Wikipedie:Dokumenty pro Wikizdroje

Sesterský projekt Wikizdroje je určen pro ukládání dokumentů a jiných textů, které jakýmkoliv způsobem mohou dokumentovat či ilustrovat nějaký článek na české Wikipedii a jejichž velikost přesahuje ještě myslitelný citát snad jednoho odstavce, a dále i pro texty, které jsou z jiného důvodu zajímavé pro tuto sbírku (a svým způsobem knihovnu); patří sem tedy mimo jiné i literární texty, které nejsou chráněny autorským právem.

Návrh na přesun editovat

Dokumenty a další texty, určené pro přesun na Wikizdroje, by měly být opatřeny šablonou {{Přesunout na Wikizdroje}}. Touto šablonou lze vyznačit i části článku, pokud nemá být přesunut celý. Zejména v tomto případě je vhodné upřesnit žádost na diskusní stránce, aby nedošlo k omylu.

Podmínky pro přesun editovat

Takto označené texty musí pak splňovat následující podmínky:

  • jako první navrhujeme krátké studium článku Co jsou Wikizdroje na naší doméně, která mnohdy mnohé vyjasní;
  • zejména musí být jasné, o co se vůbec jedná, a pod jakým názvem má text být zveřejněn (což není vždy zřejmé; název by měl být původní);
  • u starších textů by mělo být zaručeno, že pravopis i celá dikce dokumentu je původní, případné změny a opravy oproti zdroji je nutno zmínit;
  • dokumenty musí stát pod svobodnou licencí (momentálně GFDL, CC-by-sa nebo public domain, jiné nejsou žádoucí či nejsou povoleny);
  • pro posouzení licence je nezbytné znát i zdroj (pramen), ze kterého bylo české znění dokumentu převzato (viz i s:Wikisource:Autorské právo#Vložení nové tvůrčí činnosti);
  • autor, případně překladatel, pokud není ze zdroje patrný.

Nejasnosti a další údaje uveďte na diskusní stránce.

Prosíme, ujistěte se před vložením šablony s žádostí o přesun a zejména před provedením přesunu na Wikizdroje samotným, zda text skutečně splňuje všechny výše jmenované podmínky. Vedle údajů o zdroji, licenci, vydání atd. sem patří výslovně i formátování textu a přesunutí historie. Wikizdroje mají velice málo spolupracovníků, kteří se tímto zabývat nemohou a nebudou. Texty, které jmenované podmínky nesplňují, nebudou přijaty a budou vráceny na Wikipedii. Děkujeme za pochopení, Wikizdroje však nejsou odpadkovým košem pro nezařaditelné texty, jak tomu bylo dříve. Vaše Wikizdroje.

Přesun dokumentu na Wikizdroje editovat

Pokud je text shodný se zdrojem bez dalších úprav, lze jej prostě zkopírovat (založit na Wikizdrojích se shodným názvem).

Označíte-li patřičný dokument šablonou {{Přesunout na Wikizdroje}}, bude tento zcela jistě proveden někým jiným (za předpokladu, že otázky zdroje, licence atd. jsou vyřešeny).

Přesuny na Wikizdroje provádí některý ze správců Wikizdrojů, který má nejen možnost přesunout text i s celou historií článku, ale může oprávněnost přesunu i posoudit.