Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Nizozemská revoluce/semaforek

Protože rozhodnutí dát červený semaforek v nominaci Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Nizozemská revoluce vyvolalo mimořádnou kontroverzi, rozhodl jsem se je podrobně zdůvodnit na této zvláštní stránce. Otázky vycházejí ze skutečných otázek či námitek, které byly v uplynulých dnech vysloveny. Případnou diskusi prosím veďte na mé uživatelské diskusní stránce.--Ioannes Pragensis 13. 3. 2009, 10:09 (UTC)

1. Jakým právem rozhodujete o oprávněnosti Z účastnit se diskuse?

Pověřenci NNČ podle Wikipedie:Nominace nejlepších článků "proces nominací řídí, případné nejasnosti rozhodují a sporná hlasování vyhodnocují". (Zdůrazněno IP)

2. Proč se plete do politiky? To vám nepřísluší!

Řídit diskusi a rozhodovat spory je politická funkce, v rámci NNČ ji vykonáváme my pověřenci, máme zde podobnou roli jako správci a arbitři v rámci celé Wikipedie.

3. Kdo vám k tomu dal mandát? Proč já nemohu semoforek odstranit, pokud si myslím, že sem nepatří? Proč si k takovému rozhodnutí nepřizvete správce/arbitry/Jimbo Walese, kteří mají řešení podobných věcí v popisu práce?

Dostali jsme jako pověřenci mandát od komunity v tomto hlasování. Máme tedy stejně silný mandát jako správci a ostatní funkcionáři Wikipedie, můžeme a máme sporné věci v NNČ rozhodovat sami, přičemž se samozřejmě musíme řídit pravidly Wikipedie.

4. Co je na celé záležitosti nejasného? Proč nenecháte Z pokračovat v nominaci, když přece smí editovat? Proč nominaci hned neukončíte, když přece je Z v banu a nesmí editovat?

Nechci v NNČ za komunitu a arbcom rozhodovat, který z obou výroků je platný, existují významní zastánci obou. Proto jsem zvolil pozastavení nominace, dokud se celá záležitost nevyjasní a spory neutichnou. Až bude na stole jasný závěr, co wikipedista Z smí a co nesmí, tak se zařídím podle něj: buď nominaci pustím dál nebo ji ukončím. Semaforek není na věky, je to dočasné opatření.

5. Proč bráníte Z vylepšovat článek o nizozemské revoluci? Tím přece škodíte Wikipedii.

Nikomu v editaci článku ani v diskusi o jeho vylepšení nebráním. Wikipedista Z klidně může článek dál editovat a sbírat podněty k jeho vylepšení.

6. Ioanne, máte se Z osobní spor, jste tedy zaujatý.

Je pravda, že mne osoba zde vystupující pod šifrou Z několikrát hrubě napadla na svém blogu a odmítla se mi omluvit. O řešení tohoto sporu však budu případně usilovat mimo rámec NNČ, tj. normální cestou dialog - ŽoK - arbitráž. Zde se mi jedná jen a pouze o jasné rozhodnutí, zda Z po dohodě s Vrbou smí nebo nesmí editovat Wikipedii a v jakém rozsahu. Pokud toto rozhodnutí přijde a bude kladné, milerád červený semaforek odstraním. Snažím se oddělovat své osobní pocity od funkce pověřence NNČ, navíc vedle mne pracují dva další kolegové, kteří můj postup akceptovali, za což jsem jim vděčný, a kteří by jistě zasáhli, kdyby měli pocit, že překračuji míru.

7. Jak si představujete budoucí postup?

Pokud se v dohledné době (cca měsíc) arbcomu a komunitě podaří dosáhnout závazného řešení sporu nebo se mu aspoň výrazně přiblížit, zařídím se podle tohoto řešení. V opačném případě nominaci ukončím pro nemožnost ji provádět. To by nevylučovalo možnost článek nominovat znovu později, ať už Z-em či někým jiným, jakmile pro to budou podmínky.

Dodatek: Pověřenci mají posuzovat články a nikoliv uživatele.

Zdá se, že tento omyl je tak obecně rozšířen, že stojí za pár slov. Tedy: Pověřenci nemají žádné zvláštní právo posuzovat články a jejich kvalitu, rozhodovat o splnění kritérií NČ a podobně. V tomto směru jsou si všichni editoři rovni a hlasy všech se počítají stejně. Řád nominací (Wikipedie:Nominace nejlepších článků) naopak pověřencům dává za úkol řídit diskuse a rozhodovat nejasnosti. K řízení diskusí automaticky patří také potřeba posuzovat, kdo se diskuse smí zúčastnit. Pověřenci tedy skutečně sice nemohou obecně posuzovat uživatele, mohou však ve sporných případech rozhodnout například zda je připustí k diskusi o NČ, zda jim umožní zahájit nominaci anebo zda budou počítat jejich hlas při vyhodnocení hlasování.