Voličský průkaz

Voličský průkaz je v českém volebním právu průkaz umožňující voliči volit pro většinu voleb kdekoliv na území Česka mimo volební okrsek (obec), kam přísluší podle jeho trvalého pobytu. Volič však může i v případě, že mu byl průkaz vydán, volit ve svém bydlišti (volebním okrsku).

CharakteristikaEditovat

Voličský průkaz nenahrazuje průkaz totožnosti, a to ani pro účel voleb. Volič tedy musí volební komisi prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.

V praxi se voličský průkaz používá především pro volbu prezidenta Česka, volby do Poslanecké sněmovny a pro volby do Evropského parlamentu.

Je možné ho využít i pro volby do Senátu a volby do zastupitelstev krajů, praktický význam jeho využití je však malý, protože volič ho může využít jen v obvodě, kde je přihlášen k trvalému pobytu [1] (v případě senátu), resp. v tom samém kraji (v případě krajských voleb) [2].

Pro komunální volby voličský průkaz využít nelze[3].

Aby se znemožnilo vícenásobné hlasování, musí volič průkaz před volbou odevzdat volební komisi (a to i v případě, že se rozhodl volit v místě svého trvalého pobytu) (§ 19 (5)).

Volby prezidenta České republiky 2013Editovat

Po zavedení přímé volby prezidenta České republiky byla možnost zavedení hlasování pomocí voličského průkazu umožněna i pro první volby konané v roce 2013 prováděcím zákonem č. 275/2012 Sb. a v něm (mimo dalších zmínek) především v § 33.

Do 4. ledna 2013 musel příslušný obecní úřad (úřad, ve kterém měl volič trvalé bydliště) dostat potvrzenou žádost o vydání voličského průkazu (nešlo o termín odeslání, ale doručení); případně bylo možné se na úřad dostavit osobně do 9. ledna 2013 do 16 hodin (uzavření zvláštního seznamu voličů). Voličské průkazy pak úřad vydal automaticky pro obě kola volby, pokud volič explicitně nežádal pouze o jeden pro jedno kolo. V případě, že volič chtěl hlasovat jinde pouze ve druhém kole, byly příslušné lhůty týkající se žádosti o voličský průkaz o týden posunuty (do 11. ledna, resp. 18. ledna). [4] [5]

Voličský průkaz bylo možné použít rovněž pro volby v zahraničí na zastupitelském úřadě v případě krátkodobého pobytu v zahraničí. [6]

Případné posunutí voleb ústavním soudem mohlo tyto lhůty posunout směrem do budoucnosti, nestalo se tak však.

Během předvolební kampaně se objevily spekulace a stížnosti o možném využití voličských průkazů k podvodům,[7][8] [9] žádný však následně nebyl prokázán a regulérnost samotných voleb nebyla zpochybněna. Možným pokusem o podvod by se pachatel dopustil trestného činu padělání veřejné listiny[10][11] a maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda[12].

O voličské průkazy byl při těchto volbách velký zájem[9] (patrně kvůli vyhrocené volební kampani, velkému zájmu o volby prezidenta a zimní sezoně).

O voličský průkaz lze zažádat i pro prezidentské volby v roce 2018. Zájemci musí žádost podat do 10. ledna 2018.[13] V případě elektronického podání je jedinou možností využití datové schránky.[14]

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 2010Editovat

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010 se problematika voličských průkazů řídila podle zákona o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 247/1995 Sb., především § 6a.

Aby se znemožnilo vícenásobné hlasování, musel volič průkaz před volbou odevzdat volební komisi (a to i v případě, že se rozhodl volit v místě svého trvalého pobytu) (§ 19 (5)). O voličský průkaz pro sněmovní volby 28. května a 29. května 2010 volič mohl požádat obecní úřad:

 1. buď osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 26. května 2010 do 16.00 hod),
 2. nebo písemně s úředně ověřeným podpisem žadatele; žádost však musela být doručena do sedmi dnů před volbami (tj. do 21. května). Obecní úřad pak voličský průkaz zaslal na žadatelem uvedenou adresu.

Voličský průkaz mohl vydat také zastupitelský úřad za stejných podmínek jako obecní úřad, a to na žádost voliče, který u něho byl zapsán ve zvláštním seznamu voličů. [15]

Volby do Evropského parlamentu 2019Editovat

O voličský průkaz k volbám do Evropského parlamentu lze stejně jako v případě voleb do Poslanecké sněmovny nebo prezidenta České republiky požádat osobně na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště nebo písemně. Průkaz si pak oprávněný volič také může vyzvednout osobně, skrze třetí osobu pověřenou plnou mocí, případně lze požádat úřad o zaslání průkazu na konkrétní adresu nebo do datové schránky.

Voličský průkaz lze zařídit i ze zahraničí[16]. Na rozdíl od volby prezidenta nebo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nelze volit na zastupitelském úřadě. Samotná volba totiž musí proběhnout na území České republiky.[17]

ReferenceEditovat

 1. Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. In: Sbírka zákonů. 1995. Dostupné online. § 6. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 2. Vydávání voličských průkazů voličům při volbách do zastupitelstev krajů - Ministerstvo vnitra České republiky [online]. Dostupné online. 
 3. Voličský průkaz [online]. Dostupné online. 
 4. Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2013 - Ministerstvo vnitra České republiky [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky). In: Sbírka zákonů. 2012. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 6. Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2013 v zahraničí - Ministerstvo vnitra České republiky [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. SMLSAL, Matěj. Zemanovci si stěžují na podvody s volebními průkazy. Úředník Henych nedostatky nepřipouští [online]. 25 leden 2013. Dostupné online. (anglicky) 
 8. Lidé, kteří mají voličský průkaz, mohou hlasovat několikrát? - 25. 1. 2013 - Britské listy [online]. 25 leden 2013. Dostupné online. (anglicky) 
 9. a b Zemanovci se obrátili na policii, prý se kopírují voličské průkazy [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. In: Sbírka zákonů. 2009. Dostupné online. § 348. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 11. Jak hlasovat vícekrát na voličský průkaz? Je to téměř nemožné [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. In: Sbírka zákonů. 2009. Dostupné online. § 351. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 13. Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 - Ministerstvo vnitra České republiky. www.mvcr.cz [online]. [cit. 2017-11-17]. Dostupné online. 
 14. Voličský průkaz - prezidentské volby 2018 - E15.cz. Zprávy E15.cz. Dostupné online [cit. 2017-12-13]. 
 15. http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-hlasovat-na-volicsky-prukaz-pri-volbach-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-v-roce-2010.aspx Web ministerstva vnitra
 16. Voličské průkazy - Ministerstvo vnitra České republiky. www.mvcr.cz [online]. [cit. 2019-04-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-25. 
 17. Voličský průkaz 2019 - Volby do Evropského parlamentu. Info.cz [online]. [cit. 2019-04-25]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-03-29. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat