Vnější paměť

Vnější paměť je v architektuře počítačů zařízení, které ukládá data tak, aby je bylo možné později přečíst. Zatímco vnitřní paměť počítače je obvykle volatilní – po odpojení napájení se informace v ní obsažené smažou – vnější paměti slouží k trvalému ukládání informací (programů a dat), její obsah se vypnutím počítače neztrácí. K vnější paměti nemá procesor počítače přímý přístup (na rozdíl od vnitřní paměti).

Vnější paměti lze rozdělit na paměti s výměnným a nevýměnným médiem. Operační systém k přístupu do vnější paměti používá ovladače zařízení a data jsou organizována do souborů podle pravidel použitého souborového systému. Výměnná paměť obvykle používá pro uložení dat výměnná datová média. Mezi stálou vnější paměť počítače patří Pevný disk a ATA ADM flash disk. Do výměnných vnějších pamětí počítače se řadí disketová jednotka, CD jednotka, DVD jednotka, USB flash disk nebo ZIP disk.

DisketaEditovat

Disketová mechanika je napájena speciálním kabelem, a to přímo ze zdroje. Princip čtení a zápisu dat je obdobný jako u HDD, pouze však hlavičky se přímo dotýkají magnetického povrchu desky. Disketa je oboustranný magnetický nosič informace, kotouč je umístěn v tuhém obalu. Máme tři druhy disket s jinou kapacitou, 3,5" má kapacitu od 720 KB až do 1,44 MB, což je maximální kapacita tohoto média, 5,25" se pohybuje od 360 KB až do 1,2 MB, ZIP disketa 100,250 a 750 MB. Disketa se v dnešní době moc nepoužívá, paměťové médium, které už pár let nemá na trhu místo a přesto se i dnes prodávají sestavy s FDD mechanikou, FDD mechaniky v externí i interní podobě a konečně i celé balíčky nových disket. Disketa však nevyhovuje v žádném ohledu (např. kapacita, velikost média).

CD-ROM, CD-RWEditovat

CD je velkokapacitní paměťové médium s kapacitami o hodnotách 250 MB, 650 MB, 700 MB, 800 MB, 900 MB. Data jsou zaznamenávány mechanicky, pomocí lisování nebo laserem. u CD-RW záznamové barvivo nepodléhá nezvratné změně, ale pouze k fázové změně (z krystalické na amorfní). CD-ROM mechanika slouží ke čtení kompaktních disků. Připojuje se pomocí rozhraní IDE nebo SATA. Čtení disku probíhá pomocí laseru a optické soustavy. CD médium má ve svém povrchu vylisovánu drážku ve formě spirály, v které jsou uložena data. Na CD nelze vypálit přímo nuly a jedničky, proto je nutné data nejdříve zakódovat. Pro záznam pak budeme potřebovat úrovně - výstupky (lands) a prohlubně (pits).

DVD-ROM, DVD-RWEditovat

Velkokapacitní paměťové médium s vyšší kapacitou než CD. Jednovrstvé, jednostranné s kapacitou 4,7 GB, dvouvrstvé, jednostranné s 8,5 GB, jednovrstvé, oboustranné s 9,4 GB a dvouvrstvé, oboustranné s maximální kapacitou DVD 17 GB. Na DVD se bez problémů vejde celovečerní film s trojrozměrným zvukem namluveným devíti jazyky + 32 jazykových titulků. Na DVD se dají totiž také ukládat data a programy a tak se DVD spíše vykládá jako digitální víceúčelový disk. Takovéto disky nelze přehrát v obyčejné CD-ROM mechanice. Naopak DVD mechanika dokáže číst disky CD-ROM, CD-R i CD-RW. Stejně jako je u CD mechanik rozdělení rychlosti podle násobků původní rychlosti čtení hudebního CD, je tomu tak i u DVD. 1× DVD přibližně odpovídá 10× CD.

Blu-rayEditovat

Paměťové médium s příčným odstupem stop 0,35 mikrometrů. Pro čtení se používá laserové světlo s vlnovou délkou 405 nanometrů. Tak jako CD, má i blu-ray disk průměr 12 cm, v menším provedení 8 cm a tloušťku 1,2 mm. Disky umožňují záznam dat s celkovou kapacitou až 25 GB u jednovrstvého disku, 50 GB u dvouvrstvého disku až do 100 GB u oboustranného, dvouvrstvého disku. Díky umístění záznamu 0.1 mm pod povrch je možné vyrobit hybridní disk s DVD i Blu-ray záznamem na jedné straně disku. Čtecí zařízení pro disky blu-ray jsou vyvíjena s ohledem na CD a DVD, mají umožňovat čtení všech tří typů disků.

Flash paměťEditovat

Flash paměť je elektricky programovatelná paměť, vnitřně organizovaná po blocích. Lze programovat každý blok samostatně. Flash paměť má omezenou životnost maximálním počtem zápisu do stejného místa (asi 100 000×). CompactFlash se užívá v digitálních fotoaparátech a kamerách, místo disků v průmyslových počítačích nebo počítači s nízkou spotřebou. Maximální kapacita flash paměti je až 64 GB.

Externí diskyEditovat

Externí disky jsou typicky připojeny přes USB.

Datová úložištěEditovat

Datová úložiště nebo i síťová.

Budoucnost ve vývoji pamětíEditovat

Holografický disk s kapacitou 500 GB s trojrozměrným zápisem dat. Holografický disk je nové optické datové záznamové médium s extrémně vysokou hustotou zápisu informací. Rozměry nijak neuhýbá ze standardů – 130 mm průměr, 3,5 mm výška (tloušťka). Pro srovnání, běžné DVD má průměr 120 mm a výšku 1,2 mm.