Wikipedie:Editaton/Prachatice 2/Podklady

Napsané články označte - HotovoHotovo Hotovo.

Články k historii PrachaticEditovat

Cílem je zpracování dílčích článků k historickým obdobím, architektuře, politickým dějinám a institucím v Prachaticích tak, aby vložením jejich vnitřních odkazů do hlavního článku Prachatice došlo k jeho zkvalitnění a podstatnému rozšíření.

Architektonické slohy a proměny v PrachaticíchEditovat

Zlatá stezkaEditovat

Články o prachatických reáliíchEditovat

Kaple, křížky boží muka a další drobné sakrální objektyEditovat

Kulturní památky a stavby v místních částech PrachaticEditovat

Kulturní památky a stavby v obci KahovEditovat

Kulturní památky a stavby v obci Městská LhotkaEditovat

Kulturní památky a stavby v obci Staré PrachaticeEditovat

Vrcholy a kopceEditovat

Vrchoviny a hornatiny, ve kterých Prachatice ležíEditovat

Přírodní památkyEditovat

 • Prachatický břečťan - samostatný článek s odkazem se seznam památných stromů – zpracuje Anaj7  Hotovo Hotovo.
 • Prachatický jilm - samostatný článek s odkazem se seznam památných stromů – zpracuje Anaj7  Hotovo Hotovo.

Články o vojenských útvarech v Prachaticích a na PrachatickuEditovat

Články o orgánech veřejné moci v Prachaticích a na PrachatickuEditovat

Články o Prachatických institucíchEditovat

Školy v PrachaticíchEditovat

Muzea v Prachaticích (GLAM)Editovat

Galerie v Prachaticích (GLAM)Editovat

Církve v PrachaticíchEditovat

Spolky, sdružení a svazy v PrachaticíchEditovat

Události - společenské, kulturní a sportovní akce v PrachaticíchEditovat

Kulturní akce v PrachaticíchEditovat

Sportovní akce v PrachaticíchEditovat

Církevní akce v PrachaticíchEditovat

Folklor PrachatickaEditovat

Budovy a stavby v PrachaticíchEditovat

Sídliště v PrachaticíchEditovat

TuristikaEditovat

Naučné stezkyEditovat

Články o domech - kulturních památkách (řazeno podle ulic)Editovat

Již v rámci přípravy prvního prachatického editatonu byl zpracován návrh tvorby článků o prachatických domech, zejména kulturních památkách v Městské památkové rezervaci Prachatice[65] podle ulic v centru, z nichž řada již byla vytvořena.

Velké náměstí (Prachatice)Editovat

 
Velké náměstí Prachatice - Městský úřad
 
Velké náměstí Prachatice - fontána
 
Velké náměstí Prachatice - Muzeum české loutky a cirkusu
 
Velké náměstí Prachatice

Wikidata Query

Národní dům (Prachatice)[P 3]

Husova (Prachatice)Editovat

 
Husova ulice v Prachaticích

Wikidata Query

Křišťanova (Prachatice)Editovat

 
Křišťanova ulice v Prachaticích


Poštovní (Prachatice)Editovat

 
Poštovní ulice v Prachaticích

Neumannova (Prachatice)Editovat

 
Prachatice, Neumannova čp. 146

Dlouhá (Prachatice)Editovat

 
Dlouhá ulice v Prachaticích
 
Dlouhá a Solní ulice v Prachaticích

Horní (Prachatice)Editovat

 
Dům čp. 138, Horní, Prachatice

Věžní (Prachatice)Editovat

Kostelní náměstí (Prachatice)Editovat

Zahradní (Prachatice)Editovat

Děkanská (Prachatice)Editovat

 
Děkanská ulice v Prachaticích

Dolní brána (Prachatice)Editovat

Solní (Prachatice)Editovat

U Stadionu (Prachatice)Editovat

Zlatá stezka (Prachatice)Editovat

 • Zwickerova vila Zlatá stezka č.p. 255 (Prachatice) Vila je ve vlastnictví ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, užívá jej (zápůjčka) Prachatické muzeum, které připravuje její rekonstrukci a instalaci sbírek z archeologického výzkumu Zlaté stezky.[138][139]

Články o prachatických osobnostechEditovat

Již v rámci prvního prachatického editatonu byl zpracován článek o představitelích Prachatic, kde jsou přededitovány články o všech doložených primasech, purkmistrech, starostech a předsedech MěNV do současnosti, z nichž řada většina ještě nebyla vytvořena. Následně jsou vytvářeny články o dalších osobnostech, jejichž činnosti a tvorba je spojena s Prachaticemi (restaurátoři, stavitelé a architekti, historici, archiváři apod.). V těchto článcích jsou opět přededitována hesla k jednotlivým osobnostem).

Jako zdroj citací - kromě literatury o Prachaticích - jsou vhodná periodika vydávaná v Prachaticích. Prachatický deník a další periodika budou předmětem podrobných rešerší podle definovaných témat (události v Prachaticích, péče o památky v Prachaticích, osobnosti, jednání zastupitelstva ....).

Zpracovávání článků o prachatických osobnostech a rešerše periodik jsou vhodným tématem pro kurz Senioři píší Wikipedii (např. ve spolupráci s Městskou knihovnou Prachatice a Prachatickým muzeem), k čemuž bude připraven kurz a seminář v předstihu před 2. prachatickým Editatonem).

Lidé z PrachaticEditovat

Historici, archiváři, památkáři a archeologové působící v PrachaticíchEditovat

Architekti, stavitelé, umělci působící v PrachaticíchEditovat

Restaurátoři působící na obnově prachatických sgrafit, fasád a architektonických prvkůEditovat

Prachatičtí obchodníci se solí (solníci) na Zlaté stezceEditovat

 • Ambrož Sitr - prachatický obchodník se solí, stavebník Sitrova domu
 • Tomáš Sitr - prachatický obchodník se solí

Lidé z Prachatic - lidé, kteří se narodili nebo zemřeli v Prachaticích a není o nich článek na české Wikipedii - porovnání s WikidatyEditovat

Informace z Wikidat od Vojty Dostála:https://w.wiki/83o

Podle rešerše z literaturyEditovat

Články k překladu - osobnosti z Prachatic z německé WikipedieEditovat

Lidé se vztahem k Prachaticím a PrachatickuEditovat

 • Paul Praxl - nar. 1935 - německý historik a archivář, účastník výzkumu a dokumentace Zlaté stezky, odborný spolupracovník Prachatického muzea.[167]  Hotovo Hotovo.
 • Willibald Sweyda (1894–1969) – houslový virtuóz, v letech 1933–1941 člen Pražského kvarteta[168]

Osobnosti zobrazené v Prachaticích (Nová radnice) z německé WikipedieEditovat

 • Hans Puchsbaum - dovolím si upozornit, že se zřejmě jedná o omyl ve vyobrazení na fasádě - tento stavitel neměl žádnou vazbu k Prachaticícm ( dle prací specialistů na pozdně gotickou architeturu na jihu Čech a v Podunají - Romana Lavičky a Hynka Látala). Pokud by tam skutečně byl předpoklad vyobrazení stavitele, tak by se pravděpodobně jednalo o Petra z Prachatic, který působil rovněž ve Svatoštěpánské huti - měli by tedy o něm mít povědomí i vídeňští autoři Nové radnice. Další možností by byl stavitel Hans Getzinger z Haslachu, jenž byl vrchním kameníkem na rožmberském panství na přelomu 15. a 16. století. Jeho vztah přímo k Prachaticím není v odborné literatuře, kterou mám k dispozici, dosud doložen. Kromě toho jsem nenašla zmínku, že je na fasádě Nové radnice vyobrazen jakýkoliv stavitel. Ale mohlo dojít k přehodnocení vyobrazených postav. Každopádně prosím o větší důslednost při výběru článku, dohledáváním detailů k tomuto tématu jsme zbytečně ztrácela čas, který mohl být věnován dalším článkům.
 • Wenzel Menschik -

Další články z německé Wikipedie vztahující se k PrachaticímEditovat

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. S ohledem na odbornou náročnost (popis a výklad slohu, sgrafit a mezinárodních souvislostí) bude článek zpracován až v roce 2020 ve spolupráci s Mgr. Skalickou (Žabkovou), autorkou citované práce o fasádách, jejím manželem, kunsthistorikem Mgr. Skalickým, vedoucím odd. restaurování GŘ NPÚ Praha, NPÚ České Budějovice a restaurátory, kteří se na restaurování podíleli.Kromě toho je třeba provést rešerši dokumentů v agendě MěÚ Prachatice (řízení o obnově památek) a Státním okresním archivu Prachatice. Předpokladem je, že se pí. Skalická stane editorkou (jako již restaurátoři) a bude se dále podílet na dalších projektech v Prachaticích.
 2. S ohledem na odbornou náročnost (popis a výklad sgrafit) bude článek zpracován až v roce 2020 ve spolupráci s Mgr. Skalickou (Žabkovou), autorkou citované práce o fasádách, jejím manželem, kunsthistorikem Mgr. Skalickým, vedoucím odd. restaurování GŘ NPÚ Praha, NPÚ České Budějovice a restaurátory, kteří se na restaurování podíleli. Kromě toho je třeba provést rešerši dokumentů v agendě MěÚ Prachatice (řízení o obnově památek) a Státním okresním archivu Prachatice. Předpokladem je, že se pí. Skalická stane editorkou (jako již restaurátoři) a bude se dále podílet na dalších projektech v Prachaticích.
 3. S ohledem na odbornou náročnost (popis a výklad sgrafit a nápodoby terakoty) bude článek zpracován až v roce 2020 ve spolupráci s NPÚ České Budějovice a restaurátory T. Skořepou a J. Maškem, kteří se na restaurování podíleli a jsou autory zcela nového návrhu řešení rekonstrukce a obnovy novorenesanční fasády. Kromě toho je třeba provést rešerši dokumentů v agendě MěÚ Prachatice (řízení o obnově památek) a Státním okresním archivu Prachatice.
 4. S ohledem na odbornou náročnost (popis a výklad sgrafit) bude již vytvořený článek (návrh autora rozšíření Utar) dopracován o historii v době renesance a popis sgrafit) až v roce 2020 ve spolupráci s Mgr. Skalickou (Žabkovou), autorkou citované práce o fasádách, jejím manželem, kunsthistorikem Mgr. Skalickým, vedoucím odd. restaurování GŘ NPÚ Praha, NPÚ České Budějovice a restaurátory, kteří se na restaurování podíleli. Kromě toho je třeba provést rešerši dokumentů v agendě MěÚ Prachatice (řízení o obnově památek) a Státním okresním archivu Prachatice. Předpokladem je, že se pí. Skalická stane editorkou (jako již restaurátoři) a bude se dále podílet na dalších projektech v Prachaticích.
 5. S ohledem na odbornou náročnost (popis a výklad sgrafit a nápodoby terakoty) bude článek zpracován až v roce 2020 ve spolupráci s NPÚ České Budějovice a restaurátory T. Skořepou a J. Maškem, kteří se na restaurování podíleli a jsou autory zcela nového návrhu řešení rekonstrukce a obnovy novorenesanční fasády. Kromě toho je třeba provést rešerši dokumentů v agendě MěÚ Prachatice (řízení o obnově památek) a Státním okresním archivu Prachatice.

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Husité na Šumavě [online]. Klatovy: Informační server ŠumavaNet.CZ [cit. 2019-11-04]. Zpracováno se svolením a na základě materiálů PhDr. Vladimíra Horpeniaka, historika Muzea Šumavy. Dostupné online. 
 2. Renesance – zlatý věk města. Rudolf II. a Prachatice [online]. Prachatice: Prachatické muzeum [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 3. Prachatice – pohled do minulosti města [online]. Prachatice: Prachatické muzeum [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 4. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice 1918 - 1923. Ilustrace soukromé sbírky autorů. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum ve spolupráci s Nadačním fondem města Prachatice, 1918. 107, il s. ISBN 978-80-87421-99-4. Kapitola Podzim 1918, s. 9 - 13. 
 5. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice 1918 - 1923. Ilustrace soukromé sbírky autorů. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum ve spolupráci s Nadačním fondem města Prachatice, 1918. 107, il s. ISBN 978-80-87421-99-4. 
 6. a b c d KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Zlatá stezka - historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 1. Úsek Prachatice - státní hranice. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007. 190 s., fot. + 1 mapa. s. ISBN 978-80-86260-62-4. 
 7. KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr; KERSCHER, Hermann, Hermann Kerscher. Der Goldene Steig historische und archäologische Erforschung eines bedeutenden mittelalterlichen Handelsweges. 4 Die Strecke Staatsgrenze - Passau. 1. vyd. Pasau: Verein für Ostbairische Heimatforschung, 2013. 694 s. : il. s. (Neue Veröffentlichungen des Instituts für Ostbairische Heimatforschung der Universität Passau ; 49/4). ISBN 978-3-00-042774-9. (deutsch) 
 8. KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr; KERSCHER, Hermann. Zlatá stezka - historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 4. Úsek státní hranice - Pasov. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2015. 672 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile; s. ISBN 978-80-87421-21-5. S jednou kapitolou od Hermanna Kerschera. 
 9. Městská kronika (Prachatice) [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-10-02]. Na stránce jsou v pdf digitalizovány zápisy z Městské kroniky Prachatice za léta 2001 - 2012. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 10. Výstava starých pohlednic Prachatic. Výstava (5. září - 24. 9. 2018) v Zimní zahradě Městského úřadu v Prachaticích [online]. Příprava vydání Mgr. Lenka Houšková, MPA. Prachatice: Město Prachatice, 2018-09-04 [cit. 2019-09-05]. Dostupné online. 
 11. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice 1918 - 1923. Ilustrace soukromé sbírky autorů. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum ve spolupráci s Nadačním fondem města Prachatice, 1918. 107, il s. ISBN 978-80-87421-99-4. Kapitola Rozvoj turistiky, s. 87-90. 
 12. MAGER, Jan Antonín. Kaple Prachaticka pohledem genealoga. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2011. 103 s. ISBN 978-80-87421-02-4. 
 13. MAGER, Jan Antonín. Kaple Prachaticka pohledem genealoga. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2011. 103 s. ISBN 978-80-87421-02-4. Kapitola Mešní kaple sv. Petra a Pavla (Prachatice), s. 102. 
 14. MAGER, Jan Antonín. Kaple Prachaticka pohledem genealoga. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2011. 103 s. ISBN 978-80-87421-02-4. S. 94 - 103. 
 15. MAGER, Jan Antonín. Kaple Prachaticka pohledem genealoga. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2011. 103 s. ISBN 978-80-87421-02-4. Kapitola Návesní kaple v Nebahovech, s. 43 - 48. 
 16. 1000134280 Roubená chalupa - výměnek [online]. Praha: Národní památkový ústav Praha [cit. 2019-10-10]. Dostupné online. 
 17. Kahovská kaple Jana Nepomuckého má nový oltář. Prachatický deník. 2014-01-14. Dostupné online [cit. 2017-05-15]. 
 18. 1000130285 Boží muka [online]. Praha: Národní památkový ústav Praha [cit. 2019-10-10]. Dostupné online. 
 19. 1000159710 Gotický portálek usedlosti čp. 1 [online]. Praha: Národní památkový ústav Praha [cit. 2019-10-10]. Dostupné online. 
 20. 4. hraničářský prapor Vimperk 1930 - 1932 [online]. Cheb: Vojensko.cz [cit. 2019-09-21]. Dostupné online. 
 21. ŠMÍDA, Zdeněk. Z historie 10. brigády pohraniční stráže Volary. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2017. 223 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; s. ISBN 978-80-7373-140-3. 
 22. Kniha Z historie 10. brigády Pohraniční stráže Volary [online]. Zdeněk Šmída [cit. 2019-09-29]. Dostupné online. 
 23. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice 1918 - 1923. Ilustrace soukromé sbírky autorů. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum ve spolupráci s Nadačním fondem města Prachatice, 1918. 107, il s. ISBN 978-80-87421-99-4. Kapitola Podzim 1918, s. 49 - 51. 
 24. MRÁZOVÁ, Hana. Historie veřejné knihovny v Prachaticích od roku 1946; [upr. Milan Tržil ; fot. archiv Městské knihovny]. 1. vyd. Prachatice: Městská knihovna v Prachaticích, 2006. 98 s. 
 25. SOVA, Josef. Vznik a vývoj Městské knihovny v Prachaticích. Plzeň, 2014 [cit. 2019-09-07]. 44 stran textu a 10 stran příloh s. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Vedoucí práce PhDr. Dagmar Svatková. Dostupné online.
 26. SOVA, Josef. Vznik a vývoj Městské knihovny v Prachaticích [online]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014 [cit. 2019-10-29]. Dostupné online. 
 27. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky za rok 2016 [online]. Prachatice: Nadační fond města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky, 2017-08-28 [cit. 2019-09-29]. Dostupné online. 
 28. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky za rok 2017 [online]. Prachatice: Nadační fond města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky, 2018-03-21 [cit. 2019-09-29]. Dostupné online. 
 29. Dobrovolný svazek obcí Prachaticko:Husinec, Chroboly, Ktiš, Nebahovy, Prachatice, Těšovice, Záblatí a Žernovice. [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-10-02]. DSO Prachaticko. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 30. Národní pozemkový fond ministerstva zemědělství - okresní osídlovací komise, úřadovna Prachatice [online]. Prachatice, Telč: Státní okresní archiv Prachatice [cit. 2019-10-10]. Fond tvoří spisový materiál z let 1945-1950, který obsahuje spisy o konfiskaci zemědělských usedlostí, německý majetek v národní správě, přidělování a hospodaření s konfiskovaným majetkem, osídlenci a finanční záležitosti a osídlovací kniha z let 1945-1948, kniha přihlášek z let 1945-1948, podací protokoly z let 1946-1948, index z roku 1947 a část nezpracovaného spisového materiálu z let 1945-1954.. Dostupné online. 
 31. KLÍMOVÁ, Ludmila. 70 let školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích 1925-1995: 115 let české školy v Prachaticích 1881-1996. Prachatice: Zákl. umělecká škola Prachatice, 1995. 36, fot. s. Zvláštní vydání školního časopisu Paprsek. 
 32. KLÍMOVÁ, Ludmila. 70 let české hudební školy v Prachaticích. Prachatice: ZŠ Vodňanská Prachatice, 1996. 23, fot. s. 
 33. STARÝ, Václav. 20 let pedagogické školy v Prachaticích : 1950-1970 : kapitola o historii dívčího školství v Prachaticích. Prachatice: Sdružení rodičů a přátel pedagogické školy v Prachaticích, 1970. 75 : il. s. [zpracováno podle rukopisné stati promovaného historika Václava Starého, městského archiváře]. 
 34. Aktuality - VOŠS a SPgŠ Prachatice. www.spgspt.cz [online]. [cit. 2019-10-29]. Dostupné online. 
 35. Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249. www.infoabsolvent.cz [online]. [cit. 2019-10-29]. Dostupné online. 
 36. Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice. www.ddmajcb.cz [online]. [cit. 2019-10-29]. Dostupné online. 
 37. Muzeum krajky Prachatice. Sbírka paličkovaných krajek z Čech a mnoha evropských zemí [online]. Prachatice: Muzeum krajky Prachatice [cit. 2019-09-17]. Dostupné online. 
 38. Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka/Kulturzentrum Otto Herbert Hajek. Příprava vydání Josef Štemberk. 1. vyd. Prachatice: Město Prachatice, 2009. 21 s. (čeština němčina) Představuje zároveň galerii (Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka), která zahájila svou činnost v roce 2001 a jíž umělec věnoval reprezentativní výběr svých děl.. Katalog byl vydán u příležitosti výstavy:"Otto Herbert Hajek" v Muzeu moderního umění Wörlen v Pasově. Česká a německá biografie O.H. Hajeka, citace jeho přednášky a seznam děl. 
 39. Galerie O. H. Hajeka [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-09-17]. Dostupné online. 
 40. Neumannka [online]. Prachatice: Neumannka [cit. 2019-09-17]. Dostupné online. 
 41. Nová galerie k poctě sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích [online]. Příprava vydání Mgr. Lenka Houšková, MPA. Prachatice: Město Prachatice, 2017-02-23 [cit. 2019-10-02]. Dostupné online. 
 42. Rodný dům sv. Jana Nepomuka Neumanna. [online]. https://www.vozejkmap.cz [cit. 2019-10-02]. Galerie Smíření a hledání nových cest je věnována tématu sudet, životu českých i německých obyvatel pohraničí.. Dostupné online. 
 43. Galerie Dolní brána/KIS Prachatice [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-10-20]. Dostupné online. 
 44. Římskokatolická farnost Prachatice [online]. Prachatice: Římskokatolická církev - vikariát Prachatice [cit. 2019-09-21]. Dostupné online. 
 45. Projekt revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích [online]. Prachatice: Římskokatolická církev - vikariát Prachatice [cit. 2019-09-21]. Dostupné online. 
 46. ADÁMEK, Karel. Z naší doby Díl IV.. Velké Meziříčí: J. F. Šašek, 1890. 305 s. Dostupné online. Kapitola Politika XXII., s. 168-172. 
 47. ŘEHÁČEK, Karel. Národní jednota pošumavská (1884-1951) In: České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2003. 287 s. ISBN 80-86101-70-3. S. 222-244. 
 48. a b KOCHMA, Ondřej. Historie tělesné výchovy a sportu v Prachaticích.History of physical education and sport in Prachatice. České Budějovice, 2017 [cit. 2019-10-28]. 81 s. bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy a sportu. University of South Bohemia in České Budějovice Faculty of Education Department of Sports Studies. Vedoucí práce doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.. Dostupné online.
 49. Prachatice. Staré chválíme a v nových časech žijeme. [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha [cit. 2019-09-26]. Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Dostupné online. 
 50. CÍLEK, Václav. Konopická. Jihočeská zábava. Podle Český lid, 324-327 [online]. Strážnice: Národní ústav lidové kultury Strážnice [cit. 2019-10-02]. 
 51. LAUDOVÁ, Hannah. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Díl II. Jižní Čechy. Popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. [online]. Redakce Jan Miroslav Krist. Strážnice: Ústav lidové kultury ve Strážnici, 1995 [cit. 2019-10-02]. Redakční rada: Prof. Zdenka Jelínková Mgr. Jan Miroslav Krist PhDr. Hannah Laudová, CSc. PhDr. Karel Pavlištík, CSc.. Dostupné online. 
 52. Projekt Tady jsme doma [online]. Strážnice: Národní ústav lidové kultury [cit. 2019-10-02]. Dostupné online. 
 53. Hra na konopickou - představení pro žáky školy - 21. 6. 2019 [online]. Prachatice: Základní škola Prachatice, Vodňanská 287, 2019-06-20 [cit. 2019-10-02]. Dostupné online. 
 54. BERAN, Ladislav. Na Šumavu se vrátila staročeská slavnost Konopická [online]. Klatovy, Stachy: Euroregion Šumava Jihozápadní Čechy/Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., 2013-09-08 [cit. 2019-10-02]. Dostupné online. 
 55. JANOUT, František. Staročeská konopická v Lažišti na Prachaticku - reportáž [online]. Klatovy: Informační server ŠumavaNet.CZ [cit. 2019-10-02]. Dostupné online. 
 56. Staročeská konopická [online]. Malenice: PRO Šumavsko, z.s., 2019-08-24 [cit. 2019-10-02]. Dostupné online. 
 57. Staročeská konopická ve Volarech [online]. Volary: Město Volary, 2019-08-24 [cit. 2019-10-02]. Dostupné online. 
 58. Poděkování za účast na folklórním festivalu ve Strážnici [online]. Prachatice: Základní škola Prachatice, Vodňanská 287, 2019-08-24 [cit. 2019-06-30]. Dostupné online. 
 59. THOŘOVÁ, Věra; VEJVODA, Zdeněk. V Prachaticích za bránou. Lidové písně z okolí Prachatic a šumavského Podlesí v zápisech sběratelů 19. a 20. století. 1. vyd. Praha, Volary: Stehlík; Etnologický ústav Akademie věd ČR v Praze, 2013. 223, il., mapy, fot., noty, faksim. s. ISBN 978-80-86913-13-1, ISBN 978-80-87112-77-9. 
 60. V Prachaticích za bránou.Lidová muzika z Třemošné. Lidová muzika z Třemošné (hudební skupina) [1 CD audio (40:35)]. Prachatice: Spolek přátel ZŠ Vodňanská ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i., Praha, 2015. 
 61. FIBICH, Ondřej; VLASÁK, Václav; MARTAN, Miloslav; MALÍŘSKÝ, Jan, Čech Zdirad, Vlasák Václav. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech [online]. Překlad Helfried Reischl; ilustrace Čech Zdirad. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-09-07]. Spolupráce na projektu Kreisbibliothek Freyung. Auswahl von den Sagen ins Deutsche wurde von Helfried Reischl übersetzt.. Dostupné online. 
 62. MAGER, Jan Antonín. Chtěli žít. Vojáci z prachatického pomníku obětí I. světové války. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2016. 43, foto s. ISBN 978-80-87421-24-6. 
 63. JURČO, Antonín. Město pracuje na obnově letního kina [online]. Příprava vydání Mgr. Lenka Houšková, MPA. Prachatice: Město Prachatice, 2014-12-05 [cit. 2019-10-03]. 
 64. FRÖHLICHOVÁ, Leona. Venku nepromítají. Prachatický deník [online]. VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019-08-13 [cit. 2019-10-03]. Roč. 2019. Dostupné online. 
 65. TOUPALÍK, Jan. Koncepce rozvoje města Prachatice. Prachatice: Městský národní výbor Prachatice, 1965. 229 s. Kapitola 112 Památková rezervace, s. 112 - 116. 
 66. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice – Vývoj uliční sítě a jejího pojmenování. Prachatice: Okresní muzeum Prachatice, 1990. 80-239-5443-1 s. Kapitola Ulice Zlatá stezka. 
 67. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice; vývoj uliční sítě a jejího pojmenování. Prachatice: Okresní muzeum Prachatice, 1989. 49 s. 
 68. STARÝ, Václav. Z dějin názvů ulic města Prachatic v 16. a 17. století. Příspěvek k místopisu města. Zlatá stezka. 2003, roč. 8-9, s. 268. 
 69. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-12]. Identifikátor záznamu 158135 : Měšťanský dům - Žďárských, Velké náměstí čp. 13, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1]. 
 70. MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice - Dům Žďárských, Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). Dostupné online. Kapitola Prachatice, s. 268-271. 
 71. ŽABKOVÁ, Gabriela. Renesanční nástěnná malba a sgrafito na fasádách domů v Prachaticích. Renaissance mural paintings and sgraffiti on the facades in town Prachatice. Praha, 2011-06-09 [cit. 2019-03-16]. 283, Díl druhý: Obrazová příloha. s. Diplomová práce. Filozofická fakulta (FF) Univerzity Karlovy.Ústav pro dějiny umění (21-UDU). Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.. s. 212 - 214. [Dále jen: ŽABKOVÁ, s.']. Dostupné online.
 72. JURČO, Antonín. Sitrův dům - Prachatické muzeum (č.p.13) [online]. Příprava vydání Jana Hulešová. Prachatice: Město Prachatice, 2013-06-05, rev. 2013-06-05 [cit. 2019-04-02]. Dostupné online. 
 73. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 157928 : Měšťanský dům - Velké náměstí čp. 11, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [2]. 
 74. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 149993 : Měšťanský dům - Velké náměstí čp. 43, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [3]. 
 75. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 149007 : Měšťanský dům - Velké náměstí čp. 43, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [4]. 
 76. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-26]. Identifikátor záznamu 131309 : Měšťanský dům - Velké náměstí č.p. 42, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [5]. 
 77. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 132838 : Měšťanský dům (dvorní křídlo) - Velké náměstí čp. 8, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [6]. 
 78. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-26]. Identifikátor záznamu 124181 : Měšťanský dům - Hotel Zlatá stezka Velké náměstí č.p. 46, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [7]. 
 79. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 130823 : Měšťanský dům - Hotel Zlatá stezka Velké náměstí č.p. 46, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [8]. 
 80. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 133162 : Měšťanský dům Velké náměstí č.p. 38, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [9]. 
 81. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 132610 : Měšťanský dům Velké náměstí č.p. 39, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [10]. 
 82. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 145349 : Měšťanský dům Velké náměstí č.p. 47, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [11]. 
 83. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 130434 : Měšťanský dům - Hotel Koruna Velké náměstí č.p. 48, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [12]. 
 84. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 130422 : Měšťanský dům Velké náměstí č.p. 14, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [13]. 
 85. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 150895 : Měšťanský dům Velké náměstí č.p. 12, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [14]. 
