Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda

Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda (zkratka VPA KG, v letech 1972-1974 pod názvem Vojenská politická akademie (v Bratislavě)) byla vojenská politická škola v Bratislavě v letech 1972-1989. Po sametové revoluci byla přejmenována na Vysokou vojenskou pedagogickou školu (VVPŠ). Studoval na ní například ministr školství ČR Marcel Chládek.[1]

Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda
Další informace
Adresa Bratislava, Slovensko
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Po zrušení Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda v Praze vznikla dnem 1. září 1969 tzv. společenskovědní fakulta v Bratislavě, tvořící součást brněnské Vojenské akademie Antonína Zápotockého. Dnem 31. srpna 1972 byla uvedená fakulta zrušena a na jejím základě 1. září 1972 vznikla Vojenská politická akademie v Bratislavě, která měla fakulty: vojensko-politickou, vojensko-pedagogickou a Vysokou vojenskou politickou školu. V roce 1974 byl škole udělen čestný název "Klementa Gottwalda". K 1. září 1979 došlo ke zrušení Vysoké vojenské politické školy a přejmenování dosavadní vojensko-politické a vojensko-pedagogické fakulty na vojenskopolitickou fakultu vysokoškolské přípravy a vojenskopolitickou fakultu postgraduální přípravy. Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda (VPA KG) v Bratislavě zanikla 31. prosince 1989.

VPA KG připravovala kádry pro výkon základních funkcí v politickém aparátu z řad absolventů RDS, DDS, VSOŠ s praxí, absolventů VG JZ bez praxe. Od roku 1980 také z řad absolventů civilních středních škol, ve vojenskopolitické studiu v době trvání 4 let a kádry pro výkon vyšších funkcí v politickém aparátu z řad důstojníků - absolventů fakulty vojensko-politické vysokoškolské přípravy VPA KG a i absolventů VVS druhů vojsk a služeb v postgraduálním studiu v době trvání 3 let.

V rámci školy existovaly katedry: taktiky a operačního umění, marxisticko-leninské filozofie, politické ekonomie, vědeckého komunismu, stranicko-politické práce, pedagogiky a psychologie (na přelomu 70. a 80. let se rozdělila na dvě samostatné katedry), dějin mezinárodního dělnického a komunistického hnutí a SSSR, dějin KSČ a ČSSR, dějin válek a vojenského umění, kultury, jazyků a tělesné výchovy.

Náčelníkem akademie po celou dobu její existence byl PhDr. Jiří Reindl, CSc. (Nejdříve plk. GST., Od 1. října 1972 genmjr. a od 1. května 1980 genpor.). Archivní fond VPA KG je uložen ve Vojenském archivu v Trnavě.

V současnosti[kdy?] roli vojenské vysoké školy na Slovensku plní Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovském Mikuláši.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Vojenská politická akadémia Klementa Gottwalda (Bratislava) na slovenské Wikipedii.