Vyhrazená technická zařízení

zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku

Vyhrazená technická zařízení (VTZ) jsou podle zákona 174/1968, paragraf 6b, stanovena jako zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Jde o zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví lidí, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy. Činnosti na nich mohou vykonávat a samostatně je obsluhovat jen lidé odborně způsobilí. Způsobilost je ověřována organizací za tím účelem zřízenou státem podle zákona.

Rozdělení VTZEditovat

Vyhrazená technická zařízení a příslušné odborné způsobilosti k nim jsou rozděleny na:[1]

VTZEditovat

Na tuto kapitolu jsou přesměrována hesla Vyhrazená technická zařízení a tlaková VTZ.

Pravidla ohledně VTZ se řídí podle vyhlášek č. 18-19/1979 Sb., 21/1979 Sb. a č. 73/2010 Sb.

Nabytí odborné způsobilostiEditovat

Základními atributy nabytí odborné způsobilosti jsou:[2]

  • určení osoby provozovatelem,
  • stanovení odborně kvalifikovaného školitele (stanovení odborné úrovně, obsahu školení, provedení školení, zácviku popř. přezkoušení znalostí a dovedností),
  • nabytí oprávnění určené osoby (sestávající zpravidla z teoretické a praktické části školení, zakončené přezkoušením),
  • vyhotovení a uchování dokladu o školení a zkoušce,
  • vydání osvědčení (školitelem), nebo písemného pověření (provozovatelem),
  • stanovení podmínek trvání oprávnění (požadavku opakovaného školení či zdokonalovacího výcviku).

Vše výše uvedené platí do 30. 6. 2022. Následující den nabývá účinnosti nový zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat