Vpřed je používáno jako příslovce, ale také jako název řady objektů.