Vyvolávací systém

Vyvolávací (pořadníkový) systém je označení pro způsob odbavování klientů na úřadech, v bankách, zdravotnických zařízeních, prodejnách nebo v jiných službách, při němž klienti nemusí stát v řadě (frontě), ale jsou vyvoláváni. Vyvolávání je možné na základě předchozího objednání na určitý čas, ale především se tak označuje systém, když si klient při příchodu vyzvedne lístek s pořadovým číslem a poté sleduje, kdy bude jeho pořadové číslo vyhlášeno na elektronických informačních tabulích, případně mohou být informace o postupu odbavování zveřejňovány i pomocí SMS nebo internetu. Obvykle mu zároveň bývá návěštěno pracoviště (přepážka, okénko, místnost), kde bude odbaven. Podle povahy služby jsou čísla poskytována buď v jedné číselné řadě a vyvolávána postupně podle čísla, nebo mohou být podle druhu požadavku rozlišována a algoritmus systému může zohledňovat, který pracovník a kdy je schopen kterou službu poskytnout.

Vyvolávací systém na hlavní poště v Praze v Jindřišské ulici

Typickými složkami systému je centrála (softwarový program nebo speciálně vyčleněný hardware), tiskárny pro výdej pořadových čísel, hlavní informační panel nebo panely (zpravidla LED displeje), přepážkové informační panely a přepážkové terminály, které mohou být integrovány do PC používaného k jiným činnostem, případně i modul GSM pro odesílání SMS zpráv klientům.

Výhodou vyvolávacích systémů je možnost efektivního využití pracovníků podle jejich kvalifikace nebo dostupnosti technických prostředků, zpříjemnění doby čekání pro klienty a diskrétnější prostředí u přepážky, ale i automatizované sledování vytíženosti pracovišť, délky čekacích dob, což umožní lépe plánovat pracovní doby, a možnost sledování výkonnosti jednotlivých pracovníků i přizpůsobení odbavování jejich rozdílné výkonnosti. Nevýhodou mohou být prodlevy mezi vyvoláním čísla a dostavením klienta k pracovišti, obtížná odhadnutelnost čekací doby a možnost „propadnutí“ pořadového čísla, pokud klient včas nezareaguje, prodlevy způsobené čekáním na klienty, kteří čekání vzdali nebo si lístek vyzvedli omylem a nemají možnost jej zrušit.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat