Wikipedie:Infobox železniční trať

Infoboxy k popisu železniční trati jsou vytvořeny podle německé Wikipedie.

Tabulka se otevírá a uzavírá symboly {| |} K vytvoření tabulky se používá class="infobox bordered".

ŠablonyEditovat

Šablona:Infobox - železniční trať : Hlavička a základní údaje
Šablona:BS1 : Řádek tabulky
Šablona:BSe : Řádek tabulky (zrušená část trati)
Šablona:BS2 : Řádek tabulky se dvěma symboly vedle sebe
Šablona:BS3 : Řádek tabulky se třemi symboly vedle sebe
Šablona:BSkm : Minitabulka pro změnu ve staničení

Šablona:Infobox železniční traťEditovat

Viz popis šablony. Do parametru stanice vložíme výčet prvků pomocí šablon BS.

Šablona:BS1Editovat

Použití: {{BS1|ID|km|název|pozn|pozn2}} s parametry:

ID: identifikátor piktogramu (viz níže)
km: údaje o traťovém kilometru
název: místní název
pozn: v malém písmu
pozn2: zarovnána vpravo

Název a poznámky mohou samozřejmě obsahovat wiki-linky. Každý z údajů km, název, pozn a pozn2 může být prázdný. Pokud je před ID vepsáno x znamená to, že část je zrušená; t před ID onačuje průběh trati v tunelu.

Šablona:BSeEditovat

Se stejnými parametry jako šablona BS1. Tato šablona je určena pro znázorňování zaniklých částí trati. Liší se v následujících bodech:

 • Písmo je šedé místo černého,
 • Text je v kurzívě.

Stejné ID jako u šablony:BS1 používáme pro zrušené zařízení (např. stanici) na stále existující trati. Pokud před ID vložíme x, označuje to trať která již neexistuje.

Šablony:BS2 a BS3Editovat

Pro více symbolů vedle sebe. Na začátku jsou dva resp. tři parametry pro symboly, dále je použití stejné jako u šablony BS1. Šablony je možné kombinovat v tabulce jedné trati, ovšem při přechodu mezi lichým a sudým počtem prvků dochází k odsunu osy o polovinu tabulky, což se dá spojit speciálními symboly.

Šablona:BSkmEditovat

Použití: {{BSkm|km1|km2}}. Na místě parametru km, pokud chceme použít dva údaje o kilometráži. Ve stanici použijeme za symbolem BHF (nebo podobným) na volné trati za KMW.

Kombinace více ikonEditovat

Pro kombinaci více ikon slouží parametry s písmenem O (z anglického "over") (O1, O12, O5 apod.). Jako první se zobrazuje základní ikona, tj. ta bez písmena O (např. 1, 2, 3 apod.). Následuje ikona s jedním číslem (O1, O2, O3...). U těchto zobrazení označuje číslo parametru pozici v řádku. Například u BS3 je možné zobrazit 3 symboly vedle sebe. Pokud budeme chtít na pozici č. 2 zobrazit překrytí 3 ikon, zobrazí se odspodu v tomto pořadí: 2, O2, O22. Přidáním/změnou čísla za číslem pozice dojde k přesunu ikony do vyšší vrstvy. Následovaly by tedy vrstvy O23, O24 atd.

Katalog obrázkůEditovat

Na Commons se dají všechny obrázky najít v Category:Icons for railway descriptions/Bilderkatalog. Další BS-symboly se nachází zde: Category:Icons for railway descriptions; tyto symboly však nemusí vždy vyjít správně. Do šablon BS1, BS2 atd. vkládáme vždy tu část názvu, co následuje za BSicon_.

Obrázky používáme v původní velikosti.

ID je vytavěno podle následující konvence:

 1. e a/nebo x pro bývalé nebo plánované trati
 2. t pro tunel
 3. u pro metro
 4. další písmeno pro rozlišení
 5. Zkratku symbolu
 6. doplňující písmena
  1. a: začátek, e: konec
  2. l: vlevo, r: vpravo
  3. f: ve směru jízdy (tj. „shora dolů“), g: v opačném směru
  4. o: vertikální trať je nahoře, u: vertikální trať je dole (u křížení)
ID Trať
v provozu
Trať
mimo
provoz
částečně
Tunel Zařízení
mimo
provoz
částečně
Mimo
provoz
označuje
{{BS|ID}} {{BS|xID}} {{BS|tID}} {{BSe|ID}} {{BSe|xID}}

TraťEditovat

STR       Trať
STRq       Trať kolmo
STRlf      
STRlg      
STRrf      
STRrg      

StaniceEditovat

BHF         Stanice
BHFq         Stanice kolmo
KBHFa         Hlavové nádraží Začátek trati
KBHFe         Hlavové nádraží Konec trati
KBHFxa       Hlavové nádraží Začátek trati
KBHFxe       Hlavové nádraží Konec trati
KBFl     Úvraťová stanice vlevo
KBFr     Úvraťová stanice vpravo
SBHF        
SBHFq        
KSBHFa        
KSBHFe        
KSBHFxa      
KSBHFxe      
DST         Stanice bez os. dopravy
DSTq         Stanice bez os. dopravy kolmo
KDSTa         Stanice bez os. dopravy začátek trati
KDSTe         Stanice bez os. dopravy konec trati
KDSTxa       Stanice bez os. dopravy začátek trati
KDSTxe       Stanice bez os. dopravy konec trati

ZastávkyEditovat

HST         Zastávka
HSTq         Zastávka kolmo
KHSTa         Zastávka začátek trati
KHSTe         Zastávka Konec trati
KHSTxa       Zastávka začátek trati
KHSTxe       Zastávka Konec trati
SHST        
BST         Služební zastávka, výhybna apod.

OdbočeníEditovat

ABZlf           Odbočení ve směru jízdy, doleva
ABZrf           Odbočení ve směru jízdy, doprava
ABZlg           Odbočení v opačném směru, doleva
ABZrg           Odbočení v opačném směru, doprava
ABZql           Odbočení ve směru jízdy, doleva
ABZqr           Odbočení ve směru jízdy, doprava
ABZq+l           Odbočení v opačném směru, doprava
ABZq+r           Odbočení v opačném směru, doleva
Dvojité odbočení
ABZglr          
ABZglxr     Odbočení
ABZgrxl     Odbočení
ABZg+lr           Odbočení
ABZg+lxr     Odbočení
ABZg+rxl     Odbočení
ABZql+l           Odbočení
ABZqr+r           Odbočení
Kolejové trojúhelníky
ABZgl+l        
ABZgl+xl    
ABZgxl+l    
ABZgr+r        
ABZgr+xr    
ABZgxr+r    
ABZgl+r        
ABZgl+xr    
ABZgr+xl    
ABZgr+l        
ABZgr+xl    
ABZgl+xr    
ABZqlr        
ABZqlxr    
ABZqrxl    
ABZq+lr        
ABZq+lxr    
ABZq+rxl    
ABZql+r        
ABZql+xr    
ABZqr+xl    
ABZqr+l        
ABZqr+xl    
ABZql+xr    
Křížení
KRZ         Křížení
KRZt         Křížení s tunelem
tKRZ         Křížení
tKRZt         Křížení s tunelem
hKRZt         Křížení s tunelem
tKRZh         Křížení
hKRZ         Křížení
KRZh         Křížení
hKRZho         Křížení
hKRZhu         Křížení
KRZo         Mimoúrovňové křížení nahoře
KRZu         Mimoúrovňové křížení dole

Širá traťEditovat

STR       Trať rovně
STRq       Trať kolmo
STRlf       Trať ve směru jízdy, doleva
STRrf       Trať ve směru jízdy, doprava
STRlg       Trať v opačném směru, doleva
STRrg       Trať v opačném směru, doprava
STRr+l         Tratě doprava a zleva
STRl+r         Tratě doleva a zprava
ABZl+l         Tratě doleva a zleva
ABZr+r         Tratě doprava a zprava
STRsr   Úvrať vpravo
STRsl   Úvrať vlevo
ENDEa       Začátek trati
ENDEe       Konec trati
KMW       změna km viz Šablona:BSkm
ÜST         Výhybna

BS2Editovat

přechod z BS1 na BS2, obecně z lichého na sudý. Při jednoduchém odchýlení je třaba doplnit o roh

BS2l       K ose zprava
BS2lc       s rohem nach links mit Ecke
BS2lxc       s rohem nach links mit ehem. Ecke
BS2r       K ose zleva
BS2rc       s rohem nach rechts mit Ecke
BS2rxc       s rohem nach rechts mit ehem. Ecke
BS2+l       Od osy doprava
BS2+lc       s rohem von links mit Ecke
BS2+lxc       s rohem von links mit ehem. Ecke
BS2+r       Od osy doleva
BS2+rc       s rohem von rechts mit Ecke
BS2+rxc       s rohem von rechts mit ehem. Ecke
BS2lr       s rohem nach links und rechts
BS2lxr       s rohem nach links und ehem. rechts
BS2rxl       s rohem nach rechts und ehem. links
BS2+lr       s rohem von links und rechts
BS2+lxr       s rohem von links und ehem. rechts
BS2+rxl       s rohem von rechts und ehem. links
BS2c1     roh pro osamocený BS2+r
BS2c2     roh pro osamocený BS2r
BS2c3     roh pro osamocený BS2l
BS2c4     roh pro osamocený BS2+l
BS2c14     roh pro osamocený BS2+r & BS+l
BS2c23     roh pro osamocený BS2r & BSl

Umělé stavbyEditovat

BRÜCKE     Most
BRÜCKE1     Most
BRÜCKE2     Most nebo propustek
SBRÜCKE     Silniční most
WBRÜCKE     Most přes vodní tok
WBRÜCKE2     Most přes vodní tok
WTUNNEL     Tunel pod vodním tokem
TUNNEL1     Tunel
TUNNEL2     Tunel krátký
TUNNELa     Tunel začátek
TUNNELe     Tunel konec
Jiné
BUE       Přejezd
GRENZE         Hranice
tGRENZE         Hranice v tunelu
GRENZE+BRÜCKE         Hranice na mostě
GRENZE+WBRÜCKE         Hranice na mostě přes vodní tok
TRAJEKT     Trajekt

KříženíEditovat

STR2         Strecke nach links oben
STR3         Strecke nach rechts oben
STR+1         Strecke von links oben
STR+4         Strecke von rechts oben
STR2u           Strecke nach links unten
STR3u           Strecke nach rechts unten
STR+1u           Strecke von links unten
STR+4u           Strecke von rechts unten
tSTR2au         Strecke nach links mit Tunnel
tSTR3au         Strecke nach rechts mit Tunnel
tSTR+1eu         Strecke von links mit Tunnel
tSTR+4eu         Strecke von rechts mit Tunnel

MetroEditovat

mKRZo         Planfreie Kreuzung oben
mKRZu         Planfreie Kreuzung unten