které se snaží o propagaci jeho díla, jsem majitel obrazu (portrét mého pradědy z roku 1912), pořídil jsem fotografii tohoto obrazu a umístil ji na českou wiki k článku Otakar Sedloň a ke stejnojmennému článku na en Wiki. Na obou Wikipediích jsem se chvíli handrkoval, než mě obrázek smazali. Ještě dodám, že malíř zemřel v roce 1973 a dědici práv jsou jednotliví majitelé obrazů, respektive o.s. "Dílo akademického malíře profesora Otakara Sedloně". Poradí mě někdo, jak mám na Wiki dát ty obrázky, na které mám já, nebo sdružení prokazatelně práva jako držitel/dědic?
Ale prosím jenom o rady jakým způsobem by to šlo realizovat, nestojím o kydy typu proč to nejde, nebo "to že jsem držitelem mě neopravňuje ...."!
Díky Aqualung 15:15, 25. 1. 2007 (UTC)
Pokud jste držitelem majetkových autorských práv k nějakému dílu a chcete jej uveřejnit na Wikipedii, pak toto musíte výslovně uvést (tj. uvést, kdo je autorem a že vy jste držitelem autorských práv) a obraz uvolnit pod nějakou svobodnou licencí (v tomto případě by asi nejlepší byla šablona „Chráněno autorským právem, ale autor výslovně dovolil libovolné použití“).
Ale uvědomte si prosím, že samotný fakt, že vlastníte obraz jako fyzický předmět („substrát díla“), neznamená, že jste držitelem autorských práv k autorskému dílu na obraze (a to ani tehdy, je-li již autor mrtev; tedy mrtev méně než 70 let); vlastnictví fyzického předmětu nemá s autorským právem nic společného. Ale samozřejmě může současně nastat třeba případ, že jste (jediným) dědicem oněch autorských práv. (Pochopitelně ani existence jakéhosi občanského sdružení sama o sobě žádná práva neuděluje, pokud je ale např. toto sdružení dědicem práv, pak je to opět věc jiná.)
--Mormegil 15:53, 25. 1. 2007 (UTC)

Pokud je dědicem práv malíře Sedloně občanské sdružení "Dílo akademického malíře profesora Otakara Sedloně" tak to může uvedenou fotografii uvolnit pod libovolnou licencí (nejlépe pod dvojitou licencí GFDL a Creative Commons). --Zp 15:57, 25. 1. 2007 (UTC)

Jste-li dědicem práv (nikoliv jen obrazu), jistě pro to máte nějaký doklad. Soudím, že pro Vás nejjednodušší cestou je jej oskenovat a poslat v příloze emailu na české OTRS (na oné stránce najdete emailovou adresu). Věci z OTRS se nezveřejňují a má k nim přístup jen omezené množství důvěryhodných osob. Na tento mail se pak budete moct odvolávat. --Beren 16:04, 25. 1. 2007 (UTC)

Skenované staré rukopisy a mapy

Je možné použít snímky ze http://www.manuscriptorium.com/Site/ENG/free_documents.asp když je to staré dílo vzniklé „pouhým mechanickým kopírováním (bez tvůrčího vkladu)“ (citováno dle Berena výše)? Na serveru jsou totiž občas takové odstrašující zákazy, které se vztahují nevím na co. Stejný dotaz mám také na http://mapy.vkol.cz/ a http://dig.vkol.cz/ . --snek01 14:29, 24. 1. 2007 (UTC)

Proč se nezeptáš jich ? Možná by proti uvolnění těch malých verzí (narozdíl od plné velikosti) pod GFDL nic neměli ... -- Hkmaly 20:17, 24. 1. 2007 (UTC)
Jen ne GFDL. --Li-sung 20:25, 24. 1. 2007 (UTC)

Podle mne jsou tyto obrázky použitelné pod licencí PD-old s uvedením odkazu na web ze kterého byly získány. Zákazy přejímání uvedené na serverech nemají pravní podklad.--Zp 20:33, 24. 1. 2007 (UTC)

Stará díla, kterým autorská práva vypršela, jsou prostě volná, není důvod jim cpát GFDL. Těžko mohu posoudit celý web, mohu se bavit buďto obecně nebo nad konkrétním obrázkem. Zákazy na webových stránkách jsou často i u jasně volných věcí, je třeba kvalifikovaně posuzovat sám, v zájmu majitelů webů je samozřejmě nepřiznat, že si to můžete bez problému vzít. Na druhou stranu je potřeba si dát pozor, pokud je dílo zveřejněno poprvé (kde zveřejnění je veřejné přednesení, provedení, předvedení, vystavení, vydání či jiné zpřístupnění veřejnosti - stačí třeba i jen výlučně odborné veřejnosti), viz § 28, odstavec 2, Aut. zákona:
Tomu, kdo poprvé zveřejní dosud nezveřejněné dílo, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, vznikají takovým zveřejněním výlučná majetková práva k dílu takto zveřejněnému v rozsahu, v jakém by je měl autor díla, pokud by jeho majetková práva k dílu ještě trvala.
A odstavec 3 téhož paragrafu upřesňuje, že v takovém případě trvají majetková autorská práva 25 let od onoho zveřejnění. --Beren 20:49, 24. 1. 2007 (UTC)

Navíc bych upozornil na ochranu dat databázového díla. Nelze jen tak vydolovat databázi.--PaD 22:53, 24. 1. 2007 (UTC)

Databáze sice chráněna je, ale ne vše, co je v ní. Chráněno je něco nového (např. výsledek vlastního průzkumu, Top ten..., tedy pořízení), u starých děl pak přidaná hodnota resp. jako u sborníků nová sestava. Pouhé naskenovování a převod na elektronickou podobu však ničím takovým nebude, takže byla-li stará mapa jako jednotlivé dílo PD-old předtím, je tím i nadále. Viz AZ, část 1, hlava III (§ 88 a násl.). -jkb- (cs.source) 08:21, 25. 1. 2007 (UTC)

Šablona:PD-USSR

Na commons, ale i jinde, se řešilo, že existence této šablony je porušení autorských práv. Řešil to nějaký právník. Na české wikipedii jde o 15, ne příliš významných obrázků. Protože šablona není příliš využívána a je pravděpodobné, že dojde k jejímu rušení, navrhuji ji i s obrázky smazatčímž předejdeme rozšíření tohoto problému. Pokud se nevyskytnou protesty učiním tak 2. 2. --Vrba 22:40, 25. 1. 2007 (UTC)

Nemáš odkaz na Commons, kde se to řešilo? Reo + | 22:50, 25. 1. 2007 (UTC)
Rozhodnutí na commons bylo smazat, takže nyní je tam jen redirekt na copyvio. Podobně dopadla šablona i na enwiki. --Beren 00:58, 26. 1. 2007 (UTC)
Díky Reo + | 01:39, 26. 1. 2007 (UTC)

Provedeno --Vrba 02:15, 2. 2. 2007 (UTC)

Státní znak

Vážení kolegové, když jsem se tak díval na náš hezký státní znak a četl si doložku, že „Podle českého Autorského zákona (Zákon č. 121/2000 Sb., § 3, odstavec a) jde o dílo vyňaté z ochrany dle práva autorského.“, napadlo mě, zda náhodou neporušujeme jiný zákon, a sice zákon číslo 352/2001 Sb. Ten vyjmenovává, kdo všechno je oprávněn velký a malý státní znak užívat. A obávám se, že Wikipedie mezi nimi není. :) Sice nás za to nezavřou, ale i tak je to zajímavý námět k diskuzi. --Ragimiri 09:30, 28. 1. 2007 (UTC)

To je pravděpodobně proto, že autoři § 3, bodu 2b a § 4, body 1 nikdy neslyšeli o webu. Jsem přesvědčen, že ten znak používáme pouze jako označování právnických a fyzických osob uvedených v § 2 bod 1, akorát že nikoliv budov ve kterých sídlí, ale stránek na kterých se vysvětlují ... -- Hkmaly 11:43, 28. 1. 2007 (UTC)

To je IMHO jedno, je-li to dáno taxativně, tak asi to není košer. A ani to „neobkecáme“. ;) --Ragimiri 13:49, 28. 1. 2007 (UTC)

Proč mám pořád pocit, že někteří lidé pro literu zákona nevidí jejich smysl? --Martin Šanda 14:04, 28. 1. 2007 (UTC)
A jak je v daném zákoně definováno slovo "užívání"? Hledal jsem, leč nenalezl. --Luděk 14:06, 28. 1. 2007 (UTC)
Někteří lidé ... myslíš jako třeba soudci ? -- Hkmaly 16:52, 28. 1. 2007 (UTC)
U nich je ten problém nejpalčivější. --EdmundSquirrel 18:03, 28. 1. 2007 (UTC)
Možná soudci, možná obecně právníci... Spíš mám na mysli obecně určitou skupinu lidí, kteří díky jistému druhu perfekcionismu kombinovanému zpravidla s technickým vzdělání a zároveň naprostým nedostatkem čehosi, co bych nazval filosofickým myšlením bazírují na jednotlivostech a naprosto jim uniká smysl pro celek.
Obávám se, že to je jeden z nejpalčivějších problémů současného světa a souvisí 1) se ztrátou duchovní orientace, 2) s prudkým rozvojem exaktních věd, který v lidech vytváří pocit, že exaktní vědy jsou klíčem, který dříve či později vyřeší všechny problémy 3) s naprostou neschopností základních a středních škol poskytnout cosi, co bych nazval „emoční výchovou“ a také tím, co bych nazval „rozvíjením filosofického myšlení“. I předměty, které by měly sloužit k rozvíjení emočních, citových, prožitkových složek člověka - typicky to je literatura a sloh, hudební výchova, výtvarná výchova (ta naštěstí ne tolik, jako ostatní „výchovy“) - jsou pojímány jako exaktní předmět, v němž se člověk učí jakási suchá fakta aniž by jim porozuměl a naučil se je používat. O tom, jak vypadá úvod do filosofie na základních a středních školách víme všichni své. Já jsem odpověď na otázku „Co je filosofie“ pochopil až na filosofické fakultě a obávám se, že většina lidí odpověď na tuto v podstatě základní otázku nenajde nikdy... Přitom a) porozumět svým emocím, řeči svého těla a b) naučit se myslet kriticky a přitom v kontextech, ne jen jednopohledově nebo jednooborově, to je to, co také činí člověka člověkem... --Martin Šanda 14:35, 29. 1. 2007 (UTC)
Nechápu, co do toho pletete emoční výchovu. To, co na školách chybí, není "správnější" výtvarná výchova - jakkoliv je současný stav, kdy se z literatury, hudební výchovy a výtvarné výchovy dělá jakýsi druhý až čtvrtý dějepis nesmyslný - ale především ona filosofie, ale také exaktní myšlení, které ovšem nemá nic společného s učením se suchým faktům. Suchá fakta můžeme nacpat do počítače, žáci se musí učit myslet - tvořivě, nezávisle, kriticky a v kontextech. -- Hkmaly 21:03, 29. 1. 2007 (UTC)
Neumím to vysvětlit jednoduše. Je to celý komplex jakýchsi předpokladů, úvah, textů atp. Zatímco exatktní myšlení předpokládá, že jsoucna ve světě se vyskytující jsou přesná a snaží se je také přesně zkoumat, přičemž to činí rozkládáním celku světa na jednotliviny, pak filosofie by měla pojímat celek a připustit, že pracujeme s nepřesnými daty nepřesným způsobem a že to v určitých oblastech zkrátka jinak nejde. Emoční výchova s tím souvisí jednoduše. Dává nám nástroj pro vnímání a posuzování těch nepřesných jsoucen. Pokud bychom nepoužívali své emoce, byla by nám tato oblast uzavřena. Přes snahu o celkovost pohledu filosofie by se z ní opět stávala jen jakási divná exaktní neexaktní věda. Domnívám se, že potřebujeme rozvíjet nejen exaktní myšlení, což se děje (mělo by se dít) při matematice, fyzice, ale také dějepisu nebo přírodopisu, nýbrž i kultivaci oblasti vnímání, citů, prožitků, emocí, což se děje těmi zmíněnými výchovami a bez nichž by sebelépe uvažující člověk byl pouhým chladně fungujícím pragmatickým "strojem" --Martin Šanda 21:59, 29. 1. 2007 (UTC)
Milí kolegové, obávám se, ze vaše diskuse má se státním znakem pramálo společného, pokuste se, prosím, držet tématu. S pozdravem, Linn 22:03, 29. 1. 2007 (UTC)

Chtělo by to asi názor nějakého právníka, který se v této oblasti pohybuje, nicméně dle mého laického názoru se v našem případě nejedná o užití ve smyslu uvedeného zákona. --Petr Adámek 14:12, 28. 1. 2007 (UTC)

Četl jsem si zákon a ten vyjmenovává přípustná užití (tedy užití, která jsou ze zákona naprosto v pořádku). Dále stanovuje § 13 odstavcem 1), kdy dochází ke správnímu deliktu:
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zneužije, úmyslně poškodí nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky.
Můžeme se tedy zamýšlet, zda se pouhým zveřejněním s informováním "toto je státní znak", něčeho dopouštíme (mimochodem, vyobrazení znaku je i součástí zákona, ovšem šířit zákon rozhodně nelze trestat, třebaže to nemusí činit osoby vyjmenované jako oprávněné). Podle mě pouhé informování o znaku spolu s jeho vyobrazením není zneužitím. --Beren 14:24, 28. 1. 2007 (UTC)
Na okraj, jak to vidím: zobrazit znak, říci že to je znak, atd., neporušuje zákon. To co je tam na mysli, jsou očividně dvě věci: 1. dělat si ze znaku taškařice (zobrazit ho dohromady s nějakým pornem...) či ho zneužít podobně, a 2. nesmím ho - stejně jako ani státní standartu - pověsit na své auto (nebo použít na mém dopisním papíře) a vzbudit tedy tímto úředním znakem dojem že jsem úřední zástupce či představitel státu. Formuluji neprávnicky, ale věc se takto asi bude mít. -jkb- (cs.source) 14:40, 28. 1. 2007 (UTC)

Jistě, informování o České republice se bez znaku neobejde. Ale opravdu musí být státní znak na každé šabloně či uživatelské nálepce? ;) --Ragimiri 16:10, 28. 1. 2007 (UTC)

To by neměl být. Kde tomu tak je? V takovém případě bych ho nahradil. Na podobná užití by se měla používat jen vlajka. --Beren 16:14, 28. 1. 2007 (UTC)
Národní vlajka --EdmundSquirrel 16:44, 28. 1. 2007 (UTC)

@Beren: Nejlépe viz odkazy úplně dole na stránce se znakem. --Ragimiri 17:24, 28. 1. 2007 (UTC)

Díky, zrušil jsem všude kromě zobrazování ve významu "Toto je český státní znak". --Beren 19:05, 28. 1. 2007 (UTC)

Fotky z rodinného alba

Zdravím, jakou licenci mám použít pokud vkládám fotky z rodinného alba, focené dědou který zemřel před 10ti lety? Můžete mi někdy posla šablonu prosím? --Kocour86 13:30, 29. 1. 2007 (UTC)

Jste-li držitelem autorských práv, musíte fotografie uvolnit pod svobodnou licencí, pokud nejste držitelem autorských práv a nemáte svolení držitelů autorských práv, nemáte právo zde tyto fotografie zveřejňovat. Vím, že to zní absurdně, právě proto to sem píšu... --Martin Šanda 14:03, 29. 1. 2007 (UTC)
Za (patrně běžného) předpokladu, že se děda co se jeho autorských práv týče nikdy nevyjádřil, jak funguje dědění autorských práv ? -- Hkmaly 21:05, 29. 1. 2007 (UTC)
Licenci si může stanovit držitel práv. Ale aby věc na Wikipedii mohla být, měla by to být svobodná licence (mezi nejlepší pro Wikipedii patří kompletní uvolnění jako {{PD-release}} nebo svobodná multilicence {{Self GFDL and cc-by-sa-2.5}}, ale výběr je samozřejmě na Vás). Sežeňte si souhlas držitele nebo držitelů práv (což jsou podle mě ti, kteří po Vašem dědečkovi dědili, Vaše matka mezi ně s největší pravděpodobností patří), doložte jeho existenci odesláním na OTRS (třeba to ofoťte). Ujistěte se, že mail obsahuje dost informací, kdyby to někdy bylo potřeba ověřit (třeba kdyby si někdo jiný činil na ony fotografie nárok). --Beren 02:22, 30. 1. 2007 (UTC)

No přesně tak, mám tu kupu fotek které myslím si stojí za zveřejnění, ale furt mě někdo píše že nemám autorská práva, ale tak kdo je má, děda mi už asi těžko dá svolení, mám se snad ptát nejblížšího žijícího příbuzného dédy, to jest mé matky? No trošku jsem v tom zamotaný :) -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Kocour86 (diskusebloky) 02:08, 30. 1. 2007 (CE(S)T)

@Kocour86: Ano, stačí zaslat pravdivý souhlas držitele práv do OTRS. Ale je třeba si uvědomit, že šablona {{PD-self}} je v tomto případě zavádějící a že tato licence u fotografií z doby druhé světové války nebyla přijímána. Zvlášť s ohledem na to, že jste jako vlastní dílo označil i vyložené scany z knih, případně fotografie z cizích serverů (například Soubor:MasarykNakres01.jpg či Soubor:Straznice5.jpg). --Tlusťa 09:20, 30. 1. 2007 (UTC)


Samozřejmě, pokud autorská práva zdědila ona. --Ragimiri 08:37, 30. 1. 2007 (UTC)
Nevím zda to kolegovi pomuže, když se matky zeptá „zdědila jsi autorská práva po dědovi?“, tak se spíš vyleká :-); tedy, Vaše matka tato práva zdědila, pokud je 1. jasné, že je všeobecnou dědičkou po dědovi, a pokud není 2. známo, že děda nějakým testamentem určil jako dědice svých práv někoho jiného (což normální dědové ale nikdy nedělali). Mnoho úspěchů při skenování. -jkb- (cs.source) 08:49, 30. 1. 2007 (UTC)
Chci se zeptat, ve věci práv se nevyznám, ale když řekne matka uživateli Kocour86 přenechávám veškerá práva na fotky tobě - ne povolení na wikipedii, ale opravdu předání všech práv - žádné posílání na OTRS není potřeba, ne? --...a mějte se hezky. Running 23:27, 18. 2. 2007 (UTC)

No opravdu nemám čas shánět závěti apod., práva zdědila moje matka a dala mi souhlas s jejím zveřejněním, proto tedy použiji tu svobodnou multilicencik všeobecné spokojenosti ;) --Kocour86 22:21, 30. 1. 2007 (UTC)

Bez povolení od držitele práv nelze svobodnou licenci přijmout. --Tlusťa 21:28, 30. 1. 2007 (UTC)

No a já souhlas mám, to znamená že je vše OK. tečka.-- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Kocour86 (diskusebloky) 22:34, 30. 1. 2007 (CE(S)T)

Wikipedie musí mít ten souhlas. V tom je problém. --Tlusťa 21:35, 30. 1. 2007 (UTC)

No nevěřil bych že bude byrokracie i na netu, tak co mám udělat, se na to můžu rovnou vykašlat. --Kocour86 22:38, 30. 1. 2007 (UTC)

Věřím, že pokud vaše matka pošle na adresu info-cs@wikimedia.org e-mail se seznamem obrázků a prohlášením, že je držitelkou majetkových autorských práv a že tyto obrázky uvolňuje pod svobodnou licencí [doplňte licenci dle chuti], bude vše v pořádku. --Mormegil 17:57, 31. 1. 2007 (UTC)
Já si tedy nedokážu představit, že by se fotky z rodinného alba (tedy bez umělecké hodnoty - nepředpokládám, že by dědeček byl profesionální fotograf) zahrnovaly do dědického řízení. Jak tedy potom určit držitele práv, je-li dědiců více? --Reaperman 14:11, 31. 1. 2007 (UTC)
Autorskému zákonu nejde v nejmenším o uměleckou hodnotu leč o autorský zákon. Postup: v žádném případě byste to neměl ututlat fingovaným mailem na Wikipedii, kde by matka nesprávně tvrdila, že je jediná dědička a souhlasí; podle litery zákona je nutno více mailů ode všech dědiců s tím samým obsahem (popř., pokud všichni dědici by byli zastoupeni jedním advokátem a p., mohl by to - alespoň tuším - udělat tento souhrně...). -jkb- (cs.source) 14:23, 31. 1. 2007 (UTC)
Takže jestli to dobře chápu. V případě, že není určeno závětí, všichni dědicové dědí práva ke každému jednotlivému dílu společně a rovným dílem.--Reaperman 14:33, 31. 1. 2007 (UTC)
Tak moment, tohle jsem neřek. Já jen poppsal, ja to je, že je víc dědiců. Jak ale víc dědiců vznikne je zcela jiná otázka. -jkb- (cs.source) 14:42, 31. 1. 2007 (UTC)
Ještě poznámka: pokud v okamžiku, kdy něco prohlásíte, jste o tom přesvědčen, tak to platí (hm, třeba, má matka, která se tu i podepíše, mi jako jediná dědička povoluje...); problémy vzniknou tehdy, když někdy později se na internetu u wikipedie ohlásí teta Olga (sestra matky), a bude tvrdit, že i ona je dědička, že je proti uvolnění rodiného alba, a že nějaký Reaperman či Kocour86 vůbec neměli právo... S tímhle musíte počítat (dejme tomu, já vím, kolik tetek a strejdů mám, kolik jich ještě žije, a co kdy snad řeknou). -jkb- (cs.source) 14:50, 31. 1. 2007 (UTC)
Já tady žádný alba uvolňovat nechci. Zaujalo mě to spíše z toho právního hlediska a zajímalo mě, jak to tady vlastně probíhá, neboť ke komentáři jkb - Pokud by ty fotografie nebyly zahrnuty v dědickém řízení, nemohla by ani tetička Olga ani strýček Pepin a ani ničí maminka tvrdit, že jsou držiteli autorských práv, reálně by je neměl nikdo z nich, nikdo by je v rámci dědictví nezískal. Pak by bylo nutné znovu otevírat dědictví, což je po deseti (dvaceti, třiceti, ...) letech u nějakých obyčejných fotografií IMHO nesmysl.
Ledaže bychom tvrdili, že fotografie byly součástí ostatního movitého majetku (nebo jak se to nazývá), ale apk se opět jedná pouze o majetková nikoli autorská práva. --Reaperman 15:11, 31. 1. 2007 (UTC)
Ha, jenže, proč se domníváte, že majetková a autorská práva jsou dvě zcela odlišné věci? Fotka není něco imaginárního, fotka je majetek. A autorský zákon říká, že na tento majetek máte takové a takové právo, včetně autorského, tedy rozšiřování, digitalizování... ... ... -jkb- (cs.source) 15:26, 31. 1. 2007 (UTC)
Jenže třeba obraz je taky majetek, a to že jsem jeho majitelem (držitelem) před i po smrti autora ze mě nedělá vlastníka autorských práv. --Reaperman 15:34, 31. 1. 2007 (UTC)
Úplně přesně je to tak, že autorské právo se dělí na dvě skupiny práv: osobnostní práva (§ 11) a majetková práva (§ 12), viz Autorský zákon na Wikisource. Dědí se majetková práva, která obnášejí právo autora (respektive jeho dědice) dílo užít nebo dát souhlas s užitím jiné osobě. --Milda 22:53, 31. 1. 2007 (UTC)

Sice to tady teď ve skutečnosti vůbec nesleduju, ale nedá mi to:

Pokud se pamatuju má zůstavitel /zemřelý/ právo ponechat 1/2 majetku jak uzná za vhodné, 1/2 se vždy dělí mezi mezi dědice a těma sou manžel/ka a děti. A pokdu třeba dítě umře, jeho podíl se přenáší dál. Zajímalo by mě, jak by to bylo, kdyby byl dědeček zadlužený až po uši - dědictví by patrně propadlo a autorská práva bz teď patřila věřiteli.

A dál: překvapuje mě, že to zrovna na Wikipedii někdo neví a je to teda třeba opakovat pořád znova: majetek a autorské právo sou opravdu dvě zcela rozdílné věci. Sou tu sice některé paralely /třeba to dědění, resp. "přesun" - vypadl mi z hlavy terminus technikus- autorských práv/. Ale ty rozdíly mezi těmato věcma sou zcela drtivé a vyplývají z podstaty věci. Majetek nemůžete zkopírovat na miliony kusů; na druhou stranu bude teoreticky rodině vaší patřit třeba i za 100 let. Komerční ne-free programy si nekupujete, ale kupujete si jenom právo je používat a nemáte teda např. ani právo je měnit, zasahovat do nich. A kdyby vám způsobily hmotnou škodu /zničení počítače např., nevysoudíte pravděpoodbně nic, kdežto když vadný spotřebič způsobí požár, tak samozřejmě ano etc.

Že firmy, co na tom mají zájem neustále do veřejnosti hustí autorské právo = majetek na věci vůbec nic nemění. --Nolanus 16:09, 31. 1. 2007 (UTC)

Nolane to s tou škodou nemáš úplně pravdu, pokud by Ti nějakej program způsobil prokazatelně nějakou škodu, tak za předpokladu, že by to nebylo právně jinak ošetřeno, tak ta firma co ho stvořila, tak by byla nucena platit normální reparace.
Jenže ono to obvykle je ošetřeno v kupní smlouvě, ve smlouvách u freewaru je to obvykle v těch licenčních podmínkách, které každý odkliká, - často vyjmenováno, že software není určen jako bezporuchový a že se společnost vyvlýkává z odpovědnosti, pokud souhlasíte klikněte ano, čímž bude smlouva uzavřena, bla, bla ...
V tomto rysu se s tím zachází jako s každým jiným zbožím Reo + | 23:33, 31. 1. 2007 (UTC)
Ono bude záležet jak kde, každopádně sem o tom nějaké pojednání kdysi četl. A např. u toho majetku je to předpisy ošetřeno docela dobře - rozhodně neplatí, že pouhým podpisem se lze nějakého práva vzdát. U autorských práv to ale tak dobře ošetřeno není, pokud teda vůbec. Ale to už se dostáváme jinam. Každopádně blud, že autorské právo = majetek je třeba potírat ohněm a mečem. --Nolanus 04:47, 2. 2. 2007 (UTC)

Coby v autorském právu zcela neorientovaný laik jen tiše žasnu. Tohle by měl někdo předat tvůrcům absurdních divadelních her. Tady všichni nebo skoro všichni diskutují a přispívají anonymně a ochránci čistoty české Wikipedie budou mazat fotky z rodinných alb? Mně se filozofie Wikipedie na první pohled velmi líbila, cizelování textů masou přispěvatelů je výborný nápad. Jenže Vaše dogmatické lpění na autorském zákoně filozofii Wikipedie zcela likviduje. Budu konkrétní - jak mám definovat např. krakorec, když nesmím bez souhlasu autora slovníku architektonických pojmů použít definici, která je jednou daná. Přece nebudu definovat krakorec špatně jen proto, aby ho pak mohl zde publikovat. Wikipedie má v názvu Otevřená encyklopedie, a encyklopedistům musí jít o puristickou čistotu pojmů a ne o originalitu za každou cenu. Pokud tedy anonymně napíšu definici termínu krakorec, která bude shodná s definicí ve slovníku, vy ji vymažete. Ale já pro tu definici nepotřebuji souhlas autora slovníku, protože to je má definice - krakorec mnoha způsoby definovat nelze a má definice je shodná s definicí autora slovníku, ale je to má definice a dokažte mi opak! Pokud mě budete obviňovat z porušování autorského práva, já Vás ze lži a urážky. Druhý příklad - hledal jsem info o Buchlovicích a našel tam pod odklazem na zámek výstrahu na porušení autorských práv, neb text se podobá textu na stránkách www.slovácko (přesné odkazy jsou zbytečné). Protože jsem Buchlovice hledal i v obecných vyhledávačích vím, že stejný text jako na www.slovácko je také na www.hrady, www.pamětihodnosti a zřejmě i na dalších - ani jeden z nich není podepsaný neanonymně, všechny jsou zjevně opsané z jednoho zdroje a všechny jsou dle nové literatury (Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska,1.svazek, Praha 1994) špatně. Základní informaci např. pro turistu hledající námět na sobotní výlet však poskytnou, a to je přece posláním těch stránek. Kdyby se Vaším výkladem autorského zákona řídili i ostatní, na internetu nebude skoro nic. Váš postoj je v zásadním rozporu s filozofií internetu, který je proto takovým fenoménem, protože je do jisté míry anonymní a na rozdíl od všeho ostatního ještě stále poměrně málo regulovaný politiky a jimi vydávanými zákony. A co se týče historických témat vč. historických staveb - je to tam podobné jako u krakorce. Událost se stala a ten, co o ní napsal poprvé, čerpal z nějakého pramene, který je pořád stejný. Pravda, lze ho interpretovat různě, ale to nemůže autorovi nikdo nařídit. Takže jak můžete někoho obviňovat z plagiátorství, jestliže událost popíše na základě onoho pramene naprosto totožně. Buchlovice postavil Mořic Grimm dle projektu Domenica Martinelliho - dokažte mi, že jsem tuto větu opsal a nevybádal v tomtéž archivu jako Bohumil Samek. Již to řekl někdo přede mnou - papežtější než papež. Nebylo by rozumnější odstraňovat pouze ty texty a fotky, na jejichž publikování si ztěžuje prokazatelně opsaný autor, a to ještě velmí uvážlivě, protože řada encyklopedických pojmů prostě víc definic neunese? Koukám na to upozornění pod oknem, kam píšu "Vámi vkládané informace musí být ověřitelné!" Jak to chcete udělat? Podíváte se mi do mozku? --Památník 15.2.2007, 23:57(UTC)

Argumenty nezorientovaných laiků jsou stále stejné. Kdysi dávno jsem se zde také dovídal, že nejde napsat životopis tak, by nešly ztotožnit formulace jednotlivých vět. Hloupost, jde to (raději jsem pak jako příklad článek napsal sám). Prostě si vezmu několik zdrojů, vypíšu si z nich fakta a ta zformuluju vlastními slovy. Když se náhodně podobá nějaká věta, není to problém. Horší je, když se podobá struktura a jednotlivé formulace tak, že je statisticky prakticky nemožné, aby byly vytvořeny nezávisle na sobě. Pokud je podobnost dána společným legálním čerpáním z nějakého (starého) pramene, tak je na vkladateli (a mělo by pro něj být snadné) dokázat, že tomu tak je. Co se týká podezření z porušování autorských práv – nesmíte to brát osobně, je třeba předpokládat dobrou vůli a nesnižovat se k osobní útokům.
Posláním těchto stránek není poskytovat informace "za každou cenu", bez ohledu na zákon. Cílem není naplňovat jakousi "filosofii internetu", neúctu k zákonům, pololegalitu. My chceme, aby naše texty šlo zcela legálně volně šířit a publikovat, aby tak mohl činit a kdokoliv a nemusel se bát, že za to bude nějak perzekuován. To vychází z filosofie otevřené společnosti, nikoliv z "filosofie internetu". Opisy z knih bez souhlasů autorů proto nepřijímáme. Když původní autor protestuje, musí se pak vyhodit celý článek i s příspěvky, kterými na něm pracovali jiní autoři. To je velmi nepříjemné. Co se týká obrázků, u nás se řada nakladatelů nestaví k drobnému porušování práv tak přísně - prostě když se autor ozve, vyplatí mu ze zisku příslušné odškodné. To my si dovolit nemůžeme. Nemáme žádný zisk, takže podobné věci jsou způsobilé projekt položit. Proto musíme být hodně přísní (papežštější než papež). Když je někde zákon absurdní, my jej nemůžeme svévolně napravovat. Autorská práva prostě patří autorovi a smí se do nich zasahovat jen s jeho souhlasem nebo tak, jak dovoluje zákon. Od toho není kam ustoupit.
Co se týká ověřitelnosti, u toho textu pod oknem je i odkaz na příslušné doporučení. --Beren 01:18, 16. 2. 2007 (UTC)
Nicméně uznej, že čím kratší definice (a čím okrajovější téma), tím je pravděpodobnost náhodné shody větší. Co se absurdnosti zákona týče, máme už připravený vzorek dopisu na téma "Pane autore encyklopedie, rádi bychom ve wikipedii měli definici hesla heslo, ale nemůžeme najít jiný zdroj pro tuto definici než encyklopedii kterou jste napsal. Mohl by jste uveřejnit krátkou (stačí jedna řádka) definici odvozenou z vaší encyklopedie pod svobodnou licencí ?" - při striktním dodržování autorského práva pravděpodobně bude zapotřebí. -- Hkmaly 08:16, 16. 2. 2007 (UTC)
Před striktním dodržováním autorského práva je třeba si ho aspoň přečíst. Použití jedné věty z encyklopedie v jednom článku je dovoleno i bez souhlasu na základě zákonem povolených citací. Takže problém některých "nedefinovatelných" definic není problémem, stačí citovat a uvést autora. Pochopitelně nelze použít ze stejné encyklopedie jednu větu v každém článku, to už je skutečně moc. --Li-sung 08:25, 16. 2. 2007 (UTC)
Už jsem tu viděl i příspěvky na téma že jako wikipedie si nemůžeme citaci dovolit (narozdíl od například vědecké práce). Jenom na téhle stránce je několikrát zmíněno, že citace je nesvobodná licence. -- Hkmaly 10:42, 17. 2. 2007 (UTC)
Čím kratší definice, tím pravděpodobnější je, že podle autorského zákona vůbec chráněna není. Jednak nelze chránit samotnou myšlenku a jednak musí být chráněné dílo statisticky jedinečné. Pokud ho každý, kdo je postaven před stejný problém, velmi pravděpodobně napíše stejně, není jedinečné a tedy nejde o autorské dílo. Mě už se mnohokrát stalo, že jsem našel třeba jednu větu shodnou. Když byla relativně jednoduchá a nenašel jsem další podobnosti, z kterých by dohromady vyplývalo, že nejde o náhodnou podobnost, tak se prostě nic nedělo. Nedělejme z komára velblouda. --Beren 00:05, 19. 2. 2007 (UTC)

Neseriózní přebírání z Wikipedie

Nevím, kam jinam, tak sem:

 • Zde mi poněkud chybí upozornění, že text byl převzat z wikipedie... (minimálně pokud jde o Homolku a Bernarda). Cinik 14:40, 5. 2. 2007 (UTC)

Bohužel, jedná se o značně rozšířený nešvar. :( --Ragimiri 14:47, 5. 2. 2007 (UTC)

Blogísky podle mého názoru nemá cenu řešit, pokud by se to ale vyskytlo na nějaké normální stránce nebo pokud byste měli chuť do toho vrtat samozřejmě můžete napsat majiteli blogu nebo přímo Seznamu. (Kdesi na Okounu jsem četl, že v admin rozhraní bloguje.cz mají přímo tlačítko "smazat blog kvůli porušování autorských práv", takže na podobné problémy asi budou zvyklí.) --che 14:53, 5. 2. 2007 (UTC)

Publikování obrázku převzatých z Wikipedie

Zdravím, rád bych pro ilustraci článku do časopisu Meduňka použil obrázek publikovaný ve Wikipedii - viz heslo Menstruace. Stačí pokud u obrázku uvedu odkaz na zdroj? Nebo musím mít souhlas autora tohoto obrázku? V případě že ano, jak je možno autora vypátrat? Děkuji. S pozdravem R. Vávra, benny2@email.cz

Nevím o který z obrázků jde, každý obrázek může mít jinou licenci a tedy mít jiné požadavky. Pokud je to obrázek Soubor:MenstrualCycle cs.svg, tak stačí uvést větu:
Tento obrázek z Wikipedie a Wikimedia Commons pochází od autorů Chris 73 a Michal Maňas a je volně dostupný na http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:MenstrualCycle_cs.svg pod licencí creative commons cc-by-sa 2.5.
Druhý obrázek, Soubor:Ovulation.jpg je uvolněn jako volné dílo (do public domain), takže tam nemusíte plnit žádné požadavky, vyjma těch, které ukládá zákon, tj. uvést alespoň autora, kterým je ekem. --Beren 15:11, 12. 2. 2007 (UTC)

Heraldika

Dobrý den, k problematice autorského práva u obrázků na Wikipedii jsem zatím příliš nepřičichl, takže bych se rád zeptal, zda je mé chápání následujícího problému správné:

Domnívám se, že znak z heraldického hlediska (tj. idea, popis barev, figur, komposice) nepodléhá copyrightu a může si jej tedy kdokoli bez problémů nakreslit (neříkám používat), ale jeho aktuální zobrazení (výtvor konkrétní kresby konkrétní osobou) již chráněné být může. Státní a samosprávní znaky jsou přitom z ochrany vyňaty podle § 3 Autorského zákona (to se — předpokládám — vztahuje pouze na české znaky). Tudíž se domnívám, že např. šlechtický znak je možné dodat jen ve formě

 1. fotografie starého vyobrazení na budově (zřícenině), věci či ve staré knize s prošlým copyrightem autora;
 2. nového vyobrazení se standardním souhlasem autora; anebo
 3. vlastního překreslení (což je de facto jen poddruh předchozího).

Tento můj dotaz byl podnícen nálezem zobrazení jednoho znaku dávno již vymřelého šlechtického rodu, o němž se domnívám, že je prací Jiřího Loudy, nejvýznamnějšího žijícího českého heraldického výtvarníka, k němuž Porthos dodal {{PD-old}}, což má možná smysl v tom, že se jedná o erb prastarý, ale je naprostým nesmyslem, když autorem daného zobrazení je pravděpodobně stále (pokud vím) žijící osoba. Chápu to správně, nebo jsem totálně mimo? --Poko 20:56, 5. 3. 2007 (UTC)

Nemám co dodat, chápu to naprosto stejně. --Beren 21:01, 5. 3. 2007 (UTC)