 86. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 142578 : Měšťanský dům - Rumpálův dům Velké náměstí č.p. 41, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [15]. 
 87. JURČO, Antonín. Rumpálův dům (č.p.41) [online]. Příprava vydání Jana Hulešová. Prachatice: Město Prachatice, 2013-06-04, rev. 2013-07-25 [cit. 2019-02-07]. Dostupné online. 
 88. STANKOVSKÝ, Josef Jiří. Maxmilián Rumpal. Prachatický primátor. 2. vyd. Praha: František Topič, 1910. 239 převazba s. (Topičův sborník; sv. 7). 
 89. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 130742 : Měšťanský dům Velké náměstí č.p. 49, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [16]. 
 90. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 124214 : Měšťanský dům Velké náměstí č.p. 44, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [17]. 
 91. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-12]. Identifikátor záznamu 134901 : Měšťanský dům - Knížecí, Velké náměstí čp. 9, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [18]. 
 92. MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice - Dům Žďárských, Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). Dostupné online. Kapitola Prachatice, s. 264-267. 
 93. ŽABKOVÁ, Gabriela. Renesanční nástěnná malba a sgrafito na fasádách domů v Prachaticích. Renaissance mural paintings and sgraffiti on the facades in town Prachatice. Praha, 2011-06-09 [cit. 2019-10-27]. 283, Díl druhý: Obrazová příloha. s. Diplomová práce. Filozofická fakulta (FF) Univerzity Karlovy.Ústav pro dějiny umění (21-UDU). Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.. s. 136 - 149. [Dále jen: ŽABKOVÁ, s.']. Dostupné online.
 94. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-26]. Identifikátor záznamu 147296 : Měšťanský dům - Velké náměstí čp. 37, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [19]. 
 95. ŽABKOVÁ, Gabriela. Stará radnice čp. 1. Praha, 2011 (9. 6.) [cit. 2019-02-24]. 283 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav dějin umění. Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.. s. 109 - 128. Dostupné online.
 96. JURČO, Antonín. Stará radnice (č.p.1) [online]. Příprava vydání Jana Hulešová. Prachatice: Město Prachatice, 2013-06-04, rev. 2017-02-02 [cit. 2019-02-07]. Dostupné online. 
 97. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 128563 : Měšťanský dům Velké náměstí č.p. 40, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [20]. 
 98. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 130596 : Měšťanský dům Rožmberský Velké náměstí č.p. 184, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [21]. 
 99. ŽABKOVÁ, Gabriela. Dům čp. 184 (Bozkovského, Solnice). Praha, 2011 (9. 6.) [cit. 2019-02-24]. 283 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav dějin umění. Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.. s. 131 - 134. Dostupné online.
 100. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 135810 : Měšťanský dům Klášterní Velké náměstí č.p. 5, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [22]. 
 101. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 135810 : Měšťanský dům Klášterní Velké náměstí č.p. 5, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [23]. 
 102. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 145743 : Měšťanský dům - Křišťanova č.p. 172, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [24]. 
 103. a b Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 154437 : Měšťanský dům - Křišťanova č.p. 63, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [25]. 
 104. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 136453 : Měšťanský dům - Křišťanova č.p. 171, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [26]. 
 105. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 136986 : Měšťanský dům - Křišťanova č.p. 62, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [27]. 
 106. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-12]. Identifikátor záznamu 140340 : Měšťanský dům Křišťanova čp. 36 Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [28]. 
 107. ŽABKOVÁ, Gabriela. Renesanční nástěnná malba a sgrafito na fasádách domů v Prachaticích./Dům čp. 36 (U s. Kryštofa). Praha, 2011 (9. 6.) [cit. 2019-02-25]. 283 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav dějin umění. Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.. s. 179 - 185. Dostupné online.
 108. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 131991 : Měšťanský dům - Křišťanova č.p. 65, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [29]. 
 109. JURČO, Antonín. Křišťanova č.p. 63 [online]. Příprava vydání Jana Hulešová. Prachatice: Město Prachatice, 2013-06-05, rev. 2013-06-05 [cit. 2019-04-02]. Dostupné online. 
 110. ŽABKOVÁ, Gabriela. Renesanční nástěnná malba a sgrafito na fasádách domů v Prachaticích./Dům čp. 32 (fara ?). Praha, 2011 (9. 6.) [cit. 2019-02-24]. 283 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav dějin umění. Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.. s. 174 - 178. Dostupné online.
 111. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 157071 : Měšťanský dům - Křišťanova č.p. 33, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [30]. 
 112. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 125015 : Měšťanský dům Křišťanova čp. 64 Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [31]. 
 113. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 159857 : Měšťanský dům Křišťanova čp. 34 Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [32]. 
 114. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 129107 : Měšťanský dům Křišťanova čp. 173 Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [33]. 
 115. Prachatice. Dům čp. 87 [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-01-13]. Dostupné online. 
 116. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-26]. Identifikátor záznamu 134219 : Měšťanský dům - Žďárských, Velké náměstí čp. 13, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [34]. 
 117. ŽABKOVÁ, Gabriela. Dům čp. 50. Praha, 2011 (9. 6.) [cit. 2019-02-24]. 283 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav dějin umění. Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.. s. 129 - 130. Dostupné online.
 118. ŽABKOVÁ, Gabriela. Renesanční nástěnná malba a sgrafito na fasádách domů v Prachaticích./Dům čp. 51, Věžní ulice, parc. č. 95 (dnes Hotel Parkán) [412-413]. Praha, 2011 (9. 6.) [cit. 2019-02-25]. 283 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav dějin umění. Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.. s. 207. Dostupné online.
 119. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 147944 : Měšťanský dům - Kostelní náměstí č.p. 28, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [35]. 
 120. a b MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice - Dům čp. 28, Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). Dostupné online. Kapitola Prachatice, s. 278. 
 121. ŽABKOVÁ, Gabriela. Renesanční nástěnná malba a sgrafito na fasádách domů v Prachaticích. Renaissance mural paintings and sgraffiti on the facades in town Prachatice. Praha, 2011-06-09 [cit. 2019-03-16]. 283, Díl druhý: Obrazová příloha. s. Diplomová práce. Filozofická fakulta (FF) Univerzity Karlovy.Ústav pro dějiny umění (21-UDU). Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.. s. 150 - 158. [Dále jen: ŽABKOVÁ, s.']. Dostupné online.
 122. JURČO, Antonín. Průvodce historickým jádrem - Kostelná náměstí [online]. Příprava vydání Jana Hulešová. Prachatice: Město Prachatice, 2013-06-05, rev. 2013-06-05 [cit. 2019-04-02]. Dostupné online. 
 123. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 151311 : Měšťanský dům - Kostelní náměstí č.p. 29, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [36]. 
 124. MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice - Dům čp. 29, Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). Dostupné online. Kapitola Prachatice, s. 279. 
 125. ŽABKOVÁ, Gabriela. Renesanční nástěnná malba a sgrafito na fasádách domů v Prachaticích. Renaissance mural paintings and sgraffiti on the facades in town Prachatice. Praha, 2011-06-09 [cit. 2019-03-16]. 283, Díl druhý: Obrazová příloha. s. Diplomová práce. Filozofická fakulta (FF) Univerzity Karlovy.Ústav pro dějiny umění (21-UDU). Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.. s. 159 - 165. [Dále jen: ŽABKOVÁ, s.']. Dostupné online.
 126. JURČO, Antonín. Sitrův dům - Prachatické muzeum (č.p.13) [online]. Příprava vydání Jana Hulešová. Prachatice: Město Prachatice, 2013-06-04, rev. 2013-08-07 [cit. 2019-10-27]. Dostupné online. 
 127. ŽABKOVÁ, Gabriela. Renesanční nástěnná malba a sgrafito na fasádách domů v Prachaticích./Dům čp. 32 (fara ?). Praha, 2011 (9. 6.) [cit. 2019-02-24]. 283 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav dějin umění. Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.. s. 172 - 173. Dostupné online.
 128. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 147944 : Měšťanský dům - Kostelní náměstí č.p. 28, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [37]. 
 129. ŽABKOVÁ, Gabriela. Renesanční nástěnná malba a sgrafito na fasádách domů v Prachaticích./Dům čp. 30 (Literátská škola). Praha, 2011 (9. 6.) [cit. 2019-02-07]. 283 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav dějin umění. Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.. s. 166-169. Dostupné online.
 130. JURČO, Antonín. Městská škola (č.p.30) [online]. Příprava vydání Jana Hulešová. Prachatice: Město Prachatice, 2013-06-05, rev. 2013-08-60 [cit. 2019-02-07]. Dostupné online. 
 131. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 135308 : Literátská škola - Děkanská č.p. 30, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [38]. 
 132. STARÝ, Václav. Z dějin literátského bratrstva v Prachaticích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 185-201.
 133. STARÝ, Václav. Obraz literátského bratrstva v Prachaticích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 203-213.
 134. ŽABKOVÁ, Gabriela. Renesanční nástěnná malba a sgrafito na fasádách domů v Prachaticích./Dům čp. 31 (Fara). Prachatice, 2011 (9. 6.) [cit. 2019-02-07]. 283 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav dějin umění. Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.. s. 170-172. Dostupné online.
 135. JURČO, Antonín. Dům č.p.31 [online]. Příprava vydání Jana Hulešová. Prachatice: Město Prachatice, 2013-06-05, rev. 2013-07-26 [cit. 2019-02-07]. Dostupné online. 
 136. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-27]. Identifikátor záznamu 152079 : Děkanství, Děkanská č.p. 31, Prachatice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [39]. 
 137. MUK, Jan. Prachatice. Vnitřní město a předměstí. Stavebně historický rozbor objektů (Pasport býv. SÚRPMO).. Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů Praha, 1963. x s. Kapitola 3.6.2.5 Dům čp. 33, s. 174 ad., s. x. Uloženo v archivu plánové sbírky NPÚ ÚP v Praze). 
 138. Prachatice II, p. č. st. 528, Zlatá stezka čp. 255 [online]. Praha: Český úřad katastrální a zeměměřičský v Praze [cit. 2019-02-27]. Dostupné online. 
 139. Zpravodaj Prachatického muzea/Zámeček - Zlatá stezka 255. S. 2. Zpravodaj Prachatického muzea/ [online]. [cit. 2019-02-27]. Roč. 2008, čís. 3, s. 2. Dostupné online. ISSN null. 
 140. MAREŠ, Jan; KAREŠ, Ivo. Kohoutí kříž. www.kohoutikriz.org [online]. 2001-01-01 [cit. 2019-09-08]. Dostupné online. 
 141. MAREŠ, Jan; KAREŠ, Ivo. Kohoutí kříž. www.kohoutikriz.org [online]. 2001-01-01 [cit. 2019-09-08]. Dostupné online. 
 142. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice 1918 - 1923. Ilustrace soukromé sbírky autorů. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum ve spolupráci s Nadačním fondem města Prachatice, 1918. 107, il s. ISBN 978-80-87421-99-4. Kapitola Náboženské poměry, s. 43 - 44. 
