Otevřít hlavní menu

Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové míry (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Volatilita vyjadřuje míru rizika investice do určitého aktiva, obvykle se přepočítává na roční volatilitu a může se udávat buď v absolutních hodnotách či relativně.

U finančních instrumentů roste volatilita s odmocninou časového úseku, na němž je měřena.

Obecně je tohoto pojmu používáno též pro vyjádření nestálosti či změny.

DefiniceEditovat

Roční volatilita   je směrodatná odchylka   logaritmů výnosů aktiva v průběhu 1 roku.

Obecná volatilita   pro časový úsek   v letech je vyjádřena jako:

 .

Druhy volatilityEditovat

Tzv. běžná volatilita je popsána výše. Další druhy volatilit, které se používají k různým účelům, jsou následující:

  • Historická volatilita označuje hodnotu volatility vypočtenou na základě historických dat (ex-post), včetně posledního známého údaje. Např. volatilita během roku 2001.
  • Budoucí volatilita se počítá od dnešního data. Její konec je v budoucnu, typicky u data expirace opce.
  • Implikovaná volatilita označuje trhem očekávanou volatilitu do budoucna (ex-ante).[zdroj?] Od implikované volatility se odvíjí tržní ceny opce.[zdroj?]
  • Korelovaná volatilita (beta) srovnává volatilitu aktiva vůči benchmarku (např. akciový index).

Koeficient betaEditovat

Beta může nabývat hodnot od nuly do nekonečna. Vyjadřuje relativní volatilitu aktiva či portfolia vzhledem k základně (např. akcie nebo akciový index). Označuje se také jako korelovaná volatilita (výše).

Externí odkazyEditovat