Wikipedie:Špatná převzetí obsahu Wikipedie/Výzva k nápravě

Vzor výzvy k nápravě při neoprávněném užití fotografie zveřejněné pod svobodnou licencí, u které však uživatel nesplnil podmínky této licence (neuvedl tedy autora a licenci), vytvořený advokátní kanceláří Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s., která občanskému sdružení Wikimedia Česká republika poskytuje (pro bono) právní rady.

Při užití vzoru nezapomeňte doplnit vyznačená místa a případně upravit textaci podle konkrétní situace.

[adresát]

V [xxx] dne [xxx]

Vážení,

obracím se na vás jakožto autor fotografie, kterou zveřejňujete na své internetové stránce [url]. Svou fotografii jsem zveřejnil na stránkách Wikimedia Commons <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Názevsouboru.jpg>, a to pod licencí Creative Commons CC-BY-SA. Tato licence vyjadřuje oprávnění dílo šířit a pozměňovat či doplňovat za podmínky, že bude u díla uveden autor a dílo bude dále šířeno pod touž licencí. Bez splnění těchto podmínek licence se licence neuděluje.

Vámi zveřejněná fotografie uvedené podmínky neplní – není u ní uveden autor ani licence k dalšímu šíření díla za uvedených podmínek. Na vašich stránkách je tak fotografie zveřejněna neoprávněně, bez souhlasu autora, čímž porušuje autorský zákon.

Žádám vás proto, abyste:

  1. dodrželi podmínky licence, tedy u fotografie zveřejnili autora a licenci CC-BY-SA,
  2. vydali mi bezdůvodné obohacení vyplývající z užití autorského díla bez oprávnění dle ustanovení § 40 odst. 4 autorského zákona, tedy ve výši dvojnásobku obvyklé licenční odměny. Výši bezdůvodného obohacení pro účely tohoto návrhu na mimosoudní řešení věci vyčísluji v částce 1 000 Kč. Tuto částku uhraďte na můj bankovní účet č. [číslo účtu].

Splnění uvedených podmínek očekávám do [datum], v opačném případě budu nucen obrátit se na soud.

S pozdravem

[jméno, adresa]