Wikipedie:Žádost o arbitráž/Vandalista

Případ otevřen 21:51, 18. 4. 2006 (UTC)

Případ uzavřen 20:11, 10. 7. 2006 (UTC)

Tento případ byl otevřen na základě žádosti podané Eggem dne 13.4.2006.

Prosím needitujte přímo tuto stránku, pokud se nechcete stát účastníkem této žádosti o arbitráž. (Všichni účastníci jsou předmětem rozhodnutí Arbitrážního výboru a ten zváží roli každého jednotlivce ve sporu.) Komentáře jsou vítány na diskusní stránce, a členové výboru je budou v číst v plném rozsahu. Důkazy, ať už je přinese kdokoliv, jsou vítány na stránce /Důkazy. Důkazy jsou užitečnější než komentáře. Arbitři jednotlivé důkazy a navržená rozhodnutí komentují a hodnotí na stránce /Workshop.

Tato stránka a všechny podstránky slouží k rozhodování v kauze Vandalista, shromažďování důkazů a předkládání návrhů. Od všech zúčastněných se očekává slušné chování a snaha dokázat svou pravdu pouze pomocí relevantních a férových argumentů.

Historie případuEditovat

 • 13. 4. 2006 – Byla podána žádost, která byla týž den zařazena do fáze přijímání
 • 18. 4. 2006 – Případ byl přijat k projednání, pracovní skupinu tvoří Beren, Che, Miraceti, Petr.adamek a Wikimol.
 • 26. 4. 2006 – Lhůta pro předkládání důkazů byla prodloužena do 9. 5. 2006.
 • 25. 5. 2006 – Případ přepnut do stavu "Analýza důkazů"
 • 21. 6. 2006 – Zahájeno hlasování
 • 29. 6. 2006 – Případ vrácen zpět do stavu "Analýza důkazů". Výbor předpokládá, že hlasování bude opět zahájeno 1.7.
 • 2. 7. 2006 – Opět zahájeno hlasování
 • 5. 7. 2006 – Zveřejněny výsledky hlasování
 • 6. 7. 2006 – Vznesen podnět k uzavření případu. Vzhledem ke státnímu svátku je lhůta pro poslední námitky prodloužena na 48 hodin.
 • 10. 7. 2006 – Případ uzavřen

Zúčastněné stranyEditovat

Strany sporuEditovat

StanoviskaEditovat

V této sekci jsou stanoviska jednotlivých účastníků k případu. Reakce na stanoviska lze psát na diskusní stránku.
Prosím, omezte se na délku 500 slov.

Stanovisko VandalistyEditovat

Dal jsem si za cíl bojovat za svobodu, větší průhlednost, otevřenost a demokracii na této Wikipedii. Pochopitelně jsem brzy narazil na odpor diktátorů, kterým nejsem ani trochu pohodlný, a hledí se mě co nejrychleji zbavit, umlčet, pohřbít, k čemuž používají nejrůznější podlé prostředky, klasickým příkladem budiž tento lynch.

1) Arbitráž má být poslední instancí řešení sporů. Žádný zde nikdy nebyl. S nikým osobní spory nevedu, nemám nepřátele. Pouze jsem některým diktátorům trnem v oku, protože se nestydím dožadovat svých práv.

2) Samotný arbitrážní výbor, který se má snažit o nastolení spravedlnosti, se neřídí podle daných pravidel. Rád bych slyšel, proč mě zde míní soudit ti, kteří pravidla sami nestydatě porušují a mé námitky odbývají výsměchem.

3) Že je tento lynch veden z politických důvodů ukazuje dále např. to, že moji obhájci jsou soustavně blokováni, tento lynch je záměrně prodlužován nečinností arbitrů, kteří ho měli již dávno ukončit, správcům je bezprecedentně dovoleno zneužívat pravomocí ve vlastním sporu, předložené "důkazy" porušují právo na ochranu osobnosti apod. --Vandalista 21:41, 12. 5. 2006 (UTC)

Stanovisko TompecinaEditovat

Těžko se mohu pokládat za účastníka, který hájí obviněného, protože vandalismus a trolling není jednání, které bych byl ochoten aprobovat, avšak protože tuto arbitráž pokládám za nepřípustnou, ocitl jsem se chtě-nechtě na jeho straně. Ve věci scházejí dva podstatné formální předpoklady vedení arbitrážního řízení: 1. věrhodný a přiměřený předchozí pokus o smír; a 2. dostatečně přesná identifikace účastníků. Proto bude každý výsledek arbitráže, vyjma jejího zastavení, porušením pravidel Wikipedie, a každý bude mít právo nazývat arbitráž tím, čím je, totiž lynchem. --Tompecina 07:16, 27. 4. 2006 (UTC)

Předběžná rozhodnutíEditovat

Stanovisko arbitrů k přijetí tohoto případuEditovat

Žádost byla přijata.
Schváleno (5 pro, 0 proti) 21:51, 18. 4. 2006 (UTC)

