Vojenské zpravodajství

ozbrojená zpravodajská služba ČR

Vojenské zpravodajství (VZ) je ozbrojená zpravodajská služba, součást Ministerstva obrany a Armády České republiky. Zabezpečuje informace o možném vojenském ohrožení České republiky, o činnostech namířených proti obraně ČR a o činnostech ohrožujících utajované skutečnosti v oblasti obrany ČR. V rozsahu své působnosti získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace, které svědčí o riziku terorismu, organizovaného zločinu a sabotáží. VZ vzniklo 1. ledna 2005 z Vojenského obranného zpravodajství a Vojenské zpravodajské služby[1]. VZ působí jako součást Ministerstva obrany z jehož rozpočtu je financováno[2]. VZ působí jako rozvědná zpravodajská služba vně území republiky, ale své operace smí provádět i na území ČR.

Vojenské zpravodajství
VZv.jpg
PředchůdceVojenské obranné zpravodajství a Vojenská zpravodajská služba
Vznik1. ledna 2005
Oficiální webwww.vzcr.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Zadavatelem úkolů pro VZ je vláda, prezident a ministr obrany. Ti jsou také adresáty získaných informací.

HistorieEditovat

V oblasti vojenského zpravodajství existovaly do listopadu 1989 v ČSSR dvě vojenské zpravodajské služby: Vojenská kontrarozvědka (oficiální název: III. správa SNB - Hlavní správa vojenské kontrarozvědky) spadající do resortu FMV a Zpravodajská správa generálního štábu ČSLA (ZS/GŠ) zabývající se rozvědnou činností. Jejich vznik se datoval před rok 1989. 1. června 1990 byla Vojenská kontrarozvědka usnesením předsednictva vlády ČSSR vyčleněna z působnosti resortu FMV a převedena do působnosti Federálního ministerstva národní obrany (FMNO). Po listopadových událostech v roce 1989 zůstaly obě služby zachovány, ale probíhaly v nich demokratizační změny. Významnou změnou v tomto směru bylo v roce 1992 přijetí zákona č. 67 o Vojenském obranném zpravodajství, jehož součástí byla i úprava parlamentní kontroly činnosti této vnitrobezpečnostní zpravodajské služby plnící úkoly v oblasti obrany. V roce 1994 byl parlamentem ČR přijat zákon č. 153/1994 Sb., kterým došlo ke sloučení obou vojenských zpravodajských služeb. Vzhledem k nejasnostem ve struktuře obou služeb a jejich postavení v rámci Ministerstva obrany se dikce zákona začala naplňovat až v letech 2003 - 2005[3]. Od 1. ledna 2005 bylo přijato takové organizační uspořádání, díky kterému obě složky Vojenského zpravodajství (tedy rozvědné a kontrarozvědné) pracují efektivněji a všechny jeho složky včetně ředitele jsou podřízeny ministrovi obrany.

Od 01.07.2021 je účinná novela zákona o VZ, která určuje, jak se VZ podílí na zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru. Vojenské zpravodajství nově může využívat vlastní nástroje detekce na určených bodech veřejných komunikačních sítí. VZ nesmí využívat tyto nástroje detekce k provádění odposlechů nebo k aktivnímu zásahu. pokud nehrozí nebezpečí z prodlení.

Rozsah činnostiEditovat

LegislativaEditovat

VZ se zabývá jak rozvědnou, tak kontrarozvědnou činností. Rozsah činnosti určuje zákon o Vojenském zpravodajství a některé další zákony, například

 • zákon 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství[4]
 • zákon 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky[5]
 • zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích[6]

Rozvědná činnostEditovat

 • V oblasti rozvědné plní VZ hlavní úkoly v oblastech, kde působí kontingenty AČR při tzv. nevojenských akcích (humanitárních). Jsou to zejména země Balkánu, dále regiony jako Irák či Afghánistán[2]. V těchto oblastech plní VZ úkoly směřující k ochraně jednotek AČR, jednotek NATO a dalších spojenců. Kromě toho zajišťuje i zpravodajské pokrytí vojenských akcí 601. skupiny speciálních sil gen. Moravce (např. v Afghánistánu).
 • Společenství nezávislých států (Rusko, Bělorusko, Ukrajina, zakavkazské státy) - zejména s ohledem reorganizace armád a zavádění nových zbraňových systémů. Dalším důvodem je činnost teroristických elementů v této oblasti a rozrůstání organizovaného zločinu.
 • Terorismus - ve spolupráci s ostatními zpravodajskými službami jsou prověřovány a sledovány osoby podezřelé z podpory terorismu, extremismu a šíření radikálních ideologií.

Kontrarozvědná činnostEditovat

 • V oblasti kontrarozvědné se VZ zaměřuje na pokusy o nelegální získávání informací o obraně ČR, kontroluje obchod se zbraněmi prováděný na území ČR zejména s ohledem na možná rizika získání těchto zbraní teroristickými skupinami a státy terorismus podporujícími.

Získávání informacíEditovat

Informace získává VZ prostřednictvím sítí HUMINT (informace získávané od lidských zdrojů), SIGINT (odposlech radiového provozu), IMINT (analýza satelitních nebo leteckých snímků), OSINT, spoluprací s ostatními zpravodajskými složkami ČR a zpravodajskými službami států NATO a dalších států.

Činnost a kontrolaEditovat

VZ je přímo podřízeno ministru obrany. Zadavatelem je kromě Ministerstva obrany prezident republiky, vláda a vojenští představitelé AČR. Činnost VZ upravují zákonná ustanovení[7]. VZ každoročně předkládá zprávu o své činnosti prezidentu republiky a předsedovi vlády. Kontrolu nad VZ jako i ostatních zpravodajských služeb podléhá kontrole vlády, Poslanecké sněmovny a takzvanému Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb.[5]

ŘeditelEditovat

 • brigádní generál Ing. Miroslav Krejčík (1. prosince 2004 – 15. května 2007)
 • brigádní generál Ing. Pavel Adam (15. května 2007 – 28. června 2007)[8] do funkce jmenován dočasně
 • generálporučík Ing. Ondrej Páleník (28. června 2007 – 31. října 2012)[9]
 • brigádní generál Ing. Milan Kovanda (31. října 2012 – 17. června 2013), postaven mimo službu[10]
 • brigádní generál Ing. Rostislav Pilc, MPA (17. června 2013 - 22. října 2014), pověřen řízením; z titulu statutárního zástupce ředitele služby[11]
 • generálmajor Ing. Jan Beroun (22. října 2014 – dosud)

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. www.vzcr.cz [online]. www.vzcr.cz [cit. 2016-06-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-05-10. 
 2. a b Archivovaná kopie. www.vzcr.cz [online]. [cit. 2008-02-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-02-26. 
 3. www.vzcr.cz [online]. www.vzcr.cz [cit. 2016-06-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-04-10. 
 4. Zákon č. 289/2005 Sb. o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
 5. a b Zákon č. 153/1994 Sb.
 6. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
 7. http://www.lexdata.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571d20046a0b2c12566af007f1a09/c12571d20046a0b2c12566d400742f97?OpenDocument[nedostupný zdroj]
 8. http://www.novinky.cz/clanek/115250-vojenske-zpravodajstvi-docasne-povede-pavel-adam.html
 9. http://zpravy.idnes.cz/sefem-vojenske-tajne-sluzby-bude-general-palenik-f66-/zpr_nato.asp?c=A070627_124649_domaci_ton
 10. http://zpravy.idnes.cz/kovanda-pohunek-postaveni-mimo-sluzbu-dyi-/domaci.aspx?c=A130617_123811_domaci_mzi - Ministr Picek odvolal ze služby Kovandu a Pohůnka z vojenské rozvědky
 11. Archivovaná kopie. www.mocr.army.cz [online]. [cit. 2013-12-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-16. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat