Wikipedie:Autorskoprávní desatero pro skenování médií

Wikipedie je největší encyklopedií na světě. Její větší jazykové verze (včetně češtiny) mají statisíce článků. Protože víme, že obrázek řekne více, než tisíc slov, ilustrujeme encyklopedii prostřednictvím různých multimediálních souborů. Na Wikipedii se tak můžete setkat s fotografiemi, videem, zvukem, PDF soubory a dalšími. Jak však obsah Wikipedie neustále roste (jen od poloviny roku 2014 do začátku roku 2017 bylo napsáno přes 60 tisíc nových článků), tak encyklopedie potřebuje stále více multimediálních souborů. Tedy i vaše fotografie.

Na Wikipedii nahrávejte historické snímky dopravních prostředků, pokud jsou vaše, nebo pokud je můžete uvolnit pod svobodnou licencí.
Uvítáme snímky jak černobílé, tak i barevné. Nižší kvalita fotografií z 20. století je očekávatelná.
Fotografie jiných autorů nahrávejte jen tehdy, pokud vám k tomu udělili souhlas. Pokud je však fotografie volným dílem (tj. je to úřední dílo, jako tento obrázek), tak ji nahrát lze rovněž.
Obrázky lidí nahrávejte jen tehdy, jedná-li se o takové osoby, které jsou encyklopedicky významné.
Důležitější při rozhodování o tom, co do Wikipedie lze nahrát, je osoba autora, která snímek pořídila, než co je na snímku.
Wikipedie je nicméně projektem svobodné kultury a proto může přijmout jen takové fotografie, které jsou v souladu se svobodnými licencemi.

1. Co to znamená svobodná licence a proč zrovna tu?

Na Wikipedii chceme, aby byly snímky použitelné pro všechny. Proto Wikipedie používá licenci Creative Commons. Tato licence je zakotvena i do českého právního řádu. Znamená jediné – uveďte autora a zachovejte licenci. Příklad: U vaší fotografie tak musí být uveden autor a musí být uvedeno označení licence, tj. např. Autor: Josef Novák, Creative Commons 2.0 BY SA.

Materiály, které mají všechna práva vyhrazena bychom nemohli použít, neboť obsah Wikipedie užívají i lidé mimo encyklopedii. Proto nemůžeme přijmout materiály, které jsou autorskoprávně chráněné.

2. Co tedy mohu pro Wikipedii nahrát?

Nahrávejte takové materiály, které považujete za vhodnou ilustraci encyklopedického obsahu, a u níž víte, že není autorskoprávně chráněná, resp. u které víte, že můžete práva uvolnit.

Při nahrávání souborů netroškařte, nebojte se nahrávat velká množství souborů, máte-li je.

3. Jak je to s tím autorským právem?

Každý materiál, který je vytvořen, je předmětem autorského práva, které u nás upravuje autorský zákon. I vaše materiály jsou jako vaše díla autorskoprávně chráněna. Vy se však můžete rozhodnout je zveřejnit právě pod svobodnou licencí, aby je mohla Wikipedie použít. Pokud budete souhlasit s tím, aby byl daný materiál zveřejněn pod svobodnou licencí, a těšit se z něj mohli všichni uživatelé Wikipedie, nahrajte ho. Při nahrávání souboru budete vyzváni k uvedení licence, kde je výběr z několika variant svobodné licence Creative Commons. Zvolte CC BY-SA 4.0 a tím umožníte přístup k Vašim materiálům jak Wikipedii, tak i všem ostatním. Přispějete tím do rozsáhlého úložiště více než 35 milionů fotografií a videí, kterými ilustrujeme naší encyklopedii.

Kromě toho existují materiály, které nejsou předmětem autorského práva. Mezi to spadají například různá díla úřadů, nebo takové materiály, jejichž autor zemřel před více, než 70 lety. Mezi takové spadají např. úřední rozhodnutí (některá mají historickou hodnotu), či třeba fotografie z 19. století. Takové na Wikipedii velice uvítáme.

4. Kdo bude mít k mým materiálům přístup?

Primárně editoři Wikipedie, kteří je vloží do příslušných článků. Sekundárně pak i čtenáři největší internetové encyklopedie a v neposlední řadě i všichni ti, kteří hledají svobodný obsah pro vlastní tvorbu. Každý Vámi nahraný soubor bude k dispozici pod jednou internetovou adresou.

5. Mohu nahrát kamarádovu fotografii?

Jistě, pokud bude kamarád souhlasit, a svůj souhlas nám zašle. Pokud Vám něco nebude jasné, neváhejte se zeptat.

6. Mám tu spoustu krásných pohlednic, mohu je také nahrát?

Pokud jsou to pohlednice z 19. století, tak ano. Pokud jsou novější, tak budou autorskoprávně chráněné, a takové soubory bohužel na Wikipedii musíme odmítnout.

7. V roce 1982 jsme byli s kamarády na Balatonu. Mohu ty fotografie nahrát?

Ty, kde nejsou konkrétní lidé, a lze je využít v článcích o jezeru, přírodě v jeho okolí, vesnicích a památkách kraje, takové na Wikipedii samozřejmě uvítáme! Nahrajte je.

8. Vyfotil jsem známého herce, mohu takový snímek nahrát?

Ano, pokud jste fotografii vyhotovili Vy, nebo někdo, kdo nemá problém ji pro nás uvolnit.

9. Doma mám archivovanou řadu časopisů, kde je spoustu fotografií toho, co hledáte. Mohu je nahrát?

Ne, takové snímky prosíme nenahrávejte, neboť časopisy, knihy, letáky a další jsou předmětem autorskoprávní ochrany a nemůžeme je bohužel na Wikipedii mít.

10. Mohu přinést historické mapy k naskenování?

Bohužel, mapy (především z 20. století) jsou autorskoprávně chráněným dílem. I historické mapy, které jsou naskenovány kulturními institucemi (např. muzea a galerie) mohou být autorskoprávně chráněny, a to i přes to, že jejich autor zemřel před více než 70 lety – pokud totiž kulturní instituce materiál naskenovala sama, je její naskenovaný soubor novým dílem[zdroj?] a vztahuje se na něj nová autorskoprávní ochrana. Mapy, které by bylo možné svobodně použít, jsou v současné době bohužel pro většinu lidí nedostupné; nacházejí se v různých archivech, či depozitářích.