Wikipedie:Údržbové seznamy

Zkratka:
  • WP:ÚS

Údržbové seznamy po boku údržbových kategorií pomáhají v údržbě Wikipedie. Používají se místo kategorií, pokud nechceme (nebo nemůžeme) jakkoliv zasahovat do obsahu a vzhledu článku. Typicky se používají pro méně důležité chyby, které nemusí být opraveny ihned, nebo chyby, které jsou náročnější na opravu a není potřeba kvůli tomu ve článku propagovat údržbovou kategorii nebo údržbovou šablonu. Stejně jako u kategorií mohou být plněny ručně, roboticky apod. Běžně se však využívá automaticky a pravidelně spouštěného robota.

Struktura editovat

Stránka seznamu sestává obvykle ze tří částí: hlavičky, samotného seznamu a kategorií. Tyto tři části jsou od sebe odděleny vždy prázdným řádkem, který je robot schopný rozpoznat; případně lze seznam vyčlenit do podstránky (pojmenované jako /seznam). Hlavička udává, co přesně seznam říká a kdy a kým byl naposledy seznam aktualizován (případně kdo a kdy jej pravidelně aktualizuje). Samotný seznam je pak vždy buď tvořen tabulkou, pokud obsahuje více informací, nebo číslovaným seznamem, pokud se jedná o jednoduchý seznam, např. článků. Případně lze zkombinovat obojí v číslovaném seznamu s hodnotami oddělenými tabulátory, či mezerami. Dále se používají následující standardizované podstránky podle účelu:

  • /postup – postup aktualizace (kód, SQL/SPARQL dotaz, atd.)
  • /konfigurace – pro nastavení a případné úpravy robota generujícího seznam. Obsahuje odkazy na všechny podstránky seznamu. Také lze přidáním řádku „STOP“ do této stránky automatické spouštění robota zastavit, pokud generuje rozbitý výstup
  • /výjimky – články, které do seznamu nepatří, i když jsou také automaticky vygenerovány (typicky třeba Hlavní strana)

Jednorázové a krátkodobé seznamy jsou zakládány na podstránce žadatele o seznam. Naopak dlouhodobě pravidelně aktualizované jsou zakládány jako podstránky této stránky a lze k jejich vytvoření využít předpřipravené šablony. K vytvoření nového seznamu vložte příslušný řádek do jedné z následujících tabulek a po uložení stránky se řiďte zobrazenými pokyny.

Aktualizované seznamy editovat

Frekvence: 1× / den
Seznam Info
Nejvíce odkazované rozcestníky   UrbanecmBot (diskuse)   
Nejlepší či dobré články s nedostupnými zdroji   UrbanecmBot (diskuse)   
Nové články založené seniory   UrbanecmBot (diskuse)   
Frekvence: 1× / týden
Seznam Info
Články obsahující chybná ISBN   WikiCleanerBot (diskuse)   
Články obsahující chybná ISSN   UrbanecmBot (diskuse)   
Nepropojené články vzniklé překladem   DvorapaBot (diskuse)   
Články vyžadující seznam referencí   MatSuBot (diskuse)   
Články s vadnými odkazy   MatSuBot (diskuse)   
Kategorizované uživatelské stránky   MatSuBot (diskuse)   
Chybné řadicí klíče   MatSuBot (diskuse)   
Frekvence: 1× / měsíc
Seznam Info
Nepoužité šablony   DvorapaBot (diskuse)   
Jednou použité šablony   DvorapaBot (diskuse)   
Nevyužitá přesměrování šablon   DvorapaBot (diskuse)   
Nejvíce odkazovaná přesměrování   UrbanecmBot (diskuse)   
Nepojmenované parametry infoboxů   Lukša (diskuse)   
Články s překlepy   MatSuBot (diskuse)    
Odkazy pro rozcestníky   MatSuBot (diskuse)   
Stránky s nestandardními externími odkazy   MatSuBot (diskuse)   
Frekvence: 1× / čtvrtrok
Seznam Info
Články začínající tabulkou   Mattesák (diskuse)   
Články začínající značkou   DvorapaBot (diskuse)   
Nepodporované parametry infoboxů   DvorapaBot (diskuse)   
Nevhodné přípony čísel   Ikcur (diskuse)   
Nekonzistentní data – podle dnů   MatSuBot (diskuse)   
Nekonzistentní data – podle let   MatSuBot (diskuse)   
Frekvence: 1× / rok
Seznam Info
Články obsahující subjektivní formulace   An890 (diskuse)   
Neexistující kotvy   MIGORMCZ (diskuse)   
Cykly v kategoriích   Dvorapa (diskuse)   

Neaktualizované seznamy editovat

Seznam Info
Nepřeložené červené odkazy   Tomas62 (diskuse)   

Další seznamy editovat

Související stránky editovat