Wankelův motor

Wankelův motor je spalovací motor, ve kterém k sání, kompresi, expanzi a výfuku dochází rotací trojbokého pístu v oválné skříni. Wankelův motor vyvinul vynálezce Felix Wankel.

Wankelův motor

PrincipEditovat

Od začátku 20. století se objevují pokusy využívat rozpínání plynů mechanizmem, který by zaujímal menší prostor než mechanizmus s ojnicí a klikou způsobující neustálé zastavování a zrychlování pístu mařící spalováním získanou kinetickou energii a který by bylo možno zcela vyvážit. Tyto stroje jsou na tom, že otáčející se díly jsou uspořádány tak, aby plynulé a cyklické zvětšování a zmenšování prostoru mezi válcem a pístem bylo vyvoláno výhradně částmi, jejichž těžiště se rovnoměrně otáčejí, takže jejich odstředivou sílu je možno zcela kompenzovat. Takovéto stroje jsou zahrnuty pod společný název rotační.

UspořádáníEditovat

 
Wankelův motor v Německém muzeu v Mnichově

V principu je Wankelovo uspořádání rotačního stroje založeno na tom, že úsečky, vycházející ze středu kružnice a s ní pevně spojené, při odvalování této kružnice po menší, v ní ležící kružnici, opisují svými vnějšími koncovými body shodnou křivku, zvanou epitrochoida, přičemž spojnice těchto koncových bodů úseček se plynule a cyklicky přibližují a vzdalují vůči opsané křivce a tak spolu s obloukem opsané křivky, ležícím mezi koncovými body úseček, vymezují plochu s měnící se velikostí.

Původní Wankelův návrh předpokládal rotaci pístu i válce různou rychlostí kolem pevných os otáčení. Tak by byly rotující části symetrické a tedy dobře vyvážené. To s sebou ale neslo problémy s rotujícím válcem. Proto bylo později zvoleno řešení, kde rotuje jen píst a jeho střed koná další rotační pohyb. Vyvážení se pak dosáhne konstrukcí motoru se dvěma písty.

Poměry a průměry kružnicEditovat

Spojnice koncových bodů jsou nejlépe tvořeny oblouky. Je zřejmé, že opsaná křivka tvoří vnitřní obrys válce, zatímco obloukové spojnice koncových bodů tvoří vnější obrys pístu. Větší, vnější kružnice je pak tvořena roztečnou kružnici kola s vnitřním ozubením a menší, vnitřní kružnice je tvořena roztečnou kružnici kola s vnějším ozubením. Jsou-li úsečky dvě a uspořádány na jedné přímce, pak má píst dva vrcholy a poměr průměrů kružnic činí 2:1. Při třech úsečkách vycházejících z jednoho středu a pootočených vůči sobě o 120 stupňů má píst tři vrcholy a tři jejich spojnice a poměr průměrů kružnic je 3:2, při čtyřech úsečkách pootočených vůči sobě o 90 stupňů má píst čtyři vrcholy a čtyři spojnice a poměr průměrů kružnic je 4:3 atd. V průběhu vývoje se motor Wankel ustálil na provedení se třemi vrcholy s poměrem průměrů 3:2. Toto uspořádání umožňuje, aby vždy během 90 stupňů otočení pístu došlo ke změně objemu pracovního prostoru z minima na maximum a při následujícím otočení o 90 stupňů opět z maxima na minimum. Při jednom otočení pístu o 360 stupňů pak postupně proběhnou nad každým obloukem pístu samostatně všechny čtyři fáze čtyřdobého cyklu.

KřivostiEditovat

Z kinematického principu Wankelova stroje vyplývá, že opsaná křivka má v každém bodě jinou hodnotu křivosti, plynule přecházející nejdříve uvnitř křivky od maxima křivosti do limity s nulovou křivostí a v tomto bodě pak skokem do limity s nulovou křivostí na vnější straně křivky. Na této vnější straně křivky se zase plynule zvětšuje do druhého maxima křivosti a pak opět klesá k limitě v dalším bodě, kde se stejně skokem vrací dovnitř křivky. Tím křivka vytváří nejméně jedno sedlo směřující dovnitř opsané křivky. Stroj s poměrem kružnic 2 : 1 má jedno sedlo, stroj s poměrem kružnic 3 : 2 má čtyři sedla atd. Oblouky spojující koncové body úseček musí být proto vedeny tak, aby v žádné poloze úseček neprotínaly opsanou křivku v místě sedla a proto i při poloze, kdy obloukové spojnice jsou opsané křivce nejblíže, zůstávají po obou stranách sedla prázdné plochy.

VývojEditovat

Po představení Wankelova motoru zakoupila jeho licenci a zahájila vývoj řada světoznámých firem. Motor splňoval všechna slibná očekávání. Byl podstatně menší a lehčí než motory stejného výkonu s přímočarým vratným pohybem pístu. Úspora na váze se promítla i do nákladů na materiál. Motor bylo možno téměř dokonale vyvážit.

Později se ukázaly nedostatky Wankelova motoru. Měnící se otáčky a zatížení v běžném provozu ho opotřebovávaly více, než předpokládaly dlouhodobé zkoušky pod trvalým zatížením. Vlivem rozdílných rychlostí těsnicích lišt po délce pístu proti skříni, zejména v hranách a rozích i axiálně na čelech pístu, představuje při mazání olejem v benzínové směsi značný problém jejich tepelné zatížení, nadměrné opotřebování a nízká životnost. Vyšší spotřeba oleje a zejména nevýhodný tvar spalovacího prostoru s poměrně velkým povrchem v podobě dlouhého sedla spolu s nemožností prakticky dosáhnout vyššího kompresního poměru zapříčiňují, že i v případě použití více motorových svíček na rotor je celkový výnos z nemaření energie zastavováním a zrychlováním pístu oproti motorům s klikou a ojnicí záporný.

U Wankelova motoru s pístem se dvěma vrcholy lze za určitých okolností dosáhnout toho, že střed křivosti zůstává uvnitř křivky a netvoří se tak popsané sedlo, takže je možno vytvořit dobrý spalovací prostor i žádoucí kompresní poměr. Avšak z principu pohybu je u Wanklových strojů průměr hřídele, procházejícího kolem s vnějším ozubením, přímo úměrný vzdálenosti mezi vrcholy pístu a tato úměra je taková, že v úvahu přicházejících velikostí strojů s dvouvrcholovým pístem neunese hřídel větší tlaky na píst než přibližně 1 MPa. Proto nelze s dvouvrcholovým pístem vytvořit potřebný spalovací motor nebo kompresor. Toto je jedním z důvodů, proč se tvůrci Wankelova motoru, po prvních pokusech, soustředili jen na provedení s třívrcholovým pístem. Druhým z důvodů je, že toto třívrcholové provedení nevyžaduje ventily.

Ekologické hlediskoEditovat

Čistota výfukových plynů se na přelomu 60. a 70. let minulého století teprve začínala sledovat a byla ještě značně liberální. Navíc nižší spalovací teploty ve Wankelově motoru byly příslibem nižších emisí NOx, které se jinak daly odstranit jen recirkulací výfukových zplodin a tedy snížením výkonu. O karcinogenitě produktů vzniklých nedokonalým spalováním oleje se tehdy ještě nevědělo, a proto byl Wankelův motor příslibem i pro ekology. Koncem šedesátých letech minulého století se Wankelův motor stal konkurencí klasickým pístovým motorům. Klidný chod a malé celkové rozměry byly příslibem, který stál za trochu vyšší spotřebu benzínu a oleje při cenách ropy před ropnou krizí sedmdesátých let.

AutomobilkyEditovat

Wankelův motor vyvíjelo pro použití ve svých automobilech mnoho automobilek (první sériově vyráběný vůz NSU Ro 80 z r. 1967). NSU a Citroën pro jejich výrobu založily i společný podnik pod názvem Comotor v Lucemburku (který si vyžádal nové, nezvyklé, a tedy nákladné obráběcí technologie). V USA se vývoje Wankelova motoru ujala společnost Curtiss-Wright.[1]

Po projevení se problému s nízkou životností motoru, růstu cen ropy v roce 1973 a zjištění karcinogenity spalovaného oleje pak firmy, které na Wankelův motor mnoho vsadily, krachovaly (NSU a Citroën).

