Wikipedie:Nástěnka správců/Archiv1

Archiv nástěnky správců [e]   


Archiv je na stránce Archiv nástěnky správců, některé diskuse byly přesunuty na Wikipedie:Pod lípou (pravidla), Wikipedie:Archiv problémů s Cinikem a Wikipedie:Archiv červencového konfliktu (6. část).

Vše týkající se kauzy VZ a spol jsem přesunul do archivu. - Pastorius 22:53, 4. 8. 2005 (UTC)

Žádost o obnovení historie stránek VZ

Žádám o obnovení historie v minulosti smazané stránky Wikipedista diskuse:Vít Zvánovec a Wikipedista:Vít Zvánovec. Zmíněný wikipedista hodlá pokračovat ve starých sporech a nováčci se ve snaze dopátrat se jejich příčiny ocitají v nerovném postavení. Obnovení historie stránky v případě návratu wikipedisty má oporu v pravidlech anglické wikipedie - viz en:Wikipedia:User_page#How do I delete my user and user talk pages? - věta If a user page and user talk page were deleted because a contributor left, it may be restored by a sysop if the contributor returns, particularly if the history contains evidence of policy violations. --Beren 02:12, 23. 8. 2005 (UTC)

Správná připomínka. Musím se na to podívat a zjistit, co a jak lze obnovit, aby se nepřepsaly později psané zprávy. -jkb- 07:23, 23. 8. 2005 (UTC)
Tohle IMHO není správné, každý má právo mít na své diskusní stránce co chce, pokud si něco ám do archivu či smažu, velmi nelibě bych nesl, abyste si to tam vraceli. Bylo by dobre chovat se korektně. Vrba 10:16, 23. 8. 2005 (UTC)

Já jsem mu staré věci nechtěl na stránku vracet, jen je zpřístupnit zkoumání v historii, která byla pomocí správcovských práv vymazána. Nevím co je na tom nekorektní. Navíc jsem svou žádost žádosti řádně zdůvodnil a uvedl i pravidlo, podle něhož je přípustné tuto akci uskutečnit. Nelibost uživatele je irelevantní, je celkem pochopitelné, že se mu nebude líbit, že si nebude moci vykládat věci podle svého, ale každý si bude moci zjistit, jak dlouho se již situace táhne a kolik už bylo podniknuto pokusů o domluvu. --Beren 10:57, 23. 8. 2005 (UTC)

Mně je to úplně jedno, klidně si to obnovte. Žádám o potrestání Berena za slova "je celkem pochopitelné, že se mu nebude líbit, že si nebude moci vykládat věci podle svého", jímž porušil pravidlo wikietikety č. 1: "Předpokládejte dobrou vůli druhé strany – lidé jsou od přírody dobří. Člověk, se kterým diskutujete, také určitě jedná v dobré víře." -- Vít Zvánovec 11:06, 23. 8. 2005 (UTC)
Já právě předpokládám dobrou vůli a nějak nechápu, proč by měl být p. Beren potrestán, on pouze předpokládal, že se Vám to nebude líbit, pokud se Vám to líbí, je to jiná věc a nějak se pokusíme to obnovit. Vrba 11:32, 23. 8. 2005 (UTC)

(s edit. konfliktem) Nepopírám, že jste od přírody dobrý. Vy si větu nebude moci vykládat věci podle svého automaticky vykládáte, jakože já Vás obviňuji z nedobré vůle? Zajímavé, já se rozhodně neodvažoval Vaše stanovisko takto označovat, navíc jsem mluvil o obecném uživateli a pravidle (...if the history contains evidence of policy violations). Jen jsem chtěl, aby se lidé, kteří událostí nebyli svědky, nestávali potenciální obětí něčí interpretace, ale mohli se přesvědčit sami. Spekulaci, že se dotčenému uživateli podobná akce nemusí líbit, naznačil (na svém příkladu) poprvé pan Vrba, nikoliv já. --Beren 11:40, 23. 8. 2005 (UTC)

To je lež. P. Vrba psal o tom, že by se to nelíbilo jemu. Jeho názor. Vy jste o mně (tedy o mé stránce napsal): "Nelibost uživatele je irelevantní, je celkem pochopitelné, že se mu nebude líbit". To je evidentní porušení pravidla č. 1. Můj názor jste ve skutečnosti neznal, pouze jste předpokládal, že se mi to nebude líbit a falešně spekuloval proč. -- Vít Zvánovec 11:57, 23. 8. 2005 (UTC)
Já jsem napsal, že by se to nelíbilo mne a to je pravda, nějak mi uniká spekulativnost mého tvrzení. Jinak fak, že předpokládáte dobrou vůli nijak nezpochybňuji, nějak mne z debat, které jsme spolu vedly nenapadlo nic jiného. Vrba 11:51, 23. 8. 2005 (UTC)

Já si tedy Berenovy žádosti dnes ráno všiml a chtěl jsem to udělat; pak, když jsem o tom přemýšlel, dostal jsem pochyby jak a co; mezitím takové pochyby vyjádřili i ostatní, i když, k mému podivu, VZ sám řekl že mu je to jedno. Takže obnovit by se asi dalo, jde jen o to, jak (asi přesunem na nějakou jinou stránku???), jenže VZ je momentálně blokován a nemůže se k tomu dál vyjadřovat. Jak s tím tedy budem zacházet? -jkb- 13:12, 23. 8. 2005 (UTC)

Žádost o zablokování Víta Zvánovce

Na diksusi ke Stalinovi o mne (bezdůvodně) prohlásil, že hlásám komunistické názory, což považuji za hrubou urážku... Cinik 10:07, 23. 8. 2005 (UTC)

Urážka by byla, kdybych napsal, že jste kommunista. To, že jsou Vaše názory kommunistické, jsem dokázal. -- Vít Zvánovec 10:21, 23. 8. 2005 (UTC)

Nesmysl. Vy nemáte právo rozhodovat, co jste dokázal a co ne. Dokázal jste houby, jak se každý může přesvědčit. Cinik 10:22, 23. 8. 2005 (UTC)

Můžete to nějak upřesnit, nechcete, abych četl celou debatu u Stalina, napište v které kapitole, nejlépe odkazově. Děkuji Vrba 10:23, 23. 8. 2005 (UTC)
OK: "Klidně tam může být uveden Váš kommunistický názor, že VŘSR byla revoluce. Já zastávám názor, že to byl puč." -- Z 10:26, 23. 8. 2005 (UTC)
Nu, blokovat někoho kvůli tomuhle mi připadá osobně poněkud přehnané. Navíc bych doporučoval dodržet logický postup, tj. požádat dotyčného wikipedistu, aby se omluvil, pokud tak neučiní, požádat ostatní o komentář. --Radouch 10:27, 23. 8. 2005 (UTC)

20 a 16 /tam jsem dokonce stalinista/. Cinik 10:29, 23. 8. 2005 (UTC)

Ciniku, speciálně pro Vás znovu a pomalu: Tím, že říkám, že máte stalinistický názor, tím z Vás ještě nedělám stalinistu. Na jiné věci totiž zase máte názor jako Koniáš. Pokud chcete vědět, jak bych Vás charakterisoval celkově, tak stejně jako p. Vaňo. Zopakovat to nesmím, protože by to byl osobní útok. Urážka ne. Urážka nemůže být pravdivá. -- Vít Zvánovec 10:41, 23. 8. 2005 (UTC)

Je to zjemnělá varianto téhož, tím spíše, že je zcela nepodložena fakty. Jinak se domnívám, že se pan Zvánovec právě dopustil sice zastřené, nicméně zjevné urážky. Trvám na požadavku jeho zablokování. Pokud správci a komunita trpí i takopvéto otevřené napadání a útoky, tak je mi líto, ale stojí za starou belu a slušní lidé tu nemají co dělat... Cinik 10:50, 23. 8. 2005 (UTC)

A Vy jste slušný člověk? -- Vít Zvánovec 11:09, 23. 8. 2005 (UTC)
Říjnová bolševická revoluce přece byla revolucí. Pravda, její důsledky byly hrozné, ale díky ní došlo k revolučním změnám - ať už byly jakékoliv, což by - pokud by se jednalo o puč se nikdy nestalo. --Aktron 10:33, 23. 8. 2005 (UTC)
Pinochet také provedl revoluci? -- Vít Zvánovec 10:38, 23. 8. 2005 (UTC)
Ale Pinochet nevybudoval z Chile impérium - pravda, SSSR byla zločinecká země, ale alespoň vzikl průmysl a vzdělanost - od této doby bylo Rusko vidět. Podle mě je tohle rozdíl mezi pučem a revolucí. --Aktron 10:55, 23. 8. 2005 (UTC)
Pinochet zase napravil bordel, který tam za Allendeho byl. Ale o to nejde. Bilí primárně nebojovali proti bolševickým změnám (= revoluce), ale proti jejich držbě moci (= puč). -- Z 11:01, 23. 8. 2005 (UTC)
Bílí také bojovali o moc. Pokud to berete ale z tohoto hlediska, potom máte pravdu. Faktem je, že tohle je úhel pohledu, který dnes není zastáván. --Aktron 11:06, 23. 8. 2005 (UTC)
Ano, byl to boj kdo s koho. Bílí bohužel prohráli. -- Vít Zvánovec 11:09, 23. 8. 2005 (UTC)
Říjnová revoluce sama o sobě byla pučem, kolego Aktrone, skutečnou revoluci provedli bolševici až během válečného komunismu, kdy zestátnili továrny, pozavírali či umlčeli opozici a na venkově prováděli politiku tzv. prodrazvjorstky (rekvírování obilí, potlačování rolnických vzpour atd). Jirka O. 11:11, 23. 8. 2005 (UTC)

Stažení žádosti o zablokování pana Zvánovce

Fajn, pánové, přesvědčili jste mne, že si pan Zvánovce zasloužite. Jelikož se ještě považuji a chci považovat za slušného člověka, opouštím tento spolek, který zjevně není schopen a ochoten chránit sám sebe. Má činost je od tohoto okamžiku omezena. Přesouvám většinu svého já na slovenskou wikipedii, kde ještě vládnou slušní lidé a nikoliv sběř. Žádost o zablokování pana Zvánovce stahuji, je zbytečné chtít po Vás něco tak odvážného a rozumného. Cinik 11:15, 23. 8. 2005 (UTC)

Obnovení žádosti o zablokování pana Z.

Myslím, že pokud zde chceme pracovat na encyklopedii, musím požádát o zablokování pana Z. –wiki-vr 12:04, 23. 8. 2005 (UTC)

Viz také Wikipedie:Pod lípou#Problém VZ v novém světle - -jkb- 12:33, 23. 8. 2005 (UTC)

Žádost o zásah proti wiki-vr

Wiki-vr žádá o zablokování jakéhosi pana Z. Žádám o potrestání porušení pravidla wikietikety č. 1. -- Vít Zvánovec 21:09, 22. 8. 2005 (UTC)

Kdo je pan Z, že to někoho mohlo urazit? Pokud zde chcete nějaký prohřešek popsat, dělejte to tak, aby bylo známo, kde se tak stalo. Děkuji Vrba 21:22, 22. 8. 2005 (UTC)

To nevíme. Je to zřejmě wikipedista. wiki-vr porušil: "Předpokládejte dobrou vůli druhé strany – lidé jsou od přírody dobří. Člověk, se kterým diskutujete, také určitě jedná v dobré víře." na Wikipedie:Pod lípou (návrhy)#Hlasovat o zablokování pana Z. -- Vít Zvánovec 21:42, 22. 8. 2005 (UTC)

Pane Zvánovče. Vy jste ale dnes výslovně prohlásil, že o žádné usmíření nestojíte. Na má smířlivá gesta jste dnes reagoval pouze dalšími urážkami. Pokud nezměníte svůj postoj ke komunitě, osobně udělám vše co bude v mých silách k tomu, aby vás komunita zavrhla jako škodlivý element a navždy vás zablokovala. Důvěřuji komunitě a věřím, že s těmi, kdo škodí wikipedii (četl jsem i vaše stížností na mediawiki), dokáže vypořádat. Je vidět, že své heslo myslíte vážně. Po nás potopa. Stiďte se. -- Pastorius 21:48, 22. 8. 2005 (UTC)

To je lež (dnes už třetí). Kdy jsem koho urazil? Žádám Vaši okamžitou omluvu nebo Vaše potrestání. Jste známý recidivista. A drobné poučení pro Vás: Ve slově "Stiďte" se píše ypsilon. -- Vít Zvánovec 21:54, 22. 8. 2005 (UTC)

Zamítnuto, jelikož neexistuje žádný wikipedista Z, který by mohl být článkem p. Wi-vr uražen. Pokud byste chtěl být uražen Vy, dovoluji si Vás upozornit, že ve wikipedii byste byl, stejně jako já pod pan V. Vrba 22:51, 22. 8. 2005 (UTC)

Nyní existuje (Wikipedista:Z~cswiki), takže laskavě konejte. -- Vít Zvánovec 07:53, 23. 8. 2005 (UTC)

To snad nemyslíš vážně. V okamžiku, kdy to wiki-wr napsal, ještě neexistoval. Nemohl se dopustit urážky dřív, než se "urážený" vůbec zrodil. Nemůžeš vztahovat zpětně urážky na někoho, kdo má "náhodou" stejné jméno. --Karakal 07:57, 23. 8. 2005 (UTC)
Je to podvod Víta Zvánovce. Uživatel Z ve skutečnosti neexistuje. Je to pouze redirect. Pokud uživatel Z má svůj vlastní účet - je to bezpochyby ponožková loutka Víta Zvánovce. Je to příklad bezpříkladného zlovolného jednání. -- Pastorius 08:04, 23. 8. 2005 (UTC)

Podvod jste z toho udělal Vy, když jste navrhl smazání transparentního přesměrování. Žádám o Vaše potrestání. -- Vít Zvánovec 08:52, 23. 8. 2005 (UTC)

O tom samozřejmě nikdo nepochybuje, že tento uživatel je totožný s VZ. Nebo se tu snad našel, někdo kdo by měl pochybnosti? --Karakal 08:12, 23. 8. 2005 (UTC)
No jo, tak se wikipedista Z. baví :-( A ptám se, proč? A proč my se této jeho vášně, ne-li posedlosti, účastníme :-( –wiki-vr 08:40, 23. 8. 2005 (UTC)
No a, než odejdu do práce, tak si dovolím poukázat na výstižnou charakteristiku wikipedisty Z.. Dovolím si také poznamenat že ta má proti skutečnosti tu výhodu že je stručná. Hezký den. –wiki-vr 08:40, 23. 8. 2005 (UTC)

Podvod jste z toho udělal Vy, když jste navrhl smazání transparentního přesměrování. Žádám o Vaše potrestání. -- Vít Zvánovec 08:52, 23. 8. 2005 (UTC)

Redirecty na uživatelské stránky jsou matoucí, zejména jsou-li zde bez očividných důvodů. Alternativní možností by byla žádost o udělení nového jména, což bych ovšem v tomto případě za současných okolnotí vůbec nepodporoval. Redirecty budu tedy muset až na další smazat. -jkb- 09:05, 23. 8. 2005 (UTC)

A jakým právem? Žádám Vás, abyste okamžitě přestal s tímto zneužíváním správcovských práv, jinak budu nucen Vás navrhnout k řešení. -- Vít Zvánovec 09:53, 23. 8. 2005 (UTC)

Také mne napadlo si ho založit a napsat sem, že mi to nevadí, ale pak jsem si řekl, že mám úroveň. Pokud chcete navrhovat k řešení moji maličkost, již jsem Vám několikrát psal ať to uděláte a nevyhrožujete s tím tady. Ale jak chcete Vrba 10:05, 23. 8. 2005 (UTC)

To byla reakce na -jkb-, nikoliv na Vás. -- Vít Zvánovec 10:19, 23. 8. 2005 (UTC)

Pokud to wikipedista "Z" považoval za urážku, vyhověl jsem mu, wikipedista "ZV" to za urážku nepovažuje. Vrba 10:13, 23. 8. 2005 (UTC)

A jak jste mu vyhověl? -- Vít Zvánovec 10:19, 23. 8. 2005 (UTC)

Kapitola se již jmenuje ZV, pokud wikipedista Z něco chce, nechť se tu ozve, předpokládám, že nejste jeho tiskový mluvčí. O poškození jeho práv bych rad dikutoval sním. Vrba 10:26, 23. 8. 2005 (UTC)

A jak jste mu vyhověl? -- Z 10:36, 23. 8. 2005 (UTC)

Pane Z, rád bych se zoorientoval v tom co požadujete, pan Wiki-vr nevěděl, že se přihlásíte, čili onu urážku vznesl dříve než wikipedie věděla o Vaší existenci, prosím Vás abyste k tomuto faktu při svých požadavcích přihlédl. Je jisté, že jako nový uživatel jistě nemůžete chápat veškeré vazby, které vznikly, a rozumím Vašemu pohoršení, snažte se vnímat situaci jako krizovou a směřujte ji ke smíru. Děkuji Vrba 11:26, 23. 8. 2005 (UTC)

To je úplně jedno. Urážky a osobní útoky jsou nepřípustné vůči komukoliv. -- Z 11:35, 23. 8. 2005 (UTC)

Potrestání recidivisty Pastoria

Recidivista Pastorius opakovaně edituje mou domácí stránku Wikipedista:Vít Zvánovec/Fiat iustitia pereat mundus, ač jsem ho několikrát upozornil, aby to nedělal. Vzhledem k tomu, že je to recidivista, který si navíc svůj původní trest ani neodpykal, žádám rovnou jeho zablokování na 24 hodin. Bude tak statečný někdo tak statečný, aby se vystavil případné nové hrozbě ublížením na zdraví? Nebo je možné beztrestně porušovat pravidla Wikipedie? -- Vít Zvánovec 22:07, 22. 8. 2005 (UTC)

Pan Zvánovec mě opakovaně (nejenom na svých stránkách) uráží - i v této zlé žádosti. Další jeho urážky jsou
 • [1] - velmi tvrdý ničím nevyprovokovaný útok formou tzv "trestního oznámení" a další snůška urážek a citací zcela vytržených z kontextu
 • [2] - při pokusu o odstranění jedné urážky následuje revert a komentář "rv: Dejte pracky pryč od mé stránky, Vy frajere"
Nejsem to já kdo,VZ napadá a uráží. Nelíbí se mi i šťouchance typu "A drobné poučení pro Vás: Ve slově "Stiďte" se píše ypsilon. -- Vít Zvánovec 21:54, 22. 8. 2005 (UTC)". Jsem totiž dislektik. Já VZ také nezesměšňuji, že nosí brýle.
Rovněž si vyhrazuji, aby mne VZ nazýval výrazem Recidivilista nebo tak. Chápu to rovněž jako další osobní útok. Výraz uživatel nebo wikipedista přeci stačí (už jsem dnes VZ žádal, aby osoby, věci a děje označoval neutrálními výrazy)
-- Pastorius 22:22, 22. 8. 2005 (UTC)
P. Pastorious byl vyzván, aby to již nečinil, předpokládám dobrou vůli a jistě se jednalo o omyl. Tímto je celá věc vyřešena, obě strany se mohou odvolat k jinému správci. Zde již to nerozebírejte, pouze uveďte, že se odvoláváte a kam, jinak bychom toto místo zaplníli planou debatou, která patří jinam. Vrba 22:35, 22. 8. 2005 (UTC)

Pokud chcete řešit něco jiného, založte si vlastní kapitolu a netahejte to sem. Vrba 22:35, 22. 8. 2005 (UTC)

Pastoriův vandalismus

Pastorius opakovaně edituje cizí domácí stránku (Wikipedista:Z~cswiki). Protože je to recidiva, navíc se zlým úmyslem (vytvořit sock puppet), žádám, aby byl zablokován na 48 hodin a tato stránka byla zamčena. -- Z 11:01, 23. 8. 2005 (UTC)

Pastorius porušil toto pravidlo: "Where the use makes it practical it is recommended that you provide links between the accounts, so it is easy to determine that one person is using them all." Protože jsem mu musel bránit ho porušovat a žádný správce nehnul ani prstem, aby s tím něco udělal, naopak Radouch prokázal jeho flagrantní neznalost, je tento Pastoriův delikt zvlášť závažný. -- Vít Zvánovec 11:25, 23. 8. 2005 (UTC)

Really? Na žádost o vysvětlení proč je to užitečné jste mi odpověděl, že byste se musel dopustit osobního útoku nebo urážky. -- Pastorius 11:28, 23. 8. 2005 (UTC)
A víte, že máte pravdu, toho jsem si ani nevšiml, děkuji za upozornění, za každou editaci cizí stránky hodinu, čili wikipedista Vít Zvánovec 3 hodiny a wikipedista Pastourious 2 hodiny. Vrba 11:40, 23. 8. 2005 (UTC)

Další justiční omyl? Stránka Wikipedista:Z~cswiki je má, mohu si ji editovat, kdy chci. Laskavě si prostudujte pravidla Wikipedie. Ale opravdu. Jinak budu muset se obrátit na stewarda neprodleně. -- Vít Zvánovec 11:47, 23. 8. 2005 (UTC)

Stewarda si požádejte jak chcete, už jsem Vám několikrát napsal, ať mi sdělíte až to uděláte a nevyhrožujete mi s takouvou kravinou, je mi to jedno, jste dospělý člověk, pravděpodobně i svépravný a tak si dělejte co chcete. Několikrát jsem Vám sdělil, že za své chování jsem ochoten něst si důsledky a nebaví mne Vaše neustálé zdůrazňování a vyhrožování mé osobě. Nejsem čuchací pes, abych věděl, že tato stránka je Vaše, nějak jsem žil v domnění, že Vaše stránka je Vít Zvánovec, alespoň včera jste si stěžoval tam. Vrba 11:59, 23. 8. 2005 (UTC)

Od toho je právě ten redirect, který JKB s Pastoriem usilovně ničí, aby každý věděl, čí je to stránka. Žádám o potrestání obou, že mi bránili Vám to dát vědět přirozeným způsobem, tj. redirectem. -- Vít Zvánovec 12:05, 23. 8. 2005 (UTC)

Cinikova urážka

Cinik na své domácí stránce píše: "primitivní sběř typu pana Zvánovce". Žádám jeho zablokování na 24 hodin. -- Vít Zvánovec 11:49, 23. 8. 2005 (UTC)

Vy sám běžně užíváte výrazy typu "stupidní" atd. atd., a tak se nemůžete divit, když někdo zareaguje obdobně. S Cinikovým zablokováním nesouhlasím, omluvte se napřed Li-sungovi. Jirka O. 11:57, 23. 8. 2005 (UTC)

Názory má každý právo kritisovat. Osoby ne. Tento jemný rozdíl byste měl znát. -- Vít Zvánovec 11:59, 23. 8. 2005 (UTC)

Lynčer, lynčeři je názor? Jirka O. 12:03, 23. 8. 2005 (UTC)

Ne a snažím se tomu vyhýbat. Pokud je to možné, dávám přednost neutrálnímu Skupina 25. -- Vít Zvánovec 12:07, 23. 8. 2005 (UTC)

Tak a mám toho dost

 1. Blokuji VZ na jeden týden, neustálé vyvolávání hádek a rušení tvůrčí atmosféry (rada požádejte stewarda ať mne zbaví práv)
 2. Blokuji p. Pastorious 2 hodiny, neustálé editování cizích stránek
 3. Blokuji p. Cinik, 24. hodin urážení jiných wikipedistů
 4. Blokuji wikipedista Z, klon pana VZ - stejná doba jako VZ

Pokud se to někomu nelíbí, nechť si stěžuje správcům či stewardům, na moji maličkost se neobracejte, jelikož nebudu odvolací řízení a soud. Vrba 12:13, 23. 8. 2005 (UTC)

Díky

 1. Díky za odvahu jednat. --che 12:18, 23. 8. 2005 (UTC)
 2. Děkuji, milý pane Vrbo za Váš čin! wiki-vr 12:24, 23. 8. 2005 (UTC)
 3. -jkb- 12:31, 23. 8. 2005 (UTC) (nevznáší námitek)
 4. Také děkui za rozetnutí toho gordického uzlu. Miaow Miaow 12:43, 23. 8. 2005 (UTC)
 5. Díky! (A doufám, že Pastorius a Cinik se s chutí vrátí k Wikipedii. Neměli by to brát jako trest, je to i pro jejich dobro, i když to tak asi teď nechápou.) --Miraceti 12:46, 23. 8. 2005 (UTC)
 6. I když Vaše akce nebyla zaštítěna pravidly, byla v zájmu projektu, a ten by měl být pro každého správce prvořadý. Podporuji bez výhrad. --Beren 12:48, 23. 8. 2005 (UTC)
  kolego, ta formulace v zájmu projektu - jo to je dobré, to by si mohl každý zapamatovat, -jkb- 13:03, 23. 8. 2005 (UTC)
 7. Rovněž děkuji za snad krátkodobé vyřešení a podporuji Vás bezvýhradně. --Zp 12:50, 23. 8. 2005 (UTC)
 8. Mé pocity přesně vystihl kolega Beren. I já děkuji. --Radouch 12:53, 23. 8. 2005 (UTC)
 9. Ne kazdy clovek by se odhodlal k takovemu kroku, byt podle meho nazoru potrebnemu --Zirland 12:54, 23. 8. 2005 (UTC)
 10. Dobře jsi to udělal, Tomáši. Jirka O. 12:55, 23. 8. 2005 (UTC)
 11. Někdo to udělat musel a Vam patří dík, že jste to vzal na sebe. --Karakal 12:57, 23. 8. 2005 (UTC)
 12. Připojuji se k poděkování. Už jsem psal mailem, ale děkovat je dobré veřejně. :-) -- Egg 15:27, 23. 8. 2005 (UTC)
 13. Podporuji bez námitek... Cinik 12:57, 24. 8. 2005 (UTC)
 14. 100% podpora. Zdá se mi, že ne všichni chápou smysl tohoto projekut... :-/ --Rashack 19:02, 25. 8. 2005 (UTC)
 15. Také vyslovuji podporu. Sporů se neúčastním, ale jsem rád, že jste zamezil těmto pro mě nepochopitelným věcem. Nejsem si ale jist, jestli dočasné zablokování pomůže natrvalo. --Aleš Tošovský 11:14, 29. 8. 2005 (UTC)

projev svévole - wikipedie směřuje ke konsensu na nejnižším společném jmenovateli --Jvano 12:39, 23. 8. 2005 (UTC)

Loutkový účet

Je neuvěřitelné, co se na těchto stránkách od rána odehrálo. Jen pro vaši informaci: en:Wikipedia:Sock_puppet říká: ....Jimbo Wales has said, "There's no specific policy against it, but it's generally considered uncool unless you have a good reason." - Jimbo řekl: “není pro toto oficiální politika, ale je to považováno obecně za cosi, co nesvědčí o sebeovládání, pokud k tomu nemáte dobrý důvod”

slovník Wacca (Leda sro.): uncool [,an'ku:l] slang. 1 nepříjemný 2 neukázněný, nesvědčící o sebeovládání

--tedy toleruje se to, ale není to oficiálním pravidlem a není to cool (tedy spíše nežádoucí)--(pokračování > Osobní setkání...)

Na druhou stranu ovšem další pasáž en:Wikipedia:Sock puppet#Multiple accounts začíná "Vícenásobné účty mají legitimní použití" (není mi úplně jasné, jak to rozlišují, sock puppet je na začátku hesla definován jako "další uživatelské jméno používané wikipedistou, který edituje pod více než jedním uživatelským jménem"): aby si známé osobnosti vyzkoušely, jaké je chování k nováčkům; když specialista na jedno téma chce odlišit své diletování do jiných; když někdo známý flamem na dané téma chce být jinde nehodnocen ad hominem; apod. Nesmí se samozřejmě zneužívat při hlasování (a moc nechápu, jak většinu z toho provádět, když by se člověk k pravé identitě přiznal), ale jinak je tohle všechno citováno spíš souhlasně.
Je pravda, že se obávám, že VZ prostě fyzicky není schopen (jeho přiznání ke kontroverzní povaze) předstírat nějakého nováčka s čistým štítem (BTW, Speciální:Contributions/Monte-Cristo má podobná témata, styl - citace dekretů a odkazy na Blisty - a to jméno...) a konto Z založil absurdním způsobem; ale opravdu myslím, že jeho protivníci na to reagovali přepjatě. --Malý·čtenář 13:41, 23. 8. 2005 (UTC)

Osobní setkání s Vítem Zvánovcem

Jinak bych rád oznámil, že na dnes večer mám sjednánu schůzku s panem Zvánovcem. Prosil jsem ho včera až do pozdních večerních hodin, aby už přestal editovat, dokud si o všem v klidu nepromluvíme. Předem jsem kvůli tomuto smírčímu kroku kontaktoval mailem celou řadu z vás. Avšak neslibujme si od této schůzky zázraky. Jsem také jenom člověk. Aspoň že ta vřava tady už utichla. Držte mi prosím palce večer od 18 hodin. Jinak bych rád touto cestou ještě jednou apeloval na Radoucha a Egga, co se týká doplnění stránky Wikipedie:Fiat iustitia pereat mundus, abych i při dnešní schůzce mohl pokračovat v naznačené strategii vyjednávání a mediace. Teď musím ještě pracovat pro firmu, do večera ještě daleko. Veřím, že českým wikipedistům chybí osobní setkání, a tedy věřím také tomu, že když se lidé osobně setkají k nějakému problému, mohou pak spolu úspěšně spolupracovat i na dálku. Osobní vjem zůstane, i když se už nevidí. Přemýšlejme o tom, např.Carnegie, literatura a Team building --Jan Pospíšil 13:13, 23. 8. 2005 (UTC)

No jo. Vy jdete na pivo, ne já. Já si ale jedno či dvě obstarám a dám si ho po 18 SELČ (v Berlíně jsou k sehnání i krušovice, bílý i černý). Helejte kolego, mám asi v různých věcech trošku jiný názor než Vy, což je tedy na jedné straně normální, na druhé straně pak tedy v tomto případě musím doznat, že si dáváte záležet, i když bych Vás zde rád citoval: neslibujte si žádný zázraky... Faktem je, že internetová tedy anonymní komunikace je problémem, ovšem co se týče kolegy VZ, tak on se s tím a kterým (či kterou) osobně zná, a vůbec to nedělá dojem, jako že by to té komunikaci prospělo. Čili zdar, myslete na to, že se s VZ scházíte tedy v zájmu wikipedie ale přeci jen soukromě, o různých emisařích, vyslancích a pod. jsme se ještě nedohodli. Zdar. -jkb- 13:25, 23. 8. 2005 (UTC)
Nic mi nepřišlo, ale zdá se, že VZ mě pořád ještě zcela nezařadil do Bandy, nanejvýš na "měkké ne"; kdybych mohl být přínosem, budu tou dobou ve městě. VZ můj mobil má, JP ho hned pošlu. --Malý·čtenář 13:41, 23. 8. 2005 (UTC)

Žádost o odemčení stránky

Žádám o odemčení stránky Wikipedista:Z~cswiki. -- Z 13:39, 30. 8. 2005 (UTC)

Učinil jsem celkem obratem (byla předělána na problematický redir na původní účet, po zablokování na tom stejně nesejde). --Malý·čtenář

Blokování wikipedisty Z

Zablokoval jsem wikipedistu Z, neboť od počátku jeho příchodu na wikipedii se nesnaží psát články, ale pouze provokativním způsobem do nich zasahovat, pokud ním někdo sdílí IP. adresu, tak me to mrzí. ale nedá se nic dělat. Vrba 08:28, 2. 9. 2005 (UTC)

IP adresu s ním asi sdílí Wikipedista:Vít Zvánovec. Automatika pracuje spolehlivě. --Radouch 08:30, 2. 9. 2005 (UTC)
Možné by to bylo, Speciální:Ipblocklist, -jkb- 08:47, 2. 9. 2005 (UTC)

Vandalismy na Diskuse:Jásir Arafat

Evidentně Nillbert, který se tam objevoval předtím, z různých adres 85.160.150.237 a 85.160.139.141 (dle mého lamovského chápání whoisu dynamické IP zákazníků Eurotelu) napřed přepisoval mé shrnutí refaktoringu a když zjistil, že je vždy revertováno, přešel na mazání celé diskusní stránky. Jelikož jsem angažován, asi bych ho neměl blokovat sám - a navíc je problém, jak; adresa mu vždycky vydrží tak několik editací a pak se změní. Provádět to stejně a čekat, že se unaví dřív? Odříznout všechny mobilisty? Nejproveditelnější by možná bylo stránku zamknout a přesunout jako archivní podstránku diskuse - zatím jinde neřádil.

Připojuje se vždycky přes noc, takže máme čas. --Malý·čtenář 13:17, 2. 9. 2005 (UTC)

Není to tak, že i dynamickou IP je možno blokovat (hned nějak víc adres na jednou)? Mormegil by měl vědět. -jkb- 13:25, 2. 9. 2005 (UTC) P.S. já zde budu asi až zítra.
Možné to je, Malý čtenář možnost zablokovat všechny zákazníky Eurotelu zmiňuje. Mně osobně to ale přijde jako moc drsné opatření, takže bych se stavěl za vysunutí anonymovi nepomohlných částí na podstránku a její následné zamčení. --che 13:35, 2. 9. 2005 (UTC)

VAŠE DISKUZE JE HLOUPÁ A PŘEDEVŠÍM A B S U R D N Í . Více na "Foru" stránek www.jdl.czechian.net (váš "anonymní" "vandal")

Zablokovat celý /16 rozsah IP adres Eurotelu je naprosto vyloučeno (neznám konfiguraci Wikipedie, jestli to vůbec umožňuje, ale tak jako tak je naprosto nepřijatelné kvůli jednomu hulvátovi zablokovat 60000 adres).
IMHO správným řešením by bylo blokování té příslušné dynamické adresy vždy řekněme na dvě hodiny (víc nemá u dynamické adresy smysl). Nevím, jak dlouho ho bude bavit vyžadovat si novou IP adresu a pak se zase vracet, pokud déle, než příslušného správce, zamčení a přesun je také přijatelné řešení. (Takže mi nijak zvlášť nebude vadit, pokud to nějakého správce přestane bavit ihned). Také bych se nevzdával naděje, že včerejší pokusy mu stačily a nadále podobného jednání zanechá.
A poznámka k MČ: nemyslím, že by fakt, že jsi v té diskusi provedl jednu editaci, měl nějak zásadně omezovat tvé schopnosti boje se zřejmým vandalismem/pokusy o podvod, ale pokud budu online, jistě se pokusím dávat pozor.
--Mormegil 13:52, 2. 9. 2005 (UTC)

Obnovení historie

Prosím o zkompletování historie editací u staronového hesla Radim Hasalík, abychom vyhověli podmínkám GFDL. Staré změny jsou teď vidět jen na Wikipedista:Malý čtenář/Radim Hasalík. Cituji Berena z IRC: „Myslím, že se musí současná stránka přesunout jinam, sem se hodí ta původní, smaže se, pak se vrátí zpět ta přesunutá a poté se provede obnova smazaných editací.“ --Egg 02:18, 10. 9. 2005 (UTC)

Zde radím být velmi opatrný. Vyzkoušel jsem mnou navržený postup na MediaWiki 1.4.7 a po jeho poslední operaci jsem přišel (asi vinou bugu) nenávratně o veškerou starší historii a tím o starší verzi článku samotného. V historii příslušného článku se „obnovená“ část historie nezobrazuje, stále se zobrazuje řádek s odkazem:
Historie editací
Počet smazaných editací: 4 – prohlédnout nebo obnovit?
Po klepnutí na něj však vyskočí hlášení: O této stránce neexistuje historie editací.
Takže tento postup je buď špatně nebo nefunguje s verzí MediaWiki, se kterou jsem to zkoušel. Doporučuju vyzkoušet předem s odpovídající verzí MediaWiki. --Beren 02:59, 10. 9. 2005 (UTC)
Vyzkoušel jsem také doporučený postup na enwiki, ale na mém MediaWiki 1.4.7 skončil podobnou katastrofou. Asi je opravdu v té verzi bug. --Beren 12:07, 10. 9. 2005 (UTC)
Na mé CVS verzi to funguje zdá se bez problému. --Mormegil 16:09, 10. 9. 2005 (UTC)
Původně jsem měl v plánu, že po uklidnění sitace novou stránku prostě smažu a archivní zase přemístím zpátky - kromě zapomenutelného přetahování o šablony tam tehdy byly akorát přidané endashe, což bych mohl udělat ručně s atribucí ve shrnutí. Ale teď když bl. Brouzdej a jeho CoLlegové heslo osekali natolik, že by snad bylo lepší ho smazat úplně, rozhodně odmítám vystavit cenný archiv jakýmkoli rizikovým operacím. Soudím, že by mělo stačit dát odkaz do diskuse (a taky tam přesunout, asi na podstránky, veliké boje o významnost roztroušené po mnoha dalších stránkách). --Malý·čtenář 14:09, 12. 9. 2005 (UTC)

Tomas Pecina

Požaduji zablokování pana Pecin[y] za porušení pravidla tří revertů u článku Consilium abeundi. Podotýkám, že toto pravidlo porušil vědomě a úmyslně, jak se vyjádřil v diskusi k článku.Cinik 18:25, 18. 9. 2005 (UTC)

Uź šestý revert... Může mi někdo vysvětlit, odkdy mohou správci revertovat bez omezení? Nebo má toto privilegium jen pan Pecina? Cinik 18:46, 18. 9. 2005 (UTC)

Kolega Pecina tohoto priviliegia výhradně dočasně :-) Doufám, že dvě hodiny budou na prostudování Pravidla tří revertů stačit. --Radouch 19:14, 18. 9. 2005 (UTC)
Zdá se, že tu máme problém, který mi něco připomíná. Kolega správce Tompecina je zjevně přesvědčen, že pro něj pravidla neplatí. Omezení na tři reverty dodržovat nehodlá, po zablokování za porušení dotyčného pravidla se znovu odblokuje. Je sice pravda, že do voleb nových správců zbývá nedlouhá doba, nicméně v tomto případě by myslím bylo namístě reagovat rychle. Jaký je názor ostatních na tuto kauzu? --Radouch 19:25, 18. 9. 2005 (UTC)

Neznám přesně pravidla. Je-li možno okamžitě zažádat o desysopizaci na metě nebo nějaké předběžné opatření, tak to okamžitě udělat. Pokud ne, navrhuji bleskové hlasování o desysopizaci. Každopádně dodržovat pravidlo, že banovaný nemá právo přispívat a každý jeho příspěvek může být okamžitě smazán...Cinik 19:29, 18. 9. 2005 (UTC)

Promluvil jsem si s panem Pecinou na ICQ. Snažil jsem se mu v klidu vysvětlit, že 3RR je nezpochybnitelné, má své dobré důvody a platí i pro správce a zablokování také. Vysvětlil mi, že se jen brání tomu, aby někdo rušil jeho články. Na přímou otázku, je-li ochoten i jako správce přijmout ban na 24 hodin, přímo odpověděl, že ne že správce nelze blokovat. Nepřesvědčil jsem ho, že to je omyl. Okamžik poté přišel na náš IRC kanál steward Danny a ptal se, co je za problém. (Zřejmě na meta četl Wikimolovu žádost o odebrání práv.) Přeložil jsem mu vyjádření pana Peciny a on bez váhání rozhodl o odebrání práv správce: "he should not be a sysop if he thinks that." Takže Tompecina teď není sysop (a je zablokovaný na jeden den za porušení 3RR), ovšem kterýkoliv byrokrat to může změnit. Otázka zní, zda stačí odebrání práv na 24 hodin kvůli vynucení banu a pak se mají práva vrátit, anebo tato akce znamená zbavení práv správce až do doby, kdy bude případně kandidovat podle nových pravidel a bude případně zvolen. Prosím wikipedisty (zejména správce a byrokraty) o vyjádření k této otázce. --Egg 21:34, 18. 9. 2005 (UTC)
Drobné vysvětlení - Dannyho jsem odchytil na #wikimedia (potřebujete-li stewarda, je to dobré místo :-). Od začátku jsem mu to prezentoval jako dočasné opatření ke zklidnění situace, odkázal ho na log blokování a pozval na cs kanál.
Doufám, že až emoce opadnou, pan Pecina si prostuduje pravidla pro Správce a pro Blokování a zváží svoje setrvání ve funkci správce.
K primárnímu pravopisnému konfliktu bych podotknul, že podle mého chápání současného pravidla Pravopis má pan Pecina pravdu a není přípustné opravovat fráse na fráze, pokud trvá na tom, že to je pravopis. Aby nedošlo k dalšímu výbuchu, prosil bych všechny, aby až do přijetí nového pravidla neopravovali ani co považují za "zjevnou chybu", pokud si kdokoli myslí opak. --Wikimol 22:04, 18. 9. 2005 (UTC)

Vždy bylo řečeno, že pravopisné chyby opravovat lze a fráse je jednoznačná pravopisná chyba. Vaši interpretaci považuji za chybnou, nehodlám ji uznat a podotýkám, že nemáte právo mi ji vnucovat... Fráse je jednoznačně pravopisná chyba a její opakované vracení do článku musím charakterizovat jako vandalismus.

Jinak tvrzení správce, že správce nelze blokovat a s tím související zneužití pravomocí k deblokizaci sebe sama považuji za důvod k okamžite desysopizaci nafurt, nikoliv jen k dočasné a ponechání na dotyčném, zda se práv vzdá sám. To je absurdní přístup, který zesměšňuje veškerá pravidla které máme a naprosto diskredituje funkci správce. Cinik 04:18, 19. 9. 2005 (UTC)

Wikimole, to by znamenalo, že nejméně do 5. listopadu (!) je možné plnit Wikipedii články typu první verze Caliguly. To přece nejde! Nejde používat tvary, které nebyly správně nikdy podle žádného uznaného systému. Přijde TMA a začne psát foneticky (což v lednu navrhoval), taky to budeme velkoryse tolerovat? --Egg 22:41, 18. 9. 2005 (UTC)

Souhlas... Cinik 04:18, 19. 9. 2005 (UTC)

Dovolil bych si upozornit, ze uz davno nejde o pravopisny spor, ale o to, ze T.Pecina (prestoze pise clanky o pravu) neni schopen a ochoten respektovat pravidla. Diskuze o tom, zdas smi odblokovavat sam sebe nbo ne, pripomina podobnou diskuzi s p. Zvanovcem az neuveritelne. A opravdu me uz dost dlouho znechucuje, jak sou vsichni ... z toho, aby se nahodou neudelalo neco, co by se - driv panu Zvanovcovi, nyni panu Pecinovi, mohlo nelibit.
Je tu jedinej proboha kdo to tu prosazuje, to maji desitky editoru a tisice ctenaru nad tema patvarama vrtet hlavama a divit se, co to ma byt, jenom proto, ze jeden clovek ma fixni ideu (navic z odborneho hlediska naprosto nesmyslnou a zcestnou), jak se ma spravne psat? [Nolanus 22:56, 18. 9. 2005]

Souhlas... Cinik 04:18, 19. 9. 2005 (UTC)


Podle standardního výkladu pravidla 3RR a banovací politiky skutečně "banovaný nemá právo na příspěvky ani na vlastní stránce". Nicméně když o tom dotyčný patrně není zcela informován, není technicky možno takové zablokování provést a situace je značně vyostřená a rychle se vyvíjí, pokládám za zcela nežádoucí interpretovat výšeuvedené tak extensivně a retroaktivně, že by se i příspěvek, který se zabanovanému podařilo učinit (jak zmíněno výše, na vlastní diskusní stránce, nikterak urážlivý a beztak dveřmibouchací), měl mazávat, jak učinil Cinik obratem a v následné revertovací válce nepočítaněkrát. Jednak to vede k revertovací válce a celkově zbytečně eskaluje konflikt, druhak takové přemazávání natvrdo v diskusích porušuje wikietiketu (můj POV je, že toto obecné pravidlo je významnější i v takto speciálním případě), třeťak je prostě dětinské.

A smazat celé heslo, proti němuž nejsou nejmenší meritorní námitky, jen proto, že je "Vytvořeno zablokovaným uživatelem", to je ještě perverznější a škodlivější - i kdyby potenciální čtenáři měli být připraveni o možnost využívat informace, které už jsou dostupné, jen na vteřinu a ne 24 hodin, je to porušení nultého zákona wikipedistiky. Jsem přesvědčen, že tady už se ze snahy o důsledný trest stává osobní vendeta, rozkopávání báboviček a zvánovcovské Fiat Iustitia. Není snad cílem veškerých pravidel Wikipedie pro arbitraci sporů zarazit nežádoucí chování pokud možno bez ztráty přínosných editací?

Jak jsem uvedl, jsem si vědom, že tu šlo o speciální situaci, která se nejspíš už opakovat nebude (nepředpokládám, že mé pozbytí správcovských práv půjde cestou VZ a TP); nicméně přinejmenším druhý bod může stejně dobře nastat při obcházení banu sockpuppety nebo anonymně a tak by bylo dobré, kdyby se tato otázka vyřešila a závěry ať tak či tak vtělily výslovněji do pravidel: Osobně jsem rozhodně proti mazání čistě z důvodu ex post zjištěného autorství. --Malý·čtenář 10:25, 19. 9. 2005 (UTC)

Váš názor beru na vědomí, ale zcela jej odmítám. Mé jednání se odvíjelo podle Radouchem níže zmíněných pravidel. Nemohlo být tedy v rozporu s etiketou ani duchem wikipedie a Vy nemáte právo označovat mí jednání za vendetu. Cinik 11:13, 19. 9. 2005 (UTC)
Tak za prvé si myslím, že minulovečerní kauza byla z hlediska tvorby pravidel poměrně poučná, a troufl bych si ji vykládat tak, že by skutečně jako závazné pravidlo měla být schválena i politika banování uživatelů a zacházení s takovými. V tomto s Malým čtenářem zcela souhlasím.
Pokud jde o editaci na uživatelově diskusní stránce: já osobně bych ji asi taky nemazal, nicméně čistě technicky měl Cinik pravdu. Je třeba vzít v úvahu, že příspěvek tam Tompecina umístil tak, že zneužil pravomocí správce ve svůj prospěch, což bych chápal jako přitěžující okolnost a proto jsem také dotyčnou stránku nakonec revertoval do podoby před jeho zablokováním.
Pokud jde o mazání článku, které jsem provedl já a na kterém s dovolením coby starý perverzák trvám: vycházel jsem v tomto případě z en:Wikipedia:Banning_policy, která mj. výslovně říká: "All edits by a banned user made since their ban, regardless of their merits, may be reverted by any user. As the banned user is not authorised to make those edits, there is no need to discuss them prior to reversion. We ask that users generally refrain from reinstating any edits made by banned users." a dále: "It is not possible to revert newly created articles, as there is nothing to revert to. However, such pages are a candidate for speedy deletion. Non-sysops can list such pages on speedy deletions instead, adding a {{delete}} header". Dotyčná politika mi připadá logická; samozřejmě si můžeme schválit jinou, ale prozatím jsem si dovolil vzít příklad z en.wiki. Poznámky o perverznosti tedy prosím směřovat tam :-) Opět je zde navíc přitěžující okolnost, že článek byl založen díky zneužití pravomocí správce. --Radouch 11:04, 19. 9. 2005 (UTC)
To vše proto, že v rámci překladů vytratilo chápání rozdílu mezi ban a block. Místo abych sem psal dlouhý komentář, doporučuji si přečíst na en:.
Jednou větou - blokování je krátkodobé opatření sloužící převážně ke zklidnění siuace a vychladnutí hlav. Ban je dlouhodobý zákaz podílet se na Wikipedii a blokování je jedním z prostředků jeho vynucování. --Wikimol 13:53, 19. 9. 2005 (UTC)
No, já bych si dovolil o ten dlouhý komentář stejně poprosit. Oba dokumenty jsem četl (blocking policy a i banning policy) a neni mi jaksi jasné, co by na výše uvedeném postupu bylo špatně. Blokování je technické opatření, které má zabránit uživateli editovat wikipedii po nějakou dobu. Výslovně se uvádí, že se správce nesmí odblokovat v případě porušení pravidla tří revertů odblokovat. Nenašel jsem tam nic, z čeho by vyplývalo, že když se správce svévolně odblokuje a edituje dál, že by bylo špatně jeho editace odstranit. Nelze snad říci: ano, vy jste blokován, ale ignorujete to, tak to se nedá nic dělat, editujte dál? V tom případě bych smysl blokování skutečně nechápal.
Znovu opakuji: je nutné tohle vyjasnit formou závazného pravidla na cs.wiki, jinak to nutně bude do budoucna předmětem značných sporů. --Radouch 14:22, 19. 9. 2005 (UTC)
Komentář po 22 hod nepřítomnosti: nehledě tedy na ty zbrklé blockreverty mne nejvíc zarazilo studium souhrnu změn pana Tompeciny: "hele kluci, když si mne chcete blokoval, tak si mne napřed desysopujte..." - a to nejde, to je trochu víc než nerespektování nějakého 3RR, to je ignorování wikipedie, komunity a pravidel. -jkb- 14:36, 19. 9. 2005 (UTC)
@Radouch: no trochu obracíte problém :-) V původním oddůvodnění uvádíte: All edits by a banned user made since their ban, regardless of their merits, may be reverted by any user. As the banned user is not authorised to make those edits, there is no need to discuss them prior to reversion. We ask that users generally refrain from reinstating any edits made by banned users. a dále It is not possible to revert newly created articles, as there is nothing to revert to. However, such pages are a candidate for speedy deletion. Já pouze poznamenávám, že to se týká zakázaných uživatelů, nikoli zablokovaných uživatelů. V případě banu platí řada dalších věcí, třeba nepoužívat Talk uživatele (což je v případě bloku zjevně blbost).
Z logiky stránky Blocking policy podle mě plyne, že edity zablokovaného uživatele je potřeba posuzovat jako každé jiné edity* (všimněte si, že stránka zakazuje adminovi užívat rozšířená práva pouze v jeho sporech, jinak správcovské funkce užívat může). Takže edity na stránce, kde porušil 3RR samozřejmě odstranit. (*edity zablokovaného uživatele je protimluv... stránka zdá se nepočítá s natolik dětinskými adminy)
Pokud tohle chápání připustíte, tak je pochopitelně na vás zdůvodnit, proč smazání článku nebo reakce na diskusní stránce wikipedisty je prospěšné (a ne na mě, abych zdůvodňoval, proč je to škodlivé).
IMO jediný možný postup je: ano, vy jste blokován, ale ignorujete to, tak to se nedá nic dělat, o administrátorská práva dočasně přijdete. Ono to revertování příspěvků je stejně technicky k ničemu, zablokovaný admin může revertovat. If an admin or bureaucrat is blocked for a content dispute (such as the three revert rule), he should be careful not to use these abilities in relation to the article or articles in question, as a temporary revocation of administrator access ("desysopping") is the only way to ensure that this does not continue.
S tím, že je předem potřeba zkusit admina přesvědčit diskusí.
Přístup nechat to na Talkpage být by podle mě byl správný. Cinika omlouvá, že česká pravidla ban a block moc nerozlišují. Když už přetahování začlo, tak jste, pravda, musel postupovat proti užití práv správce ve sporu. Nikoho tím nekritizuju, akorát bude třeba vyjasnit rozdíl mezi blokem a banem, jak jsem napsal výš. stejně neočekávám, že by se tento kuriózní problém opakoval. --Wikimol 17:36, 19. 9. 2005 (UTC)
No, především chci říci, že já tohle chápu jako užitečnou diskusi, protože pravidla pro podobné věci by se skutečně měla vyjasnit. Nedokážu bohužel sdílet optimismus kolegy Wikimola ohledně toho, že se takový kuriózní problém nebude opakovat. Začínám mít pocit, že česká wikipedie je hotový generátor kuriózních problémů :-).
No, ale k věci: anglická wikipedie skutečně zjevně nepočítá s tak dětinskými adminy, kteří se opakovaně odblokovávají a pravidla respektovat nehodlají. Já jsem vycházel z úvahy, že výsledkem zablokování má být, že uživatel nemůže editovat. Pokud připustíme, že uživatel, který nějak (zneužitím práv správce, změnou IP adresy...) blok obejde/zruší, editovat může a jeho editace, ať jakékoli, budou ponechány, deklarujeme tím nerovnost mezi uživateli disciplinovanými oproti uživatelům nediscplinovaným. To mi připadá nepřijatelné a proto na svém postupu, pokud jde o smazání dotyčné stránky (s nějakým tím výkladem práva či co to bylo) skutečně musím trvat. Skutečně jsem v tomto případě zacházel s Tomášem Pecinou jako by byl zabanován a ne zablokován, což mi ale připadá vcelku logické, vzhledem k tomu, že blok porušil. Velmi podobná, ale přece jiná věc je ta diskusní stránka, kde vzhledem k tomu, že šlo o jakési prohlášení na rozloučenou, bych nad celou věcí přimhouřil oko, ale to již jsem vysvětloval výše. Přesvědčit kolegu Pecinu jsem se na jeho diskusní stránce pokoušel nejen já, s nulovým výsledkem.
Podstatné mi připadá, že je skutečně nutno stanovit, jak v takových případech postupovat, a já osobně budu silně agitovat za to, aby se s editacemi uživatelů, kteří se svévolně odblokují či blok obejdou, zacházelo tak, jak jsem učinil v případě Toma Peciny, protože jinak by to bylo přesně to nerovné zacházení, které mi tolik vadilo v lednu letošního roku. --Radouch 18:04, 19. 9. 2005 (UTC)
@ Wikimol - Dobrý. Jenomže nehledě na to, že kolega tTompecina na metě oznámil, že se ztahuje (no co s tím), pak je tu jeste ta situace, že celkem v brzku se každý dosavadní sysop musí nechat potvrdit. Nedomnívám se, že by kolega Tompecina či jeho druhý účet Tomáš Pečina prošel. O čem se tedy bavíme? Tyhle poznámky jsou dle mne velice, ano velice upotřebitelné pro budoucnost, ne pro dnes a tento případ. Navíc, když já jako včera blokuju robotického vandala, tak ho blokuji, protože české wikipedii (no a dalším jak se ukázalo) neprospívá. Proč mám brát na jiné jiný zřetel? Mám měřit každého jinou měrou? To mi není jasné. -jkb- 18:39, 19. 9. 2005 (UTC)

Může prosím nějaký hodný byrokrat Tompecinovi vrátit práva správce? Byla mu stewardem odebrána s tím, že jde o dočasné opatření k vynucení zablokování. --che 22:45, 19. 9. 2005 (UTC)

Moc nechapu, co touhle zadosti sledujete, mel byste to vysvetlit, Tompecina prece jasne rekl, ze sve ucinkovani na ceske wikipedii konci, cili jeho odblokovani je jen zbytecna prace pro jineho spravce. Jestli si to rozmyslel (nechapu ovsem smysl bouchani dverma a vraceni se hned druhej den) at napise nekomu mejl sam. --Nolanus 22:54, 19. 9. 2005 (UTC)

Steward odebral Pecinovi práva správce s tím, že jde o dočasné opatření na vynucení zablokování za 3RR. Prodloužení dočasného zbavení práv na neurčito ve mně vyvolává asociace na pobyt sovětských vojsk, a přijde mi jako zbytečně kontroverzní krok. V listodapu budeme mít hotové pravidlo, které otázku práv všech momentálních správců vyřeší jasně a bezesporně, tak není důvod to dělat teď způsobem, který může působit jako salámová taktika. --che 23:29, 19. 9. 2005 (UTC)

Smysl bych viděl vtom, že pravidla mají být dodržena ať se nám to líbí nebo ne, včera jsem tu v uvedenou dobu nebyl a nezajímal jsem se o tento konflikt, ale pokud steward řekl, že jde jen o dočasné opatření, je názor p. Che IMHO správný. Vrba 23:11, 19. 9. 2005 (UTC)
Přirozeně mají být pravidla dodržena, ať již p. Pecina na několika místech na metě vysvětlil, že tu již nepracuje. Jenomže mám otázku, kdo mu práva vrátí - vzal mu je steward, čili steward by je měl opět obnovit, zdá se mi, a ne byrokrat na cs wiki. -jkb- 03:49, 20. 9. 2005 (UTC)
Tompecina mi večer 18. září 2005 v mailu na můj dotaz: "Myslíte to vážně s tím, že chcete být zbaven správcovských práv?" odpověděl kladně: "Ano. Co s nimi, v tak netolerantní komunitě?" Dotaz jsem položil mailem v reakci na jeho vyjádření ve shrnutích, nebyl to tedy žádný dotaz jen tak mezi řečí. Jsem přesvědčen, že Tompecina na dotaz, který byl položen v mailu, odpověděl s rozmyslem. Protože navíc na dvou místech (na své stránce v cs.wikipedii česky a na meta anglicky) uvedl, že končí se svou účastí na Wikipedii, tak nevidím důvod, proč by zde mělo být konto s právy sysopa, ke kterému se právoplatný uživatel nepřihlašuje. Hrozí to tím, že jeho heslo někdo cizí prolomí (pokud je jednoduché) či uhádne (pokud je to někdo, kdo se s ním zná) a bez vědomí Tomáše Peciny se zde bude hlásit a vystupovat jeho jménem i jako správce. Mohl by zde páchat různé věci a my bychom si nespravedlivě mysleli, že tak činí TP. Proto já osobně mu práva sysopa vracet nebudu. --Luděk 04:53, 20. 9. 2005 (UTC)
Můj názor: Pokud pan Pecina znovu přijde (a řekne, že si to rozmyslel a že je chce), má práva dostat zpět, protože stewardovi bylo řečeno, že má jít pouze o dočasné opatření (co si o takto položené žádosti myslím, raději nebudu ventilovat). Kdo mu je vrátí, je celkem jedno. Na druhé straně, to, co předvedl, vyžaduje desysopizaci. Jak řekl steward, kdo tvrdí a trvá na tom, že správce nemůže být zablokován, nemůže být správce. Cinik 05:55, 20. 9. 2005 (UTC)
Jsem pro návrat práv. Prostě proto, že to tak bylo řečeno v okamžiku odebrání. Ač nesouhlasím s tím, jak pan Pecina využil (zneužil) svých administrátorských práv, nesouhlasím ani s tím, aby se stav původně přislíbený jako dočasný stal trvalým. Měnění pravidel v průběhu jejich výkonu považuji za krajně nešťastné. --Postrach 06:17, 20. 9. 2005 (UTC)
Ano, vrátit práva, ale jen pokud se p. Pecina vyjádří, že je opět chce. Práva správce by se neměla nikomu vnucovat. Pokud bychom tak učinili, nebyl by za jejich případné zneužití odpovědný p. Pecina, ale my. --Beren 06:27, 20. 9. 2005 (UTC)
Před chvílí jsem Tompecinovi napsal, že jsem takto reagoval na jeho dvě prohlášení (na metě a na české Wikipedii) a na jeho odpověď na mou přímou otázku mailem. Ale že samozřejmě může svá prohlášení na metě a na české Wikipedii změnit a může také požádat stevardy, aby mu práva vrácena byla. --Luděk 07:19, 20. 9. 2005 (UTC)
Někdo by to měl oznámit na meta, pan Zvánovec se tam diví, že ještě Pecina svá práva nedostal zpět... Cinik 08:15, 20. 9. 2005 (UTC)
Kvůli takovým neplodným hádkám si nehodlám na metě zakládat účet a oprašovat svou angličtinu. Podrobně jsem situaci popsal stevardovi Datriovi. Můžete tam přeložit to, co jsem zde napsal. Chce-li se toho někdo ujmout, pošlu mu i maily. (Ale zrovna Cinik by to být neměl.) --Luděk 08:23, 20. 9. 2005 (UTC)
Ještě jednou pár bodů:
 1. vrátit mu má práva ten, který mu je odebral, a to nebyla ce wiki alébrž stewardi
 2. cs wiki by měla zastávat názor, že k tomu dojde zřejmě až po žádosti pana Peciny, neb tento se vyjádřil že tato práva nechce a že nechce ani spolupracovat, a z toho by měli vycházet i stewardi
 3. problém nastane, až bude odhlasováno pravidlo o přijímání/potvrzení správců, neb nemá-li Tompecina práva správce, nelze ho ani potvrdit ani nepotvrdit; to se dá vyřídit ale tím, že bude před hlasováním otevřeně zde i mailem vyzván, aby se k tomu vyjádřil a popřípadě pak kandidoval či požádal o vrácení práv a požádal o potvrzení
 4. mit tu mrtvá správcovská konta je, jak uvádí Luděk, pitomost
Čili tím to z mého hlediska (tedy IMHO) pro cs wiki končí. -jkb- 15:03, 20. 9. 2005 (UTC)

Steward Danny včera výslovně říkal, že technicky je desysopizace vždycky trvalá, ale může to vrátit kterýkoliv byrokrat. Máme tři vlastní byrokraty a není tedy sebemenší důvod otravovat s tím nadále stewardy. Pan Pecina byl dnes opakovaně vyzván, aby se jasně (ano/ne) vyjádřil, zda chce mít práva sysopa v cswiki. Odpověďi jsou značně zamlžené, takže zřejmě nezbývá než vycházet z toho, že několikrát deklaroval ukončení své účasti na projektu a včera výslovně řekl, že nechce být sysopem. Můj názor je, že pokud si to rozmyslí, jistě není problém, aby kandidoval ve volbě sysopů podle budoucího pravidla. Do té doby bych ho sysopem nejmenoval, protože o to nejspíš nestojí. Ale to říkám jen za sebe, zodpovědnost je na našich byrokratech. --Egg 15:50, 20. 9. 2005 (UTC)

Žádost byrokratům

Předpokládal jsem naivně, že když bylo vyhověno žádosti o dočasné odebrání práv a technický krok a. (odebrání práv) provedl steward, krok b. (obnova práv) učiní někdo bez dalších formalit, buď steward, nebo kterýkoli cs: byrokrat, který bude zrovna online.
Mýlil jsem se. Steward uživateli práva (standardně) vracet nebude, když tu máme 3 byrokraty, tedy žádám je, aby některý byrokrat provedl i zbytek žádosti.
Pokud nikdo není ochotný, tak můžu podat žádost i na meta, ale nebyl bych tím právě nadšený. --Wikimol 21:21, 20. 9. 2005 (UTC)
PS: K výše uvedené debatě: pokud by se pan Pecina chtěl vzdát práv dobrovolně, existuje k tomu postup (žádost na meta). Soukromý mail a "práskání dveřma" tak IMO vykládat nemůžete(*), wikipedista v tu dobu zjevně nejednal se zrovna "chladnou hlavou". (*) Uznávám, že třeba Jimbo si takový postup dovolit může.
PPS: Tompecina by zde být správcem neměl. Ale musí k tomu vést nezpochybnitelný, maximálně čestný a v rámci možností přátelský postup. Pokud tuhle diskusi čte, může to chápat jako takové consilium abeundi co týče jeho správcovských práv. Naopak bych rád, aby sem opět přispíval jako uživatel.

Provedeno před chvílí. --Malý·čtenář 12:30, 21. 9. 2005 (UTC)

Blokování p. Jvano

P. Jvano byl zablokován na 2 hodiny za shrnutí v editaci 21:37 (UTC), 19. 9. 2005 Vrba 22:10, 19. 9. 2005 (UTC)

odblokování/zablokování Víta Zvánovce

Chci zde jen oznámit, že pokud některý správce bez předchozí diskuse na wikipedii Víta Zvánovce odblokuje, tak já Víta Zvánovce bez prodlení opět zablokuji. Takový krok z dnešního rána byl IMO velmi nešťastný a velmi se neosvědčil. --Radouch 12:05, 21. 9. 2005 (UTC)