Wikipedie:Aktuality

Portál:Aktuality je zvláštní stránka, která slouží k jisté propagaci článků Wikipedie. Čtenáře jimi snadno upozorníme, že se Wikipedie věnuje i novým tématům a má co říct k mnohým aktuálním zprávám. Částečně také doplňuje českou variantu sesterského projektu Wikizprávy.

Vzhled a styl

editovat

Aktuality jsou krátké, maximálně dvouvěté zprávy o významné události doma nebo ve světě. Je možno je doplnit malou grafikou, např. vlaječkou nebo symbolem. Díky tomu se zvyšuje v dlouhém textu přehlednost a každý se lépe orientuje.

Vyvarujte se komentářů, v aktualitách je třeba se vyhnout jakémukoliv POV.

Významnost události

editovat

Významnost události je dána tím, jak hodně se jí zpravodajské weby a periodika, zejména ta nebulvární, věnují. Zvažte, zda to, co je zajímavé pro Vás, je zajímavé pro širší spektrum lidí. Významnost se také liší podle regionů; stěžejní zpráva nemusí být v sousední zemi/kraji/městě tou podstatnou a naopak.

Aktuality je nutno zdrojovat. Používá se k tomu klasické dvojice referenčních tagů <ref></ref>. Informace o zdroji by měla obsahovat:

  • periodika: název periodika, číslo, ročník, název článku, případně i datum vydání, stranu a autora článku.
  • webové zpravodajství: název webového zpravodajství, název članku, datum navštívení stránky, internetový odkaz a případně i datum vydání článku a autora článku.