Ve světě si výrobu Wankelova motoru pro automobily udržela Mazda a ruská Lada. Mazda ho používala v sériových sportovních (poslední výráběný Mazda RX8), i čistě závodních automobilech, vývojově pracuje i na verzích s alternativními palivy - např. vodíkem a Lada v rychlých vozidlech ozbrojených složek Ruska (její Wankelovy motory mají stejný zdvihový objem jako motory Mazdy, což je překvapivá náhoda, nebo pro Rusko typické bezlicenční využívání cizích konstrukcí; určitě se však agregát musel přizpůsobit ruským podmínkám, aby byla zajištěna startovatelnost za nízkých teplot a provoz s nekvalitním benzínem). Vyšší spotřeba paliva u sportovních automobilů tolik nevadí a Rusko nemělo nikdy nedostatek ropy. U vozů policejních jednotek je prioritnější dosažení rychlosti vyšší než pronásledovaný vůz (což umožní jak vyšší výkon motoru, tak jeho nižší hmotnost snižující celkovou hmotnost vozidla a zlepšující tím jeho dynamické parametry).

Bohužel ani u Mazdy se nepodařilo vyřešit nízkou životnost motoru, která je odhadována na 60 000 kilometrů (u mimořádně ohleduplných řidičů maximálně dvojnásobek). Po tomto nájezdu je nutná výměna motoru nebo jeho generální oprava, která vyjde na 75 % ceny nového motoru.[2] Životnost dnešních Wankelových motorů u vozů Lada by se měla pohybovat na cca 100 000 km.[3]

Karcinogenní emise je v případě Mazdy možné udržet pod požadovanou úrovní danou předpisy díky oxidačním katalyzátorům a v Rusku nejsou jednak tak přísné emisní předpisy a především vozy ozbrojených složek mohou mít výjimku.

Mazda svůj poslední model poháněný Wankelovým motorem přestala vyrábět koncem června 2012 a podle vyjádření z konce roku 2014 už do budoucna nepočítala s výrobou podobného vozu.[4] Po dvou letech však svůj plán radikálně změnila.[5]

Vývoj u Mazdy pokračuje a na jaře roku 2016 byl přihlášen inovovaný Wankelův motor do patentového řízení.[6]

Mazda připravuje použití Wankelova motoru pracujícího za neměnných otáček jako prodlužovače dojezdu elektromobilů.[7]

Další použití Wankelova principuEditovat

Dnes můžeme na aplikaci Wankelova principu narazit v mnoha vozech, kde ale není využíván jako motor spalovací, ale slouží v kompaktní velikosti pro rychlou přeměnu chemicky vyvinutého objemu plynů po detekci nárazu na rotační pohyb využitý k napnutí bezpečnostního pásu pro snížení následků nehody.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Americký Wankel. časopis Automobil [online]. Ministerstvo všeobecného strojírenství, leden 1968 [cit. 2020-06-17]. Dostupné online. 
  2. VELECKÝ, Martin. Těchto 20 motorů obejděte v bazaru širokým obloukem [online]. autorevue.cz, 1. 9. 2014. Dostupné online. 
  3. LIPAVSKÝ, Václav. Ing. [online]. Bratislava: Pravda.sk, 29.04.2010. Dostupné online. 
  4. http://www.autoforum.cz/predstaveni/zadna-nova-mazda-rx-s-wankelem-uz-nebude-oznamil-sef-znacky/ [online]. 
  5. mazda-rx-9-skutecne-miri-do-tokia-dostane-pry-wankel-budoucnosti [online]. [cit. 2015-10-20]. Dostupné online. 
  6. www.yahoo.com [online]. www.yahoo.com [cit. 2016-04-06]. Dostupné online. 
  7. Mazda bude dobíjet elektromobil Wankelem. Prototyp jezdí hladce. iDNES.cz [online]. 2019-09-09 [cit. 2020-06-17]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat