Volby v Československu

Toto je přehled voleb do zákonodárných orgánů Československa v letech 1920 až 1992.

První republika editovat

První zákonodárný sbor v Československu, Revoluční národní shromáždění, nevznikl na základě voleb. Volilo až od roku 1920 do dvoukomorového Národní shromáždění Republiky Československé, které se skládalo z Poslanecké sněmovny o 300 členech a Senátu o 150 členech. Do obou komor se volilo poměrným systémem, do Sněmovny na období 6 let, do Senátu na 8 let. Legislativní periody ale byly kráceny, takže se volby konaly společně do obou komor (s výjimku prvních v r. 1920).

Obě komory se obnovovaly vždy v celku. Volební právo, které bylo povinné, měli občané ve volbách do Sněmovny od 21, do Senátu od 26 let. Do Sněmovny mohli kandidovat občané, kteří dosáhli věku 30 let s nejméně tříletým státním občanstvím, do Senátu po dosažení věku 45 let s nejméně desetiletým státním občanstvím. Do Parlamentu nemohli být voleni župané a okresní náčelníci.

Po druhé světové válce editovat

Po válce mělo Národní shromáždění pouze jednu komoru. Kandidovat mohly pouze strany sdružené v Národní frontě

Po únoru 1948 editovat

Po komunistickém převratu v roce 1948 byl omezen systém politických stran a volby se staly pouze formálními. V roce 1969 vzniklo Federální shromáždění, skládající se ze Sněmovny lidu a Sněmovny národů, a zastupitelské sbory národních republik Česká národní rada a Slovenská národní rada.

Po roce 1989 editovat

Po sametové revoluci v roce 1989 se systém politických stran začal obnovovat, v červnu 1990 se opět konaly svobodné volby. Po zániku federace se Česká a Slovenská národní rada 1. ledna 1993 bez voleb změnily na parlamenty nově vzniklé České republiky a Slovenské republiky.

Související články editovat

Externí odkazy editovat