Odblokování VandalistyEditovat

 1. IP adresa 86.49.59.202 (zablokování) bude odblokována a wikipedista Vandalista z ní může přispívat.
 2. Do 09:36, 30. 4. 2006 SELČ platí následující omezení:
 3. Vandalista nesmí až do rozhodnutí ArbComu zakládat nové účty.
 4. Vandalista bude v průběhu arbitráže přispívat buďto výhradně z tohoto svého účtu anebo si vybere jiný svůj již existující účet, jeho výběr sdělí Arbitrážnímu výboru, a bude přispívat výhradně pod ním.
 5. Pokud Vandalista či jiný účastník arbitráže požádá o zpřístupnění relevantních stránek, které jsou nyní smazané, správci mu vyhoví.
 6. Pokud uživatel Vandalista pravidla 2-4 poruší, správci jej mohou zablokovat na 24 hodin a kdokoli smí jeho editace bez dalšího zdůvodňování smazat, toto smazání se nepočítá jako revert v pravidle tří revertů. Případné jím nově založené účty mohou správci blokovat na neurčito.
Schváleno (4 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování) 21:51, 18. 4. 2006 (UTC)

Prodloužení lhůty pro předkládání důkazůEditovat

Lhůta pro předkládání důkazů byla prodloužena do 9. 5. 2006.

Schváleno (4 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování) 21:35, 26. 4. 2006 (UTC)

Závěrečné rozhodnutíEditovat

PrincipyEditovat

Žádné osobní útokyEditovat

1) Osobní útoky jsou výslovně zakázány. Zvláště odsouzeníhodné jsou osobní útoky provedené úmyslně takovou formou, aby je bylo ze stránek Wikipedie obtížné odstranit, například zakládáním urážlivých uživatelských jmen.

Schváleno (5 pro) 00:48, 5. 7. 2006 (UTC)

Masové zakládání loutkových účtůEditovat

2) Přestože loutkové účty obecně nejsou pravidly Wikipedie zakázány, jejich zakládání není příliš doporučováno. Pokud k jejich zakládání dochází ve velkém měřítku, jedná se o závažnou formu vandalismu, která znepřehledňuje záznamy o nových uživatelích a vytváří atmosféru nedůvěry ke skutečným novým uživatelům.

Schváleno (5 pro) 00:48, 5. 7. 2006 (UTC)

Zneužívání loutkových účtůEditovat

3) Zneužívání loutkových účtů k porušování pravidel, obcházení bloků, zákazů editace, vícenásobnému hlasování a osobním útokům je zakázáno. Nepřijatelné jsou také pokusy o manipulaci diskusí pomocí loutek a vytváření dojmu širší podpory.

Schváleno (5 pro) 00:48, 5. 7. 2006 (UTC)

VandalismusEditovat

4) Úmyslné poškozování obsahu Wikipedie je zakázané. Závažný a nebezpečný je zejména tzv. skrytý vandalismus, který spočívá v promyšleném vkládání mylných nebo zkreslených informací a který je obtížně odhalitelný.

Schváleno (5 pro) 00:48, 5. 7. 2006 (UTC)

Konstatování nálezůEditovat

Vymezení stranEditovat

1) Pro účely této arbitráže a následných opatření se budou uživatelé přispívající z účtů

 • Wikipedista:Advokát
 • Wikipedista:Akademik
 • Wikipedista:Ano
 • Wikipedista:Aox
 • Wikipedista:Argonaut
 • Wikipedista:Au
 • Wikipedista:Augustin
 • Wikipedista:Baránek
 • Wikipedista:Beran
 • Wikipedista:Beran.blokující.marně
 • Wikipedista:Beran.blokující.pozdě
 • Wikipedista:Beran.ktery.nevi.ze
 • Wikipedista:Beranice
 • Wikipedista:Beranova.blokující.ruka
 • Wikipedista:Beranova.kobyla
 • Wikipedista:Beranova.ovce
 • Wikipedista:Beranova.trapná.ruka
 • Wikipedista:Beranova.trestající.ruka
 • Wikipedista:Beránek
 • Wikipedista:Bojovník
 • Wikipedista:Brva
 • Wikipedista:C-inik
 • Wikipedista:Cinický
 • Wikipedista:Cinikilinki
 • Wikipedista:Cinikoped
 • Wikipedista:Cinikopedista
 • Wikipedista:Cite
 • Wikipedista:Dict
 • Wikipedista:Dobrou.noc.Berane
 • Wikipedista:El
 • Wikipedista:G-nácek
 • Wikipedista:Geg
 • Wikipedista:Halekavsi
 • Wikipedista:I.P.
 • Wikipedista:IG
 • Wikipedista:IgnácP
 • Wikipedista:Ignácek.
 • Wikipedista:Ignácínek
 • Wikipedista:Islandsky fanatik
 • Wikipedista:Kozina
 • Wikipedista:Králík
 • Wikipedista:LaP
 • Wikipedista:Macronyx
 • Wikipedista:Messing
 • Wikipedista:Nenasytne.zravy.slimak
 • Wikipedista:Odol
 • Wikipedista:Otec
 • Wikipedista:Pospíšílek
 • Wikipedista:Spasitel
 • Wikipedista:Tintin
 • Wikipedista:Vandalista
 • Wikipedista:Žal

považovat za jednu osobu.

Schváleno (5 pro) 00:48, 5. 7. 2006 (UTC)

Vandalista záměrně vkládal do Wikipedie nepravdivé informaceEditovat

2) Vandalista založil článek Jan Moravský Brabec (diskuse) o houslistovi, kterého si vymyslel. Po tom, co se jeho informace pokoušeli ověřit další wikipedisté, přiznal ve VfD, že si vše vymyslel. Totéž se o několik měsícu později opakovalo s článkem Dominik Abrahám (diskuse).

Schváleno (5 pro) 00:48, 5. 7. 2006 (UTC)

Vandalista zakládal velké množství účtůEditovat

3) Vandalista založil několik desítek účtů a využíval je mimo jiného k útokům na Cinika (účty Cin* a Ig*) a Berena (účty B*) a simulaci všeobecných protestů proti zablokování jiné své loutky [1] [2] [3]. Jeho praxe použití proxy serverů způsobila v komunitě paranoiu vedoucí k nepříjemnému přístupů k nováčkům, zaměňovaným za jeho loutky [4].

Schváleno (5 pro) 00:48, 5. 7. 2006 (UTC)

Osobní útokyEditovat

4) Vandalista opakované útočil na ostatní wikipedisty [5] [6] [7], a to i přímo v hlavním jmenném prostoru.

Schváleno (5 pro) 00:48, 5. 7. 2006 (UTC)

OpatřeníEditovat

Poznámka: Všechna opatření vztahující se k nějakému časovému úseku, například ban na X měsíců nebo zákaz revertování na Y měsíců, běží zároveň, pokud není uvedeno jinak.

Zákaz přispívatEditovat

1) Vandalistovi se zcela zakazuje přispívat do české Wikipedie po dobu jednoho měsíce. V případě jakéhokoli pokusu obejít tento zákaz, například pomocí loutkových účtů, se začne tato lhůta počítat opět od začátku.

Schváleno (5 pro) 00:48, 5. 7. 2006 (UTC)

Žádné další loutkyEditovat

2) Vandalistovi se natrvalo zakazuje používání a vytváření loutkových účtů, smí užívat pouze svůj hlavní účet. Prokázané loutkové účty budou ihned zablokovány na neurčito. Pokud Vandalista toto opatření poruší, jakýkoliv správce může jeho hlavní účet zablokovat na kratší dobu až 14 dnů.

Schváleno (5 pro) 00:48, 5. 7. 2006 (UTC)

Všeobecná podmínkaEditovat

3) Vzhledem k nespokojenosti vyjadřované Vandalistou, vyhlašování neposlušnosti vůči výsledkům arbitráže ([8]) a zjevnému nedostatečnému chápání vlastního podílu na vytváření a eskalaci problémů v tomto případě zmíněných, se Vandalistovi natrvalo ukládá všeobecná podmínka. Pokud libovolní tři správci v závažném a dobře zdůvodněném případě usoudí, že Vandalista je odpovědný za narušování chodu Wikipedie, mohou pro něj stanovit restriktivní opatření dle svého uvážení a to až do výše všeobecného zákazu editace na jeden rok. Každé takové opatření je třeba zdokumentovat a vysvětlit na konci stránky Wikipedie:Žádost o arbitráž/Vandalista. Pokud uběhne jeden rok, v němž nebylo nutno aplikovat ani neběželo jakékoliv opatření dle této podmínky nebo opatření dle sekce vynucování při opakovaném porušování zákazů, pak tato všeobecná podmínka automaticky vyprší.

Schváleno (5 pro) 00:48, 5. 7. 2006 (UTC)

Opatření pro případ osobních útokůEditovat

4) Dopustí-li se Vandalista osobního útoku vůči jinému wikipedistovi, kterýkoliv správce ho zablokuje na kratší dobu nepřesahující jeden týden. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost).

Opatření bude platné jeden rok.

Schváleno (5 pro) 00:48, 5. 7. 2006 (UTC)

Metody vynucováníEditovat

Vynucování při opakovaném porušování zákazůEditovat

1) Pokud počet všech zablokování na kratší dobu přesáhne 5, maximální délka dalšího bloku uvedeného jako na kratší dobu se zvyšuje na jeden rok.

Schváleno (5 pro) 00:48, 5. 7. 2006 (UTC)

Záznam zablokování a zákazůEditovat

Zde se zaznamenávají veškerá zablokování, zákazy nebo jiná opatření v jakémkoliv vztahu k učiněným rozhodnutím. Minimálně je nutné uvést jméno správce, datum a čas, co bylo učiněno a na jakém základě.