Wikipedie:Nástěnka/Jihočeská vědecká knihovna/České Budějovice - začátečníci - zima 2020 (leden a únor 2020)

Název kurzu
České Budějovice - začátečníci - zima 2020
Instituce
Jihočeská vědecká knihovna
Instruktor
Anaj7
Datum konání
9. ledna 2020 9.00 – 5. března 2020 23.00
Program
Wikimedia ČR - Senioři (archiv), Education courses 2019-20

Kurz Senioři píší Wikipedii pro začátečníky v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích.

Setkání se konají vždy v době 9:30–11:30 v následující čtvrtky:

9.1.
23.1.
30.1.
6.2.
13.2.
20.2.

První lekce 9.1.2020 - byl probrán tento obsah:

 • základní orientace (příručka str. 2 a 3)
 • registrace (příručka str. 4)
 • nastavení (příručka str. 5)
 • oprava chyby (příručka str. 6)
 • rozdány příručky:Senioři píší Wikipedii

Druhá lekce 23.1.2020 - byl probrán tento obsah:

 • vyhledávání (příručka str. 7)
 • sledované stránky (příručka str. 8)
 • založení pískoviště (příručka str. 9)
 • osobní stránka (příručka str. 10)
 • základní formátování (příručka str. 11)
 • modré odkazy (příručka str. 12 a 13)

Třetí lekce 30.1.2020, byl probrán tento obsah:

 • vložení obrázku (příručka str. 14 a 15), všichni přidali obrázky na pískoviště
 • nahrání obrázku (příručka str. 16 a 17), seniorští "studenti" nahráli 11 vlastních obrázků
 • úkoly - pokračovat v nahrávání, přemýšlet o tématu nového článku

Čtvrtá lekce 6.2.2020, byl probrán tento obsah:

 • opakování nahrání obrázků do Commons a následné vložení do WP
 • pořízeny obrázky z kurzu a vloženy do Category:Senior Citizens Write Wikipedia in České Budějovice
 • zopakována důležitá kritéria článku
 • nadpisy a odrážky (příručka str. 18)
 • na pískovišti si každý připravil osnovu budoucího článku od úvodu až po externí odkazy
 • doma wikipedisté mohou pokračovat v psaní článku tím, že píší text do připravené osnovy
 • wikipedisté byli vybízeni, ať se ptají mailem na jakékoliv nejasnosti, na které doma při psaní nového článku narazí, ráda odpovím

Pátá lekce 13.2.2020, byl probrán tento obsah:

 • reference a zdůrazněn jejich význam a důležitost (příručka str. 19)
 • literatura (příručka str. 20)
 • externí odkazy, vložení šablony commonscat (příručka str. 21)
 • vytvoření galerie
 • konzultace a ladění připravovaných článků (2 wikipedisté připravují články o památných stromech; 1 o domu – kulturní památce, 1 o nádraží, další wikipedisté si vybrali každý své téma, ale článek je teprve v začátcích)
 • po každé lekci je wikipedistům poslán souhrnný mail o tom, co jsme se učili, kde to v příručce najít a dále poslány odkazy na články a externí zdroje, kterými se mohou při psaní inspirovat, či použít jako zdroj při vytváření článku.

Šestá lekce 20.2.2020, byl probrán tento obsah:

 • zopakovány reference (příručka str. 19) a literatura (příručka str. 20)
 • ladění nových článků
 • přenesení článku z pískoviště do hlavního prostoru Wikipedie (příručka str. 22)
 • kategorie (příručka str. 22)
 • 3 wikipedisté zveřejnili své první články:

Piaristická 2 (České Budějovice)
Dub Emy Destinnové
Dub u Zájezku

 • informování o komunitě, o připravovaném seniorském wikiměstě Prachatice ve dnech 8.5. až 10.5.2020, o zajímavých a užitečných stránkách, např. wikinity, návody atd.

Další 2 články (Sklářství na Stašsku a Masopustní koleda na Trhosvinensku) byly dokončeny do 4.3.2020.

Články s překlepy

Dobré články

Seznam památných stromů v okrese Jindřichův Hradec

Seznam účastníkůEditovat

Účastník Článek Dozor
Jitka Radimska
Akramgad Masopustní koleda na Trhovosvinensku
Anuraj50 Piaristická 2 (České Budějovice)
Franciscus27
HonVol01 Sklářství na Stašsku
Jablonská 22 Dub u Zájezku
Zdezacek
Kajka777 Dub Emy Destinnové
Olkama9