Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice

obchodní akademie v Česku

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Domažlicích je školní zařízení v Domažlicích v rozsáhlém arboretu. Je zde možné studovat jeden ze tří středoškolských oborů vzdělávání – Obchodní akademie, Informační technologie a Zdravotnický asistent. Všechny tyto obory jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou a žáci jsou na ně přijímání podle vysvědčení ze základní školy – tedy bez přijímacího řízení. Studenti, kteří již střední školu absolvovali, zde mají možnost studovat na Vyšší odborné škole, a to obor Sociální práce a sociální pedagogika.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice
OA Domažlice - foto.JPG
ZkratkaVOŠ, OA a SZŠ Domažlice
Právní formapříspěvková organizace
ZřizovatelKrajský úřad Plzeňského kraje
Datum založení1. září 1956
IČO48342939
REDIZO600008932
ŘeditelMgr. Věra Prantlová
ZástupceMgr. Kristina Bendová (OA),
RNDr. Jana Pelcová (SZŠ),
PhDr. Ivana Fröhlichová (VOŠ)
AdresaErbenova 184, 344 01 Doamžlice - budova OA
Chodské náměstí 97, 344 01 Domažlice - budova SZŠ
Zeměpisné souřadnice
Oficiální webhttp://www.oadomazlice.cz
Obory vzdělávání
 • Obchodní akademie
 • Informační technologie
 • Zdravotnický asistent
 • Sociální práce a speciální pedagogika
Kód památky105901 (PkMISSezObrWD)
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Logo školy

Historie školyEditovat

V roce 1952 ukončila svoji činnost státní škola pro lesní hajné. Tímto rozhodnutím přešel celý majetek včetně arboreta na nově zřízenou Zemědělskou technickou školu, jejímž ředitelem byl jmenován Ing. Augustin Brázda. V prvních letech nebyl zaveden žádný čtyřletý obor s maturitou. Doba, v níž se rozbíhala kolektivizace zemědělství, si vyžadovala rychle vyškolené pracovníky a to byl úkol nově vzniklé školy. Vychovávala účetní a odborníky pro zemědělskou prvovýrobu.

Čtyřletý obor s maturitou - ekonomika zemědělství zahájil svoji činnost 1. 9. 1956. Během uplynulých let doznal výrazných změn, které odpovídají ekonomickému a politickému vývoji naší společnosti.

Počátkem 60. let byl pedagogický sbor stabilizován a díky jeho vysoké odborné úrovni a obětavé učitelské práci si škola získala ve velmi krátké době dobrou prestiž a uznání veřejnosti, a to i za hranicemi domažlického regionu.

Škola za dobu své existence prošla vývojem, ze kterého lze uvést tyto historické mezníky:
     Datum      Událost
1. 9. 1956 Zahájení činnosti zemědělské technické školy obor ekonomika zemědělství (zkratka SZTŠe).
1. 9. 1957 Otevřeno dvouleté nástavbové odborné studium pro absolventy středních škol (všeobecného zaměření - tehdejší jedenáctiletky a dvanáctiletky). Tato forma studia byla ukončena v roce 1962.
1. 9. 1968 Otevřena dvouletá dívčí odborná škola (DOŠ), která vychovávala dívky pro administrativní práce a práce v domácnosti. Studium ukončeno v roce 1972.
1. 9. 1976 Elokované dvouleté studium SEŠ Klatovy - Hospodářská administrativa. Studium ukončeno v roce 1979.
1. 9. 1984 Tímto rokem byla realizována nová čsl. výchovně vzdělávací soustava. Název školy byl změněn na Střední ekonomická (SEŠ) se dvěma obory:

1) ekonomika zemědělství (EZ)
2) všeobecná ekonomika (VE)

1. 9. 1990 Po sametové revoluci došlo k nejvýznamnějším změnám středního školství. Oboru ekonomika zemědělství byl vrácen název Střední zemědělská škola, obor ekonomika zemědělství se zaměřením na podnikání a služby. Obor všeobecná ekonomika byl přejmenován na Obchodní akademii. Změny doznaly i učební plány a učební osnovy.
1. 9. 1993 Škola s právní subjektivitou a zřizovací listinou MŠMT ČR ustanovena jako obchodní akademie s oborem:

- klasická obchodní akademie
- ekonomika zemědělství (podnikání a služby)

1. 9. 1995 Otevřeno dvouleté pomaturitní studium Sociálně právní činnost.
1. 9. 1997 Z rozhodnutí MŠMT ČR povoleno zřízení Vyšší odborné školy s oborem Sociální práce.
1. 9. 1998 V rámci optimalizace provedeno sloučení VOŠ a Obchodní akademie se Střední zdravotnickou školou.
1. 9. 2001 V souvislosti s novým státoprávním uspořádáním České republiky se zřizovatelem školy stává Krajský úřad Plzeňského kraje. Do té doby byly školy řízeny systémem Školských úřadů na okresních úrovních.
1. 9. 2004 Obor všeobecná setra byl nahrazen oborem zdravotnický asistent. Ke změně dochází na všech středních zdravotnických školách v ČR. První třídní profesorkou na tomto oboru Mgr. Hana Hradecká.
1. 9. 2005 Ministerstvem školství byl povolen nový studijní obor informatika v ekonomice. Prvním třídním profesorem na tomto oboru Ing. Zdeněk Kubalík.

Obory vzděláváníEditovat

Obchodní akademieEditovat

Absolvent tohoto oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, ve státní a veřejné správě, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, v cestovním ruchu a dalších službách. Německý a anglický jazyk se vyučuje včetně konverzace až 5 hodin týdně. Během studia je rovněž široce zastoupena praxe jak ve škole, tak i v reálných podnicích. Absolventi jsou připraveni také pro studium na VŠ.

Informační technologieEditovat

Obor je vhodný pro chlapce i dívky, kteří se zajímají o počítače. Kromě ekonomického vzdělání je obor zaměřen na odborné předměty výpočetní techniky. I na tomto oboru se vyučuje německý a anglický jazyk a studenti absolvují učební i provozní praxi. Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění jako správci počítačových sítí v malých a větších firmách, počítačoví technici, programátoři nebo mohou pokračovat studiem na vysokých školách zaměřených na ekonomiku, techniku či informatiku.

Zdravotnický asistentEditovat

V oboru Zdravotnický asistent jsou žáci vzděláváni ve všeobecných předmětech, kde je kladen důraz na cizí jazyky (učí se včetně konverzace až 5 hodin týdně). V odborných předmětech je stěžejní vzdělávání v ošetřovatelství a psychologii. Praktická výuka je uskutečňována v nemocnici, u praktických lékařů a specialistů. Ve studiu mohou pokračovat na vyšších odborných školách nebo vysoké škole se zdravotnickým zaměřením. Absolventi mohou pracovat ve všech zdravotnických zařízení České republiky.

Sociální práce a sociální pedagogikaEditovat

Studium tohoto oboru připravuje absolventy pro náročnou práci ve smyslu:

 • samostatného přístupu k řešení problémů na základě konkrétních podmínek
 • tvůrčího pojetí a řízení lidských zdrojů (rozhodující je práce s klientem, preventivní a poradenská činnost)
 • chápání co nejširších sociálně ekonomických souvislostí své práce

Absolventi mohou najít uplatnění v sociální oblasti resortu ministerstva práce a sociálních věcí, resortu zdravotnictví, sociální oblasti ministerstva spravedlnosti a sociální oblasti ministerstva vnitra. Dále mohou pracovat jako asistenti a poradci pro etnické skupiny.

Uchazeči jsou vybíráni podle výsledků studia na střední škole. Obor je možné studovat denní formou (3 roky) i dálkovou formou (3,5 roku). Studium je zakončené absolutoriem a absolvent má právo užívat označení DiS - diplomovaný specialista v oboru sociální práce.

Stravování a ubytováníEditovat

Školní jídelna a kuchyně jsou moderně vybavená zařízení, kde se pro studenty, zaměstnance, důchodce a cizí strávníky připravují denně dvě hlavní jídla, polévka a saláty. Snídaně a večeře se vaří pro studenty, kteří jsou ubytováni v domově mládeže. Pro ubytované o školních prázdninách nabízí škola formu polopenze nebo plné penze.

Žáci mají možnost využít pro ubytování služeb moderně vybaveného domova mládeže. Ten prošel v minulých letech řadou rekonstrukcí. Pro sportovní účely vznikla posilovna, která je v současné době vybavena kvalitním posilovacím zařízením. Samozřejmostí je také počítačová učebna připojená k internetu. Ubytovaní mohou pro připojení k internetu využít také připojení WiFi. Zájemci o ubytování si mohou vybrat mezi dvoulůžkovým a třílůžkovým pokojem.

Školní jídelna i domov mládeže se nacházejí ve stejné budově (v ulici Boženy Němcové), která je od školy vzdálena cca 1 km.

KurzyEditovat

Na škole je dále možno absolvovat mnoho akreditovaných kurzů celoživotního vzdělávání. Mezi tyto kurzy patří:

 • Kurz účetnictví
 • Administrativní pracovník
 • Základy práce s PC
 • Základy šetrné sebeobrany v praxi sociální práce
 • Digitální fotografie
 • Zdravotník pro zotavovací akce
 • První pomoc pro funkci hlídky PP ve firmách a průmyslových podnicích
 • Kurz pro pracovníky v sociálních službách

Externí odkazyEditovat