Volby do Evropského parlamentu 2009

2009 Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu proběhly ve 27 členských státech Evropské unie ve dnech 4. až 7. června 2009. Přes 375 milionů občanů členských států EU s aktivním volebním právem volilo 736 poslanců Evropského parlamentu.

Volební účast v jednotlivých zemích

Volební systém

editovat

Volby probíhaly podle zásad poměrného volebního systému, státy mohly podle své konkrétní vnitrostátní situace zřizovat volební obvody nebo jiným způsobem dále členit své volební oblasti; nesměl tím být dotčen poměrný charakter volebního systému. Uzavírací klauzule nesměla být vyšší než 5%, státy mohly stanovit strop pro výdaje kandidátů ve volební kampani.[1] Další pravidla stanovena nebyla, volební systémy v jednotlivých státech se tak více či méně lišily. Pasivní i aktivní volební právo v členském státě měli všichni občané EU, kteří v něm měli bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.

Počet poslanců

editovat

Počet poslanců byl poměrně podle počtu obyvatel členských států. V minulých volbách v roce 2004 bylo zvoleno 732 poslanců, po přijetí Bulharska a Rumunska pak dalších 52 (celkem tedy 785). V souladu se smlouvou z Nice byl pro volby v roce 2009 určen počet 736.[2][3] Podle pravidel uvedených v Lisabonské smlouvě (která během volebního období vstoupila v platnost) byla čísla opět odlišná.[4]

Členský stát 2007 2009 Lisabon      Členský stát 2007 2009 Lisabon      Členský stát 2007 2009 Lisabon
Německo 99 99 96 Česko 24 22 22 Slovensko 14 13 13
Francie 78 72 74 Řecko 24 22 22 Irsko 13 12 12
Itálie 78 72 73 Maďarsko 24 22 22 Litva 13 12 12
Spojené království 78 72 73 Portugalsko 24 22 22 Lotyšsko 9 8 9
Španělsko 54 50 54 Švédsko 19 18 20 Slovinsko 7 7 8
Polsko 54 50 51 Rakousko 18 17 19 Kypr 6 6 6
Rumunsko 35 33 33 Bulharsko 18 17 18 Estonsko 6 6 6
Nizozemsko 27 25 26 Finsko 14 13 13 Lucembursko 6 6 6
Belgie 24 22 22 Dánsko 14 13 13 Malta 5 5 6
Státy psané kurzívou měly více volebních obvodů. Celkem: 785 736 751

Výsledky

editovat
Frakce
Země
Evropská lidová strana Pokroková aliance socialistů a demokratů Aliance liberálů a demokratů pro Evropu Zelení-Svobodná aliance Evropští konzervativci a reformisté Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice Evropa svobody a demokracie Nezařezení poslanci Poslanců
Účast Zdroj
Belgie 3 (Křesťanští demokraté a Vlámové)
1 (Humanistický demokratický střed)
1 (Křesťansko-sociální strana)
3 (Socialistická strana)
2 (Odlišná socialistická strana)
3 (Vlámští liberálové a demokraté)
2 (Reformistické hnutí)
1 (Zelení!)
2 (Ekolo)
1 (Novovlámská aliance)
1 (Dedeckerova kandidátka) 2 (Vlámský zájem) 22 91 % [5]
Bulharsko 5 (Občané za evropský rozvoj Bulharska)
1 (Svaz demokratických sil
4 (Bulharská socialistická strana) 3 (Hnutí za práva a svobody)
2 (Národní hnutí za stabilitu a pokrok)
2 (Národní svaz Útok) 17 37,49 % [6]
Česko 2 (Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová) 7 (Česká strana sociálně demokratická) 9 (Občanská demokratická strana) 4 (Komunistická strana Čech a Moravy) 22 28,22 % [7]
Dánsko 1 (Konzervativní lidová strana) 4 (Sociální demokraté) 3 (Vpřed! Dánští liberálové) 2 (Socialistická lidová strana) 1 (Lidové hnutí proti EU) 2 (Dánská lidová strana) 13 59,5 % [8]
Estonsko 1 (Za Vlast a Republika) 1 (Sociálně demokratická strana) 2 (Estonská středová strana)
1 (Estonská reformní strana)
1 (Indrek Tarand) 6 43,2 % [9][10]

[11]

Finsko 3 (Strana národní koalice)
1 (Křesťanští demokraté)
2 (Sociálně demokratická strana Finska) 3 (Středová strana)
1 (Švédská lidová strana)
2 (Zelená liga) 1 (Opravdoví Finové) 13 40,3 % [12]
Francie 29 (Svaz pro lidové hnutí) 14 (Socialistická strana) 6 (Demokratické hnutí) 14 (Evropa Ekologie) 5 (Levicová fronta) 1 (Hnutí za Francii) 3 (Národní fronta) 72 40,48 % [13]
Irsko 4 (Fine Gael) 3 (Strana práce) 3 (Fianna Fáil)
1(Marian Harkinová)
1 (Socialistická strana) 12 57,5 % [14]
Itálie 29 (Lid svobody)
5 (Svaz středu)
1(Jihotyrolská lidová strana)
21 (Demokratická strana) 7 (Itálie hodnot) 9 (Liga severu) 72 65,05 % [15]
Kypr 2 (Demokratické shromáždění) 1 (Hnutí pro sociální demokracii) 1 (Demokratická strana) 2 (Pokroková strana pracujícího lidu) 6 58,88 % [16]
Litva 4 (Svaz vlasti - Litevští křesťanští demokraté) 3 (Litevská sociálně demokratická strana) 1 (Strana práce)
1 (Hnutí liberálů Litevské republiky)
1 (Volební akce Poláků v Litvě) 2 (Řád a spravedlnost) 12 20,54 % [17]
Lotyšsko 2 (Občanský svaz)
1 (Strana nového věku)
1 (Národní strana harmonie 1 (LPP/LC) 1 (Za lidská práva v jednotném Lotyšsku) 1 (Za vlast a svobodu-LNNK) 1 (Lotyšská socialistická strana) 8 52,57 % [18]
Lucembursko 3 (Křesťansko-sociální lidová strana) 1 (Lucemburská socialistická dělnická strana) 1 (Demokratická strana) 1 (Zelení) 6 91 % [19]
Maďarsko 14 (Fidesz - Maďarská občanská unie) 4 (Maďarská socialistická strana) 1 (Maďarské demokratické fórum) 3 (Hnutí za lepší Maďarsko) 22 36.28 % [20]
Malta 2 (Národní strana) 3 (Strana práce) 5 78,8 % [21]
Německo 34 (Křesťanskodemokratická unie)
8 (Křesťansko-sociální unie Bavorska)
23 (Sociálnědemokratická strana Německa) 12 (Svobodná demokratická strana) 14 (Spojenectví 90/Zelení) 8 (Levice) 99 42,5 % [22]
Nizozemsko 5 (Křesťansko-demokratická výzva) 3 (Strana práce) 3 (Lidová strana svobody a demokracie)
3 (Demokraté 66)
3 (Zelená levice) 1 (Křesťanský svaz) 2 (Socialistická strana) 1 (Reformační politická strana) 4 (Strana svobody) 25 36,5 % [23]
Polsko 25 (Občanská platforma)
3 (Polská lidová strana)
6 (Svaz demokratické levice
1 (Unie práce)
15 (Právo a Spravedlnostt) 50 24,53 % [24]
Portugalsko 8 (Sociálně demokratická strana)
2 (Demokratické a sociální středisko - Lidová strana)
7 (Socialistická strana) 2 (Koalice demokratické jednoty)
3 (Levicový blok)
22 36,48 % [25]
Rakousko 6 (Rakouská lidová strana) 5 (Rakouská sociálně-demokratická strana) 1 (Zelení) 3 (Kandidátka Dr. Hanse-Petera Martina)
2 (Rakouská strana svobodných)
17 42,2 % [26][27]
Rumunsko 11 (Demokratická liberální strana)
3 (Demokratický svaz Maďarů v Rumunsku)
11 (Sociálně demokratická strana) 5 (Národní liberální strana) 3 (Strana Většího Rumunska) 33 27,52 % [28]
Řecko 8 (Nová demokracie) 8 (Panhelénské socialistické hnutí) 1 (Zelení) 2 (Komunistická strana Řecka)
1 (Koalice radikální levice)
2 (Lidové pravoslavné hnutí) 22 52,63 % [29]
Slovensko 2 (Slovenská demokratická a křesťanská unie - Demokratická strana)
2 (Křesťansko-demokratické hnutí)
2 (Strana maďarské koalice)
5 (SMĚR - Sociální demokracie) 1 (Lidová strana - Hnutí za demokratické Slovensko) 1 (Slovenská národní strana) 13 19,63 % [30]
Slovinsko 2 (Slovinská demokratická strana)
1 (Nové Slovinsko)
2 (Sociální demokraté) 1 (Liberální demokracie Slovinska)
1 (Doopravdy)
7 28,02 % [31][32]
Španělsko 23 (Lidová strana) 21 (Španělská socialistická dělnická strana) 1 (Demokratické sbližování Katalánska)
1 (Baskická národní strana)
1 (Katalánská republikánská levice)
1 (Iniciativa pro Katalánsko - Zelení)
2 (Sjednocená levice) 1 (Unie, pokrok a demokracie) 50 46 % [33]
Švédsko 4 (Umírněná strana)
1 (Křesťanští demokraté)
5 (Švédská sociálně demokratická strana) 3 (Liberální lidová strana)
1 (Středová strana)
2 (Strana zelených)
1 (Pirátská strana)
1 (Levicová strana) 18 43,8 % [34]
Spojené království 13 (Labouristická strana) 11 (Liberální demokraté) 2 (Strana zelených Anglie a Walesu)
2 (Skotská národní strana)
1 (Velšská strana)
25 (Konzervativní strana)
1 (Ulsterská unionistická strana)
1 (Sinn Féin) 13 (Strana nezávislosti Spojeného království) 2 (Britská národní strana)
1 (Demokratická unionistická strana)
72 34,48 % [35]
Celkem 265 (−19) 183 (−32) 83 (−20) 55 (+13) 55 35 (−7) 32 26 736 (–49) 42,94 % [36][37]

Přehled

editovat

Prvním dnem voleb byl čtvrtek 4. června. Termín voleb v jednotlivých zemích nicméně odpovídal místní tradici (například v Česku a v Itálii se podle zvyku volilo dva dny), většina voleb proběhla v neděli 7. června.

Reference

editovat
 1. Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2002 a ze dne 23. září 2002, kterým se mění Akt o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 76/787/ESUO, EHS, Euratom (2002/772/ES, Euratom). eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2009-05-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-06-14. 
 2. Const. changes. europa.eu [online]. [cit. 12-05-2009]. Dostupné v archivu pořízeném dne 01-02-2009. 
 3. Protocol 34. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2009-05-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-02-17. 
 4. Composition of the European Parliament after European elections in June 2009 [online]. Europa (web portal), 2007-10-11 [cit. 2007-10-11]. Dostupné online. 
 5. European election results 2009 for Belgium [online]. TNS opinion [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 6. European election results 2009 for Bulgaria [online]. TNS opinion [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 7. http://volby.cz/pls/ep2009/ep11[nedostupný zdroj]
 8. Europavalg [online]. Danmarks Radio [cit. 2009-06-07]. Dostupné online. 
 9. European election results 2009 for Estonia [online]. TNS opinion [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 10. Estonian National Electoral Committee: Results of the European Parliament Election, 2009
 11. Hääletamis- ja valimistulemus (estonsky)
 12. European election results 2009 for Finland [online]. TNS opinion [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 13. European election results 2009 for France [online]. [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 14. www.rte.ie [online]. [cit. 09-06-2009]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 09-06-2009. 
 15. European election results 2009 for Italy [online]. Italian Ministry of the Interior [cit. 2009-06-08]. (Results of the 2009 European Parliament election). Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-06-09. 
 16. European election results 2009 for Cyprus [online]. TNS opinion [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 17. European election results 2009 for Lithuania [online]. TNS opinion [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 18. European election results 2009 for Latvia [online]. TNS opinion [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 19. European election results 2009 for Luxembourg [online]. TNS opinion [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 20. European election results 2009 for Hungary [online]. TNS opinion [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 21. Archivovaná kopie. www.timesofmalta.com [online]. [cit. 2009-06-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-06-08. 
 22. European election results 2009 for Germany [online]. TNS opinion [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 23. NRC International: EU Elections from the Netherlands. www.nrc.nl [online]. [cit. 08-06-2009]. Dostupné v archivu pořízeném dne 07-06-2009. 
 24. Archivovaná kopie. www.tvn24.pl [online]. [cit. 2009-06-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 25. European election results 2009 for Portugal [online]. TNS opinion [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 26. European election results 2009 for Austria [online]. TNS opinion [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 27. Archivovaná kopie. orf.at [online]. [cit. 2009-06-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 28. European election results 2009 for Romania [online]. TNS opinion [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 29. European election results 2009 for Greece [online]. Ministry of Internal Affairs [cit. 2009-06-08]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-06-10. 
 30. Archivovaná kopie. www.statistics.sk [online]. [cit. 2009-06-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-06-09. 
 31. European election results 2009 for Slovenia [online]. TNS opinion [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-01. 
 32. volitve.gov.si [online]. [cit. 27-05-2012]. Dostupné v archivu pořízeném dne 27-05-2012. 
 33. Official results for Spain [online]. Spanish Ministry of the Interior [cit. 2009-06-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-06-09. 
 34. Preliminary European election results 2009 for Sweden [online]. Valmyndigheten [cit. 2009-06-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-05-29. 
 35. http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/elections/euro/09/html/ukregion_999999.stm
 36. Results of the 2009 European election [online]. TNS opinion [cit. 2009-06-07]. (Results of the 2009 European Elections). Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-06-11. 
 37. Composition of the 2009 European Parliament (historical data) [online]. [cit. 2009-06-07]. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat