Vršovická drážní promenáda

klidová zóna v Praze

Vršovická drážní promenáda či jen Drážní promenáda je plánovaná klidová zóna v Praze 10.

Vršovická drážní promenáda
Pohled na kolejiště zastávky Praha-Strašnice z pěší lávky přes trať
Pohled na kolejiště zastávky Praha-Strašnice z pěší lávky přes trať
Umístění
Město Praha
Městská část Praha 10
Čtvrť Vršovice, Strašnice, Záběhlice (Zahradní Město)
Začíná na Nádraží Vršovice
Končí na Dolínecká
Historie
Datum vzniku 2021 (předpoklad)[1]
Další údaje
Typ pěší promenáda s cyklistickou a bruslařskou dopravou
PSČ 10000
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Předpokládaná podobaEditovat

Promenáda má vzniknout na místě rušené dvojkolejné železniční trati mezi Zahradním Městem a Vršovicemi. Prochází tudy i železniční trať 220/221 z Prahy do Českých Budějovic (postavená již v roce 1874 jako součást Dráhy císaře Františka Josefa), která má být v tomto úseku přeložena na novou čtyřkolejnou trať do prostoru bývalého seřaďovacího nádraží a úsek přes zastávku Praha-Strašnice má být železniční dopravou opuštěn. Městská část Praha 10 i město Praha chtějí uvolněný prostor využít pro vybudování liniového městského parku zaměřeného na pěší, cyklistickou a bruslařskou dopravu a další formy aktivní relaxace.

Drážní promenáda má být součástí uceleného systému zelených koridorů podle Generelu veřejných prostranství Prahy 10 a má zajistit lepší prostupnost území. Předpokládá se výstavba po roce 2021, tedy po dokončení optimalizace železniční trati.[1]

HistorieEditovat

Městská část Praha 10 se vizí Drážní promenády zabývá od roku 2012 a o záměru informovala Správu železniční dopravní cesty.[1] Městská část tuto situaci označuje za jedinečnou a historicky neopakovatelnou šanci k vytvoření nového bezmotorového propojení, bez jejíhož využití by pravděpodobně byla liniová stavba zlikvidována rozprodejem pozemků a jejich různým využitím.[1] Technická studie proveditelnosti byla zpracována na konci roku 2017.[1] Městská část Praha 10 na jaře 2018 (?) předala dokončenou technickou studii proveditelnosti na Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (RFD MHMP), další projektové fáze pak má na starosti Magistrát hl. m. Prahy, případně TSK hl. m. Prahy.[1]

Komise rady HMP pro cyklistickou dopravu v květnu 2018 vzala na vědomí studii, kterou zpracovalo studio PUDIS.[2]

Technická správa komunikací navrhla sestavit speciální pracovní skupinu pro akci Vršovická drážní promenáda a jmenovat osobu, která bude plnit roli manažera této akce.[2]

V červenci 2018 rada města záměr schválila. Následně hlavní město spustí přípravu projektové dokumentace a stavební řízení a bude hledat zhotovitele. Náklady jsou odhadovány na 200 milionů Kč, výstavba je připravena tak, aby mohla být hrazena ze Státního fondu dopravní infrastruktury.[3] Praha preferuje výkup pozemků tak, aby celá promenáda byla v jejím vlastnictví.[4]

ProvedeníEditovat

Jak uvedl radní pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek, promenáda bude začínat ulicí Dolíneckou na hranici Strašnic a Hostivaře a končit bude ve Vršovicích na úrovni nádraží[4] (ve studii proveditelnosti je však koncový úsek vyhodnocen jako nerealizovatelný, tedy konec je situován v úrovni mostu přes Botič). Komise rady HMP pro cyklistickou dopravu v květnu 2018 označila za klíčové dořešit také propojení mezi Botičem, resp. ul. Petrohradskou, a vršovickým nádražím v těsném souběhu s tratí, na které studie PUDIS rezignovala. Studie PUDIS rovněž neřešila ostatní připojení až po Bělehradskou.[2]

Vzhledem k charakteru bývalé železnice nejsou nutné velké stavební úpravy, vybudování bude spočívat hlavně v pokládce různých povrchů.[3]

Pro zachování genia loci mají být ponechány či revitalizovány některé stávající drážní objekty a prvky, například historická návěstidla, stožáry osvětlení, provozní značení, nadchod v zastávce Praha-Strašnice a podobně.[1]

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat