Wikipedie:Analytika

Graf dokládající důležitost analytických nástrojů pro měření dopadu projektů Wikimedia ČR – na tomto grafu je třeba možné si udělat kvalifikovanou představu o tom, kolik tzv. aktivních editorů (>5 editací měsíčně) přináší projekt Senioři píší Wikipedii ve srovnání s celkovým počtem aktivních editorů české Wikipedie
Testovací editaton Wikidat v nástroji Event Metrics
Zkratka:
 • WP:ANA

Přehled nástrojů používaných ve Wikimedia Česká republika k analýze Wikipedie a jejích sesterských projektů. Prosím přidávejte další podle svých zkušeností. Tato stránka slouží jako přehledný rozcestník na různé nástroje i s krátkým popisem toho, co umí.

Vstupní data

editovat
 • Event Metrics: Možnost naplánovat skupinu akcí, akce v ní (od-do), Wikimedia projekt, seznam účastníků definovaných uživatelským účtem, upřesnění kategorií. Event Metrics umožnuje zobrazit statistiky k akci.
 • GLAMorous - kategorie na Wikimedia Commons nebo PagePile nebo uživatelské jméno nebo prostý seznam stránek
 • Uploaders in cat - kategorie na Wikimedia Commons

Oblasti zájmu

editovat

Editoři

editovat
 • Wikimetrics - spočítá celkový počet nově zaregistrovaných editorů ze zadané kohorty v zadaném období
 • Wikimetrics - spočítá, kolik editorů ze zadané kohorty udělalo více než X editací v daném období (tzv. threshold, umožní spočítat, zda byli tito editoři aktivními editory, pokud se za X dosadí např. 5 editací, nebo pokud alespoň jednou editovali - X=1).

Přidané bajty

editovat
 • Quarry 13652 - ze zadaného seznamu uživatelských ID spočítá, kolik jednotliví uživatelé přidali bajtů do projektů Wikimedia, a seřadí je sestupně (user ID je možné z uživatelských jmen získat pomocí Quarry 13635; opačně je to možné pomocí Quarry 13654)

Vytvořené / editované stránky

editovat
 • Xtools Pages - počet stránek vytvořených zadaným uživatelem (jedním) v daném jmenném prostoru
 • Wikimetrics - spočítá celkový počet vytvořených stránek členy zadané kohorty, na daném projektu Wikimedia v daném jmenném prostoru
 • Quarry 40310 - umožní spočítat stránky, které v daném časovém období editovali zadaní uživatelé, a vypíše jejich seznam
 • Quarry 16589 - umožní spočítat stránky v hlavním jmenném prostoru, které v daném časovém období editovali zadaní uživatelé, a vypíše jejich seznam (Asi zastaralé)

Obrázky

editovat
 • GLAMorous - spočítá, kolikrát jsou články v dané kategorii použity v projektech Wikimedia a zobrazí přesné statistiky pro jednotlivé obrázky
 • Uploaders in cat - zobrazí uživatele, kteří nahrávali média umístěné v dané kategorii, a zobrazí, kolik médií do ní nahráli (koláčový graf)
 • Wikimetrics - pomocí lišty "Pages created" umí ze zadané kohorty uživatelů spočítat celkový počet obrázků přidaných členy této kohorty do Wikimedia Commons (ale pozor! Je nutné si vytvořit speciální kohortu uživatelů commonswiki, a jako jmenný prostor je při analýze nutno nastavit "6" - obrázky)

Počet editací

editovat
 • Wikimetrics - spočítá celkový editací členy zadané kohorty, na daném projektu Wikimedia v daném jmenném prostoru

Externí odkazy

editovat