 143. MAGER, Jan Antonín. Kaple Prachaticka pohledem genealoga. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2011. 103 s. ISBN 978-80-87421-02-4. S. 100 - 103. 
 144. MAGER, Jan Antonín. Kaple Prachaticka pohledem genealoga. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2011. 103 s. ISBN 978-80-87421-02-4. S. 11 - 14. 
 145. MAREŠ, Jan; KAREŠ, Ivo. Kohoutí kříž. www.kohoutikriz.org [online]. 2001-01-01 [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 146. Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti - P. Klement Petr. www.petrini.cz [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 147. Bohuslav Kloubec životopis | Databáze knih. www.databazeknih.cz [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 148. Oberfalcer, Eduard, 1939- ola2003204959 - Portaro - katalog knihovny Západočeského muzea. verbis.zcm.cz [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 149. Osobnost: Eduard Oberfalcer | Příjmení.cz. www.prijmeni.cz [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 150. fitness.medea.cz [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 151. VAVRDA, Antonín. ARLETA KRAUSOVÁ: česká boxerská průkopnice v profiringu. profiboxing.cz [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. (polsky) 
 152. "Arleta Krausová" - Hledat Googlem. www.google.com [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 153. Josef Messner [online]. Prachatice: Město Prachatice, 2013-07-23 [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 154. MAREŠ, Jan; KAREŠ, Ivo. Josef Messner. Kohoutí kříž šumavské ozvěny [on-line] www.kohoutikriz.org [online]. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 2001-01-01, rev. 2018-11-02 [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 155. MAGER, Jan Antonín. Josef Messner. S. 25. Rodopisná revue on-line [online]. Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury. Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám.. [cit. 2019-09-07]. Roč. 2009, čís. 2, s. 25. Dostupné online. 
 156. STARÝ, Václav. Josef Messner (1822-1862). In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 21-22, (2014-2015 [vyd. 2015]). ISBN 978-80-87421-20-8. S. 207-217.
 157. MAREŠ, Jan; KAREŠ, Ivo. Oskar Günther. Kohoutí kříž šumavské ozvěny [on-line] www.kohoutikriz.org [online]. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 2001-01-01, rev. 2018-11-02 [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 158. a b c Rozvoj vzdělanosti [online]. Příprava vydání Jana Hulešová, DiS.. Prachatice: Město Prachatice, 2013-06-03, rev. 2013-07-24 [cit. 2019-10-06]. Dostupné online. 
 159. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice 1918 - 1923. Ilustrace soukromé sbírky autorů. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum ve spolupráci s Nadačním fondem města Prachatice, 1918. 107, il s. ISBN 978-80-87421-99-4. Kapitola Školy v Prachaticích, s. 76. 
 160. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice 1918 - 1923. Ilustrace soukromé sbírky autorů. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum ve spolupráci s Nadačním fondem města Prachatice, 1918. 107, il s. ISBN 978-80-87421-99-4. Kapitola Školy v Prachaticích, s. 77. 
 161. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice 1918 - 1923. Ilustrace soukromé sbírky autorů. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum ve spolupráci s Nadačním fondem města Prachatice, 1918. 107, il s. ISBN 978-80-87421-99-4. Kapitola Zdravotnictví a sociální péče, s. 95. 
 162. PLETZER, Karel. Vlašský stavitel Josef Fargit v Českých Budějovicích.. Jihočeský sborník historický. Roč. 41, 1972, s. 116 - 117. 
 163. STARÝ, Václav. Osudy jednoho prachatického domu a jeho obyvatel v 16.-17. století. Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Roč. 2003, čís. 10, s. s. 7-26. 
 164. Kyšková Eva / Informační systém abArt [online]. Kostelec nad Černými lesy: Archiv výtvarného umění, o.s. [cit. 2019-08-15]. Dostupné online. 
 165. Šebelová Vašků Marcela / abART [online]. Kostelec nad Černými lesy: Archiv výtvarného umění, o.s. [cit. 2019-08-15]. Dostupné online. 
 166. Rudolf Kubitschek. Kohoutí Kříž : šumavské ozvěny [on-line] [online]. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna, 2001-2019, rev. 2018-11-02 [cit. 2019-10-14]. Dostupné online. 
 167. Paul Praxl. Narozen 17.5.1935 ve Volarech. Archivář. Publikace z oboru historie. [online]. Praha: Historický ústav AV ČR Oddělení historické bibliografie [cit. 2019-10-16]. Dostupné online. 
 168. MAREŠ, Jan; KAREŠ, Ivo. Kohoutí kříž. www.kohoutikriz.org [online]. 2001-01-01 [cit. 2020-08-04]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Zlatá stezka - historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 1. Úsek Prachatice - státní hranice. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007. 190 s., fot. + 1 mapa. s. ISBN 978-80-86260-62-4. 
 • KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Zlatá stezka.Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty.2. Úsek Vimperk - státní hranice. 1. vyd. České Budějovice, Prachatice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Prachatické muzeum, 2007. 230. obr. a foto v textu s. ISBN 978-80-86260-82-2. 
 • KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty.3. Úsek Kašperské Hory - státní hranice. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009. 263 s. ISBN 978-80-87311-06-6. 
 • KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr; KERSCHER, Hermann. Zlatá stezka - historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 4. Úsek státní hranice - Pasov. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2015. 672 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; s. ISBN 978-80-87421-21-5. S jednou kapitolou od Hermanna Kerschera. 

Externí odkazyEditovat