Otevřít hlavní menu

Animace rázostroje

Rázostroj neboli Newtonova houpačka je zařízení k názorné demonstraci srážek a zákonů zachování energiezachování hybnosti. Základem konstrukce je řada kyvadel tvořených stejně velkými a hmotnými koulemi na dvojitém závěsu (pro odstranění boční výchylky). Materiálem těchto závaží bývá kov, někdy také sklo nebo dřevo, důraz je především kladen na tvrdost.