Wikipedie:Nástěnka správců/Archiv35

Archiv nástěnky správců [e]   

Související:

Indikátory
VyřešenoVyřešeno … vyřešeno {{Wikipedie:Nástěnka správců/Vyřešeno}}
Nevyřešeno nebo zamítnutoNevyřešeno nebo zamítnuto … nevyřešeno/zamítnuto {{Wikipedie:Nástěnka správců/Nevyřešeno}}
PřesunutoPřesunuto … přesunuto/staženo {{Wikipedie:Nástěnka správců/Přesunuto}}


Mazání

Někdo napadl článek Rodozměna .Provádí bezdůvodné mazání. Revertuje až na Dostála. Díky. ---I.Sáček, senior 18. 2. 2010, 07:26 (UTC)

 Vyřešeno --Tlusťa 18. 2. 2010, 07:28 (UTC)

Obnova uživatelské podstránky

Mohl bych poprosit o obnovu Wikipedista:BobM/work/Pracovní právo? Budu pracovat na tomhle a hodila by se mi historie původní stránky. --Wikipedista:BobM d|p 19. 2. 2010, 09:56 (UTC)

 Vyřešeno --Chmee2 19. 2. 2010, 09:57 (UTC)
Díky --Wikipedista:BobM d|p 19. 2. 2010, 09:58 (UTC)

Diskriminace

Váš kolega Jirka O. vůči mě zjevně zaujímá diskriminační postoj [1], tzn., že mi v diskusi nedává stéjný prostor jako ostatním a nesmyslně vyhrožuje. Prosím vyřešit.--HomoSapiens 19. 2. 2010, 14:07 (UTC)

 Nevyřešeno nebo zamítnuto Žádnou diskriminaci nespatřuji. Co se prvního odstavce článků týká, je výsledkem kompromisu a konsenzu komunity, která se k němu již jasně vyjádřila a není třeba zahajovat nové hlasování, přinejmenším do doby, kdy by byla zřejmá nová skutečnost, která by názor komunity změnila (tomu se však očividně nestalo; nepředpokládám, že v horizontu cca 2 týdnu co hlasování skončilo, se objevilo něco tak převratného, že by bylo třeba vyvolávat nové hlasování a zatěžovat tak komunitu novými sáhodlouhými diskusemi). Bylo jasně stanovené, že první odstavec není možné měnit bez konsenzu komunity – ten je v současnosti dán zmiňovaným hlasováním. Na základě toho jste byl kolegou Jirkou O. varován. Neberte prosím varování na lehkou váhu. --Faigl.ladislav slovačiny 19. 2. 2010, 14:33 (UTC)
V diskusi o hlasování hovoří více wikipedistů. Je třeba používat „stejný metr na všechny“ a ne pravidlo dikriminace „rovný a rovnější“. Nálepky [2] nevedou k žádnému řešení ani nepodporují vyváženou diskusi. Nejsem s Vaší odpovědí spokojen, protože jste nepochopil, že Jirka O. jen hledá záminky pro následné zablokování a vyřazení některých wikipedistů z diskuse.--HomoSapiens 19. 2. 2010, 15:08 (UTC)

ŠJů navrací do článků propagaci neencyklopedického nevěrohodného extremistického a již nedostupného zdroje

ŠJů navrací do článků propagaci neencyklopedického nevěrohodného extremistického a již nedostupného zdroje a křivě mě obvinil z toho, že jsem jej bezdůvodně odstranil, neboť jsem argumentoval fakty. ŠJů tak hrubě porušil:

Wikipedie:Věrohodné zdroje#Výjimečná tvrzení vyžadují výjimečné důkazy Existují signály, které by měly editory varovat a přimět k pečlivému a skeptickému posouzení zdrojů pro dané tvrzení: Tvrzení nepodporovaná nebo v rozporu s převládajícím míněním příslušné akademické komunity. Buďte zvláště opatrní, pokud jejich zastánci říkají, že zde existuje spiknutí s cílem umlčet je.
Wikipedie:Věrohodné zdroje#Hodnocení zdrojů: Wikipedisté musí hodnotit zdroje a rozhodovat, které patří mezi nejvěrohodnější a nejautoritativnější. U akademických témat má každý obor zavedený systém revizí a recenzí, které jsou publikovány ve vědeckých časopisech s oborem spojených. Rozpory mezi autoritativními zdroji by měly být zmíněny v článku.
Wikipedie:Věrohodné zdroje#Kontrola více zdrojů: Protože vědomá či nevědomá zaujatost není vždy evidentní, není dobré se spokojit s pouze jedním zdrojem. Nalezněte další a porovnejte je. Pokud souhlasí několik nezávislých zdrojů a nemají žádný závažný důvod být zaujatými nebo jsou jejich zaujatosti zjevně dány pouhým nedorozuměním, lze je považovat za věrohodné zdroje. Mějte však na mysli, že píšeme jen o tom, co zveřejnily důvěryhodné publikace, i když by wikipedisté samozřejmě měli navíc hledat a používat co nejautoritativnější zdroje.
Wikipedie:Věrohodné zdroje#Na co se zaměřit: Nemají (politický) program, konflikt zájmů, ostrá stanoviska nebo jiný druh zaujatosti, který mohl zabarvit jejich zprávy? Nezapomeňte, že na konflikty zájmů nebývá vždy explicitně upozorněno a zaujatost nebývá pokaždé zcela evidentní. Samotné vyznávání ostrých stanovisek ještě neznamená, že zdroj nelze použít, ale wikipedisté by se měli vyhnout politickým skupinám známým svými extrémními názory. Takové skupiny lze použít pouze jako primární zdroje, tedy jako zdroje o sobě samých, o svých aktivitách a názorech a i to pouze opatrně a sporadicky. Extrémní skupiny nelze brát jako sekundární zdroje.
Wikipedie:Věrohodné zdroje#Hodnocení věrohodnosti: Publikace podrobující se oponentuře jsou typicky považovány za nejvěrohodnější, následovány publikacemi uznávaných profesionálů.
Wikipedie:Věrohodné zdroje#Politické a náboženské weby (včetně těch extrémistických): S weby a publikacemi politických, náboženských či obdobných skupin je třeba nakládat s opatrností, i když politická příslušnost a náboženská víra nejsou samy o sobě důvodem zdroje nepoužít. Skupiny všeobecně známé jako extrémistické nebo dokonce teroristické, ať už politického, náboženského, rasistického nebo jiného charakteru, by nikdy neměly být ve Wikipedii užívány jako zdroje, leda jako primární zdroje, tedy smějí být použity jen v článcích pojednávajících o názorech těchto organizací. I pak by měly být používány s velkou opatrností a měly by být podpořeny dalšími zdroji.

Očekávám, že z toho budou vyvozeny důsledky. --Destinero 19. 2. 2010, 16:19 (UTC)

Ty hlášky o extremismu jsou nepatřičné a hanlivé. --Dezidor 19. 2. 2010, 19:03 (UTC)
Bylo probráno Pod lípou, včetně mé reakce. Nevím proč Destinero stále používá copy-paste, i když byl poučen že diskuse se takto vést nedají.--DeeMusil 20. 2. 2010, 01:50 (UTC)
Pod Lípou reagovali celkem tři Wikipedisté. G3ron1mo a Draffix doporučili přesun sem na nástěnku správců. Vy jste DeeMusile vyjádřil svůj názor pod Lípou. Je čirá demagogie a hrubá manipulace považovat téma za probrané jen proto, že jste jej okomentoval vy. Vzhledem k neschopnosti komunity vyvrátit fakta o neakceptovatelnosti ŠJůem protlačované propagandy průkazně extremistických a okrajových názorů (nějaká tři promile členů ACP vzhledem k Americké akademii pediatrů) mezi odbornou veřejností do článku jeho revert ruším, aby se zvýšila důvěryhodnost encyklopedie a byla dodržována její pravidla o používání věrohodných zdrojů. --Destinero 21. 2. 2010, 07:49 (UTC)
Neprotlačuji žádnou propagandu. Pouze když vidím, že někdo hromadně z článků odstraňuje řádně ozdrojované informace, a to selektivně ty, které odporují jeho vlastnímu POV, tak takové změny revertuji, jako každý jiný běžný vandalismus. Stejně bych postupoval i v případě, kdyby někdo stejným způsobem a pod podobnými záminkami odstraňoval informace z pozice opačného POV. Co se týče vhodnosti zdrojů, větší váhu bych přikládal vědeckým studiím a vyjádřením významných odborníků než poloanonymním politickým prohlášením masových profesních organizací, ale i ty jsou v principu použitelné. --ŠJů 22. 2. 2010, 04:56 (UTC)
Krom toho, kolego, kdybyste si občas přečetl to, co kopírujete, tak byste se dočetl, že zaujaté nebo extrémní zdroje lze používat jako primární zdroje o nich samých. A v tomto případě snad není pochybnost o tom, že ta skupina vámi označovaná za extrémní skutečně existuje a že tvrdí to, co tvrdí, takže s věrohodností informace o tom, co ta skupina tvrdí, tu problém není. To platí samozřejmě pro obě zaujaté strany těchto názorových sporů, tedy pro propagandu z obou stran, z té, které se momentálně zdá v USA většinová i z té, která se momentálně v USA zdá menšinová. --ŠJů 22. 2. 2010, 05:03 (UTC)
Je jedno, Destinero, co si o tom myslíte, pod lípou probráno bylo a kdo chtěl, diskutoval. Přesun sem je zcela irelevantní, neboť správci do obsahu většinou nezasahují, pouze hlídají pravidla. Sem jsem umístnil odkaz, aby se zbytečně nediskutovalo i tady. Tímto diskusi zde končím --DeeMusil 22. 2. 2010, 07:15 (UTC), Over.

Odebrání příznaku BOT

Ahoj, můj BOT je již více jak rok mimo provoz, o software už jsem přišel před půl rokem a nevím, zda ho budu chtít zprovoznit. Pokud vadí příznak Bota u neaktivního účtu, žádám o odebrání příznaku Bota uživateli Wikipedista:SlfiBot, pokud ho zprovozním, požádám si znovu. S pozdravem --Slfi 20. 2. 2010, 12:51 (UTC)

 Vyřešeno OK, díky za info. Příznak odebrán --Chmee2 20. 2. 2010, 13:11 (UTC)

Uzavření AfD

Mohl by některý ze správců uzavřít Wikipedie:Diskuse o smazání/Seznam nej Plzeňského kraje? --Wikipedista:BobM d|p 20. 2. 2010, 16:51 (UTC)

Advocatus diaboli - žádost o přesun

Ahoj, prosím o přesun článku Ďáblův advokát na Advocatus diaboli s výměnou přesměrování. Důvody: imho je vhodnější lat. termín, český je jednak spíše lidový, jednak imho evokuje spíše film, a hlavně je pod lat. názvem i v http://www.newadvent.org/cathen/01168b.htm, http://iencyklopedie.cz/promotor-viry/, Ottovi, Universu a MČSE; srov. iw. Díky, --Jiří Janíček 21. 2. 2010, 18:36 (UTC)

 Vyřešeno Provedeno, hezký večer. Jirka O. 21. 2. 2010, 18:41 (UTC)
Díky, taky; taky Jirka :-) --Jiří Janíček 21. 2. 2010, 18:44 (UTC)

IP 71.99.87.176

Nejedná se v případě těchto editací o obcházení bloku, který Pmp dostal? --Dezidor 22. 2. 2010, 01:00 (UTC)

Podle pravidel bych si myslel, že blok není totožný se zákazem editace, ale jde jen o technické opatření, které blokovaného k ničemu nezavazuje. --ŠJů 22. 2. 2010, 04:43 (UTC)
@ŠJů: Co je to za nový výmysl? Takhle to nikdy nebylo a doufám, že není. Taky se mi toto obcházení zablokování nelíbí. --Cinik 22. 2. 2010, 07:16 (UTC)
Viz Wikipedie:Blokování#Zákaz editace. O tom, že by ze zablokování plynul zákaz editace nebo o nějakém obcházení tam nevidím ani slovo. Zato je tam velmi jasně vyjmenováno, kdo smí skutečný zákaz editace vydávat, a je z toho poměrně zřejmé, že zákaz editace je něco zcela jiného než blok. Není to nový výmysl, ale naopak pravidlo, které tu bylo odedávna a bylo mnohokrát připomínáno. Ale kdo by dneska četl závazná pravidla z doby, když správce byla ještě technická funkce a kdy o některých věcech ještě rozhodovala komunita nebo nějaký transparentní proces… Kdo ze správců by se dnes ještě řídil závaznými pravidly. Třeba takové Kdy blokovat nelze je tu porušováno soustavně a často tu nebývá jediného správce, který by se proti tomu dokázal postavit. Možná je čas novelizovat další body sedmera naší Farmy zvířat. --ŠJů 22. 2. 2010, 10:07 (UTC)
Mluvíte, ŠJů, o době, kdy byli všichni správci jmenováni bez hlasování byrokraty? :-) Jirka O. 22. 2. 2010, 10:16 (UTC)

Stížnost na správce Faigla

Správce Faigl neoprávněně odstranil řádně odůvodněnou nálepku NPOV z článku Jozef Tiso, navíc se lživým shrnutí. Žádám, aby ho někdo z kolegů alespoň napomenul, je smutné, že správce takto hrubým zpsobem porušuje pravidla. --Cinik 22. 2. 2010, 10:42 (UTC)

 Nevyřešeno nebo zamítnuto Faigl během revertu nepoužil práva správce, v článku ani jako správce nevystupuje. Nevidím důvod tvojí snahy spojovat jeho chování se správcováním a přenášením vašeho sporu na další správce. Pokud jsi nespokojen s jeho prací, výroční měsíc či výzva je to pravé. Správci nejsou soudci, aby vás rozřešili, tudíž je žádost nemístná. Za další, pokud koukám na článek, označení, které se ti nelíbí, je orefované. Tvé označení POV zdroj nenapadá, tudíž nevím, co se ti na článku nezdálo. --Chmee2 22. 2. 2010, 10:49 (UTC)

Každou nadávku a POV nálepku lze orefovat, ale to neznamená, že se mají používat v encyklopedickém textu jako faktický údaj. Pan Faigl odstranil neoprávněně šablonu a navíc lživě vyplnil shrnutí. To mi připomíná jako přečin, kterým by se správci měli zabývat. --Cinik 22. 2. 2010, 10:58 (UTC)

A jak, nařídit domácí vězení? Jde o klasický spor dvou wikipedistů, řešte to prosím na relevantních diskuzních stránkách, sem pište jen když jde o nutnost užití některé správcovské pravomoci! --Spock lone wolf 22. 2. 2010, 13:07 (UTC)

Telepatie

Dobrý den, v diskusi Diskuse:Telepatie#Salám: "T. znamená" místo "Pojem t. označuje" se dospělo k tomu, že by se mělo změnit znění první věty článku z "Pojem telepatie (...) označuje" na "Telepatie (...) je označení pro". Mohl by to prosím někdo provést?--Ioannes Pragensis 22. 2. 2010, 13:11 (UTC)

 Nevyřešeno nebo zamítnuto Článek jsem odemkl, abych řekl pravdu, nechce se mi do něj zasahovat. Pokud došlo k dohodě, důvody pro zamčení pominuly. Čili opět Wikipedie:EsO. --Tlusťa 22. 2. 2010, 13:27 (UTC)

Jana Nechutová

pokud se dobře dívám, tak stránka Jana Nechutová neexistuje, ale mně se nepodařilo změnit malé n na velké N. diky -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Macekon (diskuse)

Přesunuto. --Mercy 22. 2. 2010, 15:15 (UTC)

Nové články – automatické prověřování

Ahojte kolegové, poslední dobou sleduji založené stránky a snažím se je „odžluťovat“. Dneska jsem si vytáhl posledních 10 000 editací, které byly správci ručně (nepočítám automatické při založení stránky správcem) označeny jako prověřené a moc děkuji hlavně Haroldovi, Tchořovi, Sevelovi.p a Horstovi, kteří se o tento seznam nejvíce starají.

Myslím si ale, že ruční označování článků jako prověřených je v některých případech zbytečné a celý proces „odžluťování“ zdržuje. Příkladem budiž xy nové založených článků jedním důvěryhodným uživatelem. Proto bych byl pro zavedení skupiny uživatelů s příznakem autopatrol, kterých nově založené články by se automaticky označovaly jako prověřené a tím by bylo možné se lépe soustředit na kontrolu opravdu potencionálně závadných článků. Přidávání této kategorie si představuji podobně jak je tomu nyní třeba na Commons – napíšu krátkou žádost, byrokrat se podívá na několik mých nových článků, zhodnotí mou důvěryhodnost a příznak mi buď přidá anebo ne. Tento systém je používán například na zmíněných Commons, na uk, hr, bg, da a spoustě jiných Wikipedií.

Co si o tom myslíte ostatní? Pokud bychom toto vyhodnotili jako dobrý nápad šlo by požádat vývojáře o vytvoření této skupiny uživatelů. Zdravím, — Jagro 22. 2. 2010, 23:17 (UTC)

Určitě by to byl přínos a ulehčení práce. Další věc která by se dala udělat je to aby stránka která již byla správcem editována byla automaticky „odžlutěna“. Např. když článek označím jako copyvio, tak abych nemusel znovu stránku označovat jako prověřenou. --Jowe 22. 2. 2010, 23:35 (UTC)
Super nápad --Faigl.ladislav slovačiny 23. 2. 2010, 00:44 (UTC)
Co se týče automatického odžlutění při jakékoliv editaci správcem, tak to nevím, jestli je dobrý nápad. I správcovi se může stát, že si všimne nějaké drobnosti, kterou opraví (třeba v rámci nějakých hromadných oprav odkazů atd.), ale přitom se nepodívá na článek jako na celek. A jinak myslím, že koncepční věci by se měly projednávat spíš pod lípou a s komunitou. Nástěnka správců je určena k tomu, aby se tady žádalo správce o technické zákroky spadající do jejich správcovské působnosti. Jde-li o status autopatrol, myslím, že nedává smysl, aby si o ten status říkal dotyčný sám. Jemu to žádnou práci nepřidělává, že to po něm musí ještě někdo označkovat. Spíš by to mělo být tak, že každý zkušený patroler by měl navrhnout seznam lidí, které již x-krát zkontroloval a považuje je za důvěryhodné. --ŠJů 23. 2. 2010, 09:16 (UTC)
Pokud jsem si vědom, automatické odžlutění článku po editaci správcem není v rámci prostého přidání práva ani technicky možné. Na nástěnku jsem to napsal proto, že se jedná o věc, kterou vidí pouze správci (ostatním se ukazuje celý seznam bílý) a práce s tímto seznamem je tedy čistě v jejich režii. Ale klidně je možné to nadhodit Pod lípou. Jinak tebou navrhovaný systém bez žádostí dává smysl a jsem v podstatě pro. — Jagro 23. 2. 2010, 16:39 (UTC)
Já jsem pro, ono odklikávat hromadu Kloinových článků o vesnicích moc zábava není. :-) Otázka výběru důvěryhodných uživatelů je samozřejmě na diskusi. --Harold 23. 2. 2010, 15:28 (UTC)
Také souhlasím, u osvědčených uživatelů stejně už to zažluťování dělám napůl mechanicky.--Tchoř 23. 2. 2010, 15:41 (UTC)

Podpora by tedy byla, hodil jsem tedy Pod lípu návrh na způsob přidělování. — Jagro 26. 2. 2010, 15:27 (UTC)

Šin'ičiró Tomonaga

Dobrý den, prosím o zvážení, zda by nebylo vhodnější článek Sin-Itiro Tomonaga přesunout na Šin'ičiró Tomonaga. Poznámka k výslovnosti: apostrof (') ve jménu je z toho důvodu, že jméno se skládá z těchto slabik: Šin-i-či-ró a je třeba to odlišit od chybného čtení Ši-ni-či-ró. Přepis Sin-Itiro Tomonaga je ve stylu přepisu kunreišiki, který je mimo odborné kruhy málo známý a proto někdy trochu matoucí. Známější styl přepisu je hebonšiki (Hepburnův styl přepisu) - ten je však určen pro anglofony a v českém textu je nepřijatelný. Pro český text je vhodný チェコ式ローマ字 (čekošiki rómadži); na české Wikipedii se často setkávám s jeho nepoužíváním a náhradou jinými, podle mého skromného názoru podstatně méně vhodnými styly přepisu. Rozhodnutí však ponechávám na správcích. Já sám článek přesunout již nemohu, protože jsem omylem místo přesunutí udělal redirekt. Mějte se. --Kusurija 23. 2. 2010, 14:13 (UTC)

 Vyřešeno Provedeno --Tchoř 23. 2. 2010, 14:25 (UTC)

Destinero vyhrožuje medializací mé osoby

Zde. Myslím, že tím částečně porušuje pravidlo/doporučení Žádné výhružky, natož právní, kde místo práva je zmíněna medializace. Vynucuje si tak nějaké mé jednání pod pohrůžkou, což dle mého naplňuje podstatu odstavce.--DeeMusil 23. 2. 2010, 15:39 (UTC)

 Vyřešeno Zablokoval jsem Destinera na měsíc (i za trolling). Jirka O. 23. 2. 2010, 15:51 (UTC)

Nevyhrožoval medializací vaší osoby, ale vašeho chování, což může být rozdíl. Nicméně pravidlu se příčí obojí. --ŠJů 24. 2. 2010, 02:41 (UTC)

Obcházení bloku zde a zde. Co s tím?--DeeMusil 25. 2. 2010, 09:43 (UTC)

 Vyřešeno Adresa byla včera [3] zablokována. Pokud bude Destinero pokračovat, bude mu jeho blok restartován. --Tlusťa 25. 2. 2010, 09:52 (UTC)

Pokračuje v diskusích zde zde a zde, i když první editace nevypadala, ty další nenechávají na pochybách, že jde o Destinera osobně.--DeeMusil 26. 2. 2010, 09:52 (UTC)

 Vyřešeno Restartoval jsem Destinerovi blok, když teď kliknu na tu IP adresu, hlásí mi to, že je také zablokována. Jirka O. 26. 2. 2010, 10:19 (UTC)

... a pokračuje zde --DeeMusil 26. 2. 2010, 15:40 (UTC)

Wikipedista:H11

Na Diskuse:Telepatie#Návrh na odstranění kopie hlasování se jasnou většinou dospělo k tomu, že není potřeba na diskusní stránku stále kopírovat minulé hlasování. Pan kolega H11 přesto již poněkolikáté revertuje jeho odstranění ([4], [5], [6], [7]). Prosím o jeho poučení o konsensuálním postupu a nevhodnosti revertačních válek. Děkuji,--Ioannes Pragensis 23. 2. 2010, 16:32 (UTC)

Někdo by měl IP poučit o pojmu většina:-) --H11 25. 2. 2010, 16:08 (UTC)

Noel Gallagher

Noel Gallagher - strojový překlad z aj wiki? Smazat, prosím. Dík --Hagar 23. 2. 2010, 18:11 (UTC)

 Vyřešeno Smazáno. Příště vlož akorát {{Smazat|strojový překlad}}--Faigl.ladislav slovačiny 23. 2. 2010, 18:16 (UTC)

Elektrárny Prunéřov

Prosím některého z kolegů o úpravu článku. Wikipedista:78.136.161.104 opakovaně z textu maže některé řádně ozdrojované informace, včetně jedné z referencí. 2x jsem jeho změny revertoval, ale nerad bych v této záležitosti využíval práva správce, jelikož jsem v minulosti právě tento článek několikrát editoval. S díky a pozdravem --Sumivec 23. 2. 2010, 20:34 (UTC)

 Vyřešeno Článek jsem revertoval, ovšem ponechal jsem tam ten odkaz navíc, který neregistrovaný Wikipedista přidal. Zároveň jsem ho ještě jednou varoval, ať nemaže ozdrojované informace. --Tchoř 23. 2. 2010, 23:20 (UTC)

Obnovení smazaného článku

Loni jsem zpracoval článek o poměrně starém sportu s názevm Ufobal. Později byl článek jiným uživatelem označen za nevýznamný a smazán. Protože význam Ufobalu stále roste, rád bych článek opět obnovil. Poradíte mi prosím jak na to? Viz diskuze k článku. Diskuse:Ufobal

Kdo Ufobal nezná, zkuste [8].-- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Xorwen (diskusepříspěvky)

 Vyřešeno Článek jsem obnovil, máte 30 dnů na dodání zdrojů dokládajících významnost. --Tchoř 23. 2. 2010, 22:36 (UTC)

Průšovo umělecké-úchylné divadlo (P.U.D.)

Zdravím a prosím o obnovení hesla Průšovo umělecké-úchylné divadlo (P.U.D.), které bylo smazáno Zirlandem pro nevýznamnost. Autor hesla však již dříve v diskusi odkázal na řadu zdrojů, které dle něj encyklopedickou významnost divadelního souboru dokládají a tyto zdroje nebyly nikým zpochybněny. Z tohoto důvodu nemělo být heslo smazáno. S pozdravem, --Sveter 23. 2. 2010, 23:05 (UTC)

 Vyřešeno Obnovil jsem, aby mohla být případně mohla být doložena významnost.--Sumivec 23. 2. 2010, 23:10 (UTC)

Cinik a opatření Arbcomu

Tímto dávám ostatním správcům na zvážení, jestli by proti Cinikovi nemělo být uplatněno opatření Arbcomu v omezení editování. Jeho soustavné nepředpokládání dobré vůle vůči názorovým oponentům, očerňování a napadání překračují přínos, který Cinik Wikipedii přináší. Opatření Arbitrážního výboru mluví jasně, Cinik má natrvalo zakázány osobní útoky na ostatní wikipedisty, čehož se nedrží. Na základě dalšího opatření umožňující po vyjádření 3 správců zvolit adekvátní opatření. Snaha domluvit se s Cinikem proběhla, leč bez úspěchu. Tímto tedy dávám návrh na omezení editování Cinika na dobu měsíce s podmínkou 3 měsíců, ve kterých bude mít Cinik možnost pokračovat v editování, ale jakýkoliv osobní útok, osočení či nepředpoklad dobré vůle vůči ostatním okamžitě aktivuje tento blok. V mém zájmu není zamezení Cinikovi editovat českou Wikipedii, ale umravnit kulturu vyjadřování a jeho chování k ostatním wikipedistům. Píšeme kolektivní projekt a pokud není některý člen schopen konstruktivně spolupracovat, neměl by zde pravděpodobně být. Pokud dojde k eskalaci současného konfliktu ze strany Cinika, navrhuji použíti bloku okamžitě. --Chmee2 24. 2. 2010, 10:33 (UTC)

Podporuji. --Mercy 24. 2. 2010, 10:41 (UTC)
Souhlasím --Jowe 24. 2. 2010, 10:49 (UTC)
Souhlasím. --che 24. 2. 2010, 10:56 (UTC)
S ohledem na vyvolávané spory podporuji. --Spock lone wolf 24. 2. 2010, 11:03 (UTC)
Podporuju, i když mi to nědělá zrovan radost... JAn 24. 2. 2010, 11:10 (UTC)

Bohužel kolega Cinik mojí nabídku nevyužil a pokračoval v útocích jinde mimo Wikipedii. Aktivoval jsem mu měsíční blok. Škoda. --Chmee2 24. 2. 2010, 16:57 (UTC)

Revise zablokování

Všichni dobře vědí, že s jistým uživatelem mám vleklý osobní konflikt. Nicméně jeho zablokování[9] s odůvodněním: "osobní útoky, nepředpokládání dobré vůle a osočování názorového oponenta viz příspěvek na blogu," považuji za naprosto skandální. Domníval jsem se, že svévole některých správců, kteří trestali chování v občanském životě, již konečně pominula. Jak vidím výše, tak jsem mýlil: "Bohužel kolega Cinik mojí nabídku nevyužil a pokračoval v útocích jinde mimo Wikipedii." Takové odůvodnění blokování považuji za neuvěřitelné a žádám o okamžitou nápravu tohoto nehorázného omezování svobody projevu. Wikipedista odpovídá Wikipedii jen tím, co dělá na Wikipedii. —Guy Peters 24. 2. 2010, 20:56 (UTC)

Plně podporuji. Poslední větu bych doporučil přečíst správcům hned několikrát. --Elm 24. 2. 2010, 21:16 (UTC)
Zablokování Cinika se mi také příliš nelíbí. Když už, tak kratší dobu a nespojovat s útoky mimo wiki :). Vše IMHO --Hagar 24. 2. 2010, 21:24 (UTC)
Já bych ještě k té záležitosti chtěl připodotknout, že Cinik má zakázány útoky i mimo Wikipedii, "pokud jimi obchází tento zákaz", "pokud na ně odkazuje na Wikipedii", nebo "pokud jimi bude zjevně zasahovat do života Wikipedie". Jsem relativně začínající Wikipedista, ale nemám za to, že by ten příspěvek na Cinikově blogu splňoval některou z těchto podmínek, pokud tedy 'obcházení zákazu' nebude pojímáno skutečně široce, s ohledem na to jak tam hodnotí některé wikipedisty. Jinak osobně bych tam asi jako objektivně "nejnebezpečnější" prohlášení celého příspěvku hodnotil předpověď, že bude za ten příspěvek zablokován, kterým své vyjádření na blogu nepřímo spojuje s Wikipedií. Nešlo by s tím něco dělat, vzhledem k tomu, že šlo o nedorozumění, a že Cinik než byl zablokován sám u problematického článku začal upřesňovat své námitky? Největší chybu vidím v tom, že příspěvek na blogu neodstranil, poté co byl shledán závadným. --Zet (k|p) 24. 2. 2010, 21:33 (UTC)
Cituji rozhodnutí arbitrážního výboru viz odkaz: Toto opatření se týká i osobních útoků mimo Wikipedii, pokud budou zjevně zasahovat do života na Wikipedii, bude na ně Cinik z Wikipedie odkazovat nebo budou zjevným obcházením tohoto zákazu.
Doporučuji buď zrušit arbcom a jeho současně platné závěry, v druhém případě je respektovat. S pozdravem --Chmee2 24. 2. 2010, 21:28 (UTC)
Okamžitě revidovat. Správci by neměli býti totalitáři, jejich působnost a pravomoci začínají a končí na Wikipedii. Tečka. Jak se vůbec správci opovažují perzekuovat uživatele za činnost mimo Wikipedii? --Elm 24. 2. 2010, 21:52 (UTC)
Milý Elme, pročti si související rozhodnutí arbcomu a patřičné arbitráže. Toto rozhodnutí týkající se Cinika má velmi dobrý důvod a není tu z rozmaru arbitrážní komise. Není totiž možné, aby někdo, jenom proto, že mu tu někdo rozšlape bábovičky, vlítl na svůj blog a tam beztrestně a nevybíravě urážel své oponenty, kteří nemají jakoukoliv možnost vyjádření se k těmto osobním útokům. Cinik musí respektovat zásady slušného chování ať již na Wikipedii, tak mimo ni (pakliže to s Wikipedií souvisí). Jsme tu proto, abychom tvořili encyklopedii a psali články. Ne proto, abychom donekonečně řešili žabomyší spory, revertovací války, osobní útoky a uraženou ješitnost. Nehledej za vším spiknutí a běž raději fandit Martině, za chvíli pojede.
S revizí zablokování zásadně nesouhlasím. Cinikovi bylo nesčetněkrát jasně dáno najevo, za jakých podmínek může přispívat a jaké restriktivní opatření na něj arbcom za jeho chování uvalil. Není možné, aby si z těchto dělal dobrý den a procházelo mu to bez povšimnutí. Jak kdo zasel, tak sklízí. --Faigl.ladislav slovačiny 24. 2. 2010, 22:13 (UTC)
Četl jsem a svůj názor opakovat nebudu. Martinu si strč někam a mluv laskavě k věci, nedíval jsem se! Nevím co mi to podsouváš o spiknutí! Jak může někdo někoho perzekuovat za činnost jinde než je jeho působnost nechápu, odpověď byla standardně ve stylu Cinik je moc zlý, zaslouží si to. To, že je jeho nezcizitelné právo si psát kdekoli mimo W. co chce a nebýt za to perzekuován jinde mi nikdo nevyvrátil. Prostě je zlý. Opravdu brilantní zdůvodnění. --Elm 25. 2. 2010, 09:48 (UTC)
Zásadně nesouhlasím. I když v jednom konkrétním případě měl věcně pravdu (v jiných případech ale zastává zcela opačný postoj), jeho chování je dlouhodobě nepřijatelné. Nelze zde pořádně pracovat, pokud někdo neustále druhé osočuje z nekalých úmyslů a roztahuje spory do čím dál větší šířky. To prostě nejde. Miraceti 24. 2. 2010, 21:32 (UTC)
Souhlasím s tím, že snažit se nástroji určenými ke správě Wikipedie ovlivňovat, co se o Wikipedii píše jinde, je skandální zneužívání těchto nástrojů. Pokud se Cinik nedopouští například vyzrazování nějakých důvěrných osobních nebo interních informací, ale jen vyjadřuje své názory na dění na veřejných stránkách Wikipedie, tak považuji za nepřijatelné ho za to zde jakkoliv postihovat, i kdyby jeho názory byly sebekritičtější nebo sebepomýlenější. Pokud vím, Cinik publikuje na svých webech své názory o lecčems dlouhodobě, tudíž stěží lze považovat za obcházení nějakého zdejšího zákazu, pokud se tam občas vyjadřuje i o dění na Wikipedii. A nějaké jeho články kdesi na blogu do života zde na Wikipedii samy o sobě zasahovat nemohou: pokud zasahují, tak právě a jen proto, že jimi bylo zdůvodněno zdejší zablokování: jinak naprosto žádný wikikipedista není nucen si nějakého blogu všímat a zajímat se o něj, pokud sám nechce. Tolik ke zdůvodnění bloku. Údajný Cinikův článek na blogu jsem nečetl a ostatně ve zdůvodnění bloku ani není uveden odkaz, za co je vlastně Cinik zablokován, takže zřejmě k posouzení oprávněnosti bloku ani není třeba onen blog dohledávat. Je absurdní, aby zde byl kritický příspěvek kdesi na soukromém blogu postihován tvrději než třeba opakované klamavé shrnutí editace při revertech, které nebylo ničím jiným než obcházením zákazu. Chcete-li, kultivujte nás uživatele včetně Cinika, ale zároveň prosím správce, aby kultivovali i své právní vědomí o tom, kde jsou meze moci Wikipedie a jejích správců a zda účelem zdejších arbitráží a pravidel má být vynucování zásadně jen pozitivní PR propagace Wikipedie po světě. --ŠJů 24. 2. 2010, 22:46 (UTC)

Tohle je místo pro nějaký plebiscit? --egg 24. 2. 2010, 22:58 (UTC)

Sepiště někdo větu, která by trestání činnosti mimo wikipedii zakazovala, do pravidel a budu první, kdo pro ní bude hlasovat. Je to naprosto uhozené. Postava správce wikipedie je tím povýšena na hodnost soudce internetového dění. Stejně uhozené to bylo v případě sporu s Guy Petersem. Nevím, na co si tady hrajeme. Někteří by si myslím měli uvědomit, že wikipedie skutečně neni středem světa a funkce správce wikipedie, pohlížena z reálného světa, neznamená vůbec nic.--bab_dz 24. 2. 2010, 23:34 (UTC)

Když už se znovu Nástěnka proměnila v lidový odvolací tribunál (být to diskuse požadující zablokování, někteří z předřečníků by neváhali použít slovo lynč, respektive lynch), tak trochu přispěji z opačného kotle. Plně podporuji blok za off-wiki útoky; není možné dlouhodobě spolupracovat s někým, kdo, když tedy nemůže na Wikipedii, odběhne lži a pomluvy na své oponenty chrlit jinam. Cinik má jako každý jiný možnost si vybrat: buď bude dodržovat psaná i nepsaná pravidla spolupráce na dobrovolnickém projektu včetně slušného chování k ostatním a pak jej odsud nikdo vyhánět nebude, anebo bude ve svém konfrontačním stylu pokračovat, napadat jiné wikipedisty a vůbec projektu škodit, ale pak ať se realizuje kompletně někde jinde. Pokud tady bude reálné riziko, že když se s někým na něčem neshodnete (a příležitostí bývá vcelku dost), tak místo slušné diskuse vám „kolega“ beztrestně vylije na hlavu virtuální kýbl s.aček, těžko budeme získávat nové seriózní spolutvůrce. --Milda 24. 2. 2010, 23:45 (UTC)

  Nástěnka správců není určena k volné diskusi, ale ke kladení požadavků správcům. Respektujte to, prosím. Děkujeme za pochopení.  

--Faigl.ladislav slovačiny 25. 2. 2010, 00:05 (UTC)

Osobní útok - Ioannes Pragensis

Zde, ačkoliv jsem ho upozornil na závadnost jeho argumentů ad hominem. Pokud mým argumentům nerozumí, ať alespoň nepřichází s urážlivě formulovanými poznámkami o zdravém rozumu. Děkuji --Zet (k|p) 24. 2. 2010, 22:52 (UTC)

Osobně nevidím na Ioannesových argumentacích nic špatného. V podstatě odpovídá jenom na argumenty protistrany, tím samým způsobem, jak je protistrana formuluje. Když se Zet tyto odpovědi nelíbí, tak by sám mněl změnit způsob vlastní argumentace.--Vbhubeny 25. 2. 2010, 06:52 (UTC)
Je mi líto, pokud se to pana kolegy Zet dotklo. Připadá mi ale, že to byl spíše on, kdo první nedodržel etiku diskuse a vnucoval řešení pomocí analogie s Bradavicemi, ačkoli ta se zjevně na náš případ nehodí (už jen proto, že v existenci Bradavic nevěří nikdo významný včetně jejich autorky, zatímco na telepatii věří skoro tři čtvrtiny české populace). Tím mě nutil ztrácet čas diskusí o nesouvisející a skoro absurdní otázce existence Bradavic, místo co bychom řešili něco rozumného.--Ioannes Pragensis 25. 2. 2010, 09:43 (UTC)
  Nástěnka správců není určena k volné diskusi, ale ke kladení požadavků správcům. Respektujte to, prosím. Děkujeme za pochopení.  

Dočkám se nějaké reakce správců? Mně nevadí pokud si Ioannes Pragensis z naší diskuse vyčlení podružný detail, vydává ho za hlavní část mého argumentu a pak na něj reaguje infantilními návrhy na cestu do Skotska. Vadí mi jeho naznačování, že zastávám-li názor, který mi Ioannes Pragensis vytrvale podsouvá, postrádám zdravý rozum. Pokud mým argumentům nerozumí, ať mne alespoň neuráží. --Zet (k|p) 25. 2. 2010, 12:21 (UTC)

Mám čtyřiadvacetihodinovou nečinnost správců chápat tak, že Ioannes Pragensis má na české Wikipedii jakési právo označovat ty kdo zastávají jiné názory než on za "postrádající zdravý rozum a rozhled alespoň na úrovni základní školy", (v daném kontextu se ovšem jedná o tvrzení relativně zvláštní, vzhledem k jeho intelektuálně naprosto naivnímu návrhu na výpravu do Skotska, jakožto dle něj relevantnímu k diskusi o formulačním problému, kterým své urážlivé výroky neváhá doprovodit) na rozdíl od ostatních wikipedistů?--Zet (k|p) 25. 2. 2010, 22:53 (UTC)
Pánové, obávám se, že pokud se nedokážete domluvit (ať už je příčina kdekoliv), tak to za vás žádný správcovský nástroj vyřešit nemůže. Ioannes se sice, pravda, mohl vyjadřovat méně jízlivě, vy možná zase méně útočně, ale přímou osobní urážku v tom opravdu nevidím. Kdyby měl být Ioannes zablokován za to, že se dovolává vaší inteligence, a vy za to, že nepředpokládáte jeho dobrou vůli, tak by tím správci vůbec ničemu nepomohli, jen by tím ještě přilili oleje do ohně. Opravdu oba považujete řešení prosazované tím druhým za tak zásadně špatné, abyste to takhle hrotili? --ŠJů 26. 2. 2010, 00:57 (UTC)
Problém nespočívá v domluvě - o to mi nešlo. Šlo mi o to aby bylo něco podniknuto proti jeho označování zastánce jiného názoru za "postrádajícího zdravý rozum a rozhled alespoň na úrovni základní školy" (bez ohledu na to jakou záminku si k tomu vybral, ačkoliv v dané situaci, kdy za základ mé argumentace vydává jakousi svou vlastní myšlenku, kterou pak jízlivě potírá, to bylo skutečně absurdní). Já předpokládám jeho dobrou vůli - ale neakceptuji jeho urážlivé výrazivo v daném případě. --Zet (k|p) 26. 2. 2010, 01:08 (UTC)
 Nevyřešeno nebo zamítnuto V příspěvcích Ioannese osobní útok nevidím (k jejich interpretaci, kterou předkládáte, se nevyjadřuji). Nečinnost správců (dle mého názoru) chápejte tak, že jste se v rámci debat posunuli tím způsobem, že se diskuse stává bez kontextu nesrozumitelnou a nezajímavou pro většinu wikipedistů (včetně správců) vyjma Vás a Ionnese. De facto se z toho stala vaše soukromá debata a jsou-li v ní někde umně skryty nějaké osobní útoky, je jejich škodlivost tou skrytostí otupena natolik, že je otázka, má-li smysl, aby je tam správci pracně hledali. --Tchoř 26. 2. 2010, 01:20 (UTC)
V pořádku - pokud v označení zastánce jiného názoru za osobu "buď žertující nebo disponující duševními schopnostmi a dovednostmi dítěte před ZŠ" nevidí správci problém, není to problém. Ale předpokládám, že tento přístup se vztahuje ke všem Wikipedistům obecně?
Diskusi na článku Telepatie zde nebudu nijak dál komentovat - jen to, že vzhledem k tomu že Ioannes Pragensis neustále archivuje nebo přesouvá příspěvky, takže je i pro některé její účastníky problém se v jejím průběhu vyznat - nešlo by s tím něco dělat? Pasoval se do role jakéhosi moderatora probíhající, ale přitom je vytrvale stranický, a to i v tom přesouvání - viz vyčlenění části diskuse o vhodné formulaci pod jeho oblíbené thema skutečné existence Bradavic, které během té diskuse bylo náhodou probíráno do větší hloubky. --Zet (k|p) 26. 2. 2010, 01:54 (UTC)
Otázka také je, proč se do role jakéhosi moderátora diskuse pasoval někdo, kdo příspěvky archivuje a přesouvá takovým tempem, že se pak v jejím průběhu sám nedostatečněorientuje .--Zet (k|p) 26. 2. 2010, 05:29 (UTC)

Obnovení rozcestníku

Prosím správce o obnovení Aldebaran (rozcestník), který byl smazán Wikipedista:Podzemnik podle mého názoru v rozporu s pravidly. Viz diskuse Wikipedista diskuse:Podzemnik --Wikipedista:BobM d|p 25. 2. 2010, 19:12 (UTC)

Vzhledem k vývoji diskuse, stahuji žádost a rozcestník vytvořím znova sám. --Wikipedista:BobM d|p 25. 2. 2010, 19:48 (UTC)

 Přesunuto Žadatel stáhl žádost.--Tchoř 26. 2. 2010, 12:10 (UTC)

Psychotronika - revertační válka

Vzhledem k tomtuto pokračování v revertační válce v článku Psychotronika- mohl bych přece jen poprosit o další uzamknutí článku, pokud možno v poslední nepoškozené versi jejímž autorem je wikipedista H11? HomoSapiens tam pod jiným shrnutím editace vrací stále totéž, ale vzhledem k situaci nevím zda mohu revertovat sám. --Zet (k|p) 26. 2. 2010, 06:26 (UTC)

Spíše než zamykání článku by bylo v zájmu Wikipedie, aby si jak H11, tak HomoSapiens uvědomili "marnost" tohoto počínání a vrátili se k diskusi Telepatie, kterou moderuje Ioannes Pragensis. Když se tam podaří dospět argumentativně k nějaké podobě článku, tak se to následně podaří i v jiných kontroverzních článcích.--Vbhubeny 26. 2. 2010, 06:43 (UTC)
Ioannes Pragensis je a) zaujatý účastník diskuse, b) poněkud desorientovaný. To jsou dva hlavní důvody proč bych považoval za omyl označovat ho jako moderátora.--Zet (k|p) 26. 2. 2010, 06:49 (UTC)

 Vyřešeno Jedudedek zablokoval HomoSapienta na 3 dny.--Tchoř 26. 2. 2010, 12:09 (UTC)

Osobní útok

Domnívám se, že Zetovo shrnutí této editace naplňuje znaky osobního útoku.

