Wikipedie:Archiv žádostí o komentář/2016

Zde jsou dořešené žádosti o komentář z roku 2016.

ÚnorEditovat

 • Rollback – Komunita se shodla na rozšíření práv pro hlídače posledních změn v rámci nově založené uživatelské skupiny. Výsledek diskuse byl přetaven v návrh pravidla Wikipedie:Patroláři --Michal Bělka (diskuse) 2. 2. 2016, 13:04 (CET)

BřezenEditovat

ČervenEditovat

 • Žádost o komentář/Zpochybnění neutrality článku Profimedia – Předmětem sporu je podoba článku Profimedia.cz, kde je většina informací o společnosti kritických a článek je tak nevyvážený. Diskutující odpověděli na otázky zakladatele (viz níže v ŽOKu) víceméně kompaktně: 1) Ano, ale postupovat opatrně; 2) Těžko odpovědet takhle od stolu, neutralitě to ale pomůže; 3) Ano, pokud podloženo externím zdrojem. Článek v současné podobě obsahuje informace podložené víceméně relevantními zdroji, nicméně článek jako celek je nevyvážený. Nezbývá, než šablonu zpochybňující neutralitu ponechat a doufat, že se článku někdo ujme a doplní informace přispějící k jeho větší vyváženosti. --Podzemnik (diskuse) 9. 6. 2016, 11:03 (CEST)
 • Šablony Commons(cat) – ŽOK byl založen roku 2013 a od té doby se hodně změnilo - mj. podoba šablon z nálepek na řádky, jedna z šablon byla smazána. V ŽOKu byly položeny 4 otázky a většina diskutujících se shodla, že: (Ot. 1) Na sesterské projekty se má odkazovat primárně ze závěrečných sekcí (Ot. 2) Externí odkazy, odkaz v infoboxu nevadí. (Ot. 3 & 4) Šablony už byly převedeny na řádkovou podobu. Podzemnik (diskuse) 10. 6. 2016, 05:33 (CEST)
 • Odkazy do cizojazyčných sesterských projektů – Diskutující se vyslovili pro zrušení šablony {{Wikibooks}}. Co se týče šablon {{Wikiquote}} a {{Wikizdroje2}}, největší podporu získalo Tchořovo řešení: ponechat, ale používat jen k odkazům na citáty/díla v originále, případně k odkazům do jiných, jednoznačně relevantních jazyků k danému tématu. Na základě toho jsem upravil dokumentaci těchto šablon: [1] & [2] Podzemnik (diskuse) 10. 6. 2016, 12:12 (CEST)
 • Interní odkazy na data a letopočty – Nejednalo se o klasickou žádost o komentář, tzn. součást procesu řešení sporů, ale spíše o obecnou diskusi nad tématem odkazování na letopočty v článcích. I když Jklamo upozornil na to, že čtenáři tyto linky příliš nevyužívají, většina diskutujích považuje odkazy za užitečné. Vůle k výraznější změně zde zatím není, v dalších diskusích doporučuji pokračovat Pod lípou a ŽOK použít až v případě potřeby vyřešení neshod. Podzemnik (diskuse) 10. 6. 2016, 12:55 (CEST)
 • Uvedení (ne)přechýleného jména v článku – Diskutující nedosáhli konsensu v tom, jak přesně by měl vypadat formát zápisu ne/přechýlené formy jména v bibliografických článcích. Okolností a míře důležitosti toho, jak dotyčná cizinka přišla k české formě jména, je nepřeberné množství a není dost dobře možné je všechny zohlednit v univerzální pravidlo. Z ŽOKu se dá nicméně rozklíčovat několik zásad, kterými by se autoři měli řídit při tvorbě úvodů článků o cizinkách: 1) přechýlená i nepřechýlená forma patří do úvodu článku; 2) zápis těchto jmen by měl být co nejkratší; 3) je potřeba myslet na čtenáře a snažit se informace předat jasnou a srozumitelnou formou; 4) je nevhodné provádět úpravy článku spočívající pouze v přepsání řešení, které zvolil jiný autor, pokud to jednoznačně neprospěje bodu 3). Podzemnik (diskuse) 10. 6. 2016, 14:05 (CEST)
 • (Ne)přechylování islandských jmen – Předmětem žádosti byl spor přechylování islandských patronym. Tento problém se na české Wikipedii řeší nejméně od roku 2010. Ve zdejší diskusi byla prezentována četná stanoviska z odborné literatury, Ústavu pro jazyk český i diskusí z různých koutů Wikipedie. Celý problém shrnul Bazi, v jehož příspěvku lze nalézt odkazy na související diskuse. I když problém nelze jednoznačně rozhodnout a normalizovat do pravidla, většina účastníků diskuse se shodla na tom, že: 1) islandská patronymická a matronymická příjmení přednostně nepřechylujeme; 2) v úvodu článku bez hodnotících přívlastků („(ne)přechýleně“, „(ne)správně“, „(ne)přesně“ atp). formulujeme, v jaké další variantě se jméno v českých věrohodných zdrojích rovněž vyskytuje. Na základě toho jsem upravil doporučení. Podzemnik (diskuse) 11. 6. 2016, 03:48 (CEST)
 • Odstavce Narození a Úmrtí v kalendářních stránkách – Nedá se říci, že by diskutující došli k jednoznačnému závěru. Zatímco jedna část wikipedistů se vyslovila pro úplné zrušení těchto sekcí, jiná část se vyslovila pro jejich zachování, nicméně bez shody na řešení - bylo navrženo vyčlenění těchto sekcí na samostatné podstránky, přenesení do jiných jmenných prostorů i automatické renderování seznamů z wikidat. Za nejlepší možnost nyní považuji zachování současného status quo a po nějakém čase, kdy se wikipedisté i Wikipedie lépe sžijí s Wikidaty a skončí jiná žádost o komentář, diskusi oteřít znovu. Podzemnik (diskuse) 11. 6. 2016, 10:14 (CEST)
 • Kategorie v biografiích vs. šablony narození a úmrtí – Převažuje názor, že by se mělo zrušit automatické vkládání kategorií šablon {{Datum narození a věk}} a {{Datum úmrtí a věk}}. Požádal jsem proto JAna, aby robotem nahradil automaticky vložené kategorie za "manuální". Nemalá část wikipedistů se vyslovila pro zrušení či úpravu sekce kategorie v doporučení, která se čím dál tím více rozchází s praxí vzhledem k technickým udělátkám typu HotCat, které doporučení o pořadí kategorií pochopitelně nereflektují. K tomu nicméně doporučuji otevřít novou diskusi na stránce doporučení, případně založit nový ŽOK zaměřený na takto obecnější problém a jeho řešení. Podzemnik (diskuse) 14. 6. 2016, 01:58 (CEST)

ZáříEditovat

ŘíjenEditovat

 • Nadmořská výška – žádost byla založena jako jeden ze stupňů řešení sporů podle doporučení WP:ŘS, a to v návaznosti na opakované odstraňování jednoho z možných řešení (resp. jeho nahrazování jiným řešením) jedním z editorů, což následně vyvolávalo opakované neshody, diskuse a kontroverze. Jelikož tento editor (podle svého vlastního vyjádření níže) nehodlá v podobném jednání pokračovat, samotný spor lze pokládat za vyřešený. Výstupem žádosti je proto pouze samotné vytvoření obecného doporučení upravujícího formální stránku uvádění informací o nadmořské výšce objektů v geografických článcích, a to na základě poměrně rychlého a jednoznačného konsenzu komunity: 1. Nadmořskou výšku objektů je možno v článcích uvádět dvěma způsoby, tj. značkou metru i příslušnou zkratkou. 2. Je nevhodné provádět úpravy článků spočívající v přepisování řešení, které zvolil jiný autor. --Mario7 (diskuse) 6. 10. 2016, 17:55 (CEST)

ProsinecEditovat

 • Výroční měsíc správců a byrokratů – Výroční měsíc správce je ve měsíci zvolení/potvrzení správce, výroční měsíc byrokrata v měsíci zvolení/potvrzení byrokrata, termíny se po potvrzení posouvají. Rozdělení adminů a byrokratů bylo nekonsensuální, avšak protože se podle něj řídíme už rok, ponechává se. OJJ, Diskuse 22. 12. 2016, 18:09 (CET)
 • Spravedlnost na Wikipedii – Zadavatel položil obecnou otázku, přičemž nijak nenaznačil, jak by měly být případné odpovědi či závěry aplikovány. Konkrétní návrhy se neobjevily ani v diskusi. Žádost byla proto uzavřena s výsledkem: Navrhovatel v žádosti nenavrhl žádné konkrétní kroky. Žádná konkrétní opatření nebyla navrhována a tedy ani přijata. --Vachovec1 (diskuse) 22. 12. 2016, 18:20 (CET)
 • Červené odkazy na hlavní straně – byl položen dotaz, zda červené odkazy (tj. odkazy na doposud neexistující články) jsou na Hlavní straně přípustné. Závěr: Červené odkazy (tj. odkazy na doposud neexistující články) na Hlavní straně jsou přípustné. Jelikož však je Hlavní strana jakousi „výkladní skříní“ české Wikipedie, v souladu s požadavky na kvalitu uvedenými ve Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Kritéria by se wikipedisté připravující témata na Hlavní stranu měli aktivně snažit o minimalizaci počtu takových odkazů, neboť větší počet červených odkazů je obvykle známkou nízké kvality prezentovaného obsahu. Větší počet červených odkazů lze tolerovat pouze v rubrice Aktuality, která pojednává o aktuálních událostech a tématech. Červené odkazy jsou přirozenou součástí Wikipedie, jejich cílem je mimo jiné motivovat uživatele k zakládání nových článků. Nelze je proto explicitně zakazovat, a to ani na Hlavní straně. --Vachovec1 (diskuse) 22. 12. 2016, 18:20 (CET)
 • Ukázka vandalismu jako edukativní prvek – tématem diskuse bylo, zda je možné porušovat pravidla Wikipedie za předpokladu, že by toto porušování sloužilo jako edukativní (výukový) prvek. Závěr: Komunita se vyslovila proti navrhovanému způsobu prezentace. Jelikož by navrhovaný postup zahrnoval úmyslné porušování pravidel Wikipedie, schválení by vyžadovalo odůvodnění pomocí Wikipedie:Nevšímejte si žádných pravidel. Většina diskutujících se však vyslovila jednoznačně proti takové výjimce. Nelze přehlédnout i další zmiňovaný důvod, že „příklady táhnou“ a prezentace by mohla vést i k opačnému efektu – žáci/studenti by sami začali Wikipedii vandalizovat. V rámci diskuse se objevily jiné návrhy, jak přistoupit k danému problému, které přitom nejsou v konfiktu s pravidly pro editování Wikipedie. Patrolování lze například názorně prezentovat pomocí analýzy stránky Speciální:Poslední změny. Pokud tedy existují jiné cesty k dosažení cíle, které nejsou v rozporu s pravidly Wikipedie, nelze aplikaci Wikipedie:Nevšímejte si žádných pravidel obhájit. --Vachovec1 (diskuse) 22. 12. 2016, 18:20 (CET)