Wikipedie:Kalendárium

Wiki rules.svg
Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

 • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
 • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.


Kalendárium je soubor článků, které pojednávají o jednotlivých kalendářních dnech 1.leden-31.prosinec a o jednotlivých rocích (pouze těch které jsou a byly)

Sekce událostí určitého kalendářního dne jsou řazeny asi takto:

1 Události

  1.1 Česko
  1.2 Svět

2 Narození

  2.1 Česko
  2.2 Svět

3 Úmrtí

  3.1 Česko
  3.2 Svět

4 Svátky

  4.1 Česko
  4.2 Římskokatolický církevní kalendář
  4.3 Svět

5 Pranostiky

  5.1 Česko
  

Sekce událostí určitého kalendářního roku jsou řazeny asi takto: Obsah

  Události
    Probíhající události
  Narození
  Úmrtí
  Hlavy států

UdálostiEditovat

Systém zařazeníEditovat

Každou událost, která je velmi významná (viz níže) můžeme jako jednotlivost zařadit do kalendária maximálně čtyřikrát

 • 1a. Počátek - pokud známe kalendářní den události, můžeme událost zařadit do denního kalendária
 • 1b. Počátek - pokud známe kalendářní rok události, můžeme událost zařadit do ročního kalendária
 • 2a. Konec - pokud známe kalendářní den události, můžeme událost zařadit do denního kalendária
 • 2b. Konec - pokud známe kalendářní rok události, můžeme událost zařadit do ročního kalendária

Událost, která je velmi významná a probíhá více let, lze zařadit v příslušných letech do kolonky Probíhající události

Jak správně posoudit významnost události?Editovat

odpovězte si na tyto otázky

U světově významných událostí
 • 1.Byla tato událost stěžení pro vývoj světového dění ve své době?
 • 2.Ovlivnila tato událost významně vědecké poznání?
 • 3.Ovlivnila tato událost významně vývoj kulturní epochy lidstva?

Pokud si odpovíte alespoň jednou ano, můžete událost zařadit mezi světové události (viz výše)

U světově významných událostí, které se pravidelně opakují
 • Byla tato událost něčím nad ty předcházející v pravidelném cyklu vyjimečná?
 • Proběhla taková významná událost poprvé?

Pokud si odpovíte alespoň jednou ano, můžete událost zařadit mezi světové události (viz výše)

U místně významných událostí v tzv. Česku
 • 1.Byla tato událost zásadní pro vývoj státu ke kterému tehdy přináleželo dnešní území České republiky?
 • 2.Byla tato událost zásadní pro vývoj národů, které přináležely nebo přináležejí k osídlení dnešní území České republiky?
 • 3.Byla tato událost zásadní pro rozvoj místní kultury, sportu?

Pokud si odpovíte alespoň jednou ano, můžete událost zařadit mezi události v Česku (viz výše)

U místně významných událostí v tzv. Česku, které se pravidelně opakují
 • Byla tato událost něčím nad ty předcházející v pravidelném cyklu vyjimečná?
 • Proběhla taková významná událost poprvé?

Pokud si odpovíte alespoň jednou ano, můžete událost zařadit mezi události v Česku (viz výše)

Narození a úmrtíEditovat

!Tato kolonka rozhodně nemá obsahovat všechny encyklopedicky významné osobnosti. K tomu účelu slouží zařazení do příslušných kalendářních kategorií. Do kolonek narození a úmrtí patří pouze velmi významné osobnosti, které měly zásadní vliv na politický vývoj, vědecký pokrok, jejich výsledky v kulturní nebo sportovní činnosti dosáhly v jejich nebo v dnešní době všeobecného uznání.

Zkuste si položit otázky

 • Jde o velmi známou osobnost i když je již 50 let po smrti?
 • Neříkali nám o ní něco už ve škole?
 • Jste si jistí, že je osoba velmi významná?

Pokud odpovíte alespoň jednou ano, zařaďte údaje o osobě

 • Pokud takového uznání nebo vlivu dosáhly celosvětově, mají být uvedeny v kolonkách podle místa narození/úmrtí.
 • Pokud takového uznání nebo vlivu dosáhly pouze v tzv. Česku, mají být uvedeny v kolonkách tzv. Česka narození/úmrtí.