Wikipedie:Článek týdne/2009/50

Maurjovská říše v době svého největšího rozmachu za krále Ašóky

Maurjovská říše, někdy též maurijská či maurjská, byla první říšíIndii, které se podařilo sjednotit pod jednotnou vládu takřka celý Indický subkontinent. Existovala zhruba mezi lety 322185 př. n. l. Jejím zakladatelem byl Čandragupta Maurja; v době vlády jeho vnuka, krále Ašóky, dosáhla říše vrcholu. Ašóka vládl takřka celému Indickému subkontinentu, po němž šířil buddhismus pomocí skalních ediktůmisií, jež vysílal i do jiných zemí.

Hlavním městem maurjovské říše byla Patáliputra (dnes Patna), kde sídlil panovník se svým dvorem. Na správu říše dohlížel rozsáhlý úřednický aparát, o řízení státu v době Maurjů vypovídá Arthašástra. Finanční zajištění rozsáhlé byrokracie a armády zajišťovaly zejména daně ze zemědělské činnosti, ale i např. prodej licencí na výrobu alkoholu či příjmy ze státních podniků.

Maurjové disponovali rozsáhlou armádou čítající řádově statisíce mužů a tisíce válečných slonůvozů. V říši byla rozvinutá řemesla, hlavní obživou obyvatel bylo zemědělství. Maurjovská říše měla obchodní styky s okolními zeměmi, například Arábií či Cejlonem. K nejvýznamnějším památkám na dobu Maujrů dnes patří Bódhgaja, Vaišálí, Sárnáth nebo Sáňčí.