Vykrádání církevních objektů v Česku

K vykrádání církevních objektů (kostelů, kaplí, hřbitovů apod.) docházelo v dějinách českých zemí vždy, ale v různé míře. V době rozšíření zbožnosti bylo případů méně (středověk, doba barokní), naopak vysoký nárůst nastává v dobách krize, za válečných zmatků, v dobách útoků proti církvi a relativizaci křesťanských principů (osvícenství, 20. století). Od doby nového nástupu kapitalismu po roce 1989 je významným faktorem ve společnosti též povrchní materialistické chápání jakéhokoliv umění jako zboží a peněz. To umožňuje rozsáhlý trh s uměleckými i kultovními předměty (obrazy, sochami, relikviáři, bohoslužebnými nádobami, ale i s kostelním nábytkem atd.) a velkou poptávku po těchto předmětech, které jsou movitým klientům dodávány přes řetězec překupníků, pašeráků a vlastních zlodějů. K velkému boomu vykrádání kostelů v Česku došlo po roce 1989 v souvislosti s otevřením hranic.[1][2]

StatistikyEditovat

Podle statistik a hrubých odhadů odborníků se z České republiky každoročně vyveze 15–20 tisíc uměleckých předmětů. [1] Stejné množství předmětů je také každým rokem ukradeno.[1] Nejvíce jich pochází z církevních objektů (80 %), z nichž drtivou většinu tvoří katolické kostely.[1] Česká republika patří k nejvíce napadeným zemím v Evropě.[1] Počet věřících v České republice je v rámci Evropy percentuálně jeden z nejnižších a v zemi jsou od vzniku republiky v roce 1918 tradičně pěstovány protikatolické nálady.[3]

Velké množství far je bez duchovního správce nebo se v nouzi fary ruší a prodávají. Velmi zajímavé je srovnání z roku 1992, kdy Češi a Slováci žili ještě ve společném státě. Tehdy v oblasti vykrádání církevních objektů náleželo českým zemím plných 85 % případů, pouhých 15 % Slovensku.[4] Stejně tak v porovnání s Rakouskem, Německem a Polskem je situace v Česku vůbec nejhorší.[4] Podle statistik Policejního prezidia ČR vzrostl v porovnání roku 1989 a 1991 počet vloupání do objektů se starožitnými a uměleckými předměty cca o 1 852 % (oproti 51 případům v roce 1989 bylo 996 případů v roce 1991).[2]

VyhlídkyEditovat

Podle zprávy Policie ČR nelze počítat s tím, že v rámci České republiky podstatně klesne počet krádeží starožitných a uměleckých předmětů. Značná část těchto předmětů bude určena pro zahraniční trhy. Jejich návratnost zpět na české území bude minimální.[4] Přibývá kaplí a kostelů, kde už doslova „není co ukrást“. V polovině 90. let 20. století byl v řadě kostelů zaveden integrovaný ochranný systém. Ten zahrnuje důkladnou obrazovou i popisnou dokumentaci církevního mobiliáře. Většina církevních objektů byla zabezpečena bezpečnostními systémy a duchovní správci začali vzácné předměty uschovávat do depozitářů. Vykrádání kostelů však nekončí.[5] Podle konzervátora Jiřího Černého současné masové vykrádání kostelů nemá obdoby a je průvodním jevem celkového úpadku kdysi křesťanské Evropy, způsobeného ztrátou víry a převrácením hodnot. Projevuje se to mimo jiné i nízkými tresty pro recidivisty, zaměřující se na svatokrádeže a nelegální obchod s kradenými uměleckými předměty.[5]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b c d e Vykrádání kostelů v českých zemích po r. 1989 [online]. pamatky.bcb.cz [cit. 2013-09-29]. Dostupné online. 
  2. a b Z českých kostelů zmizely statisíce předmětů. Leckde už není co ukrást [online]. zpravy.ihned.cz [cit. 2013-09-29]. Dostupné online. 
  3. Vztahy Čechů a Slováků v prvních letech společného státu ­ konfesní dimenze a tzv. slovenská otázka optikou dobového československého tisku str. 14 a násl. [online]. is.muni.cz [cit. 2013-09-29]. Dostupné online. 
  4. a b c Vykrádání kostelů a kaplí Ztráty našeho kulturního dědictví na příkladu Českobudějovicka [online]. katolicka-kultura.sweb.cz [cit. 2013-09-29]. Dostupné online. 
  5. a b Vykrádání kostelů pokračuje [online]. katyd.cz [cit. 2013-09-29]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

  • ČERNÝ Jiří: Vykrádání kostelů v českých zemích po r. 1989, Mezinárodní katolický Report, č. 3, březen 2001, s. 18 - 21.
  • FOTT Martin: Zreformujme trestní zákon!, Mladá fronta dnes 2.5.2001, s. 8.
  • SVOZÍLEK Martin: Z českých kostelů zmizely statisíce předmětů. IHned 28. 12. 2009.
  • ZAHÁLKA Jaroslav: Současná situace na úseku krádeží kulturního dědictví ČR..., Zprávy památkové péče č. 5, 2000, s. 125 - 131.

Externí odkazyEditovat