Vysídlení Poláků nacistickým Německem

Vysídlení Poláků nacistickým Německem byla v době druhé světové války v letech 1939–1944 operace zaměřená na vysídlení polského obyvatelstva za účelem nastěhování německých obyvatel (rozšiřování německého životního prostoru) a následné geopolitické germanizace zabraného území.

Poláci vysídlení z říšské župy Wartheland, 1939

Předchozí událostiEditovat

 
Po německé invazi byli Poláci hromadně odváženi vlaky ze západního Polska připojeného k Říši.

Adolf Hitler již ve svých předválečných přípravách vypracoval plány kolonizace polských území na hranicích Třetí říše, aby je začlenil do nové říšské župy Wartheland. Jeho plány se brzy rozrostly o území Generálního gouvernementu, které se „za 15–20 let mělo stát čistě německou oblastí“, jak Hitler nastínil v březnu 1941. „Odstranění 15 milionů Poláků mělo umožnit nastěhování 4–5 milionů Němců a učinit tuto oblast tak německou jako Porýní“.

Vyhoštění Poláků nacistickým Německem 1939–1944
Název území Počet vysídlených Poláků
Povartí 280 606
Slezsko 81 000       
Pomořsko 124 000       
Bělostok 28 000       
Ciechanów 25 000       
„Divoký odsun“ v roce 1939 (převážně Pomoří) 30 000–40 000       
Polské oblasti anektované nacistickým Německem (celkem) 918 000–928 000       
Zámostí 100 000–110 000       
Generální gouvernement (vojenské prostory) 171 000       
Varšava (po varšavském povstání) 500 000       
Celkový součet na všech okupovaných polských územích 1 689 000–1 709 000       

Rasová politikaEditovat

 
Vyhoštění polských vesničanů v oblasti Zámostí v prosinci 1942

Podle nacistické ideologie byli Poláci považováni za „podlidi“ (Untermenschen), kteří jsou dobří jako otroci během čekání na své vyhlazení. Říšský ústřední bezpečnostní úřad (Reichssicherheitshauptamt, zkr. RSHA) pracoval na vývoji hlavního plánu pro Východ (Generalplan Ost), který počítal s deportací 45 milionů „nemecizovatelných“ jednotlivců ze střední a východní Evropy do oblasti západní Sibiře, z toho 31 milionů rasově nežádoucích (100 % Židů, 85 % Poláků, 75 % Bělorusů a 65 % Ukrajinců). Zbývající 3 až 4 miliony polských rolníků, „polských potomků“ považovaných za potomky německých osadníků a migrantů (Walddeutsche, pruští osadníci aj.), tedy za „rasově hodnotné“ by mohlo být germanizováno a splynout s německou populací, žijící na dříve polských územích. Nacistické vedení předpokládalo dosažení svých cílů za použití vyhnání, hladomoru, hromadných poprav a otrocké práce. Krom toho souběžné probíhaly v koncentračních táborech pokusy a experimenty s hromadnou sterilizací a další zločiny proti lidskosti.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Expulsion des Polonais par l'Allemagne nazie na francouzské Wikipedii.