Vysočanský sjezd KSČ

mimořádný sjezd Komunistické strany Československa konaný 22. srpna 1968 po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa

Vysočanský sjezd KSČ (fakticky 14., mimořádný sjezd KSČ nebo jen Mimořádný sjezd KSČ; řádný 14. sjezd KSČ se konal roku 1971) byl mimořádný stranický sjezd tehdy vládnoucí Komunistické strany Československa konaný v ČSSR krátce po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 22. srpna 1968.[1]

Dobové souvislosti a výsledky sjezdu

editovat

Během pražského jara v roce 1968 probíhala volba delegátů na chystaný mimořádný 14. sjezd KSČ, který se měl konat v září 1968. Složení delegátů odráželo posilování pozic reformně orientovaných komunistů. Když 21. srpna Československo obsadila vojska Varšavské smlouvy, svolali tito delegáti spontánně mimořádný sjezd. Konal se v Praze-Vysočanech, v jedné z hal ČKD v utajení před okupačními vojsky. Sjezdu předsedal Věněk Šilhán. Přijal rezoluce odsuzující okupaci, požadující návrat unesených vedoucích představitelů státu a zvolil nově členy Ústředního výboru Komunistické strany Československa, přičemž jednoznačně se prosadilo reformní křídlo. Naopak neprošel návrh na vystoupení z Varšavské smlouvy a vyhlášení neutrality.[2][3][4]

Sjezdu se účastnilo 1192 delegátů z celkového počtu 1543 (účast 77,4 %). Ovšem na Vysočanském sjezdu bylo přítomno jen cca 10 % delegátů ze Slovenska, což se později za počínající normalizace stalo jedním z hlavních argumentů pro zneplatnění tohoto sjezdu. Ve dnech 26.–28. srpna 1968 se konal mimořádný sjezd Komunistické strany Slovenska, kde byl prvním tajemníkem zvolen Gustáv Husák a kde byl vysloven distanc vůči závěrům Vysočanského sjezdu, přičemž důraz byl kladen na provedení federalizace Československa. Dne 31. srpna 1968 na základě výsledků jednání v Moskvě (Moskevský protokol) i celostátní ÚV KSČ odmítl závěry Vysočanského sjezdu, souhlasil s „dočasným pobytem vojsk“ a provedl personální změny (do ÚV KSČ kooptováni Gustáv Husák, Ludvík Svoboda a dalších 80 osob). V listopadu 1968 pak ÚV KSČ rozhodl odložit plánovaný 14. sjezd KSČ.[5][6]

14. sjezd KSČ se nakonec sešel až v roce 1971 a probíhal již zcela v režii aktérů normalizačního režimu.

Reference

editovat
  1. Komunistická strana Československa (KSČ) stranické orgány - sjezd KSČ [online]. totalita.cz [cit. 2012-02-17]. Dostupné online. 
  2. URBAN, Zdeněk et al. Československé dějiny v datech. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1987. S. 540. 
  3. MALÍŘ, Jiří a kol. Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861–2004. 2. díl. Období 1938–2004. Brno: Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-179-8. S. 1260. 
  4. Vysočanský sjezd KSČ [online]. janpalach.cz [cit. 2012-02-17]. Dostupné online. 
  5. URBAN, Zdeněk et al. Československé dějiny v datech. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1987. S. 540–541. 
  6. MALÍŘ, Jiří a kol. Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861–2004. 2. díl. Období 1938–2004. Brno: Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-179-8. S. 1260–1261.