Vodní ptactvo

(přesměrováno z Vodní ptáci)

Vodní ptactvo je souhrnný termín pro ptáky, kteří žijí v blízkosti vody nebo mokřadu. Většinou jsou tímto názvem označováni ptáci žijící v blízkosti sladkých vod, ale někdy se uvádí do této skupiny i ptáci mořští. Tyto druhy bývají k životu u vody přizpůsobeni blanami mezi prsty u nohou, nepromokavým peřím, zobákem uzpůsobeným k lovení ryb a schopnost ponoru i do několikametrové hloubky. Některé druhy ptáků se sice u vody zdržují, např. kvůli koupeli, pití, nebo lovu ryb či jiných vodních živočichů, i když vodní prostředí není jejich domovským stanovištěm. Do této skupiny můžeme zařadit některé druhy dravců (např. orel mořský) nebo pěvců (např. skorec vodní)

Mariager fjord v Dánsku je v zimě útočištěm pro mnohé vodní ptáky.

Mezi tzv. vodní ptáky se řadí:

Externí odkazy editovat