Wikipedie:Archiv žádostí o komentář/2011

Zde jsou dořešené žádosti o komentář z roku 2011.

KvětenEditovat

ČervenEditovat

 • Pravidla pro Infoboxy – ŽOK komunitu příliš nezaujal, o potenciálním novém doporučení se žádná diskuse nevedla. --Podzemnik 7. 6. 2011, 14:35 (UTC)
 • Ceny pivních lahví – ŽOK příliš nového nepřinesl. Mezi těmi, kteří se k tématu vyjádřili zde nebo v odkazovaných diskusích, převažuje názor, že informace o českých dodavatelích a zejména jejich aktuálních cenách do článku pivní lahev nepatří. --Podzemnik 7. 6. 2011, 15:21 (UTC)
 • Infoboxy pro sídla a obce – V ŽOKu se diskutovalo o nově navrženém infoboxu pro sídla a obce ČR. Nemalá část diskutérů se kriticky stavěla k jeho délce. Bylo proto navrženo, aby se některé jeho části daly skrývat, proti čemuž se značná část diskutérů ohradila. Byly navrženy i konkrétní změny v infoboxu (JAn, Fafrin), o kterých se však dále nediskutovalo. V ŽOKu tedy nebylo dosaženo konsenzu o nové podobě infoboxu, z části to bylo nejspíš způsobeno tím, že diskuse brzy po založení odumřela. --Podzemnik 9. 6. 2011, 21:50 (UTC)
 • Kategorizace nečlánků a nečlánkových kategorií do článkových kategorií – Diskutující se shodli na tom, že nečlánkové stránky a kategorie nepatří do kategorií pro články z hlavního jmenného prostoru (tzn. do kategorií pro články). Sporná otázka, která však nebyla dostatečně prodiskutována, může nastat u stránek ze jmenného prostoru Portál. Jowe navrhl, aby se v některých případech z kategorií pro články odkazovalo i na příbuzné kategorie určené pro stránky z jiných jmenných prostorů. --Podzemnik 9. 6. 2011, 22:17 (UTC)
 • Rušení rozhodnutí v AfD revertem archivace – V obecné rovině se většina diskutujících shodla na tom, že v případě nesouhlasu s výsledkem diskuse o smazání je nežádoucí tento výsledek revertovat, pokud nebyl jasně chybný. Je potřeba použít standardní postup, kterým je žádost o revizi smazání nebo opětovné založení diskuse o smazání. Co se týče tohoto konkrétního případu, tak diskutující se neshodli, zda bylo předčasné uzavření DoS v duchu pravidel či ne a v tomto smyslu se ani neshodli na oprávněnosti revertování archivace diskuse. Někteří wikipedisté zastávají názor, že nebylo v pořádku ani předčasné zaarchivování diskuse, ani následný revert. --Podzemnik 10. 6. 2011, 21:37 (UTC)
 • Dvoutečková notace v pojmenovávání kategorií – Vzhledem k velmi malé diskusi se v ŽOKu k ničemu zásadnímu nedošlo. Snad jediné dva závěry vyplývající z ŽOKu jsou ty, že 1) nějaká unifikace názvů kategorií z prostoru mimo ten hlavní je žádoucí a že 2) v názvech těchto kategorií by se pokud možno neměla na konci používat dvojtečka. --Podzemnik 10. 6. 2011, 22:01 (UTC)

ČervenecEditovat

 • Duplikování textu – hlavním výsledkem je, že při přebírání textů z jednoho článku ve Wikipedii do druhého je třeba dodržet licenci, tedy přinejmenším uvést ve shrnutí editace zdrojový článek, aby bylo možno dohledat autora/autory--Ioannes Pragensis 14. 7. 2011, 13:17 (UTC)
  Uzavření výše bylo revertováno, nicméně mé pozdější uzavření z listopadu 2011 je stejného vyznění: Navrhované automatické sankce při kopírování textů nemají podporu komunity. Při kopírování se ovšem nesmí zapomenout na dodržení licencí.--Tchoř 21. 11. 2011, 00:16 (UTC)

SrpenEditovat

ŘíjenEditovat

 • Počty obyvatel obcí – Převahu získal názor, podle kterého by se v článcích mělo vycházet z údajů Českého statistického úřadu i za cenu toho, že tyto údaje mohou časem zastarat. Lukax nabídl řešení pomocí robota, byl tedy požádán o jeho vytvoření.--Podzemnik 5. 10. 2011, 10:00 (UTC)
 • Nová podoba hlavní strany – ŽOK zažil vysoce nadprůměrnou účast, do diskuse se zapojilo kolem 50 wikipedistů. Jednohlasně se wikipedisté neshodli na ničem. V zásadě se diskutující vyjadřovali k tomu, co má na hlavní straně zůstat a co ne, načež Miraceti a další přišli s návrhy poněkud razantnějšího přepracování, které si však nezískaly širší podporu diskutérů.

Větší část wikipedistů se shodla na tom, že:

 • zůstat by měly článek týdne, obrázek týdne, zajímavosti, výročí, další projekty
 • interwiki by mělo být zkráceno
 • odstraněny by měly být portály, aktuality, ostatní jazyky
 • méně jistá situace nastává hlavně u kategorií, jako kompromis se jeví jejich ponechání ve zkrácené podobě

V ŽOKu bylo představeno více konkrétních návrhů na novou hlavní stranu. Na základě návrhu některých wikipedistů včetně zakladatele ŽOKu jsem se rozhodl ŽOK uzavřít s výše uvedeným shrnujícím závěrem (neúplné tabulkové, zjednošené shrnutí je dostupné v sekci Předběžné shrnutí). Z tohoto závěru by se mělo vycházet při předkládání návrhů nové podoby hlavní strany, o kterých se bude nakonec hlasovat. Návrhy předkládejte na Wikipedie:Hlasování/Nová podoba hlavní strany, a to pokud možno do 31. října. --Podzemnik 11. 10. 2011, 21:10 (UTC)

ListopadEditovat

 • Jednání Jowe – Paxan pochyboval o tom, zda Jowe postupoval správně, když W.Rebelovi změnil blok tak, že tento již nemohl editovat svou diskusní stránku, zda měl tento krok dostatečnou oporu v pravidlech, zda byl W.Rebel patřičně varován atp. Komunitní odpověď byla víceméně jednomyslná v tom smyslu, že Jowe postupoval správně. --Tchoř 20. 11. 2011, 23:23 (UTC)

ProsinecEditovat

 • Geografické šablony pahýlů – předčasně uzavřeno pro všeobecná vyjádření účastníků k šablonám pahýlů. V důsledku specializace ŽOKu by nebylo možné aplikovat event. konsenzus do výsledku a na Wikipedii jej uskutečnit. Založen byl proto k šablonám pahýlů obecný ŽOK.--Kacir 14. 12. 2011, 20:01 (UTC)