Volební zákon je zákon, který upravuje volby. Obsahuje proto úpravu jak aktivního, tak pasivního volebního práva, podmínky jeho uplatnění, organizaci voleb a sčítání hlasů, vyhlašování výsledků a případný soudní přezkum.

Podle Ústavy České republiky je k přijetí volebního zákona potřeba souhlasu jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu (čl. 40 Ústavy). Senát zde tedy nemůže být přehlasován, na druhou stranu zde však nemůže sám přijmout zákonné opatření (čl. 33 odst. 2 Ústavy). Z tohoto důvodu bylo dříve předpokládáno, že se volebním zákonem myslí pouze takový zákon, který upravuje volby parlamentní. Ústavní soud však v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 13/05 konstatoval, že jím jsou i další volební zákony, tedy upravující volby např. do obcí nebo krajů či do Evropského parlamentu.[1]

Seznam českých volebních zákonů editovat

Změna volebních zákonů editovat

Změna systému přidělování mandátů do PS PČR v roce 2000 do Parlamentu České republiky zvýšila počet volebních obvodů na 35 a zavedla modifikovanu D'Hondtovu metodu. Tuto změnu však následně zrušil Ústavní soud.[2] Novela volebního zákona 2021 zavedla Imperialiho kvótu a změnu uzavírací klauzule.

Reference editovat

  1. Nález Ústavního soudu ze dne 22. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 13/05, vyhlášen pod č. 283/2005 Sb. Dostupné online.
  2. Ústavní soud zrušil část volebního zákona pro porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících stran | Aktuálně [online]. Ústavní soud České republiky [cit. 2021-03-17]. Dostupné online.