Navíc je možné, že by se zde mělo uplatnit Wikipedie:Žádost o arbitráž/Z#Zákaz užívání loutkových účtů a související opatření, ponechávám to na zvážení správců.--Ioannes Pragensis 26. 2. 2010, 08:28 (UTC)

Nejde o osobní útok, viz vysvětlení dále. Pouze konstatuji, že jste skeptikům podsunul jakousi v diskusi nepřevládající formulaci (což je velmi kulantně řečeno, vůbec jsem to tam nenašel), prohlásil ji za jedinou a dál z ní vycházel, jako by se nechumelilo. Přičemž vy jste se na mně neváhal rozkřikovat, že jsem buď vtipálek anebo imbecil, což také nebylo uznáno za osobní útok - proč tedy pouhé konstatování že jste omylem, neúmyslně chybně přenesl dílčí výsledek archivované diskuse do jejího pokračování?
S ohledem na to, že nejsem loutkovým účtem wikipedisty Z, po rozhodnutí příslušných authorit budete patrně Vy sám nucen se mi omluvit. Já mám dokonce za to, že nepodložené označování za loutkový účet wikipedisty 'Z', nebo jiného wikipedisty, může být považováno za osobní útok. s pozdravem --Zet (k|p) 26. 2. 2010, 08:57 (UTC)
Netvrdím s definitivní jistotou, že se jedná o loutkaření, pouze vyjadřuji podezření. Ani "authority" nemohou než zjistit, zda oba účty používají stejnou IP adresu, což samo o sobě obvykle nestačí ani k definitivnímu potvrzení, ani definitivnímu vyvrácení. Ale říká se: If it looks like a goose and steps like a goose ... then it is a goose. Když někdo používá stejný archaický pravopis jako Z a volí podobné výrazy jako Z a chová se vůči ostatním wikipedistům jako Z a jmenuje se podobně jako Z a je zjevně na Wikipedii mnohem zkušenější, než by odpovídalo počtu editací, tak se některá podezření nabízejí sama sebou.--Ioannes Pragensis 26. 2. 2010, 09:31 (UTC)
Pouze bez důvodů které by šly nad vágní podobu možných podobností ve výslovností uživatelských jmen invokujete ustanovení, jež by mohlo mít pro uživatele Z mimořádně vážné následky, neprokázala by se nedoloženost Vašeho podezření. Proto doufám, že až tak bude dokázáno, nepřejdou správci přes Vaše nedostatečně podložené naznačení těchto souvislosti jen tak bez následků alespoň částečně odpovídajících vážnosti Vašeho podezření, a důkazů kterým jste je podpořil, resp. při jejich absenci. Takto planě obviňovat by jinak uměl každý, jakož i preventivně prohlašovat, že příslušné prostředky nezjistí pravdu s jistotou. Mimo to zde jsou jiné indicie - orthogtrafie (já se své nedržím nijak důsledně, a kolísám časově - jak jsem svého času popsal v mailech správci Jowemu), editovaná themata, postoje v diskusích - což jde patrně i určit s ohledem na lokalisaci IP adresy a čas příspěvku. Když už jste to inicioval, podejte prosím žádost na příslušném místě, já si nejsem jist jak ji založit. Děkuji --Zet (k|p) 26. 2. 2010, 11:01 (UTC)¨
p.s.:Nechoval jsem se jako Z - pouze jsem upozornil, že ve Vašem shrnutí nezohledňujete některé postoje, zatímco zohledňujete jiné, které je v diskusi těžké, ba až nemožné vystopovat. --Zet (k|p) 26. 2. 2010, 11:01 (UTC)

 Nevyřešeno nebo zamítnuto Pokud chcete někoho obvinit z loutkaření, dejte si alespoň tu práci pokusit se shromáždit co nejvíc důkazů. Co se týče osobního útoku — stejně jako komunikace z Vaší strany se Zetovo shrnutí dá pochopit různě, v kontextu se mi to jako osobní útok nezdá.

Budete-li oba dále pokračovat v diskusi přibližující se osobní rovině a tedy i osobním útokům, a zároveň zkoušet žalováním na nástěnce správců, zda náhodou nepřekročila pomyslnou hranici už druhá strana, budete pravděpodobně zablokováni oba dva za narušování Wikipedie. --Tchoř 26. 2. 2010, 12:22 (UTC)

Irregularity v průběhu diskuse u článku Telepatie - prosba o nestranný dohled

Dobrý den, jak již jsem zmiňoval, v průběhu diskuse u článku Telepatie jsem poněkud znepokojen tím jak Ioannnes Pragensis provádí kouskování této diskuse. Nyní jsem zjistil, že Pragentův omyl stran stavu návrhů se táhne již od jeho předchozí archivace, kdy zjevně nezohlednil vše to co bylo stoupenci zdůraznění údajnosti navrhovali (možná jsem to neprošel všechno, ale nenašel jsem v zásadě nikoho kdo by navrhoval to co Pragensis prohlašuje za převládající mezi protivnými návrhy (resp. Pragensis zcela ignoruje existenci hned několika návrhů na pouhé vložení slůvka údajný)- tj. omezení definice, ale presentuje spíše jakousi simplifikovanou, neřkuli simplicistní versi jejich návrhů. Já neměl čas pročítat důkladně jeho shrnutí, ale vycházel jsem z předpokladu, že návrhy navazující na archivovanou diskusi reflektují skutečný stav té vyarchivované diskuse, nikoliv jeho pro Ioanna Pragenta (a vyznavače telepatie vůbec) příznivější variantu, kdy není naprosto jasné na základě čeho tak vlastně učinil. Jelikož Ioannes Pragensis se v sobě takto poněkud zvláštním způsobem snaží spojovat stoupence telepatie a nezávislého vyhodnotitele diskuse, což se mu dle mého názoru moc nedaří, nemohl by její průběh překontrolovat namísto zúčastněných některý z nezaintereseovaných správců, odváží-li se procházet diskusemi a jejich historií? Zjevně je tu řada náznaků toho, že Ioannes Pragensis na tuto roli (resp. na obě role jež se snaží paralelně sehrávat, nemluvě vůbec o jeho slabosti pro odtažité diskuse o reálné existenci Bradavic) nedostačuje, viz tento příklad, a nerad bych aby se někdo takto ukvapený a v diskusi očividně nedostatečně orientovaný případně dal do dalšího kola po stejně výstředním 'uzavření' tohoto. Jde mi především o kvalitu diskuse. Děkuji. --Zet (k|p) 26. 2. 2010, 08:47 (UTC)

 Nevyřešeno nebo zamítnuto Nestranný dohled není privilegium správců, nejsou k němu potřeba (a ani se nijak nedají využít) správcovské funkce. Lépe byste možná s žádostí pochodil, kdybyste se obrátil na celou komunitu někde Pod Lípou. Zároveň Vás, prosím, abyste lépe zvažoval, co sem budete psát, a žádal zde jen v odůvodněných případech. --Tchoř 26. 2. 2010, 11:47 (UTC)
Dobře, pokusím se to řešit tam. Anebo to převezmu na místě Ioanna Pragenta - konec konců když to mohl dělat jeden ze stoupenců telepatie, proč ne zastánce skeptického pohledu na problém? --Zet (k|p) 26. 2. 2010, 11:58 (UTC)

Žádost o posouzení správnosti postupu blokování

Dobrý den, obracím se na Vás s problémem, který se netýká Wikipedie, ale jen obecně postupu řešení při problémech s nevhodným editorem.

Chtěl bych znát Váš názor, zda je obvyklý postup, kdy je člověk na nějakém projektu zablokován na základě shody několika lidí (kteří nejsou vyjmenováni a kteří se mnou nic nekonzultovali) a to na dobu celých 9 měsíců.

Aby bylo jasné, co mě na tom přesně udivuje, je to:

  • doba blokování
  • nemožnost reagovat na uvedené důvody, které jsou pravdivé jen z části
  • střet zájmů, kdy mě zablokoval člen skupiny tří lidí, s kterými právě vedu velmi tvrdý spor o výklad pravidel

Zajímal by mě názor zdejší správcovské komunity, protože je asi zkušenější. Navíc názor tamní komunity znám, ten mi byl zrovna "udělen".

Pokud byste potřebovali další informace nebo podklady, dodám je. Nechci nějakou nafouklou aféru, jen skromné vyjádření. Díky za Váš čas. Palu 26. 2. 2010, 11:20 (UTC)

 Nevyřešeno nebo zamítnuto Obávám se, že tohle není záležitost tohoto projektu a zdejší komunita nemá právo něco podobného posuzovat. Prosím nepřetahujte sem spory z jiných projektů. Děkuji za pochopení. --Mercy 26. 2. 2010, 11:44 (UTC)
To jsme se nepochopili. Nechci, aby někdo řešil ten spor. Chci jen krátký komentář k těm třem záležitostem, které se netýkají nějakého projektu, ale způsobu rozhodování v takových věcech. A od správců Wikipedie proto, protože pravidla ohledně řešení sporů jsou vesměs přebírána odsud a většina jich tam ani není zpracována. Pokud máte na mysli, abych se zeptal správců z onoho projektu, pak nemohu, protože jeden je dlouhodobě nepřítomný a dva patří do skupiny, s kterou vedu spor, tudíž není nezávislý. Palu 26. 2. 2010, 12:14 (UTC)
Nebo abych to řekl ještě konkrétněji: jestli je takový způsob korektní, obvyklý a jestli by byl možný i na Wikipedii. Palu 26. 2. 2010, 12:20 (UTC)
Délka bloku a způsob zablokování je velmi nestandartní. S ničím podobným jsem se dosud na Wikipedii nesetkal a zde by asi něco podobného možné nebylo. Ale jak to chodí na jiných projektech nevím a zde asi opravdu není vhodné to řešit. --Jowe 26. 2. 2010, 12:22 (UTC)
Díky, mě tohle stačí. Řešit to asi nelze nikde a ani to nemám v plánu. Palu 26. 2. 2010, 12:39 (UTC)
Bohužel takovýto blok na české Wikipedii není, nemusely by být některé problémy co jsou popsány výše. Jinak ano, se zdůvodněním na wikt souhlasím. JAn 26. 2. 2010, 12:41 (UTC)
Já jsem neřekl, že nesouhlasím se zdůvodněním. Palu 26. 2. 2010, 12:48 (UTC)
  Nástěnka správců není určena k volné diskusi, ale ke kladení požadavků správcům. Respektujte to, prosím. Děkujeme za pochopení.  

--Tchoř 26. 2. 2010, 12:55 (UTC)


195.113.155.10 a 82.100.0.58

Adresy slouží zjevně k obcházení uděleného bloku či napodobování zablokovaného uživatele. Ani jedna z možností není správně z hlediska souladu s pravidly. --Dezidor 26. 2. 2010, 15:42 (UTC)

Souvisí s tímto--DeeMusil 26. 2. 2010, 17:02 (UTC)
 Vyřešeno Obě adresy dostaly blok. --Tchoř 26. 2. 2010, 19:48 (UTC)
Všiml jsem si, že jste refaktorizoval další hrubé jednání Destinerovo. A to už je zablokovaný... --DeeMusil 26. 2. 2010, 20:58 (UTC)

Prosba o přesun (výměna s redirectem)

Prosím přesunout Alexander Alexandrovič Blok na správné Alexandr Alexandrovič Blok. Podle transkripce v Pravidlech českého pravopisu je správně Alexandr, nevidím důvod pro vkládání -e-, viz též Diskuse:Alexandr Pogorelov. Díky předem. --Gumruch 28. 2. 2010, 13:28 (UTC)

 Vyřešeno Přesunuto. --Sumivec 28. 2. 2010, 13:33 (UTC)

Žádost o přesud hesla Roberto Bellarmino do Robert Bellarmino

Prosím o přesun hesla Roberto Bellarmino do Robert Bellarmino. Jméno "Roberto Bellarmino" se v české odborné literatuře nepoužívá. Naopak jméno "Robert Bellarmino" je uvedeno i v databázi Národní knihovny Praha-- Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Tob (diskusepříspěvky)

 Vyřešeno Přesunuto, což ostatně můžete udělat i sám záložkou přesunout v horní části stránky vedle editovat. — Jagro 28. 2. 2010, 16:26 (UTC)
Omlouvám se, že zasahuji, ale název "Robert Bellarmino" se mi nezdá vhodný. Je trochu schizofrenní. V češtině se nejčastěji uvádí "Robert Bellarmin". Že zrovna NK to má jinak je jiná věc, ale "Robert Bellarmino" není příliš častá forma. Prosím tedy kdyžtak o přesun na "Robert Bellarmin". Díky. --bab_dz 28. 2. 2010, 23:06 (UTC)
Ahoj, rád přesunu, ale abychom předešli přetahované o název, asi by to chtělo doložit tu či onu formu nějakými odkazy, že se jedná o preferovanou variantu nebo by byla dobrá shoda mezi vámi dvěma například v diskusi článku, že to tak má být. Já tématu nerozumím a nechci být odpovědný za případnou rozepři mezi vámi o název :) Děkuji za pochopení --Chmee2 1. 3. 2010, 07:05 (UTC)

Mázání chyb jiných

 
Log článku Prvosenka jarní

Zdravím pěkně. Pan I. Sáček senior tvrdí, že nějaký správce odmazal verze z článku prvosenka jarní, aby tím zakryl přehmat jiného wikipedisty. I. Sáček senior si proto stěžuje na neprůhlednost wikipedie a na základě toho odsud odešel, více viz diskuse Wikipedista diskuse:I.Sáček, senior. Nebylo by možné prověřit, zda to je pravda? Jinak si myslím, že jsme lidi, a tudíž jsme omylní. Každý z nás může udělat chybu a je normální prostě říct, "sorra, utnul jsem se", než nějak něco zakrývat. Já myslím, že každý rozumný člověk to pochopí.--Don Pedro 1. 3. 2010, 08:41 (UTC)

Od založení článku I.Sáčkem, juniorem 18. prosince 2009 nebyly z tohoto článku odmazány žádné verze, všechno je tedy viditelné v historii. --Harold 1. 3. 2010, 08:54 (UTC)
Kontroloval jsem také (kolega mne předběhl). Potvrzuji. Článek byl smazán dvakrát, naposled 16.4.2008 (měl jen dvě slova), před tím 1.2.2008 kvůli porušení autorských práv. Žádné jiné verze smazány nebyly. --Postrach 1. 3. 2010, 09:10 (UTC)
 Nevyřešeno nebo zamítnuto Žádné verze článku nebyly v tomto ani minulém roce odmazávány. Na důkaz jsem zkopíroval do diskuse kolegy I. Sáčka seniora log mazání v článku prvosenka jarní i log smazaných verzí článku a pro vyvrácení všech pochyb dočasně na Wikipedii nahrál screenshot tohoto logu (viz vpravo). --Faigl.ladislav slovačiny 1. 3. 2010, 10:21 (UTC)
Problém je asi v různém nastavení času účastníků diskuse. --Tlusťa 1. 3. 2010, 10:22 (UTC)

IP: 65.12.182.106

Řada vandalských editací, osobní útoky, odstraňování obsahu. Prosím o zásah. --Zet (k|p) 2. 3. 2010, 00:24 (UTC)

 Vyřešeno Dostal týden a varování. --Faigl.ladislav slovačiny 2. 3. 2010, 00:37 (UTC)
Děkuji. --Zet (k|p) 2. 3. 2010, 00:40 (UTC)

Oprava C+P přesunu

Prosím o opravu C+P přesunu Sexuální identifikace na sexuální identita. --Wikipedista:BobM d|p 2. 3. 2010, 15:29 (UTC)

 Vyřešeno --Wikipedista:BobM d|p 2. 3. 2010, 16:52 (UTC)

žádost

Dobrý den,

žádám vás o laskavé smazání hesla Oldřiška Podhorcová z Wikipedie. Materiál obsahuje vedle jiného nepravdivé údaje, které jste před zveřejněním neověřili. Zejména je mi proti mysli vaše mudrování o mé významnosti-nevýznamnosti, plkání o tom, v kolika časopisech jsem vlastně pracovala jako šéfredaktorka (a jestli vůbec), nebo rozumování o tom, jaký počin je či není moje knížka, co se odplaví samospádem atd. Pánové, (případně dámy), nevím, jak jinak vás oslovit, protože na rozdíl ode mne své texty nepodepisujete, ale označujete pozitivně znějícími pseudonymy typu Pahýl či Rumburak :-)), tak tedy pánové, zaměřte prosím svou pozornost na významnější jedince českého novinářství a literatury, šetřete místo ve své encyklopedii a vynechte mě. Děkuji předem.

Oldřiška Podhorcová

 Nevyřešeno nebo zamítnuto Dobrý den, bohužel nikdo nemá právo z wikipedie mazat články (ani věrohodně ozdrojované informace), pokud k tomu nenexistuje relevantní důvod. V současnosti je v článku šablona „Významnost“, takže některý ze správců bude jistě posuzovat encyklopedickou významnost subjektu článku a šablona bude buď odstraněna (článek ponechán) nebo bude článek smazán. Zdraví --Kacir 3. 3. 2010, 18:50 (UTC)

A zase Válek

Budu stručný - opakované obcházení bloku cestou IP 94.74.204.239 a jako třešnička na dortu osobní útok. Vzhledem k wikidovolené se nechci zapojovat, ale snad by mohl někdo ze správců panu Válkovi naznačit, že někudy vážně cesta nevede--Formol 4. 3. 2010, 13:10 (UTC)

  Adresa zablokována za obcházení bloku, osobní útok bez znalosti kontextu nevidím, číst a hledat nehodlám. JAn 4. 3. 2010, 13:29 (UTC)
Není neslušné užívat příjmení u anonymní IP adresy? Mohl by mi někdo vysvětlit, jak došel Formol k závěru, že se jedná o obcházení bloku? Byla podána žádost na check user o zjištění případného obcházení bloku, nebo jsou to jenom spekulace, na jejichž základě byl uživatel 94.74.204.239 zablokován?--Vbhubeny 4. 3. 2010, 13:49 (UTC)
Také se mi zdá, že by se to napřed mělo vyšetřit: nevšiml jsem si, že by se anonym vydával za někoho zablokovaného nebo že by to z jeho jednání jasně plynulo. Osobní útok (na pana Válka) bych spíš viděl v předchozí replice, pokud už se bavíme o osobních útocích...--Ioannes Pragensis 4. 3. 2010, 13:56 (UTC)
Obávám se, že osobní útok můžu spáchat jen vůči kollegovi wikipedistovi, ne proti jednomu z předmětů článku, hodnotím-li ho v příslušné diskusi. Já vycházím z předpokladu dobré vůle, a tudíž věřím, že kdyby v případě anonyma, nebo jiného účastníka diskuse, existoval nějaký konflikt zájmů, jak by tomu bylo v případě totožnosti s oním předmětem, přiznal by to a nepředstíral by vlastní neutralitu v dané věci, což by v tomto případě mohlo být hodnoceno jako vysoce nevhodné-. --Zet (k|p) 4. 3. 2010, 14:05 (UTC)
Zde doklad [10] [11], že uvedená adresa je užívána uživatelem HomoSapiens. Myslím, že v historii stejného článku (včetně diskuze) se dá dohledat i ztotožnění této ip adresy s uživatelem Badalel a ztotožnění jak ip, tak účtu Badalel s osobou Válka. To už si ovšem hledejte sami;-) Jedudědek 4. 3. 2010, 14:21 (UTC)
OK, děkuji. Pokud obchází blok, tak je to v pořádku.--Ioannes Pragensis 4. 3. 2010, 14:26 (UTC)
Pokd tedy jsou IP 94.74.204.239 a HomoSapiens (neměl jsem ovšem dost času hledat další souvislosti - ovšem pokud by se potvrdila souvislost s p.Válkem, o níž jsem do této doby nevěděl nic určitého, bylo by patrně nutné přehodnotit HomoSapientovy editace článku a návrhy v diskusi) a jsou-li skutečně totožní, vznesl bych otázku zda tím, že v diskusi vystupoval střídavěnepřihlášený a střídavě přihlášený k témuž problému neporušil jistá ustanovení týkající se vystupování pod různými identitami v diskusi? --Zet (k|p) 4. 3. 2010, 15:37 (UTC)

Kaluž

Pěkný den, prosím o vymazání kapitoly "ukázka" z článku Kaluž. Je to sice jen ukázka, ale jde o celou báseň, takže její publikování zde asi porušuje autorská práva. Omlouvám se za chybu. --Ben Skála 4. 3. 2010, 20:23 (UTC)

 Vyřešeno Článek smazán, necopyvio verze vložena do tvé diskuse – článek si znovuzalož, nechť zůstaneš jako autor. — Jagro 4. 3. 2010, 20:32 (UTC)

Přesměrování stránky Fondy na stránku Podílový fond

Zdravím,

myslím, že je zbytečné mít dvě stránky o tom samém. Bylo by dobré stránku Fondy buď smazat, anebo přesměrovat na Podílový fond

Díky --Gummil 5. 3. 2010, 00:08 (UTC)

 Vyřešeno Sloučeno, vytvořen redirekt. --Kacir 5. 3. 2010, 06:42 (UTC)

Přesun

Poprosil bych o přesun (se smazáním přesměrování) Červený trpaslík (hvězda) na červený trpaslík, jde o primární význam. --Wikipedista:BobM d|p 5. 3. 2010, 06:26 (UTC)

 Vyřešeno Přesunuto. --Kacir 5. 3. 2010, 06:42 (UTC)

Strana rovnosti versus Justicialistická strana

Chci se poradit co s článkem Strana rovnosti. Jde o špatný název pro argentinskou Justicialistickou stranu. Zřejmě došlo k chybnému překladu slova justicia-lismus, justicia znamená spravedlnost a nikoliv rovnost. Správně by to byla Strana sociální spravedlnosti ale název strany se do češtiny nepřekládá, jelikož pojem justicialismus je terminus technicus pro postperónistickou ideologii strany a myslím, že by ji nikdo pod českým předkladem nehledal. Článek tak pojednává o straně, která neexistuje (žádná strana s názvem Partido de Igualdad v Argentině není) a odkazuje na cizojazyčné stránky Wikipedie, které se týkají Justicialistické strany. Konečně článek stranu charakterizuje zcela mimo - dokonce bych se nedivila, kdyby argentinské velvyslanectví v Praze neprotestovalo - strana je charakterizována jako "militantní", "přibližuje se myšlenkám fašismu" a konečně "že nemá podporu", a to je její členka Cristina Fernández v současné době prezidentkou republiky Argentina a ve straně se diskutuje připojení k Socialistické internacionále. Podle mého názoru je to kandidát na rychlé smazání, protože ten článek je špatně od jména po obsah. Článek Justicialistická strana jsem napsala. Navrhuji smazat a přesměrovat odkazy z cizojazyčných Wikipedii na Justiciální Justicialistickou stranu. Díky!--Verosusa 5. 3. 2010, 13:57 (UTC)

 Vyřešeno Nemám čas jít zkoumat politickou scénu Argentiny, takže nedokáži posoudit, jestli je obsah úplně nesmyslný (třeba to „přibližování fašismu“ je věc, na kterou často bývají u politických stran různé názory). Aby se věci pohnuly, dám tam šablonu {{urgentně ověřit}} — pokud nebudou námitky, bude to smazáno víceméně automaticky za 30 dnů.--Tchoř 6. 3. 2010, 14:29 (UTC)

Jindřich V. (císař)

Žádám o přemístění stránky Jindřich V. (císař) buď na stránku Jindřich V. (a zdejší rozcestník na Jindřich V. (rozcestník)) dle vzoru Jindřich IV. nebo na stránku Jindřich V. Sálský (s ponecháním redirektu) dle vzoru Konrád II. Sálský (ono by nebylo od věci sjednotit psaní císařů z dynastie sálské buď pod přídomkem Sálský nebo úplně bez přídomku s odkazem na rozcestník). Nechám na uvážení správce, zda je císař Jindřich V. opravdu prvotním významem (tudíž přesun na Jindřich V.) nebo Jindřich V. Plantagenet má srovnatelný význam (přesun na Jindřich V. Sálský). Děkuji --Petr Losert 5. 3. 2010, 14:31 (UTC)

 Vyřešeno Přesunul jsem to. Myslím, že by příště bylo lepší na to téma otevřít diskusi u článku (případně i použít šablonu {{přesunout}}). Třeba by to pak přilákalo víc dějepisných expertů, kteří by měli názor, jestli je to hlavní význam. Mně se Jindřich V. Plantagenet zdá významný hodně, takže Jindřicha V. Sálského jsem na místo rozcestníku nepřesunul. --Tchoř 6. 3. 2010, 14:48 (UTC)
No diskuze všechno zdržují, chtěl jsem jen odstranit rozlišovač v závorce, DMN je tato varianta nejlepší, kdy je rozcestník na vlastním jménu (Jindřich V.) a jednotliví panovníci jsou rozlišeni přídomky, mělo by to tak být všude (vyjma českých panovníků a rozcestníků s jen dvěma zástupci, kde se to řeší šablonou různé významy), což mi asi neprojde. No nic, to sem nepatří, díky za přesun --Petr Losert 6. 3. 2010, 15:03 (UTC)

Nová kategorie kvalitních článků

Chtěl bych poprosit některé ze správců, zda by se nevyjádřili o mém návrhu na vytvoření nové kategorie kvalitních článků. Návrh je zde. Vešekeré komentáře (i negativní) jsou vítány. :-) --Mozzan 5. 3. 2010, 19:34 (UTC)

 Nevyřešeno nebo zamítnuto Mozzane toto sem rozhodně nepatří. Jak je psáno v úvodu nástěnky, tak NS slouží „… k řešení konkrétních problémů, které mohou řešit jen správci díky svým technickým oprávněním.“ To očividně není tento případ, tak prosím pro příště vkládat na místa k tomu určená (Pod lípou) a nikolivěk sem. Díky --Faigl.ladislav slovačiny 5. 3. 2010, 19:45 (UTC)
Ok, omlouvám se, bohužel tam nebyla moc velká rekace, tak jesm se zbytečně unáhlil a dával to někam, kde to nemá co dělat. Pokud chceš, smaž to. Přeju pěkný víkend :-) --Mozzan 5. 3. 2010, 19:48 (UTC)

Je to vandalství?

DeeMusil opakovaně ([12] a [13]) refaktorizoval na důkazní stránce ŽoA odkazy dokladující, že i jeho chování minimálně problematické. A to vše za podle mého názoru dětinsky trapné výmluvy, že v historii si odkazy může dohledat každý. Skutečně je jeho chování v pořádku?--Formol 6. 3. 2010, 10:20 (UTC)

Umístnění linku je součástí osobního útoku, pokus de nepletu, tedy linkovat místo kde jsou hrubé osobní útoky (na mou osobu) myslím refaktorizovat lze.--DeeMusil 7. 3. 2010, 23:30 (UTC)
Nevšiml jsem si, že jste správcem. A i kdyby, ze zjevných důvodů nejste kompetentní si sám zpětně schválit vlastní poklesek.--Formol 8. 3. 2010, 09:14 (UTC)

 Nevyřešeno nebo zamítnuto Na otázku, jestli to je vandalismus, odpovídám, že dle mého názoru není. Nevidím tam zlý úmysl poškodit Wikipedii. Eskalace konfliktů odkazováním na osobní útoky Wikipedii obecně moc neprospívá, určitá tradice takové odkazy odstraňovat tu, pokud vím, skutečně je, takže nemám problém uvěřit DeeMusilovi dobrou vůli a vidím v tom spíš spor, zda tu mít takové odkazy odkryté nebo ne. Nicméně jsem DeeMusila upozornil na to, že refaktorizuje špatným způsobem a v nešťastné situaci, takže by bylo lépe, aby to nedělal.--Tchoř 8. 3. 2010, 11:44 (UTC)

Oldřiška Podhorcová

Dobrý den,

nejsem spokojena s odpovědí, kterou jsem dostala na svou žádost ze 3.3. 2010 od širfy Kacir. S odkazem na Listinu základních práv a svobod uplatňuji své právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním,zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o mé osobě a znovu žádám o smazání hesla Oldřiška Podhorcová z Wikipedie.

Oldřiška Podhorcová

Dobrý den, Vaše nespokojenost je mi sice líto, ale o existencí článku se rozhodne podle pravidel Wikipedie a nikoli podle toho, zda Vám článek libí nebo nelíbí. Nedomnívám se, že by článek jakkoli porušoval Váše práva. Pokud se domníváte, že jakákoli informace v článku obsažená není pravdivá nebo korektní, můžete provést její editaci. Mazat řádně ozdrojované informace však není povoleno. S pozdravem --Sumivec 6. 3. 2010, 17:36 (UTC)
Omlouvám se, pokud tohle na nástěnku správců nepatří, ale neodpustím si poznámku. Pokud je problém hlavně v oné údajné spolupráci s StB, je ale otázka, jestli je řádně ozdrojovaná. Stačí u tak závažné věci, na ocejchování žijícího člověka, pouhý záznam v kartotéce StB, aniž bychom znali jakékoliv další údaje? Bylo by dobré tohle podložit mnohem lépe, anebo to formulovat mnohem opatrněji. --Nadkachna 6. 3. 2010, 17:42 (UTC)
Omlouvám se, toto určitě na nástěnku nepatří, ale článek bude stejně po 11. 3. 2010 smazán z důvodu encyklopedické nevýznamnosti. --Petr Losert 6. 3. 2010, 17:48 (UTC)

Prosba

Ahoj, jsem s Podzemnikem domluven na využívání copyvio článků od zp, bohužel Podzemnika jsem v současné době nesehnal, tak byl by někdo tak hodný a obnovil z Wikipedista:Hagar/plány 1. 7 článků. Díky --Hagar 7. 3. 2010, 09:19 (UTC)

Obnovím jedině bez copyvio textu – čili jen infoboxy, kategorie, iw... Text je opsán z knih, nelze obnovit. --Tlusťa 7. 3. 2010, 09:20 (UTC)
Ještě upřesním: Poté se články pokusím napravit. Vytvořím z nich vždy pahýl. (Zabere mi to mnohem méně času, vzhledem k tomu, že článek má kategorie, inwiki, odkaz na commons, taxobox...), články, které se mi nepodaří opravit, označím šablonou nevyřešeno a budou zase smazány... Ano text přepíšu, nebo upravím do přijatelné formy. --Hagar 7. 3. 2010, 09:23 (UTC)
Příklad takto vzniklého článku: Hřib bronzový

Zatím tedy

 Vyřešeno O pokračování si stačí napsat. --Tlusťa 7. 3. 2010, 09:57 (UTC)

Díky --Hagar 7. 3. 2010, 10:09 (UTC)
Můžu poprosit o dalších 7 + smazat Bedlu křídlovou (označena šablonou nevyřešeno.) Dík --Hagar 7. 3. 2010, 14:20 (UTC)
 Vyřešeno --Podzemnik 8. 3. 2010, 07:48 (UTC)
Děkuji, Mohu poprosit o obnovení dalších sedmi a odmazání těch nevyřešených. --Hagar 8. 3. 2010, 18:13 (UTC)
 Vyřešeno --Podzemnik 8. 3. 2010, 22:16 (UTC)

Přejmenování

Nevím, jestli to správce dokáže nějak spravit (asi ne), ale při mém přejmenování na současné jméno mi u starého jména zůstalo rovných 500 editací, které se nepřičetly k mému novému jménu. --Silesianus 7. 3. 2010, 13:02 (UTC)

 Přesunuto Toto patří na nástěnku byrokratů, neb správci nemají přejmenování ani nic podobného v agendě. Jinak při přejmenování se automaticky přesunou nejenom všechny vytvořené články, ale i nastavení wiki a co koukám třeba na tento editcounter tak Petr Losert nemá žádné editace (což by mělo odpovídat skutečnosti), naproti tomu tento editcounter uvádí Tebou zmiňovaných 500 editací. Poptám se ještě kolegů byrokratů, čím by to mohlo být. Každopádně pokud teď budeš pracovat na jiném projektu (kde ještě působíš pod Petrem Losertem, coby globálním účtem) a pak se přepneš sem a neodhlásíš se a nepřihlásíš znovu pod Silesianem (nyní již také globálním účtem), tak ti budou editace nabíhat pod staré jméno. --Faigl.ladislav slovačiny 7. 3. 2010, 13:47 (UTC)
To je vyřešeno, na německé wiki už jsem pod SUL Silesiana a na anglické mám podanou žádost, jinak u ostatních vytvořím automaticky nové účty přihlášením. Jinak díky za odpověď. --Silesianus 7. 3. 2010, 13:54 (UTC)

Zámek uživatelské stránky

Posím o polozamčení mé uživatelské stránky Wikipedista:BobM --Wikipedista:BobM d|p 7. 3. 2010, 15:36 (UTC)

 Vyřešeno Polozamčeno --Faigl.ladislav slovačiny 7. 3. 2010, 15:39 (UTC)
Díky --Wikipedista:BobM d|p 7. 3. 2010, 15:39 (UTC)

Formol

Dva osobní útoky za poslední krátkou dobu. DeeMusile, svým způsobem je vaše drzost obdivuhodná. a shrnutí editace hnus [14]. Dále pak DeeMusile, když už se chováte jako primitivní hulvát, tak se tomu laskavě snažte čelit... [15]. Tohle už podle mě hrubě překračuje míru akceptovatelného vyjádření a jedná se o zjevné osobní útoky narušující možnost konstruktivní práce na této encyklopedii. Při pohledu na diskuse uživatele a jejich archiv nejde zjevně o první případ podobného chování. --Dezidor 7. 3. 2010, 21:54 (UTC)

 Vyřešeno Formola jsem upozornil, že tento styl debaty opravdu není vhodný. Jirka O. 7. 3. 2010, 22:14 (UTC)

Vbhubeny

Osobní útok zde (logicko-diskursivní "bláboly").--Zet (k|p) 8. 3. 2010, 10:38 (UTC)

 Vyřešeno Dostal tři dny. V minulosti již za osobní útoky blokován byl, s nepřijatelností podobného chování tedy srozuměn byl. Připomenuto i do budoucna. --Faigl.ladislav slovačiny 8. 3. 2010, 11:49 (UTC)
Děkuji. --Zet (k|p) 8. 3. 2010, 11:52 (UTC)

Wikipedista:85.119.88.37

Na základě editace [16] a vzhledem k počtu upozornění na Wikipedista diskuse:85.119.88.37 bych se přimlouval za blok. --Gampe 8. 3. 2010, 15:45 (UTC)

 Vyřešeno Zablokoval jsem na dva týdny. --che 8. 3. 2010, 16:24 (UTC)
Děkuji! --Gampe 8. 3. 2010, 16:43 (UTC)

Osobní útoky mimo Wikipedii

Následující Wikipedisté se dopustili osobních útoků. Kyknos(1x), Formol(1x), Destinero(v současné době zablokovaný za osobní útoky)(7x) a já(1x). Zašlu podrobnosti administrátorovi, který to bude řešit.--DeeMusil 9. 3. 2010, 01:08 (UTC)

Jen tak pro pořádek, u vás jsem jen letmým pohledem dospěl k číslu 5. Co kdybyste se přestal zesměšňovat a pokusil se zamyslet nad tím, jestli vážně nená chyba někde mezi židlí, na které sedíte, a klávesnicí, na které se realizujete.--Formol 9. 3. 2010, 08:43 (UTC)

Takže: najde se administrátor, který to bude řešit, abych mu to poslal do pošty, nebo to sem mám všechno napastovat? Pro první případ prosím o odpověď. --DeeMusil 9. 3. 2010, 18:51 (UTC)

 Nevyřešeno nebo zamítnuto Osobní útoky mimo Wikipedii nejsou věcí, kterou by se zdejší správci měli zabývat. Nejsme soudci a nástroje, jak řešit určité situace máme jen tady, na Wiki. Jinak debatu jsem četl a užitý slovník mi přijde trochu nehodný vás všech. Jirka O. 9. 3. 2010, 19:03 (UTC)
OK, chápu, že se do toho nikomu nechce, takže když to správci odmítají řešit, nemělo by to být ani předmětem arbitráže a je také naprosto v pořádku linky na tuto a podobné diskuse refaktorizovat, případně zcela smazat a navracení považovat za projev osobního útoku, je to tak? V tom případě prosím o zákrok v případě navracení... // Je-li mi ale vyhrožováno v souvislosti s mojí činností na Wikipedii (jinak bych vyhrožovatele ani nepoznal) fyzickou újmou, měl by to správce alespoň zvážit, případně blokovat nebo napomenout dotyčného za zjevné porušení pravidel, dle závažnosti jednání, případně uvážení a zkušenosti správce. V opačném případě to bude útočníky nepochybně vnímáno jako ujištění, že za podobné jednání jim nehrozí žádný postih. Měli byste si vyjasnit, podle kterého pravidla na jedné straně Okino přidává podněty do arbitráže, když správci žádné porušení pravidel nevidí/neřeší. / Také se mi použitý slovník nelíbí, no ale Destinero to asi jinak neumí, viz zaslané odkazy.--DeeMusil 9. 3. 2010, 21:54 (UTC)
 Nevyřešeno nebo zamítnuto Nahoře na této stránce je návod, jak ji používat. Pokud chcete od správců nějaký zásah, tak netajnůstkařte, nemáte-li skutečně dobrý důvod. Pokud byste chtěl přinést důkaz, že někdo zveřejňuje Vaši adresu spolu s hrozbou likvidace na stránkách militantní frakce nepřátelské extremistické politické strany, tak chápu, že sem nechcete dávat žádným způsobem odkaz a tím podporovat zveřejnění Vaší adresy. Ale pokud Vám jen někdo nadává a domníváte se, že by měl být upozorněn na pravidla (což ale můžete udělat i sám) nebo zablokován, tak sem odkazy dejte, v nejhorším schované v šabloně {{refaktorizováno}}. Debaty bez důkazů sem nepatří, úkolem správců není teoretický výklad pravidel.--Tchoř 10. 3. 2010, 02:27 (UTC)
Již jsem poslal odkazy k řešení sprívci Jirkovi O., jelikož reagoval první, takže to bude řešit. Jinak máte pravdu, jisté známky vyhrožování násilím tam byly, ale to už asi víte... stejně jako asi víte, že refaktorizací se skryje tak akorát kulový... jelikož nástěnku čte každý druhý uživatel... Posílám odkazy i Vám Tchoři, aby jste mohl zasáhnout s refaktorizací v případu, na který jste mne upozorňoval v diskusi, případně odpovězte na mé diskusní stránce. --DeeMusil 11. 3. 2010, 12:00 (UTC)

Opět Formol

Tentokrát znečišťuje články, byť v jejich pro běžného uživatele neviditelné části, rádobyvtipnými poznámkami A proč ne trpaslíky?. --Dezidor 9. 3. 2010, 11:54 (UTC)

1. Zapomenutá pracovní poznámka. 2. Číháním na "chybu" se zesměšňujete víc, než je nezbytně nutné--Formol 9. 3. 2010, 11:59 (UTC)
Na ničí chybu nemám potřebu číhat. S Vaším přístupem k diskusím a editacím zde vyvoláváte akorát spory a roztáčí to spirálu útoků a protiútoků. Stačí se podívat na předcházející osobní útoky o primitivnách hulvátech a hnusu. Zkuste se, prosím, zamyslet nad tím, zda opravdu takovýto přístup je ve prospěch české Wikipedie. Ne, že jiní se občas nechovají také pěkně, není ta správná odpověď. --Dezidor 9. 3. 2010, 12:04 (UTC)
Mt 7,3. --Formol 9. 3. 2010, 12:18 (UTC)
Ahoj vy dva nebo kolik vás je. Chápu, že si potřebujete vyřešit všechny vaše spory, ale já mám tudle stránku ve sledovaných a vcelku mne to obtěžuje. Proto bych Vás chtěl poprosit, abyste se přesunuli sem Wikipedista:Formol/Bitevní pole, nebo sem Wikipedista:Dezidor/Bitevní pole. Pocit užitečné práce vám přeje  Vyřešeno --Hagar 9. 3. 2010, 12:26 (UTC)
  Nástěnka správců není určena k volné diskusi, ale ke kladení požadavků správcům. Respektujte to, prosím. Děkujeme za pochopení.  

--Jowe 9. 3. 2010, 12:27 (UTC)

gunexpert.cz

Dobrý den, žádám o přidání externího odkazu na informační stránku o sa vz.58, stránky www.gunexpert.cz jsou nejobsáhlejší stránky o sa vz.58 a o všech jeho klonech a s ohledem na jejich aktuálnost a návštěvy kolem 14 tis lidí za měsíc, si zaslouží být hlavním externím odkazem wikipedie k této zbrani.Navíc nejsou výdělečnými stránkami.Nevím proč jsme na black listu, to je vtip že?Navíc jsem tam přidával odborné věci o nábojích, dále o příslušenství, chtěl jsem tam dát i další relevantní a jedinečné informace, bohužel nemohu. Děkuji Balcar admin webu gunexpert.cz

 Nevyřešeno nebo zamítnuto Dobrý den, Váš web je skutečně obsahově zajímavý, bohužel naplňuje definici spamu, proto jej nelze přidat, což byl důvod jeho revertování z článku. Na hlavní straně je odkaz na obchod i na bazar, což Wikipedie nepodporuje, viz viz body 3 a 4. Zdraví --Kacir 10. 3. 2010, 02:23 (UTC)

Psychotronika - pokračující problémy

HomoSapiens pokračuje v nepřínosných změnách článku Psychotronika, nepodložených zdroji, kdy tam neustále vkládá tvrzení psychotronika Válka (možná se jedná i o případ sebepropagace, pokud je HomoSapiens totožný s Válkem, jak tu bylo naznačeno). Já mu to nechci revertovat, ale co jiného zbývá, pokud v diskusi nereaguje konstruktivně na snahy přeformulovat zmínky o Válkovi tak aby bylo jasné, že jde o jeho neověřené názory, a s žádným NNVZ, který by dokládal Válkovy teorie (anebo alespoň Válkovu encyklopedickou významnost pro někoho jiného než je HomoSapiens) dosud nepřišel?--Zet (k|p) 10. 3. 2010, 07:09 (UTC)

Navíc ve shrnutí editace přiznal primární prameny, takže bych mu to možná přece jen mohl revertovat? --Zet (k|p) 10. 3. 2010, 07:54 (UTC)
Takže prozatím nic, ale za lepší bych považoval nějaký systematický zásah anebo vyjádření, aby to neskončilo blokacemi bez varování. --Zet (k|p) 10. 3. 2010, 09:39 (UTC)

IP:94.127.130.238

Řada případů odstraňování obsahu anebo vkládání nesmyslů, na upozornění nereaguje. Prosím o zásah. --Zet (k|p) 10. 3. 2010, 08:18 (UTC)

2 hodiny --Mercy 10. 3. 2010, 09:07 (UTC)
Děkuji. --Zet (k|p) 10. 3. 2010, 09:37 (UTC)

Jan I.

Žádal bych přesunout Jan I. na Jan I. (papež) a na uvolněné místo šoupnout Jan I. (rozcestník). Důvod je takový, že papež Jan I. není jednoznačně prvotním významem (o čemž dokládá článek na tři řádky), srovnejte s Jan I. Tzimiskes či případně Jan III. --Silesianus 10. 3. 2010, 13:28 (UTC)

Přesunu. Chvíli vydrž. Potřebuju při tom taky robotem opravit interwiki. --Mercy 10. 3. 2010, 13:30 (UTC)
Děkuji --Silesianus 10. 3. 2010, 13:49 (UTC)

Neúplné články

Dobrý den, moje pokusy poopravit jeden čánek o technologiích ve hvězdné bráně, byl vždy okamžitě smazán a nechápu proč? Pokud si myslíte, že to co tam píšu je hloupost, tak Vám mohu dokázat, že mám pravdu. děkuji za vyřízení

Dobrý den, prosím uveďte název daného smazaného článku. Děkuji. --Kacir 10. 3. 2010, 17:11 (UTC)
Pohledem do smazaných editací z IP, kterou jste zde použil, nevidím takový konstruktivní článek, bohužel naopak vandalismy. --Kacir 10. 3. 2010, 17:14 (UTC)
Není to článek Antické technologie ve Hvězdné bráně? Vzhledem ke slovu "poopravit" nemusí jít o smazený článek, ale o informaci v něm. --Dezidor 10. 3. 2010, 17:16 (UTC)
Je to možné, vzhledem ke slovu "vždy", bych předpokládal, že se tak ale stalo opakovaně.--Kacir 10. 3. 2010, 17:24 (UTC)
Co myslíte vandalismem? Já jsem myslel, že pokud k nějakému článku doplním neúplnou informaci, tak udělám dobře.
Nebudem se zde zabývat smazanými editacemi z IP (tam je zřetelný vandalismus), prosím o uvedení daného článku.--Kacir 10. 3. 2010, 17:24 (UTC)
Je to článek Antické technologie ve Hvězdné bráně - další technologie - transportní zařízení - Hvězdná brána
Ano, děkuji. Vy jste vložil danou informaci bohužel trochu nešťastně hned do úvodu, čímž jste narušil styl první věty, takže byla odstraněna. Navíc u jména nebyl uveden věrohodný zdroj, ze kterého bylo čerpáno. Dané jméno jsem ověřil a vložím jej do daného odstavce. --Kacir 10. 3. 2010, 17:42 (UTC)
zdroj informace? film Stargate Continuum ...děkuji za vyřešení

Bombardování Drážďan - reverty uživatele

Wikipedista:Tomas62 - porušení pravidla 3 revertů - opakovaně přidával do sekce Literatura v článku Bombardování Drážďan:

a) vědeckofantastický román Jatka číslo 5; a
b) Irvingovu pahistorickou propagandu, která je řádným způsobem uvedena mezi nevěrohodnými zdroji.
Na upozornění na nesprávnost svého postupu ve shrnutích editace nereagoval.--Zet (k|p) 11. 3. 2010, 21:55 (UTC)
 Nevyřešeno nebo zamítnuto Vzhledem k tomu, že se situace zřejmě uklidnila, zásah správce není třeba. --Mercy 12. 3. 2010, 10:10 (UTC)
diskuse Dezidora a Zeta

Jen upozorňuji, že nějaký vnitroprojektový seznam je z hlediska Wikipedie jako celku v podstatě bezcenný a svědčí spíše o sympatiích vkladatele, v tomto případě dokonce identického (!) s osobou stěžovatele na nástěnce správců. --Dezidor 12. 3. 2010, 14:39 (UTC)

Jatka č. 5 jsou science fiction, Irvingova zkáza Drážďan neonacistickou propagandou - ani jedno z děl se tudíž zjevně nekvalifikuje jako "doporučený další zdroj informací".
Pokud jde o bezcennost seznamu, to je ošetřeno úvodním ustanovením požadujícím odkaz na authoritu dokládající tvrzené (a zatím mnou vložený odkaz na Evansovu knihu, je při úctě k pramenům ostatních, akademicky nejrespektovanější) jakož i podmínkou, že nelze vkládat díla jen na základě osobních antipathií. "Berte prosím na zřetel, že tahle stránka neslouží k deklasování Vám nepohodlných zdrojů."
Pokud jde o sympathie vkladatelů vedoucích je ke vkládání děl někam, nemyslím že by bylo vhodné s nimi na tomto místě začínat.
Pouze bych podotknul, že nejsem, a to ani v relativně omezeném prostředí české Wikipedie, samotný kdo nepovažuje Irvingovo "dílo" za věcně relevantní k thematu.
Současně tím nedochází k žádné změně faktu, že Tomas62 se svoje pojetí správného obsahu sekce literatura u daného článku snažil protlačit za pomoci ne méně než čtyř revertů. --Zet (k|p) 12. 3. 2010, 14:53 (UTC)
Znovu opakuji. Co si napíšou účastníci nějaké projektu sami pro sebe je jejich věc a nelze se jí obecně vůči ostatním dovolávat. Stejně tak je úplně jedno, co si tam zapíší jako podmínky či popisy. Ostatní editory tím nelze vázat. A je mi zcela jedno zda jde o wikiprojekt Hnutí Pro-life, Izrael, Kvalita či BDSM.
Ano, revertů tam bylo z jeho strany hodně. Sice je sporné, jak reverty vlastně počítat (někdo do revertů řadí již první přidávající editaci, jiný až opravdový revert), ale ta reverovací válka tam nesporně byla. --Dezidor 12. 3. 2010, 15:07 (UTC)
Osobně vnímám situaci tak, že Irvingovu propagandu by prostě jako pramen informací neměl uvádět nikdo v problematice poučenější kdo se nad jejím obsahem jen poněkud zamyslí; umístění mezi nekvalitní a nepoužitelné zdroje jsem vnímal jako formalisované vyjádření této skutečnosti, vhodné např. v situaci kdy by ji jakožto pramen zkoušel prosadit nějaký neonacista pokoušející se zneužít Wikipedii ke svým cílům.
Pokud chcete umístění Irvingovy zkázy Drážďan na "index" zpochybnit, nebráním Vám v tom.
První přidání jsem přirozeně nepočítal, ani na něj zde neodkazoval.--Zet (k|p) 12. 3. 2010, 15:18 (UTC)
Nemám potřebu zpochybňovat nějaký index nějakého projektu, na kterém se nepodílím, stejně tak bych neměl potřebu řešit když by si Cinik s DeeMusilem v projektu Hnutí Pro-life dali na index zakázaných nějakou knihu od Planned Parenthood či NARAL Pro-Choice America. Pokud by však svůj projekt začali vnucovat ostatním tím způsobem, že by si stěžovali, že uživatel XYZ přidává knihu od Planned Parenthood, která je řádným způsobem uvedena mezi jejich nevěrohodnými zdroji, či by psali, že jim mám snad nějaký jejich vnitroprojektový index a zařazení na něj zpochybňovat, a tím mě aktivně vtahovali do svého projektu či jím podmiňovali obsah encyklopedie, reagoval bych stejně. --Dezidor 12. 3. 2010, 15:31 (UTC)
Nejde o index zakázaných, jde o index nevěrohodných zdrojů - buď problematických nebo zcela nepoužitelných. A jedná se podstránku projektu Kvalita, ten se snaží zlepšit kvalitu celé Wikipedie.
Pokud odůvodnění odůvodněným zařazením mezi nevěrohodné zdroje nepovažujete za relevantní, v tom případě mé podrobnější vysvětlení zde. Ovšem pokud někdo věděl - což Tomas62 věděl, neboť jsem ho na to upozornil - že zdroj je zařazený na indexu, měl o problému zkusit diskutovat, ne prorevertovat pramen pod různými záminkami. A jak jsem již psal, zařazení na "index" bych považoval za pouhou formalitu, vzhledem k tomu, že, a to v prvé řadě, ani Irvingovo dílo ani Vonnegutův román neposkytuje informace k thematu, což je kriteriem pro zařazení do sekce Literatura. Pokud jde o Vaše narážky na spory s jinými wikipedisty, nemíním je kommentovat. --Zet (k|p) 12. 3. 2010, 15:41 (UTC)
  Nástěnka správců není určena k volné diskusi, ale ke kladení požadavků správcům. Respektujte to, prosím. Děkujeme za pochopení.  

--Silesianus 12. 3. 2010, 15:39 (UTC)

Zase Formol

Formol revertuje refaktorizovaný osobní útok G3ron1mo [17], přičemž Tchoř smazal odpověď na tento příspěvek s odůvodněním: "příspěvek obsahující osobní útok, navíc už zjevně diskuse mimo téma".[18]. IMHO spadá příspěvek G3ron1mo do té samé kategorie jako příspěvek 194.50.64.137 a může být buď smazán, nebo přinejmenším refatorizován.--Vbhubeny 12. 3. 2010, 08:49 (UTC)

 Nevyřešeno nebo zamítnuto No a? Přečtěte si návod na začátku stránky. --Tchoř 12. 3. 2010, 09:18 (UTC)
Myslím, že kolega Vbhubeny má v tomto případě pravdu, obě repliky jsou z hlediska "osobních útoků" zhruba na stejné úrovni. Domnívám se, že kolega Tchoř se zmýlil, když revertoval pouze jednu z nich. Zdá se mi, že kolega Tchoř nyní nejedná korektně, když z pozice správce "řeší" spor, ve kterém sám vystupuje jako strana.--Ioannes Pragensis 12. 3. 2010, 09:55 (UTC)
1) spor neřeším 2) necítím se být stranou 3) Vbhubeneho zápisek na straně správců neodpovídá tomu, co sem patří (konkrétně Vbhubeny nepíše, co vlastně od správců chce) --Tchoř 12. 3. 2010, 09:59 (UTC)
No, IMHO je třeba měřit jedním metrem. Nyní zasahuje do diskuse Wikipedista:Ladin, který se Diskuse:Telepatie ještě nikdy nezůčastnil a nyní najednou přesně ví, že označení jiného wikipedisty za demagoga je zcela věcná argumentace a revertuje s odůvodněním "rv - je to věcná argumentace", aniž by ho zajímalo k čemu nebo komu je tato nálepka určena.--Vbhubeny 12. 3. 2010, 10:03 (UTC)
 Nevyřešeno nebo zamítnuto Nevidím důvod k zásahu správce. Dále to prosím řešte v příslušných diskusích. --Mercy 12. 3. 2010, 10:08 (UTC)
Já také ne, ale když už šel správce příkladem a zasáhl do diskuse smazáním diskusního příspěvku jednoho wikipedisty, s odůvodněním, že nálepkování jiného wikipedisty demagogem může být považováno za osobní útok, tak by to snad mělo platit pro všechny wikipedisty a měl přinejmenším refaktorizovat příspěvek G3ron1mo, když už odpověď na jeho příspěvek smazal?--Vbhubeny 12. 3. 2010, 10:17 (UTC)
Pokud chcete něco ode mne, napište do mé diskuse. Podotýkám ovšem, že na mém zásahu nic správcovského nebylo, při odstraňování jsem ani nepoužil správcovský revert. Mimochodem, s revertováním revertovaný zpětně souhlasil.
Pokud chcete něco od správců (tedy něco co vyžaduje správcovská práva), napište co. Kontaminování této nástěnky debatami mimo téma ničemu nepomáhá a Vaši popularitu nezvedne.--Tchoř 12. 3. 2010, 10:30 (UTC)
Mimochodem celá tato mela se strhla ohledně editace IP 94.74.204.239. Tato IP už byla jednou zablokována jako obcházení bloku uživatele HomoSapiens (p. Válek) a do diskuse se opět zapojila teprvé poté, co HomoSapiens dostal poslední dvoutýdenní blok. --Nadkachna 12. 3. 2010, 10:48 (UTC)

Jako osobní útok nelze podle mého hodnotit pouze formu, ale je třeba mít na zřeteli obsah. Jistě, nazvání jiného wikipedisty demagogem je obecně osobním útokem (resp. argumentem ad hominem), jenže je tu jedno velké JENŽE. Co když se dotyčný skutečně dopouští demagogického mlžení? Pak je podle mého názoru zcela legitimním takovou patologickou formu projevu pojmenovat a utnout. V opačném případě se diskuze stává jen smysluprostým plkáním, kde strana demagogická víceméně nenaplňuje podmínky trolování, diskuze se stává kupením stále zbytečnějších a nepřehlednějších textů. Myslím, že je zcela na místě si položit otázku, zda chceme mít kvalitní obsah encyklopedie, nebo "květinkové pokrytectví" v komunikaci - obojí mít nelze.--Formol 12. 3. 2010, 12:41 (UTC)

Formole díky a přátelé, pokud nemáte nic technického na správce, tak tady končíme. Prosím o další příspěvky na příslušných diskuzích. --Kacir 12. 3. 2010, 12:54 (UTC)

Michallis

Pozor, patrně jednorázový vandal - viz jeho editace článku hip hop. MiroslavJosef 12. 3. 2010, 15:28 (UTC)

 Vyřešeno Zablokoval Tlusťa. --che 12. 3. 2010, 15:54 (UTC)

Marek Genius

Další podobný rádobyvtipálek - viz článek mluvnický pád. Zjevně jednorázový vandalský účet. --MiroslavJosef 12. 3. 2010, 23:44 (UTC)

Zatím přestal. Upozorněn byl, ví co ho čeká... --Kacir 13. 3. 2010, 07:39 (UTC)
Kolega pokračuje ve vandalismu a revertování článku. Možná by bylo na čase zasáhnout.--Nadkachna 13. 3. 2010, 12:27 (UTC)
 Vyřešeno Zatím dostal 2 hodiny, věřím, že si dá říct. --Kacir 13. 3. 2010, 12:33 (UTC)
Ihned po vypršení bloku pokračoval ve stejném vandalismu, blok zvýšen na 3 dny, upozorněn, že příště to bude již natrvalo. --Kacir 13. 3. 2010, 16:01 (UTC)

Xxx-wer-yyy-sek-xxx-pac-and-kiss-xxx

Wikipedista diskuse:Xxx-wer-yyy-sek-xxx-pac-and-kiss-xxx - pozor, další rádobyvtipálek. --MiroslavJosef 14. 3. 2010, 12:45 (UTC)

 Vyřešeno Vyřešeno--Faigl.ladislav slovačiny 14. 3. 2010, 16:16 (UTC)

Děkan. --MiroslavJosef 14. 3. 2010, 12:52 (UTC)

Separace

Pozor vkládá spam do článku separace (už čtyři reverty) --MiroslavJosef 14. 3. 2010, 12:52 (UTC)

 Vyřešeno Má čas na přemýšlení. --Faigl.ladislav slovačiny 14. 3. 2010, 16:16 (UTC)

Amerika

Dobrý den, Prosím o částečné uzamčení stránky Amerika. Už po několikáté jsem dnes revertoval časté vandalismy na této stránce. Děkuji. --Kmenicka 14. 3. 2010, 15:48 (UTC)

 Nevyřešeno nebo zamítnuto K polozamčení důvod nevidím. Navíc dle historie jsi dnes v článku revertoval jen jednou (i vandalská editace byla jen jedna). Krom toho jsi uživateli ani nevložil šablonku exp (neměl ještě ani jednu). Takže, jsem jej šablonou exp upozornil a myslím, že vyřešeno. --Faigl.ladislav slovačiny 14. 3. 2010, 16:16 (UTC)

Oprava chyby v článku

Dobrý den, jako včelař jsem se dostal na tuto stránku http://cs.wikipedia.org/wiki/Varroa_destructor, kde mně konkrétně zarazilo označení roztoč varoa jako chybné, protože je běžně po desetiletí používáno v české včelařské veřejnosti. Zjišťoval jsem co a jak a zjistil, že vědecká klasifikace kleštíku včelího v sloupku na pravé straně článku neodpovídá jiným článkům na Wikipedii, zejména v anglické verzi uvedené taxonometrii Varoa na stránce http://species.wikimedia.org/wiki/Varroa_destructor a potom článku v české wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavoukovci , http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozto%C4%8Di a http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cmel%C3%ADkovci . domnívám se, že v článku na http://cs.wikipedia.org/wiki/Varroa_destructor má být správně ve vědecké klasifikaci třída: Pavoukovci, řád: roztoči(Acari), podřád: Čmelíkovci (Mesostigmata) a dále to je dobře čeleď: kleštíkovití, rod: kleštík. Zatímco nyní tam je třída: Pavoukovci, řád: Mesostigmata, čeleď: kleštíkovití, rod: kleštík. Neodvažuji se to ale sám opravit, protože jiné znalosti o tom než z těchto článků nemám, předpokládám, že využijete nějaký kontakt na odborníka z tohoto oboru k ověření a k opravě.

Děkuji

kontakt na mně polasek(zavc)e-dnes.cz

Obrázek na hlavní stránce

…v sekci 15. březen v minulosti se nezobrazuje, asi chybí jméno souboru. --Gumruch 15. 3. 2010, 01:03 (UTC)

 Vyřešeno Obrázek se zobrazuje, byl ale přidán cca před hodinou, takže to bude neaktualizací vyrovnávací paměti cache. --Kacir 15. 3. 2010, 01:22 (UTC)
Tak nevím, teď už je to OK, ale předtím jsem viděl text (na obrázku) u Caesara a vedle jen [[Soubor:||90px]]. V každém případě vyřešeno. --Gumruch 15. 3. 2010, 01:42 (UTC)
Já to viděl jako ty, ale po aktualizaci naskočil obrázek. --Kacir 15. 3. 2010, 01:50 (UTC)

Formol

Osobní útok zde blábolivé mlžení.--Vbhubeny 15. 3. 2010, 09:20 (UTC)

A následné dva neodůvodněné reverty. IMHO není příspěvek o etice pod nadpisem etika OT (off topic), jak Formol uvádí v krátkém shrnutí, ale reakce na jeho, osobní útok.--Vbhubeny 15. 3. 2010, 13:21 (UTC)
Mě by zase zajímalo, jestlo se pod IP 194.50.64.137 opravdu jedná o kolegu Válka, jak Formol naznačil. Je ale pravda, že IP pouze pokračuje v argumentaci jiné IP již zablokované jako obcházení bloku uživatelem HomoSapiens, tedy p. Válkem. Válkův účet HomoSapiens má nyní blok, IP 94.74.204.239, ze které svůj blok obcházel již byla též zablokována a je fakt, že z IP 194.50.64.137, kterou Formol přisuzuje rovněž účtu HomoSapiens, začalo být naposled výrazně editováno deset minut poté, co HomoSapiens naposled editoval heslo Psychotronika. Jeden uživatel, vystupující jako tři různí, myslím dovede debatu zamlžit docela slušně. Zdraví.--Nadkachna 15. 3. 2010, 09:41 (UTC)
Spekulace, že tato IP adresa patří je identická s 94.74.204.239 jsou IMHO bezpředmětné Wikipedista_diskuse:194.50.64.137, protože se jedná o router České armády.--Vbhubeny 15. 3. 2010, 09:59 (UTC)
Mýlíte se, IP může být zablokována i na základě podezření (podobné editace, stejné vyjadřování apod.) --Silesianus 15. 3. 2010, 10:00 (UTC)

 Komentář Formol byl již v minulosti za podobné vyjadřování opakovaně napomínán. Jen upozorňuji, že za podobné vyjádření by lidé jako Cinik, Válek či DeeMusil dostali blok bez varování. --Dezidor 15. 3. 2010, 09:47 (UTC)

 Komentář Zapomněl jste, že já jsem byl za identický výrok zablokován byrokratem Faiglem na tři dny Wikipedie:Nástěnka_správců#Vbhubeny.--Vbhubeny 15. 3. 2010, 09:59 (UTC)

Byl bych velmi nerad, kdyby se zde celá podstata ztratila. Teda stručně: Vbhubeny dostal ze logicko-diskursivní "bláboly" blok na 3 dny. Nyní Formol, který byl mnohokrát bez výsledku za své vyjadřování napomínán, použil obdobným způsobem blábolivé mlžení. Nelze na různé strany sporu uplatňovat dramaticky odlišný metr. Takový stav by byl proti cílům projektu a dalším možnostem spolupráce na jeho tvorbě. Co se po správcích chce? Zákrok vůči Formolovi za osobní útok. Čím déle po onom vyjádření blok nastane, tím méně výchovný účinek bude mít. --Dezidor 15. 3. 2010, 13:30 (UTC)

<ironie>Děkuji za hezké a nestranné shrnutí</ironie>. Ten zásadní rozdíl, který zjevně nechcete vidět, je v tom, že snaha pánů Válka a Hubeného je vesměs rozvratná, do diskuzí opakovaně vkládají různě texty, jejichž jediným cílem je zamlžit obsah diskuze, znechutit všechny zůčastněné a následně prosadit si svůj marginální POV. Jejich informační obsah, pominu-li metainformaci o hloubce jejich neznalostí fyziky, logiky, neschopnosti korektní argumentace,..., je mizivý, spíše než cokoliv jiného se pohybuje na hraně trolování. Budu se opakovat, ale jedinou fungující obranou proti patologickým formám "diskuze" je právě jejich včasné pojmenování i utnutní. I když se to může jevit jako osobní útok a je riziko, že někteří wikipedisté dají s chutí průchod vlastním animozitám a toto tvrzení podpoří...--Formol 15. 3. 2010, 13:52 (UTC)
 Vyřešeno S ohledem na ten odstavec jsem Vám dvě hodiny dal. Pokud si myslíte, že někteří Wikipedisté dlouhodobě škodí, zkuste prosím jít třeba cestou arbitráže (omezení editací daných článků, revertů). Jen tak očerňovat v diskusích, revertovat diskusní příspěvky a podobně je v rozporu s wikietiketou. Asi namítnete, že arbitrážní výbor moc nefunguje, ale jednak se blýská na lepší časy, jednak by možná fungoval lépe, kdyby k němu chodily i méně komplikované žádosti než ta jedna, co tam visí už celkem dlouho. --Tchoř 15. 3. 2010, 14:13 (UTC)

 Vyřešeno Adrese jsem dal tři dny za přirovnávání oponentů k Hitlerovi a Stalinovi (Dle Mého Skromného Názoru docela hrubý útok), Formola jsem požádal, ať ať mírní. Osobně vidím rozdíl mezi „Řekl bych, ...“ (čímž Wikipedista dává najevo, že takový je jeho dojem, který může být mylný) vztažené k jednomu příspěvku a odsouzením příspěvků oponenta všeobecně a natvrdo. A samozřejmě možná mám mírně jiná měřítka než Faigl Ladislav, s tím těžko něco dělat. --Tchoř 15. 3. 2010, 13:55 (UTC)

Dle mého skromného názoru nemuselo k tomuto hrubému útoku dojít, kdybyste správně posoudil Formolovy výroky, které se pohybují na hraně trolování a ve kterých dává průchod svým vlastním animozitám a účelově se ospravedlňuje obviňováním jiných wikipedistů.[19] [20] Zároveň by bylo také dobré posoudit seznam wikipedistů, které "ostře sleduje" Wikipedista:Formol#Ost.C5.99e_sledovan.C3.AD_Wikipedist.C3.A9 a co si o tomto "sledování" myslí jiní wikipedisté.[21]. --Vbhubeny 15. 3. 2010, 14:42 (UTC)
Inu co by si mysleli. Nic. Jen si možná rozšíří vlastní obdobný seznam, až se o tom dozví... Můj seznam sice není tak „ostrý“, ale existuje z prostých NPOV důvodů. Osobně považuji deklaraci takového úmyslu za projev dobré vůle, ač je namířen zdá se též proti mé osobě.--DeeMusil 15. 3. 2010, 17:39 (UTC)
Nerad s tím otravuju, ale mě by naopak zajímal názor správců na podezření, že editace IP 194.50.64.137 je již druhým pokusem o obcházení bloku uživatelem HomoSapiens. Viz můj předchozí příspěvek. --Nadkachna 15. 3. 2010, 17:19 (UTC)
Já myslím, že je to vcelku jasné, blokovat jí na déle je však problém, právě proto, že je to router České armády. Asi se bude muset přistupovat vždy ke kratším blokům, pokud se ukáže, že je využívána k obcházení bloků. Jirka O. 15. 3. 2010, 19:17 (UTC)
Díky, jen jsem se chtěl ujistit, že nepředpokládám zlou vůli. Je dobré to vědět i pro příště, až bude kolega Válek dělat, že ty účty editují různé osoby. Díky. --Nadkachna 15. 3. 2010, 19:44 (UTC)

Kyknos - revertovací válka

Kyknos i přes řádné vedení diskuse a hledání dohody revertoval 1x 2x 3x. Stejnou revertovací válku hraje na rozpracovaném portálu Portál:Hnutí pro-life. Tam umisťuje NPOV šablonu, aniž by udal konkrétní důvod, tedy znemožňuje dosažení shody. Žádám tedy o zamčení článku do vyřešení sporu a jako správce vznikajícího / nehotového portálu polozamčení portálu do návratu Cinika. Díky.--DeeMusil 15. 3. 2010, 21:03 (UTC)

  Uživatel varován, portál na 10 dní zamčen. JAn 15. 3. 2010, 21:23 (UTC)
Pokračuje v revertování bez další diskuse na totéž téma - v článku Náboženství viz odkazy výše...--DeeMusil 15. 3. 2010, 21:51 (UTC)

Tomik23

Patrně jednorázový vandalský účet. MiroslavJosef 16. 3. 2010, 15:33 (UTC)

 Vyřešeno Ano, odstraňuje obsah, předpokádám DV a neznalost editací, 2 hodiny.--Kacir 16. 3. 2010, 15:53 (UTC)

DeeMusil / Kyknos

DeeMusilovy osobní narážky

 Přesunuto Vzkaz pro DeeMusila přesunut do diskuse DeeMusila.--Tchoř 17. 3. 2010, 00:37 (UTC)

Ehm, s DeeMusilem jsem již mluvil. Očekával bych řešení osobních útoků ze strany správců. --Kyknos 17. 3. 2010, 00:40 (UTC)

Kyknos osobní útok výše

Nelíbí se mi, že Kyknos mi doporučuje, abych držel ústa, což je sice slušnější verze pro drž hubu, přesto je to velmi osobní (vztahuje se k mé osobě, nikoliv k příspěvkům) a ve své podstatě neuctivé. Zároveň popírám, že by se mnou Kyknos kdy mluvil. Někdo by mu měl připomenout, jak se chovat v kyberprostoru.--DeeMusil 17. 3. 2010, 11:57 (UTC)

Dovoluji si Vám i Kyknosovi doporučit, abyste se v následujícím měsíci zdrželi čtení a editací jakýchkoli stránek kde se potkáváte. Umožní vám to klidné spaní a Wikipedie to bez vaší pomoci snad pár týdnů přežije. --che 18. 3. 2010, 00:04 (UTC)

Přesun kategorie

Prosím o přesun Kategorie:COD na Kategorie:Call of Duty nejspíše bez vytvoření přesměrování. Když už byla kategorie vytvořena, tak ať má celý název herní série. Odkazy v článcích pak opravím ručně. Děkuji --Knuckle 17. 3. 2010, 20:33 (UTC)

Přesunuto. --Mercy 17. 3. 2010, 21:40 (UTC)

Liana Janáčková

Pouze upozorňuji, že i pro Wikipedii platí Zákon o ochraně osobních údajů a že zveřejňování přesné adresy bydliště u žijících osob (notabene u ústavních činitelů) je nejen nevkusné ale i z hlediska zákona zcela nepřípustné. Píšu to raději sem než Pod lípu, tam by se to ztratilo. Informaci jsem odmazal. ** Zdravím vespolek. --MiroslavJosef 18. 3. 2010, 16:40 (UTC)

Ale to by se mělo smazat i z historie, ne? [22]?--Mirek256 18. 3. 2010, 16:46 (UTC)

IMHO ano. --MiroslavJosef 18. 3. 2010, 16:47 (UTC)
Nevím jestli se jedná o porušení zákona když sama paní senátorka na svých osobních stránkách své bydliště uvádí. Nicméně neencyklopedický údaj to je. --Jowe 18. 3. 2010, 16:50 (UTC)
Nejsem právník, podle mého soudu si ona sama může zveřejňovat co uzná ze vhodné (má totiž poslaneckou imunitu), česká Wikipedie ale nikolivěk. ** Poslední revert považuji za aroganci. --MiroslavJosef 18. 3. 2010, 17:08 (UTC)

Nejedná se o porušení zákona, velmi prosím, aby zde podobné nesmysly nebyly pronášeny. A rozhodně požaduji, aby nepodložené obviňování z porušování zákonů nebylo uváděno ve shrnutí, což považuji jednak za osobní útok a jednak za možné porušení hned několika paragrafů trestního zákona (např. křivé obvinění). --Ragimiri 18. 3. 2010, 17:10 (UTC)

 Nevyřešeno nebo zamítnuto Informace je veřejně známá, tedy je pouze citována. Upozornil jsem MiroslavaJosefa na nevhodnost podobných ultimativních shrnutí editace, které by mohla dotčená osoba chápat jako osobní útok. --Faigl.ladislav slovačiny 18. 3. 2010, 17:12 (UTC)

Jelikož upozornění nebylo vzato v potaz, byl MiroslavJosef zablokován na dva dny za osobní útok. --Faigl.ladislav slovačiny 18. 3. 2010, 17:29 (UTC)

Jestliže byla adresa dotyčné osoby nakonec odstraněna (provedl Ragimiri), tedy bylo napraveno to co tam nemělo být, neměl by být MiroslavJosef blokován, protože pouze obhajoval to co je podle zákona správné, tedy významnější než místní hádky. --W.Rebel 18. 3. 2010, 19:44 (UTC)

Odpověděl jsem zde. Btw tady nešlo o informaci jako takovou, ale o okolnosti, které ji provázely. --Faigl.ladislav slovačiny 18. 3. 2010, 23:26 (UTC)