Wikipedie:Editathon ve Vědecké knihovně Olomouc, 24. listopadu 2018/Doporučená témata

 • Olomoucký misál
  • BÉM, Mojmír et al. Svědkové starých časů: 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. 1. vydání. Olomouc: Olomoucký kraj, 2015, s. 110-111. ISBN 978-80-87982-32-7.
  • STRNADOVÁ, Lenka. Psaný skvost. Misál olomoucký: v Arcidiézním muzea v Olomouci na čtyři týdny vystaví vzácný zdobený rukopis ze 14. století. Mladá fronta Dnes, 2008, 19(288). Střední Morava Dnes, s. C/2. ISSN 1210-1168.

(autor textu publikace „Ilséa, princezna tripolisská“)

  • DOLEŽALOVÁ, Pavla, ed. et al. Slovník francouzsky píšících spisovatelů: Francie, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Kanada, Maghreb a severní Afrika, "Černá" Afrika, Libanon, Oblast Indického a Tichého oceánu. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 759 s. ISBN 80-7277-130-2.

(Městský špitál/Kriminální dům/Dům manželů Donathových)

  • ZATLOUKAL, Pavel. Palác Muzea umění v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2016. 56 stran. ISBN 978-80-88103-13-4.
  • MUZEUM UMĚNÍ a ZATLOUKAL, Pavel. Muzeum umění Olomouc 1951-2011. 2. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2012 [i.e. 2013], s. 88-89. ISBN 978-80-87149-70-6.
  • ZATLOUKAL, Pavel. Meditace o architektuře: Olomouc, Brno, Hradec Králové: 1815-1915. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae, 2016, s. 388-389, 490. ISBN 978-80-7467-100-5.
 • Pavel Zatloukal (rozšíření článku)
  • ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století: architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2002, medailonek na přebalu. ISBN 80-85227-49-5.
  • LUKEŠ, Zdeněk. Pavel Zatloukal padesátiletý. Architekt, 1998, 44(22), s. 6. ISSN 0862-7010.
  • VYBÍRAL, Jindřich. Historismus jako téma: K padesátinám Pavla Zatloukala. Architekt, 1998, 44(22), s. 6-7. ISSN 0862-7010.
  • https://cenamesta.cz/laureati/pavel-zatloukal-2/

(Klášter klarisek, Kostel sv. Kláry)

  • VLASTIVĚDNÉ MUZEUM. Vlastivědné muzeum v Olomouci: průvodce po sbírkách a stálých expozicích = Regional Museum in Olomouc: guide to the collections and permanent exhibitions = Heimatkundemuseum in Olmütz: Führer durch Sammlungen und Dauerausstellungen. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2007, s. 8-9. ISBN 978-80-85037-50-0.
  • ZATLOUKAL, Pavel. Meditace o architektuře: Olomouc, Brno, Hradec Králové: 1815-1915. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae, 2016, s. 388-389, 490. ISBN 978-80-7467-100-5.
  • BURIAN, Václvav. Příspěvek ke stavebním dějinám velkého výstavního sálu olomouckého muzea. Zprávy krajského vlastivědného střediska v Olomouci. 1960, 1960(87), 113-117.
  • BURIAN, Václav. Ze stavebních dějin budovy muzea v Olomouci. Zprávy krajského vlastivědného střediska v Olomouci. 1960, 1960(91), 201-227.
  • BURIAN, Václav. Stavební počátky hlavní budovy Olomouckého muzea. Zprávy krajského vlastivědného střediska v Olomouci. 1960, 1960(92), 225-230.
  • BOLEK, František. Katolické kostely a kaple v Olomouci. Olomouc, 1936, s. 155.
 • Mohelnický monoxyl
  • BÉM, Mojmír et al. Svědkové starých časů: 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. 1. vydání. Olomouc: Olomoucký kraj, 2015, s. 178-179. ISBN 978-80-87982-32-7.
  • PEŠKA, Jaroslav. Unikátní nález monoxylu u Mohelnice. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 1999, 278, s. 74-78. ISSN 1212-1134.
  • V katakombách muzea zakotví 3000 let starý člun: úpravy depozitáře, kde bude monoxyl vystaven, by měly skončit na podzim. Olomoucký deník, 2007, 283, s. 3. ISSN 1801-9781.
 • Příběh kamene (expozice)
  • DOLÁKOVÁ, Markéta. Příběh kamene - nová expozice Vlastivědného muzea v Olomouci. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy, 2013, 306, s. 164-169. ISSN 1212-1134. ISBN 978-80-85037-68-5.
  • DOLÁKOVÁ, Markéta. Umění Olomouce: Jezuitská škola a Příběh kamene. (OL)4you: olomoucký lifestylový magazín, 2017, 9-10, s. 46.

https://www.vmo.cz/pribeh-kamene---expozice-geologie-archeologie-a-la